Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 28, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Моделювання системи інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних - Р.Б. Кравець
Висвітлено питання моделювання систем інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних. Розглянуто та проаналізовано інформаційні технології, спрямовані на підтримку процесів прийняття рішень, зокрема технологію інтелектуального аналізу даних. Проведено математичну постановку задачі інтелектуального аналізу даних як задачі формування знань про предметну область на підставі даних, що зберігаються у реляційній базі даних. Розроблено модель системи інтелектуального аналізу даних для розв'язання наведеної задачі. Побудовано модель багатовимірного подання даних у реляційних базах даних. Визначено основні операції аналітичного опрацювання даних та досліджено їх властивості. Побудовано алгоритми одержання інформації із реляційної бази даних із використанням операцій їх аналітичного опрацювання. Результати наукових досліджень застосовано під час розробки компонент інтелектуального аналізу даних прикладних систем підтримки прийняття рішень.

Розробка інструментальних засобів для перевірки формальних моделей асинхронних систем - О.В. Колчин
Висвітлено питання моделювання систем інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних. Розглянуто та проаналізовано інформаційні технології, спрямовані на підтримку процесів прийняття рішень, зокрема технологію інтелектуального аналізу даних. Проведено математичну постановку задачі інтелектуального аналізу даних як задачі формування знань про предметну область на підставі даних, що зберігаються у реляційній базі даних. Розроблено модель системи інтелектуального аналізу даних для розв'язання наведеної задачі. Побудовано модель багатовимірного подання даних у реляційних базах даних. Визначено основні операції аналітичного опрацювання даних та досліджено їх властивості. Побудовано алгоритми одержання інформації із реляційної бази даних із використанням операцій їх аналітичного опрацювання. Результати наукових досліджень застосовано під час розробки компонент інтелектуального аналізу даних прикладних систем підтримки прийняття рішень.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 28, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування риторичних умінь у майбутніх правників у процесі професійної підготовки Є.В. Тягнирядно 43.1 КБ
Формування риторичних умінь у майбутніх соціальних педагогів А.В. Первушина 168.2 КБ
Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі Я.В. Білоусова 33.9 КБ
Формування розумової культури старшокласників у процесі навчально-творчої діяльності Р.О. Пильнік 95.4 КБ
Формування рухових дій у молодших школярів з порушеннями зору В.В. Дичко 31.5 КБ
Формування санітарно-гігієнічної культури в розумово відсталих учнів у процесі навчання соціально-по Л.С. Дробот 39.4 КБ
Формування свідомої дисципліни учнів 4 - 6-х класів в процесі фізичного виховання О.В. Федорович 35.2 КБ
Формування світовідношення студентів коледжу культури і мистецтв засобами мистецтва О.В. Івушкіна 36.8 КБ
Формування світоглядної культури майбутніх вчителів історії у процесі фахової підготовки Т.М. Горохівська 43.7 КБ
Формування світоглядної культури майбутнього вчителя засобами мистецтва В.О. Смікал 32.2 КБ
Формування світоглядної культури старшокласників у процесі засвоєння знань про людину і суспільство О.А. Шаповал 19.8 КБ
Формування світогляду учнів підліткового та юнацького віку у навчально-виховному процесі сучасної шк Л.М. Потапюк 31.7 КБ
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності О.О. Сокуренко 35.9 КБ
Формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення суспільствознавчих Ю.Г. Стежко 30.2 КБ
Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів О.М. Вознюк 83.5 КБ
Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів С.О. Гунько 63.0 КБ
Формування системи знань про основи сучасного виробництва у майбутніх вчителів трудового навчання В.В. Юрженко 36.6 КБ
Формування системи медичних знань у процесі підготовки педагога-дефектолога до корекційної роботи в Л.М. Руденко 55.7 КБ
Формування системи оцінно-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення при І.М. Жовтоніжко 65.1 КБ
Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів тех В.Г. Мазурок 42.0 КБ
Формування системи понять про будову речовини в процесі фахової підготовки вчителя хімії О.О. Шишкіна 73.2 КБ
Формування системи різнорівневої психолого-педагогічної підготовки особового складу підрозділів з на Олег Анатолійович Зарічанський 52.6 КБ
Формування системи словотворення як засіб розвитку мовлення слабочуючих учнів В.О. Кондратенко 44.8 КБ
Формування системи тестів з хімії для загальноосвітньої школи Ю.А. Романенко 31.3 КБ
Формування системних знань про живу природу в учнів основної школи Н.Б. Кравець 30.7 КБ
Формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у ситуації багатомовності О.Є. Дем'яненко 31.0 КБ
Формування соціальних цінностей майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки Р.В. Костенко 31.8 КБ
Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії Т.Г. Назаренко 52.9 КБ
Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу В.О. Коміссаров 623.7 КБ
Формування соціально-моральної позиції у старшокласників О.І. Коваленко 55.9 КБ
Формування соціально-професійної активності майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі пед Р.Г. Монарьов 32.0 КБ
Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу М.В. Молочко 62.2 КБ
Формування соціального здоров'я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах В.М. Шкуркіна 77.7 КБ
Формування соціальної активності підлітків із неповних сімей у навчально-виховному процесі основної Н.Г. Клімкіна 64.1 КБ
Формування соціальної активності слабозорих молодших школярів засобами музичного мистецтва Л.А. Нафікова 42.1 КБ
Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності В.І. Тернопільська 43.5 КБ
Формування соціальної зрілості студентів економічного профілю О.В. Михайлов 24.3 КБ
Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім'ї М.О. Докторович 79.4 КБ
Формування соціокультурних знань учнів основної школи у процесі вивчення географії України М.В. Сорока 32.6 КБ
Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у позанавчальній діяльно С.О. Шехавцова 30.7 КБ
Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисципл Н.Г. Білоцерківська 50.8 КБ
Формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови в процесі професійної І.А. Закір'янова 74.6 КБ
Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчаль Т.М. Колодько 42.0 КБ
Формування соціокультурної компетенції як складової професійної підготовки курсантів вищих військови Н.В. Мороз 32.6 КБ
Формування спеціальних умінь у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній на основі міжпредметних зв'яз В.Л. Асріян 36.1 КБ
Формування стереометричних уявлень учнів 5 - 8 класів у процесі навчання математики Н.І. Салтановська 63.6 КБ
Формування стилістичної вправності мовлення майбутніх учителів початкових класів О.І. Попова 34.5 КБ
Формування стимулів до педагогічної творчості у майбутніх учителів початкових класів Л.В. Кекух 34.6 КБ
Формування стохастичних уявлень в учнів I - VI класів у процесі вивчення природничо-математичних дис В.Й. Дзямко 59.5 КБ
Формування творчих здібностей майбутніх бакалаврів-менеджерів у процесі фахової підготовки Г.А. Чередніченко 39.1 КБ
Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі музичної діяльності Вікторія Валентинівна Рагозіна 20.8 КБ
Формування творчих здібностей старшокласників у процесі дослідницької діяльності в Малій академії на Л.В. Тихенко 65.0 КБ
Формування творчих здібностей учнів 5 - 9 класів у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва Л.С. Руденко 109.3 КБ
Формування творчих здібностей учнів природничо-математичних ліцеїв в умовах інноваційних технологій І.М. Хмеляр 64.0 КБ
Формування творчих здібностей учнів у діяльності загальноосвітніх шкіл Галичини (1900 - 1939 рр.) Л.Й. Дерев'яна 23.5 КБ
Формування творчих умінь майбутнього вчителя в інтелектуально-ігровій діяльності Н.О. Єсіна 38.2 КБ
Формування творчих умінь підлітків засобами музичного театру ляльок Л.М. Онофрійчук 55.4 КБ
Формування творчих умінь студентів у позааудиторній виховній роботі О.Р. Медведєва 36.3 КБ
Формування творчого зв'язного мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку І.С. Марченко 59.0 КБ
Формування творчого педагогічного потенціалу майбутнього викладача у процесі професійної підготовки Р.К. Серьожникова 291.0 КБ
Формування творчого потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки С.В. Хмельковська 39.9 КБ
Формування творчого ставлення до професійних знань студентів економічних спеціальностей Г.В. Чаплицька 33.5 КБ
Формування творчого стилю діяльності майбутніх педагогів у процесі педагогічної практики Л.В. Манчуленко 48.4 КБ
Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв'язання педагогічних задач О.М. Полякова 29.3 КБ
Формування творчої активності майбутнього вчителя музики засобами комп'ютерних технологій В.В. Луценко 78.8 КБ
Формування творчої активності майбутнього вчителя трудового навчання в процесі професійної підготовк Т.О. Столярова 58.5 КБ
Формування творчої активності молодших школярів засобами української народної іграшки Т.В. Коваленко 34.0 КБ
Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності Г.Г. Кондратенко 49.2 КБ
Формування творчої активності студентів у навчально-виховному процесі коледжу культури та мистецтв В.М. Москалюк 19.7 КБ
Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійної педагогічної підготовк Л.О. Мільто 28.0 КБ
Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського Г.Л. Бондаренко 19.3 КБ
Формування творчої особистості підлітка у навчально-виховному процесі М.К. Вайновська 46.7 КБ
Формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи (1946 А.Б. Возняк 32.7 КБ
Формування творчої особистості учня профільного ліцею у процесі навчання В.П. Кисільова 34.6 КБ
Формування творчої особливості гімназиста у пошуково-дослідницькій діяльності О.П. Павленко 35.9 КБ
Формування творчої уяви майбутніх педагогів-музикантів у процесі професійної підготовки О.О. Матвєєва 54.5 КБ
Формування творчої уяви майбутніх учителів у процесі розв'язання нестандартних математичних задач В.В. Прошкін 48.1 КБ
Формування техніко-конструкторських знань і вмінь учнів сільської школи в позаурочний час В.П. Мельничук 86.8 КБ
Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови Л.Т. Тишакова 39.3 КБ
Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної п С.М. Прийма 32.4 КБ
Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання В.Г. Лола 53.5 КБ
Формування толерантності вчителя загальноосвітньої школи М.В. Андрєєв 64.3 КБ
Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки Ю.В. Тодорцева 35.8 КБ
Формування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до занять фізичною культурою в ум О.В. Потужній 55.2 КБ
Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування Н.В. Харченко 35.4 КБ
Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв М.В. Роганова 38.8 КБ
Формування у майбутніх вчителів готовності до самостійної творчої діяльності О.А. Кривильова 1.01 МБ
Формування у майбутніх інженерів умінь перекладу фахових текстів із застосуванням комп'ютерних техно Н.О. Макоєд 30.3 КБ
Формування у майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю готовності до управлінської діяльно С.М. Тарасова 910.0 КБ
Формування у майбутніх менеджерів-економістів англомовної професійно спрямованої компетенції в говор Л.Я. Личко 53.9 КБ
Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних те О.С. Федорчук 41.2 КБ
Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярі В.Б. Вишківська 71.1 КБ
Формування у майбутніх учителів потреби в професійній самоосвіті О.В. Малихін 20.4 КБ
Формування у майбутніх учителів потреби у професійному самовихованні І.В. Шиманович 66.1 КБ
Формування у майбутніх учителів початкових класів професійної готовності до створення виховних ситуа О.П. Демченко 42.8 КБ
Формування у майбутніх учителів умінь і навичок самостійної навчальної роботи у процесі використання С.М. Яшанов 34.1 КБ
Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківства засобами соціально-педагогічної підтрим Л.М. Буніна 32.0 КБ
Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі О.П. Грошовенко 33.2 КБ
Формування у молодших школярів естетичних почуттів засобами художньо-творчого освоєння природи у поз О.Л. Прушковська 325.5 КБ
Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання Н.В. Гоголь 34.4 КБ
Формування у молодших школярів початкових умінь і навичок складати твори-міркування І.А. Головко 16.7 КБ
Формування у молодших школярів стратегічної компетенції в процесі навчання аудіювання англійською мо Л.В. Ягеніч 161.7 КБ
Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником О.Я. Янченко 182.7 КБ
Формування у молодших школярів уявлень про ментальне засобами поезії Л.П. Ходанич 37.3 КБ
Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю К.Д. Шевчук 136.3 КБ
Формування у підлітків готовності до самоосвіти в умовах модульного навчання Н.М. Терещенко 31.4 КБ
Формування у підлітків естетичного світосприйняття навколишнього середовища у процесі вивчення приро Г.П. Кондратенко 46.0 КБ
Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі І.В. Кравченко 31.4 КБ
Формування у підлітків мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом Л.П. Іванченко 30.8 КБ
Формування у підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітнь Т.Ф. Юркова 40.2 КБ
Формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю засобами етнокультури (на при В.В. Лаппо 79.2 КБ
Формування у старшокласників готовності до вибору інженерно-технічних професій Н.О. Ковтуненко 33.1 КБ
Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культур Л.С. Аристова 47.6 КБ
Формування у старшокласників здатності до естетичного сприймання літературного твору засобами художн К.П. Бабенко 24.8 КБ
Формування у старшокласників інтересу до професії у процесі вивчення предметів фізико-математичного С.Л. Загребельний 34.0 КБ