Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Класична та умовна симетрія нелінійних хвильових рівнянь - Ю.Г. Подошвелев
Проведено класифікацію ряду хвильових рівнянь відносно конформних алгебр. Досліджено їх симетрійні властивості. За допомогою інваріантів побудовано анзаци і проведено редукцію даних рівнянь до звичайних диференціальних рівнянь і диференціальних рівнянь у частинних похідних із меншою кількістю змінних. Знайдено нові класи точних розв'язків окремих рівнянь математичної оцінки. Побудовано формули розмноження розв'язків.

Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського н - М.І. Манюк
Проведено класифікацію ряду хвильових рівнянь відносно конформних алгебр. Досліджено їх симетрійні властивості. За допомогою інваріантів побудовано анзаци і проведено редукцію даних рівнянь до звичайних диференціальних рівнянь і диференціальних рівнянь у частинних похідних із меншою кількістю змінних. Знайдено нові класи точних розв'язків окремих рівнянь математичної оцінки. Побудовано формули розмноження розв'язків.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 28, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування риторичних умінь у майбутніх правників у процесі професійної підготовки Є.В. Тягнирядно 43.1 КБ
Формування риторичних умінь у майбутніх соціальних педагогів А.В. Первушина 168.2 КБ
Формування риторичної культури студентів гуманітарних факультетів у навчально-виховному процесі Я.В. Білоусова 33.9 КБ
Формування розумової культури старшокласників у процесі навчально-творчої діяльності Р.О. Пильнік 95.4 КБ
Формування рухових дій у молодших школярів з порушеннями зору В.В. Дичко 31.5 КБ
Формування санітарно-гігієнічної культури в розумово відсталих учнів у процесі навчання соціально-по Л.С. Дробот 39.4 КБ
Формування свідомої дисципліни учнів 4 - 6-х класів в процесі фізичного виховання О.В. Федорович 35.2 КБ
Формування світовідношення студентів коледжу культури і мистецтв засобами мистецтва О.В. Івушкіна 36.8 КБ
Формування світоглядної культури майбутніх вчителів історії у процесі фахової підготовки Т.М. Горохівська 43.7 КБ
Формування світоглядної культури майбутнього вчителя засобами мистецтва В.О. Смікал 32.2 КБ
Формування світоглядної культури старшокласників у процесі засвоєння знань про людину і суспільство О.А. Шаповал 19.8 КБ
Формування світогляду учнів підліткового та юнацького віку у навчально-виховному процесі сучасної шк Л.М. Потапюк 31.7 КБ
Формування світорозуміння у дітей шестирічного віку засобами ігрової діяльності О.О. Сокуренко 35.9 КБ
Формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення суспільствознавчих Ю.Г. Стежко 30.2 КБ
Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів О.М. Вознюк 83.5 КБ
Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів С.О. Гунько 63.0 КБ
Формування системи знань про основи сучасного виробництва у майбутніх вчителів трудового навчання В.В. Юрженко 36.6 КБ
Формування системи медичних знань у процесі підготовки педагога-дефектолога до корекційної роботи в Л.М. Руденко 55.7 КБ
Формування системи оцінно-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення при І.М. Жовтоніжко 65.1 КБ
Формування системи понять еколого-економічного змісту в процесі професійної підготовки студентів тех В.Г. Мазурок 42.0 КБ
Формування системи понять про будову речовини в процесі фахової підготовки вчителя хімії О.О. Шишкіна 73.2 КБ
Формування системи різнорівневої психолого-педагогічної підготовки особового складу підрозділів з на Олег Анатолійович Зарічанський 52.6 КБ
Формування системи словотворення як засіб розвитку мовлення слабочуючих учнів В.О. Кондратенко 44.8 КБ
Формування системи тестів з хімії для загальноосвітньої школи Ю.А. Романенко 31.3 КБ
Формування системних знань про живу природу в учнів основної школи Н.Б. Кравець 30.7 КБ
Формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у ситуації багатомовності О.Є. Дем'яненко 31.0 КБ
Формування соціальних цінностей майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки Р.В. Костенко 31.8 КБ
Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії Т.Г. Назаренко 52.9 КБ
Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу В.О. Коміссаров 623.7 КБ
Формування соціально-моральної позиції у старшокласників О.І. Коваленко 55.9 КБ
Формування соціально-професійної активності майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі пед Р.Г. Монарьов 32.0 КБ
Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу М.В. Молочко 62.2 КБ
Формування соціального здоров'я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах В.М. Шкуркіна 77.7 КБ
Формування соціальної активності підлітків із неповних сімей у навчально-виховному процесі основної Н.Г. Клімкіна 64.1 КБ
Формування соціальної активності слабозорих молодших школярів засобами музичного мистецтва Л.А. Нафікова 42.1 КБ
Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності В.І. Тернопільська 43.5 КБ
Формування соціальної зрілості студентів економічного профілю О.В. Михайлов 24.3 КБ
Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім'ї М.О. Докторович 79.4 КБ
Формування соціокультурних знань учнів основної школи у процесі вивчення географії України М.В. Сорока 32.6 КБ
Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у позанавчальній діяльно С.О. Шехавцова 30.7 КБ
Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисципл Н.Г. Білоцерківська 50.8 КБ
Формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови в процесі професійної І.А. Закір'янова 74.6 КБ
Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчаль Т.М. Колодько 42.0 КБ
Формування соціокультурної компетенції як складової професійної підготовки курсантів вищих військови Н.В. Мороз 32.6 КБ
Формування спеціальних умінь у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній на основі міжпредметних зв'яз В.Л. Асріян 36.1 КБ
Формування стереометричних уявлень учнів 5 - 8 класів у процесі навчання математики Н.І. Салтановська 63.6 КБ
Формування стилістичної вправності мовлення майбутніх учителів початкових класів О.І. Попова 34.5 КБ
Формування стимулів до педагогічної творчості у майбутніх учителів початкових класів Л.В. Кекух 34.6 КБ
Формування стохастичних уявлень в учнів I - VI класів у процесі вивчення природничо-математичних дис В.Й. Дзямко 59.5 КБ
Формування творчих здібностей майбутніх бакалаврів-менеджерів у процесі фахової підготовки Г.А. Чередніченко 39.1 КБ
Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі музичної діяльності Вікторія Валентинівна Рагозіна 20.8 КБ
Формування творчих здібностей старшокласників у процесі дослідницької діяльності в Малій академії на Л.В. Тихенко 65.0 КБ
Формування творчих здібностей учнів 5 - 9 класів у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва Л.С. Руденко 109.3 КБ
Формування творчих здібностей учнів природничо-математичних ліцеїв в умовах інноваційних технологій І.М. Хмеляр 64.0 КБ
Формування творчих здібностей учнів у діяльності загальноосвітніх шкіл Галичини (1900 - 1939 рр.) Л.Й. Дерев'яна 23.5 КБ
Формування творчих умінь майбутнього вчителя в інтелектуально-ігровій діяльності Н.О. Єсіна 38.2 КБ
Формування творчих умінь підлітків засобами музичного театру ляльок Л.М. Онофрійчук 55.4 КБ
Формування творчих умінь студентів у позааудиторній виховній роботі О.Р. Медведєва 36.3 КБ
Формування творчого зв'язного мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку І.С. Марченко 59.0 КБ
Формування творчого педагогічного потенціалу майбутнього викладача у процесі професійної підготовки Р.К. Серьожникова 291.0 КБ
Формування творчого потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки С.В. Хмельковська 39.9 КБ
Формування творчого ставлення до професійних знань студентів економічних спеціальностей Г.В. Чаплицька 33.5 КБ
Формування творчого стилю діяльності майбутніх педагогів у процесі педагогічної практики Л.В. Манчуленко 48.4 КБ
Формування творчої активності майбутніх учителів у процесі розв'язання педагогічних задач О.М. Полякова 29.3 КБ
Формування творчої активності майбутнього вчителя музики засобами комп'ютерних технологій В.В. Луценко 78.8 КБ
Формування творчої активності майбутнього вчителя трудового навчання в процесі професійної підготовк Т.О. Столярова 58.5 КБ
Формування творчої активності молодших школярів засобами української народної іграшки Т.В. Коваленко 34.0 КБ
Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності Г.Г. Кондратенко 49.2 КБ
Формування творчої активності студентів у навчально-виховному процесі коледжу культури та мистецтв В.М. Москалюк 19.7 КБ
Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійної педагогічної підготовк Л.О. Мільто 28.0 КБ
Формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського Г.Л. Бондаренко 19.3 КБ
Формування творчої особистості підлітка у навчально-виховному процесі М.К. Вайновська 46.7 КБ
Формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи (1946 А.Б. Возняк 32.7 КБ
Формування творчої особистості учня профільного ліцею у процесі навчання В.П. Кисільова 34.6 КБ
Формування творчої особливості гімназиста у пошуково-дослідницькій діяльності О.П. Павленко 35.9 КБ
Формування творчої уяви майбутніх педагогів-музикантів у процесі професійної підготовки О.О. Матвєєва 54.5 КБ
Формування творчої уяви майбутніх учителів у процесі розв'язання нестандартних математичних задач В.В. Прошкін 48.1 КБ
Формування техніко-конструкторських знань і вмінь учнів сільської школи в позаурочний час В.П. Мельничук 86.8 КБ
Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови Л.Т. Тишакова 39.3 КБ
Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики у процесі професійно-педагогічної п С.М. Прийма 32.4 КБ
Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання В.Г. Лола 53.5 КБ
Формування толерантності вчителя загальноосвітньої школи М.В. Андрєєв 64.3 КБ
Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки Ю.В. Тодорцева 35.8 КБ
Формування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до занять фізичною культурою в ум О.В. Потужній 55.2 КБ
Формування у дітей старшого дошкільного віку умінь будувати міркування Н.В. Харченко 35.4 КБ
Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв М.В. Роганова 38.8 КБ
Формування у майбутніх вчителів готовності до самостійної творчої діяльності О.А. Кривильова 1.01 МБ
Формування у майбутніх інженерів умінь перекладу фахових текстів із застосуванням комп'ютерних техно Н.О. Макоєд 30.3 КБ
Формування у майбутніх менеджерів фінансово-економічного профілю готовності до управлінської діяльно С.М. Тарасова 910.0 КБ
Формування у майбутніх менеджерів-економістів англомовної професійно спрямованої компетенції в говор Л.Я. Личко 53.9 КБ
Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних те О.С. Федорчук 41.2 КБ
Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярі В.Б. Вишківська 71.1 КБ
Формування у майбутніх учителів потреби в професійній самоосвіті О.В. Малихін 20.4 КБ
Формування у майбутніх учителів потреби у професійному самовихованні І.В. Шиманович 66.1 КБ
Формування у майбутніх учителів початкових класів професійної готовності до створення виховних ситуа О.П. Демченко 42.8 КБ
Формування у майбутніх учителів умінь і навичок самостійної навчальної роботи у процесі використання С.М. Яшанов 34.1 КБ
Формування у молодих сімей навичок усвідомленого батьківства засобами соціально-педагогічної підтрим Л.М. Буніна 32.0 КБ
Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі О.П. Грошовенко 33.2 КБ
Формування у молодших школярів естетичних почуттів засобами художньо-творчого освоєння природи у поз О.Л. Прушковська 325.5 КБ
Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання Н.В. Гоголь 34.4 КБ
Формування у молодших школярів початкових умінь і навичок складати твори-міркування І.А. Головко 16.7 КБ
Формування у молодших школярів стратегічної компетенції в процесі навчання аудіювання англійською мо Л.В. Ягеніч 161.7 КБ
Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником О.Я. Янченко 182.7 КБ
Формування у молодших школярів уявлень про ментальне засобами поезії Л.П. Ходанич 37.3 КБ
Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю К.Д. Шевчук 136.3 КБ
Формування у підлітків готовності до самоосвіти в умовах модульного навчання Н.М. Терещенко 31.4 КБ
Формування у підлітків естетичного світосприйняття навколишнього середовища у процесі вивчення приро Г.П. Кондратенко 46.0 КБ
Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі І.В. Кравченко 31.4 КБ
Формування у підлітків мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом Л.П. Іванченко 30.8 КБ
Формування у підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітнь Т.Ф. Юркова 40.2 КБ
Формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю засобами етнокультури (на при В.В. Лаппо 79.2 КБ
Формування у старшокласників готовності до вибору інженерно-технічних професій Н.О. Ковтуненко 33.1 КБ
Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культур Л.С. Аристова 47.6 КБ
Формування у старшокласників здатності до естетичного сприймання літературного твору засобами художн К.П. Бабенко 24.8 КБ
Формування у старшокласників інтересу до професії у процесі вивчення предметів фізико-математичного С.Л. Загребельний 34.0 КБ