Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізико-хімічні характеристики N-ацилоксипіридинієвих солей та їх каталітичні властивості в інверсійн - А.М. Редько
Досліджено 77 реакцій утворення N-бензоїлокси- та N-ацетилоксипіридинієвих солей та реакцій переносу певних ацильних груп між N-оксидами піридинів. Визначено термодинамічні характеристики реакцій і перехідного стану. Одержано кількісні закономірності, що пов'язують кінетичні та рівноважні параметри. Одержано константи рівноваги 28-ми реакцій переносу п'яти ацильних груп з N-ацилооксипіридинієвих солей на піридин-N-оксиди в ацетонітрилі. Визначено константи швидкості 19-ти реакцій переносу бензоїльної групи з N-бензоїлоксипіридинієвих солей на піридин-N-оксиди та 4-диметиламінопіридин в ацетонітрилі. Досліджено бензоїлювання 4-нітробензонат йону бензоїлхлоридом у разі каталази піридин-N-оксидами у двофазній системі вода - дихлорметан. Установлено, що ефективність каталізу зменшується для солей, що містять погані відхідні групи (високо основні N-оксиди). Розроблено кінетичну схему та запропоновано механізм реакції каталітичного бензоїлювання карбоксилатів за умов інверсійного трансфазного каталізу.

Епізоотологія дикроцеліозу жуйних тварин в Північно-східній частині України, заходи боротьби та проф - Л.М. Коваленко
Досліджено 77 реакцій утворення N-бензоїлокси- та N-ацетилоксипіридинієвих солей та реакцій переносу певних ацильних груп між N-оксидами піридинів. Визначено термодинамічні характеристики реакцій і перехідного стану. Одержано кількісні закономірності, що пов'язують кінетичні та рівноважні параметри. Одержано константи рівноваги 28-ми реакцій переносу п'яти ацильних груп з N-ацилооксипіридинієвих солей на піридин-N-оксиди в ацетонітрилі. Визначено константи швидкості 19-ти реакцій переносу бензоїльної групи з N-бензоїлоксипіридинієвих солей на піридин-N-оксиди та 4-диметиламінопіридин в ацетонітрилі. Досліджено бензоїлювання 4-нітробензонат йону бензоїлхлоридом у разі каталази піридин-N-оксидами у двофазній системі вода - дихлорметан. Установлено, що ефективність каталізу зменшується для солей, що містять погані відхідні групи (високо основні N-оксиди). Розроблено кінетичну схему та запропоновано механізм реакції каталітичного бензоїлювання карбоксилатів за умов інверсійного трансфазного каталізу.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 26, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування музично-естетичних орієнтацій майбутніх учителів у позанавчальній діяльності О.М. Пономарьова 31.3 КБ
Формування музично-естетичних орієнтацій молодших школярів в умовах сім'ї М.М. Волос 16.5 КБ
Формування музично-естетичних смаків студентів педагогічних університетів у процесі художньо-творчої О.Г. Берестенко 31.8 КБ
Формування музично-естетичної культури молодших школярів в умовах культурно-дозвіллєвої діяльності І.В. Барвінок 23.8 КБ
Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів і музики В.В. Мішедченко 23.0 КБ
Формування музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавсько О.М. Щербініна 43.5 КБ
Формування музичного мислення майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки Н.Г. Мозгальова 30.7 КБ
Формування музичного сприйняття у студентів вищих мистецьких навчальних закладів засобами духовної м Л.М. Радковська 37.7 КБ
Формування музичної культури молоді в творчій і педагогічній діяльності Г.Хоткевича на Слобожанщині Н.М. Роман 29.3 КБ
Формування музичної культури молодших школярів в умовах взаємодії загальноосвітньої і дитячої музичн О.М. Грисюк 16.6 КБ
Формування навички скоропису молодших школярів Н.М. Боднар 39.8 КБ
Формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних училищ Олександр Вікторович Хижко 59.9 КБ
Формування навичок композиторської творчості у студентів музично-педагогічних факультетів Е.Б. Брилін 31.1 КБ
Формування навичок ходьби у дітей дошкільного віку із спастичними формами дитячого церебрального пар С.А. Холодов 57.9 КБ
Формування навичок читання з листа хорових партитур у студентів вищих навчальних закладів культури і Д.О. Слободніченко 31.0 КБ
Формування навчальних компетентностей у майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу А.О. Трофименко 80.7 КБ
Формування навчально-дослідницьких умінь старшокласників Н.Г. Недодатко 59.6 КБ
Формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі навчання елементів стохастики Г.В. Лиходєєва 67.1 КБ
Формування навчально-інтелектуальних умінь у студентів вищих закладів освіти в Україні (кінець XIX - О.В. Барибіна 34.9 КБ
Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів Г.І. Костишина 30.0 КБ
Формування навчальної дії контролю у молодших школярів І.М. Толмачова 56.4 КБ
Формування наукових понять з біології в учнів класів медико-біологічного профілю Н.В. Лакоза 35.2 КБ
Формування наукового світогляду учнів основної школи у навчанні фізики І.В. Бургун 49.6 КБ
Формування національних цінностей в учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення історі О.В. Оксенюк 125.2 КБ
Формування національних цінностей у студентів - майбутніх вчителів трудового навчання в процесі худо Ю.Ю. Бєлова 34.8 КБ
Формування національно-мовної особистості на уроках української мови в 5 - 7 класах Т.В. Симоненко 22.9 КБ
Формування національної самосвідомості в учнів середнього шкільного віку засобами туристсько-краєзна Г.М. Гуменюк 32.7 КБ
Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами українського музичного мистецтва С.В. Борисова 36.8 КБ
Формування національної самосвідомості студентів мистецько-педагогічних спеціальностей засобами теат Р.П. Береза 36.9 КБ
Формування національної самосвідомості у підлітків на уроках музики в загальноосвітній школі (на мат І.В. Єгорова 41.9 КБ
Формування національної самосвідомості учнів 7 - 9 класів на уроках історії України П.І. Горохівський 30.2 КБ
Формування національної самосвідомості учнів 9-11 класів у процесі вивчення художніх творів історичн М.О. Давидюк 37.4 КБ
Формування національної свідомості майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки О.І. Олійник 31.3 КБ
Формування національної художньої культури в майбутніх учителів початкових класів та образотворчого Т.Ю. Мітяшкіна 31.3 КБ
Формування невербальних засобів комунікації у дошкільників з порушеннями зору І.М. Гудим 66.4 КБ
Формування образного мислення в обдарованих учнів основної та старшої школи засобами художньої літер В.М. Коваленко 66.8 КБ
Формування ораторських умінь в учнів 5-8 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури Ю.М. Дишлюк 38.6 КБ
Формування ораторської майстерності у майбутніх магістрів із соціальної педагогіки Л.В. Литовченко 54.1 КБ
Формування організаторських та управлінських умінь в учнів ліцею бізнесу Л.І. Паращенко 53.1 КБ
Формування орфоепічних навичок українського мовлення першокласників в умовах поліетнічного середовищ Е.Р. Анафієва 39.0 КБ
Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови у арабськомовних студентів Н.В. Василенко 56.5 КБ
Формування основ гуманістичного світогляду молодших школярів засобами українського національного вих Г.М. Усачова 34.1 КБ
Формування основ духовності у молодших школярів у процесі навчання образотворчого мистецтва Л.Л. Васильченко 44.3 КБ
Формування основ екологічної культури учнів 5 - 8 класів засобами дидактичної гри О.Л. Пруцакова 30.5 КБ
Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи О.І. Шиман 54.2 КБ
Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декорат М.М. Близнюк 37.4 КБ
Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики А.М. Ясінський 23.5 КБ
Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності І.В. Кулик 101.5 КБ
Формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури Валентина Іванівна Плахтій 28.5 КБ
Формування основ педагогічної техніки в майбутніх фахівців дошкільного виховання Л. П. Загородня 52.0 КБ
Формування основ професійного спілкування у майбутніх менеджерів організацій О.І. Куліш 33.5 КБ
Формування основ професіоналізму майбутніх учителів початкових класів у процесі моделювання педагогі Л.В. Красюк 58.5 КБ
Формування основних компонентів інформаційної культури учнів при вивченні інформатики в старших клас Оксана Миколаївна Гончарова 33.8 КБ
Формування основних понять механіки в курсі фізики середньої школи з використанням сучасних інформац І.Л. Семещук 35.1 КБ
Формування особистісних якостей школяра у процесі комп'ютерно-орієнтованого навчання математики Т.Г. Крамаренко 242.7 КБ
Формування особистісно орієнтованих відносин учителя й учнів у виховному процесі загальноосвітньої ш А.В. Хоменко 44.2 КБ
Формування особистісного досвіду старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої шко Г.М. Коссак 51.0 КБ
Формування особистісної активності майбутніх учителів фізичного виховання у позааудиторній діяльност С.Г. Собко 63.7 КБ
Формування особистості майбутнього вчителя у системі масових виховних заходів вищого навчального зак Л.Р. Пелех 24.6 КБ
Формування особистості підлітка в однодітних сім'ях В.В. Капелюк 93.7 КБ
Формування оцінно-етичних суджень у художньо-мовленнєвій діяльності дітей старшого дошкільного віку О.С. Монке 34.3 КБ
Формування оцінно-рефлексивної самостійності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки О.В. Керекеша 50.4 КБ
Формування оцінного компонента професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх учителів української мови Л.І. Орєхова 31.1 КБ
Формування оцінної діяльності молодших школярів у процесі навчання О.М. Масюк 48.4 КБ
Формування патріотизму старшокласників у позанавчальній виховній діяльності Р.Р. Петронговський 46.2 КБ
Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних Є.В. Громов 84.4 КБ
Формування педагогічних переконань майбутніх учителів музики і хореографії у процесі методичної підг Ю.О. Ростовська 36.6 КБ
Формування педагогічних умінь майбутніх офіцерів-радіоінженерів у процесі підготовки до професійної Д.В. Миценко 40.0 КБ
Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін Д.В. Будянський 33.4 КБ
Формування педагогічної взаємодії у шкільних об'єднаннях підлітків за інтересами Н.М. Сас 34.0 КБ
Формування педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови у процесі магістерської А.В. Шишко 78.7 КБ
Формування педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки О.М. Дунаєва 94.9 КБ
Формування педагогічної культури майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури Світлана Сергіївна Чорна 128.6 КБ
Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти) В.М. Гриньова 75.8 КБ
Формування педагогічної культури майбутнього вчителя у процесі навчання Т.Д. Сидоренко 87.2 КБ
Формування педагогічної майстерності керівника дитячого хореографічного об'єднання О.А. Бурля 54.2 КБ
Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів художньої культури (на прикладі вивчення цик Л.І. Лимаренко 30.8 КБ
Формування педагогічної самоорганізації студентів педагогічних училищ Т.В. Новаченко 34.9 КБ
Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників в ігровій діяльності А.В. Сазонова 29.4 КБ
Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами українс І.О. Газіна 51.6 КБ
Формування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності Ю.О. Демидова 38.9 КБ
Формування пізнавальних інтересів студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (на ма І.В. Некоз 30.4 КБ
Формування пізнавальних інтересів учнів основної школи у процесі позакласної роботи С.В. Захаров 32.4 КБ
Формування пізнавальних умінь учнів основної школи в процесі вивчення фізики І.С. Войтович 32.1 КБ
Формування пізнавального інтересу учнів 7 - 9 класів у процесі навчання предметів природничо-математ Н.В. Житєньова 72.7 КБ
Формування пізнавальної активності майбутніх офіцерів у процесі вивчення загальновійськових дисциплі В.О. Рахманов 74.4 КБ
Формування пізнавальної активності молодших школярів у процесі організації їхнього спілкування з бат І.Л. Вікторенко 35.9 КБ
Формування пізнавальної активності старшокласників у процесі діалогічного навчання Н.О. Чувасова 55.6 КБ
Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукови Т.Г. Темерівська 34.1 КБ
Формування пізнавальної активності учнів на уроках української мови в 6 класі (на матеріалі вивчення Н.В. Готра 24.2 КБ
Формування пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення психолого- Т.А. Тернавська 51.0 КБ
Формування пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчально-пошукової діяльності С.Л. Парфілова 104.8 КБ
Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобам В.Є. Бенера 65.6 КБ
Формування пізнавальної самостійності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки Л.А. Тархова 36.5 КБ
Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технолог Я.В. Галета 41.4 КБ
Формування пластичної культури студентів мистецьких факультетів педагогічних університетів М.М. Рожко 30.0 КБ
Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами Г.А. Лещенко 28.9 КБ
Формування політичної культури майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі вищого педагогічног С.М. Грицай 57.5 КБ
Формування політичної культури старшокласників на уроках суспільствознавчого циклу А.П. Хорошенюк 86.8 КБ
Формування політичної культури студентів коледжу у процесі культурологічної підготовки В.О. Чепурна 49.3 КБ
Формування поняття фізичної величини в учнів основної школи М.В. Каленик 29.6 КБ
Формування потенціалу професійного самовдосконалення старшокласників у навчально-виховному процесі з І.Л. Уличний 35.4 КБ
Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магісте Р.М. Цокур 34.7 КБ
Формування потреби фізичного вдосконалення у студентів вищих технічних навчальних закладів С.О. Сичов 24.4 КБ
Формування почуття відповідальності у молодших школярів Н.А. Басюк 43.3 КБ
Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготов В.В. Кулешова 39.2 КБ
Формування пошуково-інформаційної компетентності майбутніх учителів у процесі роботи зі словниково-д С.В. Кривець 50.0 КБ
Формування правової компетентності керівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогіч В.В. Олійник 38.0 КБ
Формування правової культури старшокласників у навчальних закладах нового типу Л.В. Твердохліб 21.6 КБ
Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів I - II рівнів акредитації М.П. Щербань 27.0 КБ
Формування правової свідомості майбутніх вчителів у процесі навчальної діяльності І.А. Романова 27.5 КБ
Формування правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін у педагогічних університетах Л.М. Макар 44.7 КБ
Формування прийомів евристичної діяльності учнів на уроках геометрії в класах з поглибленим вивчення К.В. Власенко 43.1 КБ
Формування прийомів розумової діяльності в учнів 7 - 9 класів у процесі навчання інформатики Н.С. Павлова 60.9 КБ
Формування природничих знань дієво практичного характеру у молодших школярів І.І. Жаркова 94.7 КБ