Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Автоматизація вимірювання напруженості поля - О.А. Щербина
Розроблено структурну схему автоматичного комплексу для вимірювання напруженості поля. Наведено характеристику сучасних засобів вимірювання параметрів електромагнітного поля й обгрунтовано шляхи їх удосконалення. Розглянуто стандарти щодо максимальних значень напруженості поля й щільності потоку потужності, а також існуючі методи та засоби вимірювання напруженості поля. Розроблено автоматичний вимірювальний комплекс, наведено характеристику його окремих складових, що дозволяють підвищити точність і швидкодію вимірювань. Описано новий метод вимірювання діючої довжини антени з урахуванням впливу відбиття від земної поверхні. Математично обгрунтовано складові схеми автоматичного вимірювального комплексу.

Діагностування допоміжних трансформаторів та систем технологічних захистів енергоблока теплової елек - Д.О. Березницький
Розроблено структурну схему автоматичного комплексу для вимірювання напруженості поля. Наведено характеристику сучасних засобів вимірювання параметрів електромагнітного поля й обгрунтовано шляхи їх удосконалення. Розглянуто стандарти щодо максимальних значень напруженості поля й щільності потоку потужності, а також існуючі методи та засоби вимірювання напруженості поля. Розроблено автоматичний вимірювальний комплекс, наведено характеристику його окремих складових, що дозволяють підвищити точність і швидкодію вимірювань. Описано новий метод вимірювання діючої довжини антени з урахуванням впливу відбиття від земної поверхні. Математично обгрунтовано складові схеми автоматичного вимірювального комплексу.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Організаційно-педагогічні засади української освіти дорослих на Буковині (1869 - 1940 рр.) Л.І. Тимчук 37.1 КБ
Організаційно-педагогічні засади управління центром довузівської підготовки вищого навчального закла Е.М. Фатєєва 91.3 КБ
Організаційно-педагогічні засади управління якістю підготовки фахівців в коледжах України В.П. Стельмашенко 30.1 КБ
Організаційно-педагогічні основи атестації загальноосвітньої школи М.І. Слободянюк 33.4 КБ
Організаційно-педагогічні основи діяльності українознавчих інституцій у системі вищої освіти Канади Ю.Д. Заячук 36.1 КБ
Організаційно-педагогічні основи управління вищим навчальним закладом недержавної форми власності Л.Г. Білий 84.3 КБ
Організаційно-педагогічні основи функціонування системи соціальних служб для молоді С.В. Толстоухова 175.0 КБ
Організаційно-педагогічні умови адаптації майбутніх інженерів-педагогів С.О. Гура 53.8 КБ
Організаційно-педагогічні умови адаптації молодих вчителів природничих дисциплін до роботи в школі Т.А. Кухарчук 45.8 КБ
Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовиховання студентів гуманітарних факультетів І.В. Середа 116.9 КБ
Організаційно-педагогічні умови викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України (д С.О. Микитюк 36.5 КБ
Організаційно-педагогічні умови використання комп'ютера в спеціальній школі О.М. Легкий 29.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови виховної діяльності у вищому аграрному навчальному закладі А.П. Галєєва 163.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови виховної роботи в медичному коледжі Х.П. Мазепа 118.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови виховної роботи в технічних коледжах Л.А. Марцева 81.9 КБ
Організаційно-педагогічні умови військової підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів Є.М. Подтергера 36.8 КБ
Організаційно-педагогічні умови діяльності освітніх округів на регіональному рівні В.М. Проскунін 34.5 КБ
Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Бри І.П. Сидор 45.2 КБ
Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого ш Г.І. Назаренко 38.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови застосування освітньо-наукового порталу в системі екстернатної підго Т.М. Калюжна 64.2 КБ
Організаційно-педагогічні умови індивідуального навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату О.В. Чеботарьова 108.5 КБ
Організаційно-педагогічні умови модернізації ринку освітніх ресурсів вищої школи в Автономній Респуб Ю.П. Дудник 137.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови музичної самоосвіти та самовиховання старшокласників Н.С. Ілініцька 36.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у вищих війсь В.В. Дияк 32.0 КБ
Організаційно-педагогічні умови особистісно-орієнтованого навчання учнів вечірньої загальноосвітньої І.В. Богомолова 35.7 КБ
Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі ІІ рівня акредитації Н.В. Житник 46.0 КБ
Організаційно-педагогічні умови підготовки дітей до школи Н.І. Черепаня 38.5 КБ
Організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю у профе В.В. Паржницький 124.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього Г.В. Борин 36.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізації комунікативного підходу Т.В. Зубенко 77.0 КБ
Організаційно-педагогічні умови підготовки молодших спеціалістів у вищому професійному училищі О.О. Гаврилюк 36.5 КБ
Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до вибору майбутньої професії у навчально В.П. Романчук 36.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у міжшкіль М.І. Піддячий 34.2 КБ
Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у спеціалі В.В. Туляєв 41.3 КБ
Організаційно-педагогічні умови професійного навчання безробітних у професійно-технічних навчальних В.Є. Скульська 37.0 КБ
Організаційно-педагогічні умови професійного навчання у центрах неперервної освіти Польщі Адам Мушиньскі 96.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови професійного навчання фахівців комерційного профілю (на матеріалі на О.В. Куклін 32.0 КБ
Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності Р.В. Іваненко 75.7 КБ
Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на службу в органах внутрішні Т.П. Колісник 63.6 КБ
Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки і вдосконалення працівників державних установ Ян Мельжинський 33.8 КБ
Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльнос Г.О. Головченко 41.0 КБ
Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки молодших спеціалістів стоматологічного профіл О.М. Гуменюк 40.9 КБ
Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в Ю.М. Атаманчук 33.2 КБ
Організаційно-педагогічні умови соціалізації курсантів у вищому навчальному закладі МНС України А.М. Капля 59.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови соціалізації підлітків у неформальних молодіжних об'єднаннях С.Ю. Чернета 37.8 КБ
Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 5 - 9 класів у позашкільних навчальних за О.В. Литовченко 44.0 КБ
Організаційно-педагогічні умови становлення виховних систем сучасних гімназій І.О. Погоріла 107.7 КБ
Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного середовища в загальному н Олександр Емануїлович Макагон 48.0 КБ
Організаційно-педагогічні умови творчого розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу: дош С.В. Уфімцева 32.2 КБ
Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації А.М. Зубко 32.4 КБ
Організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з учителями в регіоні Б.М. Качур 511.3 КБ
Організаційно-педагогічні умови управління професійно-технічним училищем сільськогосподарського проф В.В. Мельніченко 33.9 КБ
Організаційно-педагогічні умови управління розвитком педагогічного коледжу Д.В. Горобець 53.9 КБ
Організаційно-педагогічні умови управління системою науково-методичної роботи в технікумі Н.П. Корогод 37.9 КБ
Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу О.В. Янко 37.7 КБ
Організаційно-педагогічні умови формування викладацького персоналу у вищих навчальних закладах В.О. Степашко 27.3 КБ
Організаційно-педагогічні умови функціонування сучасних дошкільних закладів Л.Д. Покроєва 46.4 КБ
Організація виховної роботи на філологічних факультетах вищих закладів освіти І.В. Соколова 34.9 КБ
Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу З.П. Бондаренко 71.6 КБ
Організація групової навчальної діяльності школярів у процесі вивчення української літератури (9 - 1 А.А. Сергієнко 61.3 КБ
Організація діяльності ліцею технічного профілю в системі неперервної професійної освіти М.О. Наказний 31.6 КБ
Організація діяльності навчально-методичних комплексів у вищих навчальних закладах Слобожанщини (дру Т.М. Соколенко 33.8 КБ
Організація зовнішнього стандартизованого тестування навчальних досягнень учнів загальноосвітньої шк В.А. Ландсман 39.2 КБ
Організація і управління діяльністю студентських соціальних служб у вищих навчальних закладах Україн Н.Ф. Романова 56.0 КБ
Організація контролю за навчальною діяльністю учнів народних шкіл України у другій половині XIX стол І.П. Репко 33.0 КБ
Організація контролю навчальних досягнень учнів середніх закладів освіти в Україні (друга половина Х С.О. Рукасова 36.9 КБ
Організація контролю навчального процесу підготовки фахівців Державної податкової служби України О.А. Павленко 35.3 КБ
Організація контролю навчальної діяльності студентів вищого технічного навчального закладу в умовах М.П. Сукнов 37.5 КБ
Організація культурно-дозвіллєвої діяльності клубів у країнах Західної Європи та США І.В. Петрова 33.6 КБ
Організація методичної роботи в педагогічному училищі в умовах реалізації ступеневої професійної осв С.В. Майданенко 36.1 КБ
Організація модульного курсового професійно-технічного навчання і підвищення кваліфікації робітників Марія Іванівна Михнюк 58.7 КБ
Організація моніторингу у виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів А.О. Денисенко 55.6 КБ
Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України (1894-1920 рр.) Оксана Віталіївна Гур'янова 36.0 КБ
Організація навчально-виховного процесу в сучасній гімназії В.І. Сафіулін 53.1 КБ
Організація навчально-виховного процесу на уроках математики в класах з поглибленим вивченням предме С.Є. Яценко 23.9 КБ
Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах освіти на Слобож О.О. Осова 36.6 КБ
Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів Н.Д. Кабусь 61.2 КБ
Організація навчального процесу з англійської мови в десятих класах загальноосвітньої середньої школ М.О. Кучма 26.9 КБ
Організація навчального процесу у коледжі економічного профілю Т.І. Красікова 30.9 КБ
Організація навчальної діяльності учнів на початковому етапі систематичного вивчення фізики в загаль О.В. Гнатюк 73.6 КБ
Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної (української) мови Т.К. Донченко 46.6 КБ
Організація навчання обдарованих молодших школярів у США Н.В. Теличко 31.3 КБ
Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини Л.А. Чухно 36.6 КБ
Організація науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах С.О. Васильєва 32.7 КБ
Організація науково-методичної роботи в школах сільської місцевості В.І. Павленко 47.5 КБ
Організація науково-методичної роботи з учителями початкової загальноосвітньої школи в Україні (1945 Наталія Олексіївна Матвеєва 62.2 КБ
Організація особистісно орієнтованого навчання слухачів у системі післядипломної педагогічної освіти Т.М. Хлєбнікова 53.8 КБ
Організація педагогічних практик студентів математично-природничого відділу вищої педагогічної школи У. Новацка 39.3 КБ
Організація педагогічної практики в різних типах педагогічних навчальних закладів України (друга пол О.М. Лук'янченко 39.0 КБ
Організація пізнавальної діяльності учнів основної школи з початковим рівнем досягнень у навчанні хі О.А. Блажко 65.3 КБ
Організація пошукової діяльності учнів у позашкільних закладах освіти В.А. Редіна 18.7 КБ
Організація правового виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України (д І.В. Криштак 34.0 КБ
Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання С.М. Ящук 69.0 КБ
Організація професійно-педагогічної підготовки працівників експертної служби МВС України С.О. Шевцов 49.5 КБ
Організація профільного навчання в загальноосвітній школі в умовах регіону С.Є. Вольянська 39.5 КБ
Організація профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної Німеччини Н.Л. Кравець 25.9 КБ
Організація самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення предметів педагогічного ц Н.Г. Сидорчук 36.7 КБ
Організація самостійного позааудиторної роботи студентів педагогічних коледжів США І.Ф. Сулим-Карлір 33.4 КБ
Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів VII - IX класів при вивченні математ Л.І. Лутченко 34.2 КБ
Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів сільськогосподарського інституту (за матер С.Г. Заскалєта 17.9 КБ
Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів профільних класів на основі індивідуальних осв С.Е. Генкал 57.4 КБ
Організація самостійної роботи з формування культури здоров'я студентів вищих педагогічних начальних Лариса Іванівна Безугла 54.3 КБ
Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформ М.А. Умрик 41.7 КБ
Організація самостійної роботи майбутніх фінансистів у процесі навчання англомовного ділового писемн В.В. Бебих 55.3 КБ
Організація самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання В.В. Луценко 28.5 КБ
Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційн Н.І. Бойко 58.0 КБ
Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів юридичного О.В. Василенко 46.1 КБ
Організація самостійної роботи студентів педагогічних університетів на основі індивідуально орієнтов Ірина Анатоліївна Шайдур 39.3 КБ
Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін А.Я. Цюприк 56.0 КБ
Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному Н.О. Шишкіна 27.7 КБ
Організація соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах України (20 - 80 рр. ХХ ст.) О.А. Мкртічян 36.8 КБ
Організація соціально-педагогічної роботи з підлітками з особливими потребами в середніх навчальних С.В. Іноземцева 59.4 КБ
Організація творчих самостійних робіт старшокласників у модульному навчанні О.М. Лазарєва 44.2 КБ
Організація творчої діяльності учнів у позашкільному закладі О.І. Рассказова 32.0 КБ
Організація творчої роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва В.В. Томашевський 36.2 КБ