Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Збіжність рядів за деякими ортонормованими системами та коефіцієнтні оцінки - С.О. Кирилов


Частота аберацій хромосом в культурі лімфоцитів периферичної крові хворих на гліоми головного мозку - І.В. Болтіна
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 27, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування прогностичних знань та вмінь у студентів педагогічних факультетів (спеціальність "Початко М.С. Севастюк 31.8 КБ
Формування прогностичних умінь в учнів основної школи у процесі вивчення хімії Г.В. Кугуєнко 31.7 КБ
Формування проектно-художніх уявлень у старших дошкільників А.Г. Івершинь 36.4 КБ
Формування проектної культури майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю в процесі вивчення В.І. Шеховцова 122.0 КБ
Формування пропедевтичних знань з хімії в учнів 4 - 6 класів у процесі факультативного навчання Т.О. Шевчук 1.35 МБ
Формування просоціальних особистісних смислів студентської молоді у позанавчальній діяльності Н.А. Грищенко 68.3 КБ
Формування просторового мислення в майбутніх учителів образотворчого мистецтва (засобами скульптурно Т.С. Штикало 38.6 КБ
Формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування у професі І.Я. Жорова 52.1 КБ
Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін Н.Й. Падалко 62.9 КБ
Формування професійних знань майбутніх фахівців економічного профілю засобами мультімедіа К.О. Кірей 89.0 КБ
Формування професійних знань та умінь майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційних т В.Д. Кондратюк 296.1 КБ
Формування професійних знань учнів професійних училищ у процесі позаурочної роботи з природничо-мате М.В. Мельник 49.0 КБ
Формування професійних знань учнів профтехучилищ засобами мережних комунікацій М.Ю. Кадемія 36.7 КБ
Формування професійних інтересів студентів педагогічних училищ в процесі вивчення іноземних мов А.В. Штифурак 37.1 КБ
Формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової пі М.Б. Агапова 53.4 КБ
Формування професійних мовленнєвих умінь у студентів іноземного походження засобами комплексних дида В.С. Коломієць 38.6 КБ
Формування професійних намірів старшокласників до професій сфери інформаційно-комунікаційних техноло Олег Леонідович Морін 92.4 КБ
Формування професійних особистісних якостей майбутнього учителя-філолога у навчально-виховному проце О.А. Зуброва 40.8 КБ
Формування професійних педагогічних умінь у студентів - майбутніх викладачів економіки Г.О. Ковальчук 24.2 КБ
Формування професійних умінь і навичок майбутніх економістів у процесі вивчення інтегративних фахови І.В. Носач 141.3 КБ
Формування професійних умінь майбутніх медичних сестер хірургічного профілю засобами алгоритмізації О.В. Маркович 42.1 КБ
Формування професійних умінь майбутніх офіцерів-психологів у процесі вивчення психолого-педагогічних Віталій Вячеславович Кострач 58.0 КБ
Формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики В.Н. Багрій 47.8 КБ
Формування професійних умінь майбутніх учителів початкових класів засобами взаємодії різних видів ми Ж.Є. Сироткіна 58.0 КБ
Формування професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі вивчен Н.Л. Замкова 58.1 КБ
Формування професійних якостей майбутніх менеджерів митної служби у процесі фахової підготовки О.О. Самохвал 65.0 КБ
Формування професійних якостей майбутніх фахівців сухопутних військ в умовах реформування вищої війс В.О. Ройлян 58.7 КБ
Формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання І.П. Марчук 41.8 КБ
Формування професійній компетентності майбутніх економістів засобами імітаційно-рольового моделюванн О.О. Бабаян 103.1 КБ
Формування професійно значущих якостей майбутніх магістрів економічного профілю у процесі фахової пі Р.А. Гейзерська 32.3 КБ
Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сфери харчування М.С. Лобур 30.5 КБ
Формування професійно зумовленого мовлення студентів технічного ВНЗ (з технологічних спеціальностей Н.Л. Тоцька 25.1 КБ
Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійсь Л.В. Гайдукова 46.7 КБ
Формування професійно орієнтованої особистості майбутнього вчителя Т.Ю. Осипова 37.3 КБ
Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі О.С. Плохотнюк 50.5 КБ
Формування професійно-етичних якостей майбутніх службовців-митників Н.С. Тимченко 40.9 КБ
Формування професійно-етичної культури соціального педагога О.В. Пономаренко 46.9 КБ
Формування професійно-зорієнтованого спілкування майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладі С.Є. Зонтова 56.8 КБ
Формування професійно-комунікативних умінь у студентів філологічних факультетів М.П. Василенко 45.7 КБ
Формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя І.А. Прокопенко 47.7 КБ
Формування професійно-моральних якостей майбутніх працівників правоохоронних органів у вищих навчаль І.П. Марчук 54.9 КБ
Формування професійно-моральної стійкості у майбутніх офіцерів МВС України Г.Г. Штефанич 31.1 КБ
Формування професійно-орієнтованого ставлення до дисциплін психолого-педагогічного циклу у студентів Л.М. Грущенко 38.5 КБ
Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю Л.О. Данильчук 63.7 КБ
Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи В.В. Ісаченко 34.9 КБ
Формування професійно-педагогічної готовності офіцерів-прикордонників до виховної роботи в умовах не О.О. Михайлишин 40.4 КБ
Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя музики Т.В. Ткаченко 30.9 КБ
Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтова Ірина Олександрівна Пальшкова 77.3 КБ
Формування професійно-педагогічної майстерності викладачів вищих освітніх закладів Слобожанщини друг Василь Олександрович Микитюк 34.8 КБ
Формування професійно-пізнавальної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів у проц А.І. Мельник 73.4 КБ
Формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності О.Б. Кривонос 48.7 КБ
Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у Леся Вікторівна Вікторова 51.9 КБ
Формування професійного інтересу у майбутніх учителів у процесі педагогічної практики Л.І. Кацова 38.9 КБ
Формування професійного менталітету майбутніх вокалістів у процесі фахової підготовки О.В. Оганезова-Григоренко 42.1 КБ
Формування професійного мовленнєвого етикету майбутніх інженерів-педагогів у навчально-виховному про Г.П. Сукачова 29.6 КБ
Формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників у вищих медичних навчальних закладах М.І. Лісовий 33.3 КБ
Формування професійного мовлення майбутніх учителів природничого профілю Н.С. Безгодова 55.0 КБ
Формування професійного мовлення майбутніх юристів М.Й. Криськів 35.4 КБ
Формування професійного функціонального мовлення учнів ліцею при вивченні економічних дисциплін Л.Я. Романова 30.3 КБ
Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів А.О. Орлов 41.6 КБ
Формування професійної відповідальності майбутніх спеціалістів у вищому аграрному навчальному заклад В.В. Шусть 76.2 КБ
Формування професійної готовності директора школи до управління якістю освіти Б.М. Жебровський 38.4 КБ
Формування професійної готовності курсантів-дівчат до прикордонної служби О.В. Селіванова 48.0 КБ
Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільник Н.В. Левінець 57.9 КБ
Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування технічних засобі М.П. Недбай 43.6 КБ
Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до взаємодії з девіантними підлітка М.О. Малькова 27.7 КБ
Формування професійної готовності майбутніх учителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень Людмила Михайлівна Кутепова 53.0 КБ
Формування професійної готовності студентів-філологів до викладання світової літератури Л.Ф. Мірошниченко 53.1 КБ
Формування професійної етики майбутніх працівників податкової служби в навчально-виховному процесі А.А. Болдова 92.8 КБ
Формування професійної етики майстрів виробничого навчання в професійно-технічних навчальних заклада О.І. Кривошеєва 212.5 КБ
Формування професійної етики у майбутніх інженерів на основі ситуаційного навчання О.М. Лапузіна 97.8 КБ
Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов В.В. Баркасі 31.2 КБ
Формування професійної компетентності вчителів української діаспори США засобами педагогічної період А.Д. Онкович 36.0 КБ
Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи Л.Г. Карпова 49.8 КБ
Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на засада Х.А. Шапаренко 37.0 КБ
Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань І.М. Чемерис 34.6 КБ
Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогіч Галина Вікторівна Монастирна 53.3 КБ
Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі І.І. Полубоярина 222.6 КБ
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформацій Т.В. Ткаченко 1.36 МБ
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у вищих навчальних зак Т.В. Мала 55.8 КБ
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення Г.О. Копил 41.3 КБ
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення Л.Б. Волошко 34.7 КБ
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в процесі навчання історії Н.В. Лалак 36.5 КБ
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами діалогу культур В.О. Калінін 65.2 КБ
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання Я.Б. Сікора 108.5 КБ
Формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ В.А. Костенко 49.3 КБ
Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців В.С. Федина 56.6 КБ
Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підгот З.Ф. Підручна 45.0 КБ
Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педаг Д.М. Годлевська 38.0 КБ
Формування професійної комунікативної культури майбутніх інженерів зв'язку Г.М. Медведь 50.1 КБ
Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін гуман Т.Л. Щеголєва 38.7 КБ
Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого Т.П. Спіріна 63.0 КБ
Формування професійної культури майбутнього вчителя іноземної мови Я.О. Черньонков 34.4 КБ
Формування професійної культури майбутнього вчителя музики в позанавчальній діяльності І.Л. Шевченко 158.9 КБ
Формування професійної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (на матеріалі композиці М.О. Пічкур 21.5 КБ
Формування професійної культури у студентів інженерно-технічних спеціальностей засобами іноземної мо С.А. Ісаєнко 42.3 КБ
Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу Ю.В. Кіщенко 33.7 КБ
Формування професійної майстерності майбутніх учителів музики і художньої культури К.О. Щедролосєва 145.0 КБ
Формування професійної майстерності майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти Канади Л.О. Карпинська 33.5 КБ
Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закла Є.А. Іванченко 70.3 КБ
Формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів Т.В. Симоненко 54.5 КБ
Формування професійної правової культури керівників органів внутрішніх справ В.О. Безбородий 26.4 КБ
Формування професійної свідомості майбутнього педагога в процесі вивчення фахових дисциплін Тетяна В'ячеславівна Лопухіна 321.5 КБ
Формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів-прикордонників О.Г. Трембовецький 45.2 КБ
Формування професійної спрямованості майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки О.Д. Черкашин 63.4 КБ
Формування професійної спрямованості старшокласників на професії сфери управлінської діяльності Т.В. Становська 27.2 КБ
Формування професійної спрямованості студентів економічних спеціальностей на початковому етапі навча В.О. Зінченко 31.1 КБ
Формування професійної спрямованості студентів-менеджерів на початковому етапі навчання (на матеріал В.В. Волкова 28.1 КБ
Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів О.І. Москалюк 130.2 КБ
Формування професійної спрямованості учнів 8 - 9 класів сільської школи на сферу сільськогосподарськ В.С. Люлька 35.7 КБ
Формування професійної усталеності курсантів вищих закладів освіти системи МВС В.І. Дяченко 24.8 КБ
Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання у вищих педагогічни Л.Г. Яновська 32.7 КБ
Формування професіоналізму майбутніх інженерів-механіків у процесі фахової підготовки Лариса Борисівна Щербатюк 37.8 КБ
Формування професіоналізму у студентів вищих музичних навчальних закладів в процесі методичної підго І.В. Лисакова 36.2 КБ
Формування рефлексивної культури студентів педагогічних університетів Г.О. Дегтяр 38.7 КБ