Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 21, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Стереоселективні синтези та властивості оптично активних естерів N-фосфорильованих амінокислот і фос - Н.В. Андрушко
Висвітлено стереохімію ефірів N-фосфорильованих амінокислот і фосфамідів, методи одержання оптично активних амідів кислот три- та п'ятивалентного атома фосфору, а також їх властивості. Знайдено асиметричну індукцію біля тривалентного атома фосфору в реакції хлоридів тривалентного атома фосфору з амінами за наявності третинних амінів: триетиламіну, діазабіциклооктану, діазабіциклоундецену. Виявлено діадну фосфор-азотну таутомерію у випадку біс- і тріс(алкіламіно)фосфінів. Уперше синтезовано оптично активні моноалкіламіди арил- і алкілфосфонистих кислот. Досліджено асиметричну індукцію реакцій тіонування, окиснення, гідролізу й ацидолізу амідів кислот тривалентного атома фосфору. Запропоновано стереоселективний метод окиснення амідів кислот тривалентного фосфору за допомогою реакційної пари тетрагалогенометан/метанолу. За допомогою ЯМР спектрів досліджено механізм реакції окиснення. Синтезовано нові оптично активні P-H-вмісні сполуки.

Методи та інформаційно-вимірювальні системи для технічної діагностики силових косинусних конденсатор - М.П. Боцула
Висвітлено стереохімію ефірів N-фосфорильованих амінокислот і фосфамідів, методи одержання оптично активних амідів кислот три- та п'ятивалентного атома фосфору, а також їх властивості. Знайдено асиметричну індукцію біля тривалентного атома фосфору в реакції хлоридів тривалентного атома фосфору з амінами за наявності третинних амінів: триетиламіну, діазабіциклооктану, діазабіциклоундецену. Виявлено діадну фосфор-азотну таутомерію у випадку біс- і тріс(алкіламіно)фосфінів. Уперше синтезовано оптично активні моноалкіламіди арил- і алкілфосфонистих кислот. Досліджено асиметричну індукцію реакцій тіонування, окиснення, гідролізу й ацидолізу амідів кислот тривалентного атома фосфору. Запропоновано стереоселективний метод окиснення амідів кислот тривалентного фосфору за допомогою реакційної пари тетрагалогенометан/метанолу. За допомогою ЯМР спектрів досліджено механізм реакції окиснення. Синтезовано нові оптично активні P-H-вмісні сполуки.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 21, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Теоретико-методологічні основи планетарного виховання студентської молоді Є.А. Зеленов 67.0 КБ
Теоретико-методологічні основи позашкільної освіти в Україні О.В. Биковська 110.9 КБ
Теоретико-методологічні основи професійного навчання молодшого спеціаліста сільськогосподарського пр В.Т. Лозовецька 49.2 КБ
Теоретико-методологічні основи розвитку самостійної пізнавальної діяльності майбутнього вчителя М.М. Солдатенко 67.0 КБ
Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи В.А. Кушнір 65.1 КБ
Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України С.М. Ніколаєнко 100.4 КБ
Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної Ірина Володимирівна Гавриш 74.0 КБ
Теоретико-методологічні основи формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого нав О.І. Гура 70.8 КБ
Теоретико-методологічні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до забезпечення основ мист О.П. Хижна 81.2 КБ
Теоретико-методологічні та методичні основи художньо-педагогічної підготовки студентів факультету до Г.О. Підкурганна 68.6 КБ
Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти В.Д. Шарко 85.6 КБ
Теоретичні засади навчання і виховання молодших школярів у педагогічній спадщині Я.Ф.Чепіги Л.Т. Ніколенко 32.1 КБ
Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навч Н.В. Кудикіна 62.6 КБ
Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів еко В.Ю. Стрельніков 73.5 КБ
Теоретичні засади процесу гуманізації освіти в Японії Т.Г. Свердлова 33.0 КБ
Теоретичні засади розвитку і саморозвитку особистості в освітній системі Франції Л.І. Зязюн 67.6 КБ
Теоретичні засади та педагогічні засоби підготовки професійного музиканта у творчій спадщині Б.Л.Яво О.Ф. Джура 29.1 КБ
Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних Н.Ф. Денисенко 51.1 КБ
Теоретичні засади формування громадянської культури учнів загальноосвітньої школи Н.П. Дерев'янко 29.5 КБ
Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів Л.Л. Хоружа 63.9 КБ
Теоретичні засади формування змісту загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя А.М. Акусок 41.3 КБ
Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі П.В. Стефаненко 65.8 КБ
Теоретичні і методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майб А.В. Семенова 85.0 КБ
Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загальноінженерних дисциплін для технологій навчанн М.І. Лазарєв 75.2 КБ
Теоретичні і методичні засади навчання загальної фізики в системі фахової підготовки вчителя В.П. Сергієнко 100.0 КБ
Теоретичні і методичні засади реалізації інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців інж В.М. Олексенко 186.5 КБ
Теоретичні і методичні засади формування в учнів наукової картини світу в історії розвитку шкільної В.В. Кузьменко 69.7 КБ
Теоретичні і методичні засади формування правової культури офіцерського складу Державної прикордонно В.В. Райко 72.8 КБ
Теоретичні і методичні основи гуманізації управління загальноосвітніми навчальними закладами I - II Л.А. Онищук 57.8 КБ
Теоретичні і методичні основи навчання студентів методів аналізу і синтезу механізмів і машин П.А. Яковишин 66.3 КБ
Теоретичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільни О.Г. Кучерявий 77.8 КБ
Теоретичні і методичні основи персоналізованого підходу в управлінні педагогічним колективом середнь Т.В. Рогова 71.9 КБ
Теоретичні і методичні основи підвищення ефективності праці вчителів фізичного виховання Я. Бєльський 48.3 КБ
Теоретичні і методичні основи підготовки інженера у вищому навчальному закладі до майбутньої управлі О.Г. Романовський 54.2 КБ
Теоретичні і методичні основи підготовки майбутнього вчителя фізики до впровадження інноваційних тех О.І. Іваницький 63.0 КБ
Теоретичні і методичні основи ступеневої підготовки майбутніх фахівців з комп'ютеризованих систем у Г.О. Козлакова 110.9 КБ
Теоретичні і методичні основи формування дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів Л.З. Тархан 173.0 КБ
Теоретичні і методичні основи формування конструктивних умінь в учнів початкових класів В.П. Тименко 135.6 КБ
Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрни П.Г. Лузан 69.2 КБ
Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконал Б. Сітарська 78.7 КБ
Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров'я школярів В.П. Горащук 59.5 КБ
Теоретичні ідеї та практична діяльність учених харківської науково-педагогічної школи (20 - 70 рр. Х І.Т. Сіра 34.7 КБ
Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917 - 1933 рр.) Н.В. Борисова 31.7 КБ
Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога М.П. Васильєва 60.9 КБ
Теоретичні основи організаціі навчального процесу в початкових школах Німеччини О.М. Кашуба 23.9 КБ
Теоретичні основи тестового контролю іншомовної комунікативної компетенції учнів середньої загальноо О.П. Петращук 117.0 КБ
Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової шк О.Б. Бігич 65.5 КБ
Теоретичні основи формування професійних мовленнєвих умінь у майбутніх учителів нефілологічних спеці В.Г. Пасинок 69.7 КБ
Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального Г.В. Локарєва 78.2 КБ
Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму В.К. Федорченко 66.9 КБ
Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін В.Ф. Орлов 76.7 КБ
Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого ту А.П. Конох 69.2 КБ
Теоретичні та методичні засади професійної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних си М.М. Козяр 61.2 КБ
Теоретичні та методичні засади розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики А.А. Давиденко 111.0 КБ
Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних Г.Х. Яворська 70.7 КБ
Теоретичні та методичні засади формування соціоекономічної культури студентів вищих навчальних закла Алла Іванівна Дзундза 105.1 КБ
Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства в формуванні здорового сп С.О. Омельченко 78.2 КБ
Теоретичні та методичні основи інтеграції знань учнів професійно-технічної школи І.М. Козловська 52.9 КБ
Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики О.М. Спірін 120.2 КБ
Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах Р.С. Гуревич 40.3 КБ
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджері Т.І. Коваль 53.6 КБ
Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями н І.В. Соколова 161.7 КБ
Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту В.П. Вовкотруб 65.5 КБ
Теоретичні та методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперерв М.І. Садовий 59.0 КБ
Теоретичні та методичні основи створення і використання навчальних експертних систем у підготовці фа Н.Т. Тверезовська 121.3 КБ
Теоретичні та методичні основи створення і впровадження засобів навчання географії (регіональний ком Л.І. Зеленська 36.5 КБ
Теоретичні та методичні основи ступеневого навчання майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарсь В.М. Манько 153.0 КБ
Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових клас А.М. Коломієць 1.31 МБ
Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою М.О. Носко 119.5 КБ
Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань про природу учнів загальноосвітньої школи К.Ж. Гуз 56.8 КБ
Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні (XIX В.П. Шпак 68.0 КБ
Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів О.М. Джеджула 64.7 КБ
Теорія і методика диференційованого навчання в середніх загальноосвітніх і професійних навчальних за П.І. Сікорський 58.3 КБ
Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господа І.М. Бендера 71.5 КБ
Теорія і методика поетапної підготовки спортсменів (на матеріалі дзюдо) Г.М. Арзютов 112.7 КБ
Теорія і методика розвитку особистості школяра у взаємодії фізичного та естетичного виховання Т.Т. Ротерс 62.5 КБ
Теорія і методика управління пізнавальною діяльністю старшокласників у навчанні фізики П.С. Атаманчук 48.2 КБ
Теорія і практика вдосконалення курсу загальної фізики засобами сучасного навчального фізичного експ Ю.М. Орищин 90.1 КБ
Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв'язках із різними видами мистецтв у стар С.О. Жила 77.5 КБ
Теорія і практика виховання громадянськості в школах Франції у контексті європейської інтеграції О.В. Алексєєва 34.7 КБ
Теорія і практика домашньої освіти в Україні у першій половині ХІХ ст. М.В. Денисенко 64.2 КБ
Теорія і практика допрофесійної підготовки учнів у ліцеях медичного профілю при вищих навчальних зак Я.В. Цехмістер 78.8 КБ
Теорія і практика екологічного виховання учнівської молоді у Великій Британії (етнопедагогічний аспе Я.В. Полякова 40.4 КБ
Теорія і практика загальнотехнічної підготовки учнів у процесі трудового навчання Й.М. Гушулей 377.0 КБ
Теорія і практика застосування комп'ютерних технологій у загальноосвітніх і професійних навчальних з Г. Кєдровіч 71.7 КБ
Теорія і практика інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів аграрного університету О.П. Мітрясова 157.3 КБ
Теорія і практика контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних О.Д. Пташний 29.4 КБ
Теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга Микола Олексійович Супрун 68.8 КБ
Теорія і практика культурологічної освіти майбутніх учителів у вищій школі О.Л. Шевнюк 57.8 КБ
Теорія і практика музично-педагогічної підготовки учнів педагогічних училищ України (1945 - 1985 рр. Ю.В. Бекетова 33.7 КБ
Теорія і практика навчання іноземних мов як складової змісту гімназичної освіти другої половини XIX А.Ю. Долапчі 39.6 КБ
Теорія і практика навчання образотворчого мистецтва учнів початкових шкіл Слобожанщини (кінець XIX - В.В. Ворожбіт 25.9 КБ
Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Л.П. Величко 80.2 КБ
Теорія і практика науково-технічної підготовки вчителів трудового навчання і технологій виробництва Микола Савич Корець 72.2 КБ
Теорія і практика опіки дітей і молоді в Україні (1945 - 1990 рр.) І.Б. Плугатор 59.7 КБ
Теорія і практика організації науково-дослідної роботи студентів (на матеріалах університетів Україн Н.В. Пузирьова 32.7 КБ
Теорія і практика організації науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти України в XIX ст. О.М. Микитюк 58.4 КБ
Теорія і практика організації фізкультурно-масової роботи із студентською молоддю у вітчизняній педа В.В. Золочевський 76.6 КБ
Теорія і практика підготовки дітей до школи в умовах розвитку польського дошкілля (друга половина XI І. Адамек 60.7 КБ
Теорія і практика підготовки домашніх наставників в Україні в другій половині ХІХ століття О.В. Корх-Черба 41.6 КБ
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школяр І.В. Бужина 379.6 КБ
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької дія Є.В. Кулик 148.7 КБ
Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності В.І. Свистун 74.7 КБ
Теорія і практика підготовки спеціалістів з інформаційного забезпечення системи управління невиробни О.В. Матвієнко 60.3 КБ
Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої туристської організ Л.В. Кнодель 69.2 КБ
Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах О.О. Романовський 97.2 КБ
Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України (1960 - 2000 рр.) Я.П. Кодлюк 52.1 КБ
Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах Г. Імашев 79.9 КБ
Теорія і практика правового виховання в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини XIX - А.В. Стаканков 31.8 КБ
Теорія і практика професійного навчання безробітних у США Н.М. Бідюк 91.7 КБ
Теорія і практика розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності Н.І. Луцан 70.4 КБ
Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями в промисловому ре В.В. Тесленко 60.2 КБ
Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні І.Д. Звєрєва 66.5 КБ
Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній гром О.В. Безпалько 66.7 КБ
Теорія і практика становлення та розвитку української дошкільної лінгводидактики Т.М. Котик 63.6 КБ