Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез та фізико-хімічні властивості нанодисперсних оксидів титану, стануму, танталу - І.В. Коваленко


Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення - М.В. Маліков
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Естетичні основи формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики С.П. Федоріщева 28.6 КБ
Етимологізація слова як засіб формування інтересу молодших школярів до української мови Ф.І. Мовчун 36.8 КБ
Етичне виховання учнів основної школи в процесі вивчення живої природи І.С. Назарко 36.0 КБ
Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці Галичини (1919 - 1939 рр.) Л.Я. Левицька 31.5 КБ
Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи Р.С. Дружененко 36.8 КБ
Етнопедагогічні традиції виховання підростаючого покоління у караїмів Криму Л.І. Редькіна 57.6 КБ
Ефективність використання комп'ютерних систем контролю знань в післядипломній медичній освіті В.В. Краснов 34.5 КБ
Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України В.В. Ягупов 64.4 КБ
Загальнокультурна компонента як засіб естетичного виховання майбутніх учителів іноземної мови Т.О. Мороз 71.1 КБ
Загальнолюдські цінності в контексті громадянського виховання учнів середньої школи у Франції О.В. Бажановська 32.2 КБ
Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (XIX - перша чверть XX ст.) Н.М. Дем'яненко 30.8 КБ
Загальнопедагогічна підготовка вчителя в історії вищої школи України (XIX- перша чверть XX ст.) Наталія Миколаївна Дем'яненко 59.4 КБ
Засвоєння учнями старших класів комунікативних стратегій у процесі роботи з науково-навчальними текс Ю.О. Романенко 88.3 КБ
Засоби інформаційних технологій у вивченні питань квантової фізики в середній школі В.П. Муляр 15.2 КБ
Засоби сучасної електроніки й комп'ютерної техніки в навчальному експерименті з фізики О.С. Мартинюк 51.9 КБ
Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях те А.М. Кокарєва 73.8 КБ
Застосування методу аналогії у навчанні фізики студентів нефізичних спеціальностей вищих закладів ос Л.І. Вовк 39.5 КБ
Застосування нових інформаційних технологій в графічній підготовці студентів вищих навчальних заклад М.Ф. Юсупова 36.2 КБ
Застосування педагогічних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх юристів А.В. Рибачук 41.2 КБ
Застосування програмно-технічного комплексу "Видима мова" в корекційній роботі з глухими дітьми Лариса Григорівна Гарнюк 35.4 КБ
Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищ А.А. Каленський 40.4 КБ
Збагачення мовлення студентів педагогічного училища експресивною лексикою як засіб його увиразнення Г.О. Ткачук 30.5 КБ
Збагачення мовлення учнів 5 - 7 класів етнокультурознавчою лексикою Т.М. Левченко 26.5 КБ
Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою засобами української народ Ю.А. Руденко 35.3 КБ
Збагачення словникового запасу молодших школярів синонімами як засіб увиразнення мовлення К.І. Пономарьова 31.3 КБ
Збагачення словникового запасу учнів 5 - 7 класів у процесі роботи над текстом художнього твору Т.А. Лановик 25.4 КБ
Збагачення словникового запасу учнів гімназії науковою навчально-термінологічною лексикою на міжпред Є.П. Копіца 29.9 КБ
Збагачення словникового запасу учнів початкових класів дієслівними формами Н.І. Чепелюк 32.1 КБ
Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці О.В. Вакуленко 40.0 КБ
Зміст і методи навчання історії у школах Йорданії Саад Халаф Сулейман Альхунетті 29.9 КБ
Зміст і методика вивчення курсу "Основи виробництва. Інформаційні технології виробництва" в загально О.О. Калігаєва 43.2 КБ
Зміст і методика вивчення шкільного курсу інформатики на основі вільно поширюваної операційної систе В.Ю. Габрусєв 26.1 КБ
Зміст і методика навчання менеджменту учнів 10 - 11 класів загальноосвітніх шкіл Н.С. Солоненко 31.5 КБ
Зміст і методика підготовки майбутніх кваліфікованих робітників лісового господарства І.С. Вдовенко 40.2 КБ
Зміст і методика підготовки майбутніх учителів трудового навчання з інформатики Г.М. Нітченко 51.3 КБ
Зміст і методика професійної підготовки старшокласників з бухгалтерського обліку в умовах міжшкільно Ю.М. Ковбаса 43.5 КБ
Зміст і методика профільного навчання старшокласників основам графічного дизайну І.В. Савенко 39.1 КБ
Зміст і методика трудового навчання учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи в Україні (друга полови Т.П. Сорока 30.6 КБ
Зміст і організація навчання англійської мови в старших класах економічного профілю Н.М. Рекун 44.0 КБ
Зміст і структура навчально-методичного комплексу з німецької мови для майбутніх менеджерів Н.С. Жданова 52.5 КБ
Зміст і технологія навчання риторики майбутніх учителів початкових класів Лідія Петрівна Ткаченко 27.3 КБ
Зміст і технологія навчання різьбленню деревини учнів професійно-технічних навчальних закладів В.М. Бойчук 85.0 КБ
Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США Н.М. Собчак 36.0 КБ
Зміст навчання англійської мови у 10 - 11-х класах середньої загальноосвітньої школи О.В. Хоменко 31.4 КБ
Зміст фахової підготовки вчителя обслуговуючої праці у вищому навчальному закладі В.І. Жигірь 31.6 КБ
Зміст шкільних підручників як фактор полікультурного виховання молодших школярів у Закарпатті (1919 Г.М. Розлуцька 34.4 КБ
Ідеал учителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Е.А. Панасенко 34.2 КБ
Ідеї вільного виховання в реформаторській педагогіці кінця ХІХ - першої третини ХХ століття О.А. Барило 31.7 КБ
Ідеї вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи Т.Ф. Калініченко 35.1 КБ
Ідеї педагогічної майстерності в діяльності Глухівського вчительського інституту (1874 - 1917 рр.) Л.В. Задорожна 22.3 КБ
Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічні А.М. Ільченко 39.5 КБ
Ідеї реформаторської педагогіки в діяльності приватних початкових та середніх шкіл Харківської губер О.В. Перетятько 26.6 КБ
Ідея виховання моральної особистості у спадщині українських педагогів-мислителів другої половини XVI О.Б. Потапенко 78.4 КБ
Ідея всебічного й гармонійного виховання особистості в епоху європейського відродження Б.В. Год 81.0 КБ
Індивідуалізація навчання аудіювання учнів молодших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземних мо Н.Є. Жеренко 31.8 КБ
Індивідуалізація навчання професійно орієнтованого читання англійською мовою студентів технікумів та Т.І. Труханова 26.8 КБ
Індивідуалізація професійно-орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей у С.О. Мелікова 33.0 КБ
Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров'я І.А. Салук 105.5 КБ
Індивідуалізоване навчання в системі підготовки майбутнього педагога у США Л.Є. Смалько 32.5 КБ
Індивідуальний підхід в естетичному вихованні учнівської молоді у навчальних закладах України другої В.В. Фомін 33.8 КБ
Індивідуальний підхід до виховання дітей у педагогічній спадщині Г.Спенсера (1820 - 1903 рр.) В.І. Миценко 34.2 КБ
Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів Л.М. Дибкова 32.3 КБ
Індивідуально-диференційоване навчання читати молодших школярів Т.Б. Суржук 35.5 КБ
Індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики С.М. Овчаров 29.9 КБ
Індивідуально-типологічні та дидактичні чинники результативності самостійної роботи студентів економ Г.М. Романова 46.3 КБ
Інноваційні засади загальноправової підготовки майбутнього вчителя Д.Ю. Грубіч 45.0 КБ
Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітн І.О. Матіюк 23.6 КБ
Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах І - О.О. Кіяшко 34.6 КБ
Інноваційні технології фізичного виховання студентів педагогічних університетів із застосуванням нар Р.А. Самоха 34.7 КБ
Інтегративний підхід до вивчення математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх вчителів мате В.В. Нічишина 66.2 КБ
Інтегративний підхід до вивчення матеріалознавства та гуманітарних дисциплін у вищих професійних учи Л.В. Сліпчишин 37.5 КБ
Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя С.М. Кондратюк 33.7 КБ
Інтегративний підхід до навчання суспільствознавства в загальноосвітніх школах України (20-ті - 30-т О.М. Дятлова 36.2 КБ
Інтегративно-диференційований підхід до структурування змісту природничих дисциплін у медичних колед Л.В. Дольнікова 48.2 КБ
Інтеграція видів художньої діяльності як засіб розвитку мовлення молодших школярів О.А. Лобанчук 57.3 КБ
Інтеграція виховних соціальних впливів суспільства у формуванні громадянськості учнівської молоді Н.М. Чернуха 79.7 КБ
Інтеграція знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництв О.В. Марущак 68.0 КБ
Інтеграція знань з методики фізики і психолого-педагогічних дисциплін у підготовці майбутнього вчите С.П. Ткаченко 56.8 КБ
Інтеграція знань з природничо-математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці учителя Д.І. Коломієць 45.4 КБ
Інтеграція знань з фізики і математики як засіб формування творчого мислення старшокласників С.В. Повар 35.8 КБ
Інтеграція педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових к М.Ю. Прокоф'єва 35.8 КБ
Інтеграція педагогічної та комп'ютерно-інформаційної підготовки майбутнього викладача спеціальних ди Т.В. Волкова 52.6 КБ
Інтеграція природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів у вищих аграрних О.В. Левчук 87.5 КБ
Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фах О.І. Булейко 47.4 КБ
Інтеграція фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів у процесі вивчення фізико-математ Н.В. Стучинська 90.1 КБ
Інтеграція художньо-культурологічних знань у системі професійної підготовки вчителя гуманітарних дис М.О. Сова 65.1 КБ
Інтегрований підхід до структурування змісту правових знань у професійно-педагогічному коледжі В.О. Смірнова 67.4 КБ
Інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці молодших спеціаліс С.І. Тищенко 67.3 КБ
Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини З.П. Хало 42.9 КБ
Інтенсифікація навчання фізики в сучасній середній загальноосвітній школі В.І. Межуєв 49.2 КБ
Інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів університету Веронія Адамівна Мартинюк 63.9 КБ
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом В.В. Гуменюк 51.3 КБ
Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні В.Ф. Петров 59.6 КБ
Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчальног Ж.О. Сенчук 156.8 КБ
Інформаційні технології в процесі реалізації мовних стратегій у вищій школі О.М. Ванівська 66.4 КБ
Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військо Д.В. Таушан 72.3 КБ
Історико-методичний аналіз розвитку методів розв'язування задач з алгебри в загальноосвітній школі М.М. Нак 70.5 КБ
Історико-методичний аналіз розвитку технології розв'язування фізичних задач у середній загальноосвіт А.К. Волошина 36.9 КБ
Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-вихов Н.Г. Калашник 64.4 КБ
Історико-педагогічна характеристика українських букварів кінця XIX - початку XX ст. І.І. Козак 33.5 КБ
Історичні аспекти у вивченні молекулярної фізики в середніх загальноосвітніх навчальних закладах Укр Н.П. Форостяна 32.9 КБ
Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовц В.Г. Бевз 79.0 КБ
Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога Наталія Василівна Гузій 57.7 КБ
Київський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907 - 1920 рр.) І.І. Прудченко 34.0 КБ
Класична греко-римська міфологія та культура в системі шкільної історичної освіти Л.Б. Кулікова 68.1 КБ
Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) В.В. Лучкевич 48.6 КБ
Комп'ютер як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (на матеріа А.В. Фоменко 61.6 КБ
Комп'ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи Л.Л. Макаренко 39.7 КБ
Комп'ютерне моделювання навчального процесу в медичному університеті В.Г. Пінькас 30.9 КБ
Комп'ютерне оцінювання професійних знань в структурі підготовки медичних сестер Л.М. Артемчук 31.6 КБ
Комп'ютерні експертні системи в професійному навчанні майбутніх лікарів (на пропедевтичному етапі) Л.М. Добровська 48.3 КБ
Комп'ютерно-орієнтована методика узагальнення і систематизації знань та вмінь в процесі навчання учн М.Б. Ковальчук 60.8 КБ
Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання обчислювальної математики в педагогічному універс Ю.Г. Лотюк 31.0 КБ
Комп'ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних заклада Ю.В. Триус 83.3 КБ
Компетентнісно орієнтоване навчання російської мови у початкових класах (у школах з українською мово І.П. Гудзик 68.2 КБ