Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 7, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Локальні ефекти взаємодії ультразвукових хвиль з біологічними об'єктами - Є.О. Баранник
Розвинуто теоретичні підходи до вивчення локальних ефектів формування відгуку біологічних об'єктів у разі взаємодії з ультразвуковими хвилями. Проаналізовано виявлені закономірності з урахуванням невизначеності хвильових векторів пучків. Шляхом розв'язку одержаних нелінійних рівнянь для коаксіальних фокусових пучків доведено існування у фокальній області надзвукових нелінійних джерел, що призводить до черенковського розсіяння хвиль різницевої частоти. Одержано та проаналізовано спектри допплерівського відгуку лінії току для безперервних пучків та установлено властивості повних допплерівских спектрів для аксіально-симетричних потоків. Вивчено локальні ефекти формування спектрів за імпульсного зондування. Узагальнено результати досліджень для випадку градієнтів швидкості та визначено оптимальні параметри зондування. Розроблено адаптивні методи придушення спектр-шумів локального відгуку. Вивчено просторовий розподіл і релаксацію зсувних деформацій, індукованих локальною імпульсною радіаційною силою у в'язко-пружних середовищах. Запропоновано методи вимірювання локальної в'язкості та пружності м'яких тканин та реконструкції розподілу локальних неоднорідностей.

Безфтористі безпігментні кольорові емалі - Т.І. Нагорна
Розвинуто теоретичні підходи до вивчення локальних ефектів формування відгуку біологічних об'єктів у разі взаємодії з ультразвуковими хвилями. Проаналізовано виявлені закономірності з урахуванням невизначеності хвильових векторів пучків. Шляхом розв'язку одержаних нелінійних рівнянь для коаксіальних фокусових пучків доведено існування у фокальній області надзвукових нелінійних джерел, що призводить до черенковського розсіяння хвиль різницевої частоти. Одержано та проаналізовано спектри допплерівського відгуку лінії току для безперервних пучків та установлено властивості повних допплерівских спектрів для аксіально-симетричних потоків. Вивчено локальні ефекти формування спектрів за імпульсного зондування. Узагальнено результати досліджень для випадку градієнтів швидкості та визначено оптимальні параметри зондування. Розроблено адаптивні методи придушення спектр-шумів локального відгуку. Вивчено просторовий розподіл і релаксацію зсувних деформацій, індукованих локальною імпульсною радіаційною силою у в'язко-пружних середовищах. Запропоновано методи вимірювання локальної в'язкості та пружності м'яких тканин та реконструкції розподілу локальних неоднорідностей.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Методична система рівневої підготовки майбутніх інженерів-програмістів за спеціальністю "Інформатика З.С. Сейдаметова 57.2 КБ
Методична система розвитку творчих здібностей студентів вищих технічних закладів у процесі навчання О.Г. Онишко 49.5 КБ
Методична система формування музичного мислення студентів мистецьких вищих навчальних закладів Олена Анатоліївна Піхтар 41.3 КБ
Методичне забезпечення графічної підготовки спеціаліста у вищому закладі освіти (на прикладі немашин М.М. Козяр 65.1 КБ
Методичне забезпечення оперативного та тематичного контролю в умовах особистісно орієнтованого навча О.М. Ніколаєв 33.0 КБ
Методичне забезпечення професійного відбору у системі трудової підготовки учнів допоміжної школи В.С. Товстоган 33.1 КБ
Методичне осмислення зв'язків словотвору й синтаксису як засіб оптимізації навчального процесу М.В. Пігур 39.3 КБ
Методичні засади використання педагогічних технологій у навчанні природничих дисциплін студентів біо Н.В. Назаренко 33.7 КБ
Методичні засади використання умовно-графічної наочності у процесі навчання всесвітньої історії в X О.В. Желіба 33.0 КБ
Методичні засади використання якісних задач в умовах особистісно-зорієнтованого навчання фізики в за О.В. Піскун 529.0 КБ
Методичні засади висвітлення історичних постатей у шкільних курсах історії (30 - 80-ті рр. XX ст.) А.С. Пінчук 46.5 КБ
Методичні засади відбору і реалізації етнологічного змісту шкільного курсу історії України (7 клас) Г.В. Сєрова 35.8 КБ
Методичні засади вокального навчання студентів з КНР у системі музично-педагогічної освіти України Цзінь Нань 68.3 КБ
Методичні засади диригентсько-хорової підготовки студентів до роботи в школах Китаю та України Лінь Хай 46.7 КБ
Методичні засади застосування дидактичних засобів у навчанні фізики в класах природничого профілю А.І. Вагіс 36.8 КБ
Методичні засади контролю пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів із з С.М. Мєняйлов 43.7 КБ
Методичні засади моніторингу навчальних досягнень як засобу корекції хімічних знань учнів основної ш І.С. Крамаренко 83.1 КБ
Методичні засади організації біологічних олімпіад учнів 8 - 11 класів загальноосвітніх навчальних за Л.С. Ващенко 87.7 КБ
Методичні засади особистісно-орієнтованого навчання старшокласників на уроках історії Н.В. Чубур 29.2 КБ
Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики до концертно-освітньої діяльності серед дітей Т.В. Жигінас 34.1 КБ
Методичні засади продуктивного навчання з курсу "Сільськогосподарські машини" у вищих аграрних навча І.М. Буцик 36.9 КБ
Методичні засади розвитку системи задач з механіки у класах з поглибленим вивченням фізики Т.М. Попова 76.1 КБ
Методичні засади розвитку слухо-моторних уявлень молодших школярів у процесі музичного навчання М.В. Матковська 31.7 КБ
Методичні засади створення і реалізації факультативного курсу "Хімія в побуті" в основній школі Т.М. Федорів 38.2 КБ
Методичні засади удосконалення музично-виконавської підготовки учнів в умовах позашкільної спеціаліз С.Л. Ліпська 39.6 КБ
Методичні засади формування інтересу до народно-інструментального виконавства молодших школярів у по Т.Р. Браніцька 33.7 КБ
Методичні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики Є.М. Проворова 32.5 КБ
Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних університетів Л.В. Пушкар 56.9 КБ
Методичні засади художньо-творчої самореалізації підлітків в умовах діяльності ансамблю народної муз І.Г. Барановська 78.9 КБ
Методичні засади шкільного підручника історії стародавнього світу П.В. Мороз 52.7 КБ
Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших класах загальноосвітньої школи О.М. Фенцик 92.0 КБ
Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов В.М. Шовковий 42.6 КБ
Методичні основи застосування навчальних мережних комплексів у процесі підготовки майбутніх учителів В.П. Олексюк 30.3 КБ
Методичні основи застосування системи засобів навчання з астрономії у підготовці майбутніх учителів І.А. Ткаченко 37.7 КБ
Методичні основи проблемного навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах О.М. Топузов 197.7 КБ
Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосві В.П. Вембер 208.3 КБ
Методичні основи розвитку музично-виконавського мислення студентів у процесі фортепіанної підготовки О.П. Бурська 56.0 КБ
Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будіве Н.Б. Бурдейна 245.3 КБ
Методичні основи управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів I І.В. Оленюк 35.4 КБ
Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу А.В. Степанюк 54.6 КБ
Механізм тривалого синоптичного гальмування, викликанного серією потенціалів дії в нейронах гіпокамп Т.М. Цугорка 51.1 КБ
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання О.М. Отич 73.4 КБ
Мистецький декоративно-ужитковий компонент у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початк З.В. Резніченко 54.4 КБ
Міжпредметні зв'язки вокально-хорових дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики Н.Г. Тарарак 51.5 КБ
Міжпредметні зв'язки природничо-математичних і спеціальних дисциплін у підготовці вчителя фізики С.М. Рибак 207.2 КБ
Міжпредметні зв'язки у вивченні хімико-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі Л.О. Ковальчук 102.2 КБ
Міжпредметні зв'язки у навчанні професійно орієнтованих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх фіз Т.М. Бугеря 44.0 КБ
Міжпредметні зв'язки у процесі вивчення фразеології української мови в 5-7 класах загальноосвітньої О.В. Тесленко 19.0 КБ
Міжпредметні зв'язки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури Л.О. Демінська 29.8 КБ
Міжпредметні зв'язки фізики і математики у 9 - 11 класах середньої загальноосвітньої школи О.І. Єфремова 34.3 КБ
Міжпредметні зв'язки як засіб формування загальнопізнавальних умінь молодших школярів Наталія Михайлівна Захарова 29.6 КБ
Мова як чинник формування толерантності студентської молоді в глобалізованому суспільстві О.Т. Зарівна 43.5 КБ
Моделі кваліметрії і порівняння рівнів навчальних досягнень студентів у різних оціночних системах В.В. Федієнко 41.6 КБ
Модельний експеримент як засіб формування наукових понять у старшокласників у процесі вивчення елект О.Ю. Свистунов 57.7 КБ
Моделювання військово-професійної діяльності фахівців інформаційно-пропагандистського забезпечення у Р.М. Серветник 38.8 КБ
Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчаль Л.М. Капченко 25.7 КБ
Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів Н.І. Білик 48.8 КБ
Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі в О.В. Бернацька 36.2 КБ
Моделювання технології організації навчального процесу у педагогічних університетах Д.В. Демідов 48.1 КБ
Модернізація вищої школи у сучасній Франції О.А. Бочарова 43.8 КБ
Модернізація змісту професійної підготовки робітників у профтехучилищах будівельного профілю Б. Адабащев 39.1 КБ
Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя В.Ю. Ковальчук 53.6 КБ
Модульна організація загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах коледжу Н.І. Мачинська 34.3 КБ
Модульно-проектна методика навчання англійської мови студентів вищих технічних закладів освіти В.В. Тітова 29.5 КБ
Модульно-рейтингова система підготовки фахівців до навчання іноземної мови дітей дошкільного віку І.О. Мордоус 54.6 КБ
Модульно-рейтингова технологія навчання та контролю засвоєння знань у вищому військовому закладі осв І.М. Романюк 45.1 КБ
Модульно-рейтингове навчання як засіб індивідуалізації навчального процесу у вищому технічному закла В.Г. Коваленко 67.5 КБ
Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп'ютерних технологій Г.А. Сухович 56.5 КБ
Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6 - 7 річного віку (управлінський аспект) З.В. Рябова 52.8 КБ
Моніторинг якості освіти в школах Німеччини другої половини ХХ століття І.В. Шимків 42.1 КБ
Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку на традиціях етнопедагогіки кримських татар Л.І. Кадирова 49.0 КБ
Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки Оксана Євгенівна Гордійчук 85.5 КБ
Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності О.В. Матвієнко 87.6 КБ
Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського Н.В. Год 38.0 КБ
Моральне виховання особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури засобами українського Л.Ю. Москальова 32.2 КБ
Моральне виховання підлітків у загальноосвітніх школах США (друга половина ХХ століття) Я.М. Бельмаз 30.0 КБ
Моральне виховання старших підлітків в умовах поліетнічного учнівського середовища загальноосвітньої В.В. Колкунова 36.2 КБ
Моральне виховання старшокласників у навчально-виховному процесі гімназії А.Л. Сембрат 35.0 КБ
Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітній школі В.Ю. Болотіна 27.1 КБ
Моральне виховання старшокласників у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу І.Ю. Потапова 53.2 КБ
Моральне виховання старшокласників у сільських школах України (80 - 90-ті роки XX століття) С.В. Кривоніс 28.3 КБ
Моральне виховання студентської молоді на Слобожанщині (кінець XIX - початок XX століття) К.Є. Каліна 37.5 КБ
Моральне виховання української молоді в процесі співпраці школи, греко- католицької Церкви і громадс І.Я. Мищишин 22.0 КБ
Моральне виховання учнів українських шкіл Буковини (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) І.В. Ковальчук 27.8 КБ
Морально-естетичне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України Н.Г. Карпунова 32.8 КБ
Морально-етичне виховання в американській школі (30-і роки XIX ст. - 90-і роки XX ст.) В.М. Жуковський 68.7 КБ
Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору Ольга Ігорівна Кисельова 99.5 КБ
Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу в процесі вивчення літератури Л.І. Драчук 16.2 КБ
Мотивація навчання інформатики в учнів 7 - 9 класів загальноосвітних навчальних закладів О.В. Барна 213.3 КБ
Мотиви опанування учнями 7 - 9 класів іноземної мови як засобу самовираження особистості Н.Б. Бондаренко 31.6 КБ
Музеї педагогічного профілю як фактор професійної підготовки майбутніх учителів Ю.Г. Павленко 67.4 КБ
Музична освіта студентів педагогічних навчальних закладів України (1917 - 1933 рр.) В.А. Кузьмічова 31.9 КБ
Музична освіта та виховання дітей і молоді на Чернігівщині (XVIII - XIX ст.) С.І. Матвієнко 43.1 КБ
Музичне виховання дітей дошкільного віку в Німеччині (друга половина XX століття) І.О. Сташевська 33.2 КБ
Музично-дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку з вадами А.Л. Андрасян 28.8 КБ
Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні в другій половині XIX - на початку ХХ ст. О.В. Михайличенко 58.7 КБ
Музично-естетичне виховання старшокласників (на матеріалі сучасної популярної естрадної музики) О.В. Сапожнік 111.1 КБ
Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С.Сковороди на Слобожанщині С.Ю. Бакай 29.0 КБ
Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у Західній Україні (1919 - 1939 рр.) Л.Г. Стахів 35.3 КБ
Навчальна практика як засіб реалізації прикладної спрямованості навчання математики в основній школі Н.С. Вагіна 76.0 КБ
Навчальний переклад як засіб формування мовної компетенції майбутніх учителів початкових класів (в у Ю.М. Тельпуховська 87.5 КБ
Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій в економічних ун Л.І. Бондарєва 31.5 КБ
Навчальні моделі як засіб організації пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення фізичної г Л.П. Вішнікіна 54.4 КБ
Навчально- дослідницька діяльність студентів як засіб актуалізації професійно значущих знань (на баз М.О. Князян 24.4 КБ
Навчально-виховна робота з обдарованою молоддю у вищих педагогічних закладах України (друга половина Л.М. Прокопів 36.2 КБ
Навчально-виховна та методична діяльність педагогічних рад освітніх закладів України у другій полови О.І. Онипченко 32.2 КБ
Навчально-ігрове проектування у професійній підготовці майбутніх менеджерів організацій Тетяна Василівна Качеровська 38.0 КБ
Навчально-інформаційне середовище як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів старшої школи у С.О. Лещук 33.0 КБ
Навчально-педагогічна література в системі професійної підготовки вчителя (друга половина ХІХ - поча О.М. Сипченко 103.7 КБ
Навчально-педагогічні ігри у формуванні педагогічної культури майбутніх учителів історії і права П.М. Щербань 86.5 КБ
Навчання адміністрування систем управління освітніми WEB-порталами майбутніх учителів інформатики В.М. Франчук 49.1 КБ
Навчання англомовного читання та аудіювання із застосуванням аудіокнижок художніх творів (середня за В.В. Черниш 35.2 КБ
Навчання аудіювання англомовних драматичних творів студентів старших курсів мовних спеціальностей О.О. Сіваченко 43.7 КБ
Навчання вільного переказу майбутніх учителів англійської мови Л.В. Гронь 27.6 КБ
Навчання вітчизняній історії як засіб формування рис громадянськості старшокласників Ю.П. Олексін 38.7 КБ