Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Асимптотика розподілів деяких характеристик випадкових матриць над скінченним полем - В.В. Масол
mнайдено точне та асимптотичне представлення ймовірності того, що випадкова матриця над полем, яке складається з двох елементів, має максимальний ранг. Доведено теорему про асимптотику розподілу виміру підпростору випадково та рівноймовірно обраного із сукупності всіх підпросторів n-вимірного векторного простору над довільним скінченним полем, та теорему про асимптотичне представлення імовірності того, що зазначений підпростір має мінімальну вагу. Досліджено асимптотику ймовірності того, що підпростір, випадково та рівноймовірно обраний з сукупності всіх k(n)-вимірних підпросторів n-вимірного векторного простору над полем, яке утворене з q(n) елементів.

Верхньоюрський рифогенний комплекс Українського Передкарпаття: біолітомікрофації та стратиграфія - О.В. Анікеєва
mнайдено точне та асимптотичне представлення ймовірності того, що випадкова матриця над полем, яке складається з двох елементів, має максимальний ранг. Доведено теорему про асимптотику розподілу виміру підпростору випадково та рівноймовірно обраного із сукупності всіх підпросторів n-вимірного векторного простору над довільним скінченним полем, та теорему про асимптотичне представлення імовірності того, що зазначений підпростір має мінімальну вагу. Досліджено асимптотику ймовірності того, що підпростір, випадково та рівноймовірно обраний з сукупності всіх k(n)-вимірних підпросторів n-вимірного векторного простору над полем, яке утворене з q(n) елементів.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 25, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності в процесі А.І. Петрова 57.0 КБ
Формування іншомовної комунікативної культури майбутніх учителів засобом педагогічної риторики І.О. Татаріна 31.0 КБ
Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахо Л.Є. Нагорнюк 33.0 КБ
Формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи С.О. Терно 31.3 КБ
Формування картини світу у дітей східних слов'ян (VI-XIII століття) Т.В. Дяченко 67.4 КБ
Формування когнітивних умінь учнів 7-8 класів у процесі вивчення фізики за інтерактивними технологія Н.С. Шолохова 34.5 КБ
Формування колективістської спрямованості підлітків у дитячому об'єднанні Олена Віталіївна Боровець 587.0 КБ
Формування комплексних педагогічних умінь у майбутніх учителів початкових класів О.А. Острянська 31.6 КБ
Формування комунікативних умінь і навичок учнів гуманітарних ліцеїв на уроках риторики А.Ф. Курінна 252.7 КБ
Формування комунікативних умінь майбутніх учителів музики в процесі фахової вокально-хорової підгото Л.П. Василевська-Скупа 36.8 КБ
Формування комунікативних умінь майбутніх учителів у процесі виховної роботи в оздоровчих таборах О.П. Яковліва 50.4 КБ
Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів освіти в процесі вивчення психолог В.А. Кручек 35.6 КБ
Формування комунікативних умінь у дітей шестирічного віку із затримкою психічного розвитку Людмила Олександрівна Савчук 47.8 КБ
Формування комунікативних умінь у курсантів вищих закладів освіти МВС М.М. Ісаєнко 29.8 КБ
Формування комунікативної компетентності майбутніх документознавців у процесі вивчення гуманітарних Наталія Степанівна Назаренко 54.6 КБ
Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри у процесі мовно Тетяна Анатоліївна Ганніченко 179.2 КБ
Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальн О.М. Волченко 39.7 КБ
Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців підготовчих факультетів у процесі навчання Т.І. Дементьєва 57.8 КБ
Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіт О.О. Павленко 69.8 КБ
Формування комунікативної культури вчителів початкових класів у процесі методичної роботи Віта Вадимівна Садова 21.7 КБ
Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами позааудиторної роботи О.О. Гаврилюк 36.2 КБ
Формування комунікативної культури молодших школярів в умовах дозвілля Т.І. Гончар 63.4 КБ
Формування комунікативної культури студентів вищих медичних закладів освіти в процесі вивчення психо О.В. Уваркіна 33.1 КБ
Формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу І.І. Тимченко 30.0 КБ
Формування комунікативної культури у майбутніх працівників кримінальної міліції В.П. Барковський 45.2 КБ
Формування конструктивних умінь старшокласників у процесі трудового навчання О.О. Морев 34.3 КБ
Формування конфліктологічної компетентності соціального педагога в умовах магістратури І.В. Козич 70.3 КБ
Формування координаційних умінь дітей 4 - 5-річного віку з функціональними порушеннями зору в дошкіл Н.І. Воловик 313.7 КБ
Формування креативності у майбутніх учителів математики засобами мультимедіа І.Ю. Шахіна 216.7 КБ
Формування критичного мислення майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки В.І. Конаржевська 48.8 КБ
Формування критичного мислення студентів вищих навчальних закладів засобами інформаційних технологій Т.І. Хачумян 27.8 КБ
Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання О.В. Бєлкіна-Ковальчук 51.7 КБ
Формування культури взаємин між викладачами і студентами у навчально-виховному процесі технікуму Т.В. Черкашина 44.0 КБ
Формування культури виконання популярної вокальної музики у старшокласників Л.М. Каменецька 58.8 КБ
Формування культури ділового мовлення у студентів аграрного вузу (на матеріалі спеціальностей "Облік В.О. Михайлюк 34.1 КБ
Формування культури ділового спілкування майбутніх міжнародників-аналітиків у вищих навчальних закла О.О. Рембач 41.3 КБ
Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу С.Г. Пішун 123.0 КБ
Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу Т.П. Цюман 33.9 КБ
Формування культури здоров'я студентів в умовах комп'ютеризації навчання Ю.В. Драгнєв 36.4 КБ
Формування культури здров'я студентів університету Г.Л. Кривошеєва 30.3 КБ
Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних тех О.С. Кущенко 37.9 КБ
Формування культури логічного мислення майбутнього вчителя у процесі фахової підготовки О.А. Халабузар 38.4 КБ
Формування культури материнства жіночої молоді у соціально-педагогічному середовищі вищого навчально Н.О. Максимовська 56.7 КБ
Формування культури мислення старшокласників засобами дослідницької діяльності О.В. Марченко 41.7 КБ
Формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів у процесі фізичного виховання Н.В. Ольхова-Марчук 62.4 КБ
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності Н.М. Мирончук 43.3 КБ
Формування культури міжособистісного спілкування старшокласників у їх підготовці до сімейного життя І.М. Мачуська 30.2 КБ
Формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів в умовах говірок Житомирщини К.Я. Климова 26.2 КБ
Формування культури мовлення студентів філологічних факультетів як умова їхньої соціалізації Е.Г. Полатай 27.6 КБ
Формування культури мовлення студентів-аграрників в умовах нижньонаддніпрянських говірок Галина Дмитрівна Берегова 63.5 КБ
Формування культури навчальної діяльності молодших школярів І.І. Кожевникова 27.9 КБ
Формування культури педагогічного спілкування у студентів гуманітарно-педагогічного коледжу Н.А. Дусь 99.3 КБ
Формування культури педагогічної праці студентів у процесі позааудиторної діяльності В.В. Бондар 35.7 КБ
Формування культури побуту молодших школярів у системі естетичного виховання С.Л. Панасюк 32.8 КБ
Формування культури праці в учнів 5 - 9 класів на уроках трудового навчання О.Б. Авраменко 48.9 КБ
Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю В.І. Ковальчук 41.4 КБ
Формування культури професійного мовлення майбутніх працівників органів внутрішніх справ Т.В. Гороховська 36.7 КБ
Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів невиробничої сфери В.А. Лівенцова 27.8 КБ
Формування культури професійного спілкування у майбутніх офіцерів МВС України в процесі навчання І.П. Радомський 34.4 КБ
Формування культури професійної самореалізації майбутніх учителів фізичного виховання В.М. Мазін 82.9 КБ
Формування культури публіцистичного мовлення в учнів загальноосвітньої школи І.С. Гамрецький 22.4 КБ
Формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних органів у вищих навчальних закладах Т.О. Івашкова 46.5 КБ
Формування культури спілкування майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закл К.В. Джеджера 641.8 КБ
Формування культури спілкування старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закл Р.А. Шулигіна 48.1 КБ
Формування культури україномовного спілкування у майбутній професійній діяльності фахівців сфери обс І.В. Довженко 123.6 КБ
Формування культури українського мовлення російськомовних першокласників С.Д. Пенькова 36.7 КБ
Формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля Г.Є. Шипота 43.3 КБ
Формування лексичних навичок учнів 5 класів у системі роботи над основними видами мовленнєвої діяльн О.І. Милостива 261.0 КБ
Формування лідерських якостей старшокласників в особистісно орієнтованому виховному процесі загально В.В. Ягоднікова 36.8 КБ
Формування лідерської позиції у молодших школярів у позаурочній діяльності О.В. Хмизова 122.3 КБ
Формування літературознавчих понять в учнів 5-7 класів на уроках зарубіжної літератури Галина Володимирівна Бітківська 28.1 КБ
Формування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності С.О. Татаринова 54.2 КБ
Формування логічної культури старшокласників у процесі навчання Ганна Юріївна Лаврешина 28.8 КБ
Формування логічної культури учнів основної школи Л.І. Шилова 39.5 КБ
Формування майстерності педагогічної розповіді у професійній підготовці майбутнього вчителя А.М. Уварова 35.0 КБ
Формування математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей В.В. Ачкан 65.9 КБ
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчан С.А. Раков 73.0 КБ
Формування математичних понять у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів в ум О.Б. Желавський 128.3 КБ
Формування медіа-культури майбутніх учителів музики О.Е. Коневщинська 89.6 КБ
Формування миротворчих поглядів студентів педвузів в процесі вивчення іноземної мови Л.Ф. Галуза 31.0 КБ
Формування міжнародної правової культури у майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах Н.О. Коваленко 68.6 КБ
Формування міжособистісних відносин студентів-першокурсників у навчально-виховному процесі педагогіч О.В. Маріна 79.9 КБ
Формування мовленнєвих навичок учнів основної школи на уроках російської мови у процесі вивчення про С.Ф. Одайник 44.1 КБ
Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи на завершальному етапі вивчення синт С.А. Омельчук 48.8 КБ
Формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мов О.В. Бойко 3.41 МБ
Формування мовленнєвої компетентності учнів 5 - 7 класів у процесі засвоєння виражальних засобів укр І.В. Варнавська 46.5 КБ
Формування мовленнєвої компетенції старшокласників Н.М. Веніг 22.9 КБ
Формування мовленнєвої культури молодших школярів засобами мистецтва С.М. Броннікова 37.7 КБ
Формування мовної компетенції у студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Східної І.П. Дроздова 58.8 КБ
Формування моральних відносин підлітків в умовах мікросоціуму І.М. Романишин 37.1 КБ
Формування моральних ставлень молодших школярів у навчально-виховному процесі школи та сім'ї О.П. Штихалюк 61.2 КБ
Формування моральних якостей у розумово відсталих молодших школярів у позакласній виховній роботі О.М. Вержиховська 67.6 КБ
Формування моральних якостей учнів 3 - 4-х класів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності Т.Ю. Троценко 105.6 КБ
Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщин О.В. Васильєва 33.4 КБ
Формування морально-етичних норм поведінки в учнів допоміжних шкіл у процесі соціально-побутового ор Галина Іванівна Савіцька 41.2 КБ
Формування морально-етичних цінностей молодших школярів засобами українського народознавства М.С. Геник 82.8 КБ
Формування морально-етичної культури молодших школярів у художньо-творчій дозвіллєвій діяльності В.В. Салко 22.3 КБ
Формування морально-ціннісних взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сучасній кримськота Е.Р. Заредінова 28.0 КБ
Формування морально-ціннісних орієнтацій у дівчат-підлітків в умовах взаємодії школи та позашкільних Н.К. Сінькевич 236.0 КБ
Формування морально-ціннісного відношення до музичного виконавства у підлітків (на матеріалі дитячих Л.Д. Кузьмінська 31.5 КБ
Формування моральної культури студентів вищих навчальних закладів торговельно-економічного профілю Л.І. Бурдейна 34.8 КБ
Формування моральної культури у курсантів-прикордонників С.Л. Крук 28.5 КБ
Формування моральної свідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів Т.А. Авксентьєва 62.0 КБ
Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих нелінгвістичних навчальних закладів Н.О. Арістова 30.9 КБ
Формування мотивації вивчення педагогічних дисциплін майбутніми вчителями праці і професійного навча Л.В. Міхеєва 39.3 КБ
Формування мотивації навчальної діяльності студентів коледжу економіки та права Р.В. Борківська 59.9 КБ
Формування мотивації навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої освіти О.А. Гузенко 36.7 КБ
Формування мотивації учіння гри на фортепіано у школярів І.О. Ростовська 40.4 КБ
Формування мотивації учіння студентів вищих економічних навчальних закладів І.В. Зайцева 32.2 КБ
Формування мотивації фізичної підготовки в системі професійної освіти працівників МВС України В.Г. Бабенко 35.3 КБ
Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарно Н.О. Клименко 29.8 КБ
Формування музичних здібностей молодших школярів на уроках музики О.В. Коваль 48.6 КБ
Формування музичних знань молодших школярів засобами мультимедійних технологій навчання О.А. Чайковська 56.2 КБ
Формування музично-аналітичних умінь студентів (на матеріалі курсу "Сольфеджіо") Т.Г. Панасенко 28.6 КБ
Формування музично-виконавської культури майбутнього вчителя Н.М. Згурська 24.0 КБ