Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Адаптивна система управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами - Р.П. Мигущенко
Розроблено адаптивні системи управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами (БПТА) з розділенням фракцій продукту в ході ведення технологічного процесу, яка забезпечує досягнення та підтримання максимально можливого рівня цільової функції. Синтезовано статичну теплофізичну модель БПТА, отримано динамічну модель і модель обчислювача коефіцієнта корисної дії (ККД), подано класифікацію стану БПТА у просторі двох інформаційних ознак: середнього значення ККД і середнього квадратичного відхилення процесу зміни ККД і часі. Розроблено структуру системи управління, алгоритм функціонування координатора, вимірювальні перетворювачі температури та вологості, необхідні засоби для ефективної роботи БПТА.

Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти, як єдиного технологічно - М.С. Сургай
Розроблено адаптивні системи управління багатозонними прохідними технологічними агрегатами (БПТА) з розділенням фракцій продукту в ході ведення технологічного процесу, яка забезпечує досягнення та підтримання максимально можливого рівня цільової функції. Синтезовано статичну теплофізичну модель БПТА, отримано динамічну модель і модель обчислювача коефіцієнта корисної дії (ККД), подано класифікацію стану БПТА у просторі двох інформаційних ознак: середнього значення ККД і середнього квадратичного відхилення процесу зміни ККД і часі. Розроблено структуру системи управління, алгоритм функціонування координатора, вимірювальні перетворювачі температури та вологості, необхідні засоби для ефективної роботи БПТА.
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
"Кріокорд-С" в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит та гнійно-септичну І.В. Чепіль 35.1 КБ
Helicobacter pylori в хірургії гастродуоденальних виразок Олександр Володимирович Брунець 42.5 КБ
L-аргінін та сполуки оксиду азоту у хворих на вірусні гепатити. Теоретичні та практичні аспекти їх д І.О. Кіселик 36.9 КБ
NO-залежні механізми окиснювальних процесів і гемокоагуляції за умов експериментального атерогенезу О.В. Щиров 37.2 КБ
NO-залежні механізми формування виразки шлунка щурів при хронічній інтоксикації нітратом натрію Б.О. Луценко 44.5 КБ
NO-залежні процеси в печінці та їх зв'язок з моноцитарно-ендотеліальними асоціаціями при хронічній г М.О. Качмарська 145.7 КБ
Абдоміно-краніальна травма поєднана з алкогольною інтоксикацією (клініко-епідеміологічна характерист Ф.М. Новіков 40.9 КБ
Автоімунний тироїдит (патогенез, патоморфоз, діагностика, консервативне і хірургічне лікування) О.В. Лукавецький 49.2 КБ
Автоімунні ураження печінки у дітей та підлітків: критерій діагностики та диференційної діагностики Н.М. Казицька 31.5 КБ
Автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет І типу: фактори ризику, перебіг, діагностика і ліку С.М. Ткач 136.8 КБ
Агрегаційні та морфофункціональні властивості тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця в динам В.В. Рябуха 38.9 КБ
Адаптаційні можливості організму при виразковій хворобі та хронічному гастродуоденіті, поєднаних з х Е.В. Зигало 35.0 КБ
Адаптаційні реакції, їх значення у клініці внутрішніх хвороб О.М. Радченко 58.3 КБ
Адаптаційні технології оптимізації первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню із карді В.М. Корнацький 55.5 КБ
Адаптаційно-пристосувальна діяльність та механізми структурно-функціональної реорганізації фізіологі І.С. Бездольна 54.9 КБ
Адаптаційно-реадаптаційні закономірності росту, будови і формування кісток скелета тварин з певним т А.Л. Білик 48.2 КБ
Адаптаційно-резервні можливості здорових дітей молодшого шкільного віку та метаболічна корекція їх п А.В. Костенко 27.7 КБ
Адаптація дітей з перинатальною гіпоксичною поразкою мозку (показники вегетативного гомеостазу, цито О.В. Лоік 26.7 КБ
Адаптація дофамінергічної нігростріатної, симпатоадреналової та антиоксидантної систем до інтервальн М.В. Бєлікова 290.4 КБ
Адаптогенні профілактика та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей О.В. Дєньга 49.3 КБ
Адгезивна техніка герметизації кореневого каналу при штифтовому протезуванні зубів композитними мате К.М. Лихота 31.7 КБ
Аденоми гіпофіза з інсультоподібним перебігом: діагностика та хірургічне лікування М.О. Гук 47.3 КБ
Акантолітична пузирчатка: імуно-гемокоагуляційний, протеолітичний дисбаланс та ендотоксикаційний син О.О. Притуло 76.4 КБ
Активаційна терапія хворих на злоякісні новоутворення фаринго- ларингеальної області з використанням В.О. Каширін 86.6 КБ
Активація репаративного остеогенезу при порушеннях загоювання переломів довгих кісток (клініко-експе А.А. Гамрецький 36.2 КБ
Активна хірургічна тактика в профілактиці ускладнень поширених опіків у дітей молодшого віку Г.Є. Самойленко 98.6 КБ
Активність ендотеліну-1 та оксиду азоту при гострому інфаркті міокарду в динаміці лікування інгібіто В.І. Летік 25.4 КБ
Активність нейропептиду Y і добовий профіль артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу в д Р.В. Паштіані 37.2 КБ
Активність ферментів трансмембранного транспорту та вплив на них регідратаційної терапії у хворих на Л.М. Скрипник 25.6 КБ
Активність ферменту АПФ-незалежного шляху утворення ангіотензина ІІ-хімази в динаміці лікування хвор Є.М. Гольдрін 30.8 КБ
Акушерські та перинатальні наслідки позашлюбної вагітності А.П. Ситник 45.3 КБ
Алгоритм діагностики гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку Я.М. Винярський 103.3 КБ
Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції плаценти І.М. Маринчина 56.1 КБ
Алгоритм діагностики та лікування прогресуючої трубної вагітності Л.І. Мартинова 32.2 КБ
Алергічні захворювання у жителів промислового регіону України, розробка та здійснення заходів по їх А.В. Ковпак 37.1 КБ
Алергія до тарганів у хворих на бронхіальну астму та алергічний риніт Антон Павлович Гришило 49.1 КБ
Аліментарні чинники ризику виникнення залізодефіцитних станів у молодих жінок О.В. Кузьмінська 28.8 КБ
Алопластичні та аутологічні реконструкції артерій підколінно-гомілкового сегмента в комплексному лік І.М. Гудз 56.5 КБ
Альбуміновий перитонеальний діаліз як компонент комплексного лікування печінкової недостатності Т.Я. Шляхта 571.5 КБ
Амбулаторна екстракорпоральна ударнохвильова літотрипсія у лікуванні хворих на сечокам'яну хворобу т В.Ф. Вітковський 45.6 КБ
Амбулаторна профілактика захворюваності дітей першого року життя О.В. Ковальський 35.0 КБ
Аміодарон та його комбінація з мілдронатом в експериментальній і клінічній фармакотерапії дилятаційн О.Г. Скоробогатько 27.3 КБ
Анаболічна дія гідрофільного екстракту з трави сої О.М. Шаталова 52.7 КБ
Аналгоседація та раннє нутритивне забезпечення, як методи інтенсивної терапії у постраждалих з тяжко І.Р. Малиш 50.4 КБ
Аналіз властивостей дендритних клітин кістково-мозкового походження при розвитку експериментальної л О.Л. Сєвко 166.2 КБ
Аналіз ефективності та безпеки комбінованої базисної терапії ревматоїдного артриту метотрексатом у п Т.І. Зеніна 97.1 КБ
Аналіз механізмів внутрішньоклітинного переносу сигналу естрадіолу в корі надниркових залоз за умов Є.М. Грінченко 41.6 КБ
Аналіз помилок та ускладнень при подовженні стегна апаратами Блискунова А.В. Ткач 30.2 КБ
Аналіз фармакологічної активності та безпеки нестероїдних протизапальних засобів і експериментальне О.А. Подплетня 78.0 КБ
Аналітична анатомія русла вінцевих артерій серця людини А.В. Дмитрієв 44.1 КБ
Аналітично орієнтована диференціальна діагностика і прогноз афективних розладів Л.М. Гуменюк 96.5 КБ
Анатомічна мінливість ворітної вени С.В. Левенець 46.1 КБ
Анатомічна мінливість і морфометрична характеристика нижньої щелепи людини для комп'ютерного моделюв С.М. Чертов 45.4 КБ
Анатомічна мінливість і морфометрична характеристика турецького сідла для тривимірного комп'ютерного І.Л. Землянський 48.5 КБ
Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу людини А.Й. Заволович 34.2 КБ
Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому період О.В. Власова 143.7 КБ
Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини Д.В. Проняєв 28.2 КБ
Анатомічні особливості пієлоуретерального сегмента в ранньому періоді онтогенезу людини С.О. Лісничок 53.8 КБ
Анатомія воріт нирки на етапах постнатального онтогенезу людини А.С. Шкляр 35.2 КБ
Анатомія і топографія ниркових пірамід людини зрілого та похилого віку у проекції ниркових воріт (во Руслан Сергійович Ворощук 112.6 КБ
Анатомія камер і кровоносного русла серця в нормі та з відкритим передсердно-шлуночковим каналом у д Л.В. Васильєва 31.8 КБ
Анатомія лозоподібного сплетення та яєчкових вен у ранньому періоді онтогенезу людини П.М. Скорейко 27.7 КБ
Анатомія ниркових чашок людини зрілого та похилого віків І.Я. Євтушенко 28.7 КБ
Анатомія стравохідно-шлункового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини Юрій Васильович Товкач 53.8 КБ
Анатомо-функціональний стан сечовивідних шляхів після цистектомії та ілеонеоцистопластики О.А. Войленко 32.2 КБ
Ангіоархітектоніка плаценти людини і структура плацентарного бар'єра в нормі Юлія Валеріївна Блищавенко 48.1 КБ
Ангіогенез в раку яєчника: цитокінна регуляція та прогностичне значення М.І. Ломницька 36.5 КБ
Ангіопаренхіматозні взаємовідношення нирок людини Азмі Махмуд Алі Хусейн 47.7 КБ
Ангіопротекторні властивості пептидної фракції аорти при експериментальному атеросклеротичному та ау Н.І. Чекаліна 29.4 КБ
Андрологічна реабілітація хворих порушеннями репродуктивної функції в умовах впливу несприятливих фа Р.Б. Чистяков 38.7 КБ
Анемія вагітних: патогенез, профілактика, лікування, прогнозування ускладнень та шляхи їх попереджен О.М. Макарчук 70.7 КБ
Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування В.М. Дудник 49.3 КБ
Анемія у хворих на запальні захворювання кишечника: зв'язок з важкістю захворювання, диференційна ді К.В. Півторак 52.9 КБ
Анемія у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з мікронутрієнтною недостатністю, важкістю захворюва І.П. Гунько 78.8 КБ
Анестезіологічне забезпечення екстрених оперативних втручань у новонароджених з проявами перинатальн О.В. Іващенко 36.5 КБ
Анестезіологічне забезпечення отомікрохірургічних втручань в умовах стаціонару одного дня І.О. Зноскова 34.9 КБ
Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія при реконструктивних операціях на нижніх дихальн Ф.С. Глумчер 23.8 КБ
Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклампсії В.Є. Букін 71.7 КБ
Анестезіологічне забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози М.М. Кокалко 31.9 КБ
Анестезія на основі пропофолу в дитячій щелепно-лицьовій хірургії У.А. Фесенко 26.5 КБ
Анестезія та інтенсивна терапія при оперативному розродженні вагітних з прееклампсією В.С. Балацько 49.2 КБ
Анестезія та інтенсивна терапія при трансплантації нирок та печінки С.М. Гриценко 52.5 КБ
Аніліди хінолін-карбонових кислот - перспективний клас потенційних коректорів кислотно-лужної рівнов О.І. Набока 382.7 КБ
Анкілозивний спондиліт (хвороба Бехтерєва) та його комплексне ортопедичне лікування Михайло Васильович Полулях 3.0 КБ
Анксиозні порушення у онкологічних хворих з непсихотичними розладами та їх психотерапія Ольга Сергіївна Балабуха 26.1 КБ
Анксіозні стани в структурі гіпертонічної хвороби та їх психотерапевтична корекція І.М. Сарвір 31.4 КБ
Аномалії скорочувальної діяльності матки у роділь та їх корекція з використанням факторів охолодженн В.В. Лазуренко 53.8 КБ
Аномалія Ебштейна (проблеми діагностики та хірургічного лікування) В.В. Лазоришинець 64.3 КБ
Антагоністи кальцію в тривалій терапії хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим електрокарді Л.І. Кардашевська 30.5 КБ
Антенатальна діагностика, тактика ведення вагітності і пологів при переношуванні В.В. Жулковський 78.0 КБ
Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозув Н.А. Гайструк 81.5 КБ
Антенатальна охорона плода у вагітних з порушеним мікробіоценозом пологових шляхів в умовах спостере І.В. Жердєва 35.4 КБ
Антенатальна та постнатальна профілактика карієсу зубів з застосуванням пектинвмісних речовин Г.М. Гаврилів 37.2 КБ
Антиатерогенна дія кріоконсервованої плаценти при експериментальному атеросклерозі І.І. Кондаков 73.2 КБ
Антибактеріальна терапія хворих на туберкульоз легень з мультирезистентними мікобактеріями туберкуль С.О. Черенько 60.7 КБ
Антигіпертензивна ефективність антагоністів кальцію дигідропіридинового ряду пролонгованої дії у спі Т.В. Семикопна 22.4 КБ
Антигіпоксична терапія у комплексному лікуванні хворих з гострою церебральною недостатністю обумовле В.О. Білошапка 41.1 КБ
Антигіпоксичні, антиоксидантні та антиексудативні властивості спіроциклічних оксоіндольних похідних О.В. Репетєва 48.9 КБ
Антидепресантна активність неконкурентних блокаторів NMDA-рецепторів глутамату та механізм їх дії Ю.В. Кідін 44.9 КБ
Антиендотоксиновий імунітет у хворих з інфарктом міокарду Ю.А. Бісюк 40.2 КБ
Антиінфекційна резистентність дітей першого року життя м.Івано-Франківська в сучасних соціально-екон З.О. Ціхонь 37.9 КБ
Антикоагулянтна активність таблеток на основі бджолиної отрути - "Апівен" О.В. Должикова 33.8 КБ
Антиметастатичні властивості протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону при пухлинній хв Т.А. Карацуба 63.6 КБ
Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний туберкульоз легень О.В. Іванкова 47.8 КБ
Антиоксиданти в профілактичній терапії вільнорадикального пошкодження сім'яників при хронічному надх Н.В. Шиш 34.5 КБ
Антиоксиданти у комплексному лікуванні негонококових уретритів (хламідійних, уреаплазмових, мікропла В.П. Мариненко 27.8 КБ
Антиоксидантна модуляція фармакологічної активності анальгетичних та протисудомних засобів В.І. Опришко 1.01 МБ
Антиоксидантна терапія у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою (клінічне дослідження) Вікторія Іванівна Ієвлева 39.7 КБ
Антиоксидантні властивості та молекулярна будова природних і синтетичних фенолів та N-вмісних гетеро О.В. Афанасенко 41.6 КБ
Антистресова активність блокаторів ренін-ангіотензинової системи Г.О. Сирова 66.2 КБ
Антистресорне значення різних варіантів премедикації при анестезіологічному забезпеченні короткочасн В.О. Науменко 38.9 КБ
Антитромботична терапія низькомолекулярними гепаринами при відновленні ритму у хворих з фібриляцією М.З. Чередниченко 105.9 КБ
Антропогенетичні особливості дорослого міського населення Подільського регіону України хворого на цу Василь Васильович Жмурик 64.9 КБ
Антропогенетичні фактори виникнення карієсу у практично здорових міських юнаків і дівчат Подільськог Е.В. Беляєв 31.9 КБ
Антропологічні варіанти ікол, їх мікротвердість та особливості біомінералізації П.А. Гасюк 25.4 КБ