Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Взаємозв'язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у ді - О.М. Гасюк
Одержано нові дані про особливості стану психофізіологічних функцій та нейродинамічних процесів, системної та церебральної гемодинаміки, функцій зовнішнього дихання в дітей віком 7 - 11 років зі слуховою депривацією. Показано, що існують певні статеві відмінності у пристосуванні до умов зазначеної патології. Виявлено, що показники зовнішнього дихання у дітей з вадами слуху мають функціональні відмінності у порівнянні з показниками дітей з нормальним слухом. Установлено, що для дітей зі слуховою депривацією більш характерними є зміни кровообігу у вертебрально-базилярній системі головного мозку, ніж у каротидній. Визначено, що за умов хронічної слухової депривації змінюється характер вірогідних кореляційних взаємозв'язків між показниками психофізіологічних функцій, функцій серцево-судинної та респіраторної систем. З'ясовано, що ці зміни є постійними та специфічними для даного типу депривації незалежно від індивідуальної резистентності організму до деприваційних впливів.

Аналітичні моделі поверхонь на основі перетворень і тангенціальних рівнянь - О.Г. Гайдар
Одержано нові дані про особливості стану психофізіологічних функцій та нейродинамічних процесів, системної та церебральної гемодинаміки, функцій зовнішнього дихання в дітей віком 7 - 11 років зі слуховою депривацією. Показано, що існують певні статеві відмінності у пристосуванні до умов зазначеної патології. Виявлено, що показники зовнішнього дихання у дітей з вадами слуху мають функціональні відмінності у порівнянні з показниками дітей з нормальним слухом. Установлено, що для дітей зі слуховою депривацією більш характерними є зміни кровообігу у вертебрально-базилярній системі головного мозку, ніж у каротидній. Визначено, що за умов хронічної слухової депривації змінюється характер вірогідних кореляційних взаємозв'язків між показниками психофізіологічних функцій, функцій серцево-судинної та респіраторної систем. З'ясовано, що ці зміни є постійними та специфічними для даного типу депривації незалежно від індивідуальної резистентності організму до деприваційних впливів.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педаг І.Т. Богданов 33.2 КБ
Методика навчання інформатики в школах нового типу І.Г. Вєтрова 23.8 КБ
Методика навчання інформатики студентів економічних спеціальностей Ю.М. Красюк 49.2 КБ
Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримськотатарською мовою навчання С. Сейдаметова 183.4 КБ
Методика навчання інформаційних технологій розв'язування диференціальних рівнянь у технічних універс З.В. Бондаренко 77.5 КБ
Методика навчання курсантів-пілотів льотної експлуатації повітряних суден на міжнародних авіалініях Г.С. Пащенко 45.7 КБ
Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичного матеріалу Н.О. Брюханова 35.1 КБ
Методика навчання майбутніх вчителів інформатики апаратних і системних програмних засобів В.М. Дем'яненко 30.2 КБ
Методика навчання майбутніх диспетчерів керуванню повітряним рухом в екстремальних ситуаціях на міжн Т.В. Тарнавська 64.6 КБ
Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології зануренн З.М. Корнєва 54.3 КБ
Методика навчання майбутніх економістів професійно спрямованого читання англійською мовою з використ С.В. Радецька 41.1 КБ
Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів проектуванню навчально-методичного забезпечення моду Т.В. Яковенко 140.9 КБ
Методика навчання майбутніх інженерів-програмістів англійського діалогічного мовлення з використання І.В. Чірва 38.2 КБ
Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно спрямованого аудіювання О.Ю. Бочкарьова 42.5 КБ
Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів Т.О. Вдовіна 53.0 КБ
Методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами комп'ютерної графіки О.Г. Глазунова 35.5 КБ
Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав люд Т.В. Ганічева 61.4 КБ
Методика навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчаль М.П. Павленко 60.7 КБ
Методика навчання мови фізики учнів середньої загальноосвітньої школи Н.І. Тихонська 38.2 КБ
Методика навчання німецького писемного мовлення студентів-заочників вищих мовних навчальних закладів В.П. Свиридюк 39.1 КБ
Методика навчання пілотів веденню радіообміну на міжнародних повітряних трасах в умовах дефіциту час Є.В. Кміта 41.7 КБ
Методика навчання полілогічного спілкування першокласників на уроках англійської мови Л.Г. Смовженко 50.7 КБ
Методика навчання правопису ветеринарних термінів (з використанням трилінгвальних зіставлень латинсь В.М. Колєнцова 4.6 КБ
Методика навчання презентації англійською мовою студентів економічних спеціальностей Ю.С. Авсюкевич 134.6 КБ
Методика навчання простого речення в основній школі (на матеріалі російської мови у порівнянні з анг І.А. Цоброва 28.7 КБ
Методика навчання спеціальної автомобільної підготовки курсантів вищих навчальних закладів системи М О.А. Назаркін 35.9 КБ
Методика навчання студентів вищих немовних навчальних закладів читання англійською мовою для діловог Ю.В. Дегтярьова 44.8 КБ
Методика навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах сх Г.П. Бондаренко 57.0 КБ
Методика навчання студентів застосовувати силові навантаження в процесі фізичного виховання П.М. Гунько 34.9 КБ
Методика навчання студентів курсового та дипломного проектування із землевпорядних дисциплін Н.Г. Русіна 47.1 КБ
Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початк О.В. Асадчих 31.5 КБ
Методика навчання студентів мовних спеціальностей форм способу та часу англійського дієслова М.В. Рябих 43.1 КБ
Методика навчання студентів філологічних спеціальностей засобів вираження ірреальної модальності в у О.В. Іванова 40.5 КБ
Методика навчання студентів філологічних спеціальностей засобів вираження ірреальної модальності в у О.В. Іванова 187.7 КБ
Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації Г.Е. Борецька 48.6 КБ
Методика навчання усного спонтанного мовлення з використанням творів художньої літератури (англійськ В.В. Матвєйченко 30.3 КБ
Методика навчання учнів 5 - 9 класів основ конструювання швейних виробів Т.М. Васенок 31.7 КБ
Методика навчання учнів класів технологічного профілю усного підготовленого монологу англійською мов Т.О. Петрова 43.1 КБ
Методика навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах з посиленною військово-фізичною підг П.І. Наумчик 85.1 КБ
Методика навчання фізичної географії України засобами комп'ютерних технологій В.В. Безуглий 72.0 КБ
Методика опрацювання науково-навчальних текстів у старших класах з поглибленим вивченням української О.М. Андрієць 49.4 КБ
Методика організації та роботи підліткового класичного ансамблю гітаристів В.І. Грищенко 43.4 КБ
Методика організації читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення епічних творів О.А. Слижук 32.5 КБ
Методика особистісно орієнтованого навчання гри на музичному інструменті майбутнього вчителя музики П.Б. Косенко 49.9 КБ
Методика оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків в процесі льотної підготовки Д.В. Сіненко 51.1 КБ
Методика оцінювання результатів навчання інформатики учнів старшої школи Н.Б. Копняк 54.6 КБ
Методика підготовки диспетчерів-інструкторів служби повітряного руху до педагогічної діяльності в ум І.М. Буцик 38.8 КБ
Методика підготовки магістрантів створювати професійно орієнтовані проекти на основі німецькомовних О.В. Кіршова 48.2 КБ
Методика підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою Г.В. Турчинова 35.6 КБ
Методика підготовки майбутніх учителів музики до естетичного виховання школярів засобами музично-теа Т.В. Борисова 29.7 КБ
Методика подолання лексичної інтерференції в польському мовленні студентів філологічних факультетів О.М. Козаченко 20.6 КБ
Методика практичної підготовки майбутніх агрономів з механізації сільськогосподарського виробництва І.О. Колосок 29.9 КБ
Методика професійної підготовки курсантів-штурманів до дій в екстремальних умовах О.В. Селезньов 40.1 КБ
Методика роботи з науково - художніми творами в початкових класах А.А. Ємець 44.2 КБ
Методика розв'язування задач міжпредметного змісту в процесі навчання фізики в загальноосвітній школ Л.А. Шаповалова 35.3 КБ
Методика розвитку активного мовлення дітей третього року життя у процесі художньо-предметної діяльно О.В. Саприкіна 223.6 КБ
Методика розвитку пізнавальних інтересів учнів 5 - 8-х класів у процесі вивчення історії України В.І. Кобаль 37.0 КБ
Методика розвитку просторового мислення майбутніх учителів технологій засобами комп'ютерної графіки Ю.В. Фещук 73.7 КБ
Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів-музикантів О.М. Прядко 96.6 КБ
Методика розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки Г.П. Панченко 33.0 КБ
Методика розробки й упровадження системи розвивальних завдань у навчанні математики учнів 5 - 6 клас І.М. Богатирьова 48.4 КБ
Методика розробки та використання дистанційного курсу англійської мови (старший ступінь у вищому тех Н.І. Муліна 30.0 КБ
Методика самостійної роботи студентів аграрного коледжу в процесі вивчення спеціальних дисциплін Т.М. Пащенко 60.0 КБ
Методика створення і використання відеофрагментів художніх творів у процесі вивчення української літ Т.В. Бабійчук 39.3 КБ
Методика створення шкільних навчально-методичних комплексів з всесвітньої історії в основній школі Я.М. Камбалова 37.4 КБ
Методика тематичного контролю навчальних досягнень учнів 5-7 класів з історії України В.С. Власов 41.0 КБ
Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладі І.П. Андрощук 72.5 КБ
Методика тренажерної підготовки пілотів у періоди перерв льотної діяльності Н.О. Єпіхіна 74.5 КБ
Методика формування англомовної компетенції студентів економічних спеціальностей засобами комп'ютерн О.І. Каменський 47.1 КБ
Методика формування базових знань та вмінь з образотворчого мистецтва в майбутніх учителів початкови І.М. Мужикова 38.1 КБ
Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчал Ю.С. Лисюк 36.4 КБ
Методика формування евристичних умінь учнів основної школи на факультативних заняттях з математики І.В. Гончарова 42.4 КБ
Методика формування екологічних знань у майбутніх інженерів- електромеханіків у процесі навчання спе І.О. Солошич 38.0 КБ
Методика формування економічних знань в учнів 9-10 класів у процесі навчання географії Анжела Анатоліївна Шуканова 65.3 КБ
Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп'ютерних технолог С.В. Хоменко 56.9 КБ
Методика формування економічної культури у процесі підготовки майбутніх юристів В.С. Рижиков 30.4 КБ
Методика формування ергономічних знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп'ютерних Г.І. Сажко 181.7 КБ
Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії І.М. Лавриш 32.6 КБ
Методика формування знань про державу в учнів основної школи на уроках історії та правознавства В.В. Маньгора 64.8 КБ
Методика формування культури праці учнів основної школи на уроках обслуговуючої праці Ю.В. Кузьменко 39.1 КБ
Методика формування математичного мислення студентів технічного університету в процесі вивчення дисц Т.М. Марченко 40.1 КБ
Методика формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанної підго Ши Цзюнь-бо 37.8 КБ
Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклор С.М. Садовенко 35.9 КБ
Методика формування педагогічної техніки майбутнього вчителя трудового навчання засобами тренінгу М.І. Вовковінський 51.8 КБ
Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення В.Г. Логвіненко 77.8 КБ
Методика формування проектувальних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю засоба В.С. Кошелєва 90.8 КБ
Методика формування просторової уяви студентів у процесі навчання нарисної геометрії з використанням А.М. Корнєєва 115.3 КБ
Методика формування професійно-орієнтованої евристичної діяльності студентів вищих технічних навчаль Т.С. Максимова 102.7 КБ
Методика формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики в процесі вивчення дир І.Г. Коваленко 37.4 КБ
Методика формування професійної надійності пілотів при моделюванні польотів на електронних комплексн Ю.В. Щербина 32.9 КБ
Методика формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до льотної діяльності О.М. Керницький 35.2 КБ
Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних пу О.В. Бирюк 44.6 КБ
Методика формування стилістичних умінь з російської мови учнів 10-их класів філологічного профілю Ю.Ю. Мельничук 97.6 КБ
Методика формування творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва М.І. Стась 45.3 КБ
Методика формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю О.М. Кириченко 37.4 КБ
Методика формування у майбутніх пілотів професійно важливих якостей у процесі тренажерної підготовки Ольга Олександрівна Кушнір 38.2 КБ
Методика формування у майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованих слухо-вимовних нав В.В. Перлова 56.6 КБ
Методика формування у старших дошкільників умінь усного спілкування англійською мовою Галина Василівна Матюха 37.7 КБ
Методична підготовка вчителів початкових класів у педагогічних навчальних закладах України (1956 - 1 К.Б. Авраменко 34.4 КБ
Методична система вивчення будови і властивостей речовини в курсі фізики основної школи С.І. Терещук 37.5 КБ
Методична система вивчення геометричних тіл у загальноосвітній школі І.А. Сверчевська 54.6 КБ
Методична система вивчення табличних випадків арифметичних дій у початковій школі О.П. Приймак 48.8 КБ
Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики В.В. Мендерецький 58.9 КБ
Методична система контролю і коригування знань та умінь студентів технічних спеціальностей у процесі О.М. Кондратьєва 48.8 КБ
Методична система математичної підготовки майбутніх менеджерів організації Ю.А. Галайко 46.7 КБ
Методична система навчання лінійної алгебри у вищих навчальних закладах з використанням інформаційни В.С. Круглик 102.1 КБ
Методична система навчання математики в класах економічного профілю Ю.М. Ткач 38.8 КБ
Методична система навчання математичної інформатики у педагогічному університеті Т.П. Кобильник 45.2 КБ
Методична система навчання основ програмування майбутніх інженерів-програмістів Л.В. Гришко 51.5 КБ
Методична система навчання студентів математичної логіки у вищих навчальних закладах з використанням Ю.І. Сінько 501.7 КБ
Методична система навчання учнів 5-6 класів елементів геометрії Наталія Володимирівна Гібалова 23.6 КБ
Методична система навчання учнів початкових класів розв'язування сюжетних математичних задач С.О. Скворцова 75.5 КБ
Методична система навчання хвильової і квантової оптики із застосуванням комп'ютерних технологій у з Л.В. Непорожня 63.7 КБ
Методична система реалізації освітнього стандарту з аналітичної геометрії у педагогічних університет О.В. Семеніхіна 32.1 КБ
Методична система реалізації функцій задач в навчанні планіметрії Н.А. Сяська 35.7 КБ