Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 22, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Оцінка ризику народження дитини з хромосомною патологією на основі ультразвукового та біохімічного с - С.А. Малова
Визначено ультразвукові маркери хромосомної патології плода у 1 триместрі вагітності. Встановлено, що найбільш інформативним показником є комірцевий простір, величина якого (>=~2,5 мм) вказує на високий ризик хромосомних анеуплоїдій. Вивчено фактори, які впливають на помилково-позитивні та помилково-негативні результати УЗ-обстеження. Оцінено діагностичну значущість раннього біохімічного скринінгу. Встановлено, що найвищий ступінь виявлення хромосомної патології плода (88,2%) досягається при комплексному використанні ультразвукового та біохімічного сткринінгу. Проведено розрахунок індивідуального комбінованого ризику і визначено показання щодо призначення інвазивних методів досліджень.

Бурштин покривних відкладів Українського Полісся - Є.А. Соляник
Визначено ультразвукові маркери хромосомної патології плода у 1 триместрі вагітності. Встановлено, що найбільш інформативним показником є комірцевий простір, величина якого (>=~2,5 мм) вказує на високий ризик хромосомних анеуплоїдій. Вивчено фактори, які впливають на помилково-позитивні та помилково-негативні результати УЗ-обстеження. Оцінено діагностичну значущість раннього біохімічного скринінгу. Встановлено, що найвищий ступінь виявлення хромосомної патології плода (88,2%) досягається при комплексному використанні ультразвукового та біохімічного сткринінгу. Проведено розрахунок індивідуального комбінованого ризику і визначено показання щодо призначення інвазивних методів досліджень.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 22, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Теорія і практика сугестопедичного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів С.С. Пальчевський 67.3 КБ
Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання М.С. Корець 59.2 КБ
Теорія і практика учнівського самоуправління в гімназіях Галичини (початок XX ст. - 1939 р.) О.Д. Ворощук 36.0 КБ
Теорія і практика фізичного виховання дітей дошкільного віку в Україні (1918 - 1939 рр.) Т.І. Пантюк 28.3 КБ
Теорія і практика фізичного виховання молоді у вітчизняній педагогіці другої половини XIX - початку Е.Ю. Дорошенко 31.4 КБ
Теорія і практика формування граматично правильного мовлення в дітей дошкільного віку (на матеріалі К.Л. Крутій 54.0 КБ
Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання засобами укра В.П. Титаренко 88.9 КБ
Теорія і практика формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів 5 - 9 класів у процесі вивчення Г.О. Михайловська 53.4 КБ
Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина ХІХ ст М.М. Чепіль 59.0 КБ
Теорія і практика формування професійної надійності майбутніх спеціалістів соціономічної сфери діяль В.В. Корнещук 104.2 КБ
Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи Ж.В. Клименко 60.5 КБ
Теорія і технологія культурологічної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних спеціальносте Л.А. Кондрацька 118.0 КБ
Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літе О.О. Ісаєва 62.6 КБ
Теорія і технологія формування інтерпретаційної компетенції старшокласників у процесі вивчення світо А.О. Вітченко 118.0 КБ
Теорія та методика підготовки майбутнього вчителя до керівництва учнівськими музичними колективами Л.І. Паньків 33.8 КБ
Теорія та методика формування системності занять у старшокласників І.В. Малафіїк 78.3 КБ
Теорія та практика демократизації відносин "учитель - учень" (на матеріалах середніх закладів освіти О.А. Єрьоменко 41.3 КБ
Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педаг Т.П. Танько 58.1 КБ
Теорія та практика навчання співу у початкових школах Слобожанщини (друга половина XIX - початок ХХ Н.К. Рудічєва 41.5 КБ
Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально- правової діяльності Ірина Михайлівна Ковчина 93.5 КБ
Теорія та практика підготовки педагогічних кадрів до економічного виховання школярів у системі безпе О.Т. Шпак 85.5 КБ
Теорія та практика сімейного виховання в зарубіжній педагогіці (теоретико-методологічний аспект) Г.В. Фінчук 30.1 КБ
Теорія та практика сімейного виховання у Великій Британії (історико-педагогічний аспект) О.Й. Демченко 29.6 КБ
Теорія та практика формування професійної майстерності вчителів музики в системі багаторівневої осві Алла Володимирівна Козир 79.4 КБ
Тестовий контроль аудитивних умінь студентів немовних факультетів вищого педагогічного навчального з О.В. Кміть 32.7 КБ
Тестовий контроль рівня володіння говорінням англійською мовою як другою іноземною у студентів ІІ ку О.О. Молокович 31.8 КБ
Тестовий контроль у процесі навчання фізики (на матеріалі теоретичної фізики) І.В. Солуха 23.1 КБ
Техніко-технологічний компонент змісту курсу фізики старшої школи як засіб формування пізнавальної м В.М. Закалюжний 130.3 КБ
Технологічна підготовка учнів 5-9 класів у процесі вивчення обробки конструкційних матеріалів М.К. Самохін 28.6 КБ
Технологія вивчення теоретичного матеріалу з механіки у класах фізико-математичного профілю О.А. Марченко 194.7 КБ
Технологія застосування системи задач з хімії як засобу формування творчих здібностей ліцеїстів Т.В. Ремезюк 39.0 КБ
Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7-го класу загальноосвітньої шко С.Л. Капіруліна 53.0 КБ
Технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації взаємонавчання учнів основної шко С.О. Карплюк 53.8 КБ
Технологія підготовки майбутніх учителів хімії до навчання учнів розв'язування розрахункових задач Олена Вікторівна Іващенко 49.5 КБ
Технологія підготовки студентів коледжу технічного профілю до застосування інформаційних технологій О.Б. Бойцун 104.8 КБ
Технологія створення та використання зошитів з друкованою основою (на матеріалі хімії) А.М. Лікарчук 32.5 КБ
Типологічні різновиди уроків української літератури в середній школі О.А. Горб 26.7 КБ
Традиції виховання в народній педагогіці Іспанії В.Г. Домніч 26.9 КБ
Трансформація професійних функцій вчителя в умовах інформаційного суспільства (на матеріалах США і К І.В. Гушлевська 40.3 КБ
Трудова підготовка учнів загальноосвітніх шкіл України (1945 - 1999 рр.) С.П. Дем'янчук 15.7 КБ
Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні України (друга половина XX ст.) Н.А. Калініченко 73.6 КБ
Трудова соціалізація молоді в діяльності громадських організацій та рухів Ю.М. Філіппов 45.3 КБ
Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920 - 1937 рр.) С.Г. Мазуренко 36.6 КБ
Трудове виховання в позашкільних закладах у сучасних економічних умовах (на прикладі гуртків науково О.В. Биковська 24.0 КБ
Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині ХХ століття Г.П. Ковальчук 43.2 КБ
Трудове навчання у загальноосвітніх закладах Харківської губернії у другій половині ХІХ - на початку М.В. Карелін 32.7 КБ
Увиразнення мовлення майбутніх учителів історії професійно орієнтованими фразеологізмами Л.І. Прокопенко 36.5 КБ
Удосконалення літературного розвитку школярів 5 - 7 класів засобами театрального мистецтва А.О. Вітченко 26.8 КБ
Удосконалення методики і техніки шкільного фізичного експерименту при вивченні коливальних і хвильов С.О. Кононенко 27.9 КБ
Удосконалення професійного мислення в курсантів-пілотів у процесі вивчення дисциплін пілотажно-навіг Ю.М. Руденко 43.3 КБ
Узагальнення і систематизація знань з хімії учнів профільних класів середньої загальноосвітньої школ Ю.В. Ліцман 46.1 КБ
Українознавчі проблеми педагогічної думки в XIX-XX ст. Т.П. Усатенко 80.5 КБ
Українська література як навчальний предмет у спадщині В.О.Сухомлинського Л.П. Пархета 47.9 КБ
Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідномовного шкільництва в діаспорі (друга по Г.П. Бигар 38.8 КБ
Українська фортепіанна школа XX ст. у контексті розвитку теорії і практики музичної освіти Н.П. Гуральник 2.75 МБ
Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього на О.В. Єльникова 34.9 КБ
Управління загальноосвітнім навчальним закладом (методологічний аспект) М.О. Кириченко 25.6 КБ
Управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням комп'ютерних технологій В.Е. Лунячек 26.3 КБ
Управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп'ютерних технологій А.Г. Гуралюк 81.5 КБ
Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу С.В. Пєхарєва 94.4 КБ
Управління малокомплектними початковими школами різної структури В.В. Мелешко 33.0 КБ
Управління навчально-творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти К.В. Яресько 37.7 КБ
Управління навчально-художньою діяльністю учнів початкових класів ліцею мистецтв В.Е. Чернякова 47.2 КБ
Управління процесом виховання студентів вищого педагогічного закладу освіти А.В. Ржевська 27.9 КБ
Управління процесом навчання в основній школі засобами шкільного фізичного експерименту Р.-М.І. Швай 38.7 КБ
Управління процесом формування професійної компетентності заступника директора з навчально-виховної В.І. Ростовська 47.1 КБ
Управління розвитком професійної компетентності молодого вчителя загальноосвітнього навчального закл О.М. Онаць 57.9 КБ
Управління системою виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітньої школи В.М. Гнатюк 25.8 КБ
Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ- початок ХХ столітт Олександра Олександрівна Цибанюк 38.4 КБ
Управління якістю професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредита В.М. Радченко 132.9 КБ
Учительські інститути в системі підготовки педагогічних кадрів в Україні (друга половина XIX - почат Ірина Миколаївна Кравченко 45.0 КБ
Фаховий відбір абітурієнтів педагогічного вузу Л.П. Добровольська 28.0 КБ
Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики Ю.М. Шевченко 53.6 КБ
Фізичний розвиток учнів допоміжної школи засобами художньої гімнастики О.В. Шевченко 25.6 КБ
Філологічний аналіз художнього тексту в старших класах середньої школи (на матеріалі творів зарубіжн Ю.Л. Горідько 45.5 КБ
Філософія виховання західної цивілізації в епоху просвітництва Л.Ц. Ваховський 67.0 КБ
Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського Т.Д. Кочубей 31.1 КБ
Філософія для дітей у змісті початкової освіти Сполучених Штатів Америки Галина Петрівна Іванчук 37.3 КБ
Фонові знання як засіб поглибленого вивчення художнього твору в шкільному курсі зарубіжної літератур С.І. Сафарян 33.5 КБ
Форми навчання історії у вітчизняній школі ХХ ст. А.С. Приходько 35.9 КБ
Формування адаптаційної готовності цивільних викладачів до педагогічної діяльності у вищому військов В.О. Цибулько 59.5 КБ
Формування аксіологічної культури майбутнього вчителя Ю.О. Соловйова 38.0 КБ
Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої М.І. Бабкіна 65.8 КБ
Формування активної екологічної позиції підлітків О.М. Лазебна 41.1 КБ
Формування активної комунікативної позиції учнів основної школи засобами імітаційно-ігрового навчанн Д.В. Щербина 105.4 КБ
Формування англомовної граматичної компетенції у майбутніх учителів в умовах інтенсивного навчання О.І. Вовк 63.0 КБ
Формування англомовної компетенції у фаховому писемному спілкуванні майбутніх логістів М.М. Метьолкіна 64.2 КБ
Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерак Ю.О. Семенчук 47.9 КБ
Формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецьк М.Л. Писанко 53.6 КБ
Формування андрагогічної компетентності у студентів гуманітарних факультетів класичних університетів І.О. Зель 62.3 КБ
Формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі вивче О.В. Онопрієнко 43.9 КБ
Формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі вивче О.В. Онопрієнко 843.4 КБ
Формування базових професійних якостей в учнів профільних класів на заняттях з народних художніх рем Г.М. Мельник 52.4 КБ
Формування біологічних понять в учнів 6 - 9 класів у шкільному курсі біології Є.О. Неведомська 60.2 КБ
Формування біомеханічних знань у майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготов Г.Ю. Куртова 40.3 КБ
Формування в майбутніх педагогів прогностичного компонента професійної діяльності В.Г. Демидова 29.2 КБ
Формування в майбутніх педагогів умінь роботи з іншомовною літературою засобами інформаційно-телеком О.М. Ігнатова 216.4 КБ
Формування в майбутніх учителів-словесників умінь аналізувати образи-персонажі літературних творів і В.Й. Гриневич 32.7 КБ
Формування в молодших школярів конструктивних умінь у процесі навчання образотворчого мистецтва і ху Т.Б. Носаченко 46.3 КБ
Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних сил України вмінь проектування виховного пр Є.Ю. Литвиновський 34.2 КБ
Формування в підлітків несприйнятливості до вживання наркогенних речовин у діяльності Пласту М.М. Окаринський 40.4 КБ
Формування в старшокласників орієнтації на досягнення життєвого успіху Л.П. Пасечнікова 80.4 КБ
Формування в учнів 5 - 11 класів активної трудової позиції у процесі позаурочної предметно-перетворю Л.В. Кравченко 61.2 КБ
Формування в учнів 5 - 6 класів уявлень про об'єкти та явища навколишньої дійсності в навчально-пізн О.М. Трегубенко 27.3 КБ
Формування в учнів 6 - 7 класів біологічних понять про надорганізмові рівні організації О.А. Цуруль 53.6 КБ
Формування в учнів основної школи умінь і навичок самоконтролю в процесі навчання (на матеріалі урок І.Ю. Серьогіна 42.9 КБ
Формування в учнів початкових класів орфографічної грамотності у навчанні російської мови як другої Н.М. Зорька 140.3 КБ
Формування в учнів старших класів умінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем Т.І. Дятленко 40.1 КБ
Формування в учнів умінь використовувати частини мови як засіб зв'язності тексту (5-7 класи шкіл з р Л.І. Курач 25.1 КБ
Формування валеологічних знань у майбутніх учителів фізичної культури А.О. Міненок 95.1 КБ
Формування валеологічної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі професійної п О.М. Бондаренко 46.1 КБ
Формування виконавської майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів Д.Р. Бабіч 44.5 КБ
Формування виконавської майстерності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі колективно В.І. Федоришин 101.2 КБ
Формування відповідального ставлення молодших школярів до навчання О.В. Ковшар 40.8 КБ
Формування відповідальності в курсантів військових інститутів Ігор Андрійович Гамула 35.6 КБ