Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Поширення ротавірусів на території України та удосконалення методичних підходів до їх визначення в в - О.В. Обертинська
Вперше обгрунтовано новий спосіб концентрації ротавірусів (РВ) з води з використанням штучно синтезованого та стандартизованого сорбенту гідрогелю метилкремнієвої кислоти (ГГМКК) вітчизняного виробництва "Креома-Фарм". За експерименталних умов вивчено основні чинники впливу на процеси адсорбції й елюції РВ людини та тварин, встановлено високу адсорбційну активність ГГМКК стосовно РВ людини, визначено оптимальні параметри ефективної адсорбції та найбільш сприятливі умови елюції РВ людини та тварин. Показано, що запропонований спосіб дозволяє досягти 500-кратної концентрації РВ з проб води. Вперше на підставі результатів польових порівняльних досліджень, проведених на території 20-ти областей України, доведено високу ефективність способу концентрації РВ на основі ГГМКК з води різного виду водокористування та ступеня забруднення. Вперше розроблено схеми й алгоритми санітарно-вірусологічного дослідження на РВ людини питної води, води поверхневих (відкритих) і підземнх водоймищ, стічних вод. Одержано нові дані порівняльних досліджень ефективності виявлення РВ людини у пробах води та запропоновано нові методичні підходи щодо індикації збудника з застосуванням простих/швидких тестів. Удосконалено методи виділення й ідентифікації РВ людини у перещеплюваних культурах клітин. Проведено комплексне дослідження ролі ротавірусних інфекцій у структурі гострих кишкових інфекцій (ГКІ) у шести містах різних регіонів України (Київ, Львів, Одеса, Суми, Харків та Чернігів). Встановлено питому вагу ротавірусних гастроентеритів серед випадків ГКІ, розкрито особливості вікового та сезонного поширення РВ. Вперше проведено молекулярно-генетичне дослідження РВ, поширених на території України. Виявлено генотипи Р[8]G1, Р[8]G2, Р[8]G3, Р[8]G4, Р[4]G2 РВ серологічної групи А. Проведено порівняльний генетичний аналіз циркулюючих [Р]G генотипів РВ. Вперше встановлено домінуючу циркуляцію РВ Р[8]G1 - Р[8]G4 генотипів і рідкісного генотипу Р[8]G9, що визначається переважно у Бразилії.

Вдосконалення технології згущених молочних продуктів з використанням вакуумної гомогенізації - О.В. Кочубей
Вперше обгрунтовано новий спосіб концентрації ротавірусів (РВ) з води з використанням штучно синтезованого та стандартизованого сорбенту гідрогелю метилкремнієвої кислоти (ГГМКК) вітчизняного виробництва "Креома-Фарм". За експерименталних умов вивчено основні чинники впливу на процеси адсорбції й елюції РВ людини та тварин, встановлено високу адсорбційну активність ГГМКК стосовно РВ людини, визначено оптимальні параметри ефективної адсорбції та найбільш сприятливі умови елюції РВ людини та тварин. Показано, що запропонований спосіб дозволяє досягти 500-кратної концентрації РВ з проб води. Вперше на підставі результатів польових порівняльних досліджень, проведених на території 20-ти областей України, доведено високу ефективність способу концентрації РВ на основі ГГМКК з води різного виду водокористування та ступеня забруднення. Вперше розроблено схеми й алгоритми санітарно-вірусологічного дослідження на РВ людини питної води, води поверхневих (відкритих) і підземнх водоймищ, стічних вод. Одержано нові дані порівняльних досліджень ефективності виявлення РВ людини у пробах води та запропоновано нові методичні підходи щодо індикації збудника з застосуванням простих/швидких тестів. Удосконалено методи виділення й ідентифікації РВ людини у перещеплюваних культурах клітин. Проведено комплексне дослідження ролі ротавірусних інфекцій у структурі гострих кишкових інфекцій (ГКІ) у шести містах різних регіонів України (Київ, Львів, Одеса, Суми, Харків та Чернігів). Встановлено питому вагу ротавірусних гастроентеритів серед випадків ГКІ, розкрито особливості вікового та сезонного поширення РВ. Вперше проведено молекулярно-генетичне дослідження РВ, поширених на території України. Виявлено генотипи Р[8]G1, Р[8]G2, Р[8]G3, Р[8]G4, Р[4]G2 РВ серологічної групи А. Проведено порівняльний генетичний аналіз циркулюючих [Р]G генотипів РВ. Вперше встановлено домінуючу циркуляцію РВ Р[8]G1 - Р[8]G4 генотипів і рідкісного генотипу Р[8]G9, що визначається переважно у Бразилії.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 24, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій спадщині О.А.Захаренка Н.В. Орлова 42.6 КБ
Формування духовних цінностей старшокласників в умовах соціально-виховуючого середовища С.А. Мукомел 36.0 КБ
Формування духовних цінностей старшокласників засобами мистецтва Н.А. Полтавська 37.4 КБ
Формування духовних цінностей студентів коледжу у процесі вивчення природничих дисциплін Л.Л. Шумра 56.5 КБ
Формування духовних цінностей у старших дошкільників засобами регіональної культурно-історичної спад Н.Б. Бондаренко 40.4 КБ
Формування духовно-творчої особистості струдента засобами сучасної літератури Англії і США Світлана Миколаївна Барилко 68.0 КБ
Формування духовно-фізичних якостей студентів у системі фізичного виховання медичного університету І.Ю. Ніколайчук 38.5 КБ
Формування духовного здоров'я учнів основної школи у процесі фізичного виховання Олена Вікторівна Отравенко 40.0 КБ
Формування духовного світу особистості у процесі вивчення української літератури (9 - 11 класи) А.М. Фасоля 29.7 КБ
Формування духовної культури майбутнього вчителя засобами музичного мистецтва В.А. Подрєзов 30.1 КБ
Формування духовної культури майбутнього вчителя засобами музичного мистецтва Віктор Андрійович Подрєзов 50.0 КБ
Формування екологічних знань учнів професійно-технічних закладів освіти у процесі вивчення біології Н.Л. Магура 30.0 КБ
Формування екологічно-доцільної поведінки молодших школярів О.В. Крюкова 35.2 КБ
Формування екологічного світогляду старшокласників ліцею медико-біологічного профілю Н.В. Немченко 40.1 КБ
Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів - фахівців цивільного захисту А.Л. Хрипунова 73.0 КБ
Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету Л.М. Титаренко 113.6 КБ
Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання і Н.Ю. Олійник 30.6 КБ
Формування екологічної культури майбутніх економістів як складової професійної підготовки на засадах О.П. Матеюк 242.6 КБ
Формування екологічної культури молодших школярів засобами мистецтва І.Г. Павленко 30.8 КБ
Формування екологічної культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Л.М. Фенчак 36.5 КБ
Формування екологічної культури учнів 7 - 11 класів у процесі вивчення курсу екології С.Г. Лебідь 28.8 КБ
Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів початкових класів М.В. Хроленко 28.7 КБ
Формування екологічної свідомості студентів природничих факультетів у процесі навчально-виробничої п Ю.О. Саунова 34.0 КБ
Формування економічних знань старшокласників у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закла Олена Олександрівна Булигіна 97.9 КБ
Формування економічних знань учнів профільних класів в умовах довузівської підготовки Л.М. Новікова 109.4 КБ
Формування економічного мислення підлітків у процесі навчально-трудової діяльності С.В. Лукаш 30.2 КБ
Формування економічної культури майбутніх учителів у фаховій підготовці Д.О. Разуменко 34.0 КБ
Формування економічної культури особистості старшокласників з використанням засобів мистецтва Ольга Олексіївна Надточиєва 22.2 КБ
Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці Л.В. Тандир 52.6 КБ
Формування електротехнічних понять та вмінь у процесі трудового навчання в учнів 5 - 9 класів загаль С.М. Єрмак 35.9 КБ
Формування елементів комп'ютерної грамотності молодших школярів О.П. Кивлюк 151.5 КБ
Формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у процесі навчання української О.А. Колоскіна 538.2 КБ
Формування емоційно-виразного мовлення старших дошкільників у процесі сприймання творів живопису Олена Петрівна Соцька 109.5 КБ
Формування емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів у художньо-ігровій діяльності Т.О. Шевчук 51.1 КБ
Формування емоційної культури майбутніх менеджерів у навчально-виховному процесі Л.Б. Нікіфорова 50.4 КБ
Формування емоційної культури майбутніх учителів музики І.В. Могилей 17.9 КБ
Формування емоційної культури майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін І.П. Аннєнкова 35.2 КБ
Формування естетичних почуттів старшокласників на основі взаємодії мистецтв у процесі вивчення літер Л.М. Овдійчук 41.8 КБ
Формування естетичних почуттів у майбутнього вчителя комплексом мистецтв у процесі навчальної діяльн М.М. Кір'ян 35.3 КБ
Формування естетичних смаків молодших школярів у процесі вивчення образотворчого мистецтва І.І. Пацалюк 36.4 КБ
Формування естетичних смаків старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи Н.О. Зацепіна 63.9 КБ
Формування естетичних смаків учнів 5 - 9 класів на уроках трудового навчання засобами декоративно-уж І.В. Савчук 56.7 КБ
Формування естетичних творчих якостей та умінь майбутніх учителів засобами образотворчого мистецтва М.І. Стась 30.9 КБ
Формування естетичного відношення до людини у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС Україн Н.Е. Могілевська 33.9 КБ
Формування естетичного досвіду молодших школярів у процесі художнього діалогу І.В. Гриценко 30.4 КБ
Формування естетичного смаку майбутніх правоохоронців у процесі фахової підготовки Ю.В. Орел-Халік 42.6 КБ
Формування естетичного смаку у студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами іноземних м Т.В. Бабенко 71.5 КБ
Формування естетичного сприяння природи в дітей молодшого шкільного віку І.І. Ярита 26.7 КБ
Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників О.А. Половіна 45.2 КБ
Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних зак І.В. Андрощук 82.3 КБ
Формування естетичної культури майбутніх учителів початкових класів засобами декоративно-ужиткового Л.В. Гарбузенко 30.5 КБ
Формування естетичної культури молодших школярів у процесі театралізованої діяльності Л.В. Сєрих 49.4 КБ
Формування естетичної культури особистості в науково-педагогічній та творчій спадщині Я.А.Мамонтова А.В. Соколова 30.9 КБ
Формування естетичної культури старших підлітків на заняттях спортивними іграми в умовах слідчих ізо В.В. Феуєрман 48.0 КБ
Формування естетичної культури студентів класичних університетів М.В. Нечепоренко 34.8 КБ
Формування еталонів ефективної педагогічної взаємодії у процесі підвищення кваліфікації вчителів Е.А. Унтілова 34.2 КБ
Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного О.І. Гуренко 31.4 КБ
Формування життєвої компетентності дітей-інвалідів у центрах ранньої соціальної реабілітації В.І. Ляшенко 29.0 КБ
Формування життєвої компетентності особистості старшокласників загальноосвітних шкіл України І.П. Ящук 41.1 КБ
Формування життєтворчих цінностей старшокласників у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею В.М. Бордюк 41.7 КБ
Формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літер Г.І. Бондаренко 33.3 КБ
Формування загальнолюдських цінностей у підлітків у процесі вивчення іноземних мов В.Є. Сергєєва 37.5 КБ
Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників засобами масової інформації в сучасних умова Д.А. Попова 35.0 КБ
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів у народній школі кінці ХІХ - початку ХХ століття І.О. Колесник 29.6 КБ
Формування загальнотеоретичних основ дослідження історії освіти в Україні (друга половина XIX - поча О.В. Черкасов 41.7 КБ
Формування загальнотехнічних знань у курсантів-прикордонників інженерних спеціальностей В.М. Шевчук 94.0 КБ
Формування здатності до професійного саморозвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва Т.М. Стрітьєвич 55.8 КБ
Формування здорового способу життя молодших підлітків у позаурочній фізкультурно-спортивній роботі Д.М. Солопчук 33.3 КБ
Формування здорового способу життя підлітків засобами культурно-просвітньої діяльності О.І. Леонтьєва 147.5 КБ
Формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання А.В. Полулях 177.1 КБ
Формування здорового способу життя у старшокласників допоміжної школи О.В. Коган 30.6 КБ
Формування змісту шкільного курсу хімії в освітній системі України О.М. Донік 35.1 КБ
Формування знань і умінь молодших школярів у процесі навчання засобами наочності і моделювання В.В. Павелко 35.3 КБ
Формування знань старшокласників про молекулярні основи життя в процесі навчання біології Т.В. Коршевнюк 55.5 КБ
Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст) Н.Л. Сосницька 90.3 КБ
Формування і розвиток мовних компетентностій учнів 5-6 класів загальноосвітньої школи (на прикладі в Ірина Вікторівна Волкова 39.3 КБ
Формування індивідуальних здібностей студентів у процесі фізичного виховання С.Н. Бубка 66.1 КБ
Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії Л.М. Андрощук 41.4 КБ
Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального за А.І. Войтович 32.8 КБ
Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів О.О. Прохорова 56.8 КБ
Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя музики І.В. Вохмяніна 55.4 КБ
Формування індивідуального стилю професійного спілкування майбутніх перекладачів Н.М. Соболь 34.7 КБ
Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін Ж.В. Ковалів 29.8 КБ
Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя музики засобами народноп О.М. Шпортун 41.1 КБ
Формування інноваційного стилю діяльності майбутнього вчителя історії в процесі навчання Т.О. Скрябіна 404.5 КБ
Формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу О.В. Кузнецова 56.5 КБ
Формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу О.В. Кузнецова 40.9 КБ
Формування інноваційної культури майбутніх фахівців банківської справи Р.В. Миленкова 41.3 КБ
Формування іномовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців морського флоту С.В. Козак 37.6 КБ
Формування інтегративних теоретичних знань із спеціальних дисциплін у майбутніх пілотів І.Л. Смирнова 37.4 КБ
Формування інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі навчання Н.І. Білоконна 20.8 КБ
Формування інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі роботи з комп'ютером Н.І. Толяренко 33.8 КБ
Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу І.В. Лов'янова 55.5 КБ
Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання предметів мовно-літературного ци О.Л. Башманівський 40.7 КБ
Формування інтелектуальної культури старшокласників засобами математики І.О. Захарова 85.8 КБ
Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи Л.А. Хорунжа 60.8 КБ
Формування інтересу до науково-педагогічних знань у майбутніх учителів початкових класів у педагогіч Л.І. Крамаренко 44.0 КБ
Формування інтересу до управлінської діяльності у студентів економічних спеціальностей вищих навчаль Н.І. Курмишева 44.7 КБ
Формування інтересу до фізики у студентів вищих навчальних закладів морських технічних профілів І.С. Палачаніна 37.2 КБ
Формування інтересу старшокласників до підприємницької діяльності у процесі вивчення предметів соціа Н.О. Пасічник 26.1 КБ
Формування інтерпретаційної компетентності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури О.М. Ратушняк 41.6 КБ
Формування інтонаційних умінь і навичок старшокласників як засіб творення усних висловлювань О.А. Бабенко 46.6 КБ
Формування інформативної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової Н.В. Волкова 42.8 КБ
Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики в процесі професійної підгото В.М. Жукова 38.2 КБ
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців з аграрних спеціальностей П.К. Пахотіна 342.4 КБ
Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інфо О.В. Рєзіна 35.7 КБ
Формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя у навчальному процесі педагогі Н.О. Яциніна 82.6 КБ
Формування інформаційної компетентності студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання гуман Олександр Іванович Дрогайцев 83.1 КБ
Формування інформаційної культури майбутніх учителів англійської мови Ірина Олегівна Лук'янченко 60.1 КБ
Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін О.П. Значенко 33.7 КБ
Формування інформаційної культури майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки Т.В. Бабенко 178.8 КБ
Формування інформаційної культури майбутнього соціального працівника в процесі професійної підготовк О.С. Повідайчик 43.7 КБ
Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю О.Я. Романишина 39.4 КБ
Формування інформаційної культури студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Т.Л. Богданова 32.2 КБ
Формування інформаційної складової фахової підготовки майбутніх економістів у процесі самостійної на Л.О. Савчук 33.4 КБ