Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 20, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структурно-функціональні особливості кіназ рибосомного білка S6 - S6K1 та S6K2 - В.В. Філоненко
Ідентифіковано нову форму мітоген-залежної кінази рибосомного білка S6 - S6K2, що має значну структурну гомологію з відомою формою S6K1. Доведено, що S6K2 аналогічно до S6K1 є складовою P13K/mTOR-залежного сигнального каскаду, залученого до передачі позаклітинних мітогенних стимулів. Незважаючи на високий рівень субстратної специфічності одержано докази існування відмінностей у функціонуванні кіназ у клітині, взаємопов'язаних з особливостями регуляції їх активності та субклітинної локалізації. Установлено, що механізм, за яким відбувається регуляція балансу між вмістом ядерної та цитоплазматичної фракції S6K2, розрахованого сайта фосфорилювання протеїнкінази C опосередкованого фосфорилювання Ser486. Виявлено суттєві зміни в експресії S6K в аденокарциномах молочної залози людини у порівнянні з нормальними тканинами та тенденцію до накопичення S6K в ядрах злоякісних клітин у пухлинах різного походження. Ідентифіковано новий S6K-зв'язувальний партнер - КоА-синтазу, що доводить наявність зв'язку P13K сигнального шляху з низкою метаболічних процесів у клітині.

Активні RC-фільтри високого порядку зі зворотними зв'язками для систем керування та контролю - О.В. Стрельцов
Ідентифіковано нову форму мітоген-залежної кінази рибосомного білка S6 - S6K2, що має значну структурну гомологію з відомою формою S6K1. Доведено, що S6K2 аналогічно до S6K1 є складовою P13K/mTOR-залежного сигнального каскаду, залученого до передачі позаклітинних мітогенних стимулів. Незважаючи на високий рівень субстратної специфічності одержано докази існування відмінностей у функціонуванні кіназ у клітині, взаємопов'язаних з особливостями регуляції їх активності та субклітинної локалізації. Установлено, що механізм, за яким відбувається регуляція балансу між вмістом ядерної та цитоплазматичної фракції S6K2, розрахованого сайта фосфорилювання протеїнкінази C опосередкованого фосфорилювання Ser486. Виявлено суттєві зміни в експресії S6K в аденокарциномах молочної залози людини у порівнянні з нормальними тканинами та тенденцію до накопичення S6K в ядрах злоякісних клітин у пухлинах різного походження. Ідентифіковано новий S6K-зв'язувальний партнер - КоА-синтазу, що доводить наявність зв'язку P13K сигнального шляху з низкою метаболічних процесів у клітині.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 20, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні (кінець XI Т.Б. Слободянюк 39.8 КБ
Становлення та розвиток релігійної освіти на Волині (XIX - початку ХХ ст.) О.Ю. Костюк 30.3 КБ
Становлення та розвиток середньої педагогічної освіти на Харківщині у ХХ столітті І.О. Степанець 34.9 КБ
Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах Північно-Східної України (20 - 30-ті рр. В.С. Бугрій 31.2 КБ
Становлення та розвиток системи народної освіти в Ірані А. Ростамі 31.8 КБ
Становлення та розвиток системи підготовки дефектологічних кадрів для закладів спеціальної освіти Ук О.Е. Шевченко 34.5 КБ
Становлення та розвиток системи спеціального навчання дітей зі зниженим слухом в Україні (ХІХ - поча О.М. Таранченко 51.3 КБ
Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917 - 1941 М.З. Крук 33.5 КБ
Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20 - 90-ті рр. ХХ ст.) Л.А. Штефан 63.0 КБ
Становлення та розвиток фізичного виховання студентів у вищих педагогічних навчальних закладах Украї Г.П. Шепеленко 27.1 КБ
Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (XIX - XX ст.) І.М. Шоробура 65.6 КБ
Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготов М.М. Ткач 2.49 МБ
Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30 років ХХ ст. Т.В. Кравченко 33.9 КБ
Стилістичний аналіз складних синтаксичних конструкцій як засіб удосконалення граматичного ладу мовле О.Д. Кулик 43.5 КБ
Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу О.І. Кошелівська 49.2 КБ
Стимулювання пізнавальної активності дітей у дитячому садку Б. Мухацька 59.7 КБ
Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної осві Л.О. Сущенко 40.9 КБ
Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої діяльнос Л.В. Петько 41.8 КБ
Стимулювання творчої активності молодших школярів засобами поетичного слова І.І. Осадченко 99.7 КБ
Стимулювання трудової активності молодших школярів в умовах організації предметно-перетворювальної д Л.М. Роєнко 57.3 КБ
Структурно-стильовий аналіз художнього тексту в старших класах загальноосвітньої школи Н.І. Головченко 68.1 КБ
Структурно-функціональна модель професійної компетентності майбутнього лікаря як основа діагностуван М.Р. Мруга 46.5 КБ
Структурування змісту в сучасних австрійських і українських підручниках з математики і фізики для се Б.Л. Фуртак 40.5 КБ
Структурування змісту інтегративного підручника з іноземних мов для майбутніх фахівців інженерних сп Ірина Михайлівна Ключковська 74.0 КБ
Структурування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів машинобудівного профілю М.В. Фоміна 33.5 КБ
Структурування навчальних завдань як фактор ефективності осягнення епічного твору в 9 - 11 класах Л.В. Панчук 26.3 КБ
Студентська академічна група як об'єкт виховання на початковому етапі навчання у вищих економічних н І.В. Шевчук 49.7 КБ
Ступенева підготовка фахівців у навчально-науково-виробничих комплексах (на прикладі радіотехнічних С.М. Мамрич 56.2 КБ
Сумісна діяльність співака і концертмейстера у професійній підготовці студента-вокаліста Е.К. Економова 39.8 КБ
Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і методика О.П. Мещанінов 599.8 КБ
Сучасні тенденції формування змісту освіти в державних школах США О.І. Літвінов 31.4 КБ
Творча самореалізація майбутнього педагога в процесі діяльності студентського клубу В.Б. Тюска 33.2 КБ
Творча самореалізація старшокласників у науково-дослідницькій діяльності шкіл нового типу Л.С. Левченко 26.7 КБ
Творча самореалізація учнів у позакласній діяльності сільської школи Н.О. Комісаренко 31.4 КБ
Творча спадщина Г. Сковороди в педагогічній історіографії І.О. Кулик 55.5 КБ
Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922 - 1940 рр.) О.В. Джус 36.6 КБ
Творче використання спадщини В.О.Сухомлинського в КНР Ли Цзихуа 43.9 КБ
Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва І.І. Демченко 35.2 КБ
Творчий розвиток філологічної спадщини О.Потебні в сучасній лінгводидактиці Ірина Миколаївна Кардаш 43.9 КБ
Творчий саморозвиток особистості студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення культурологічних О.П. Слободян 32.8 КБ
Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників В.А. Суржанська 31.6 КБ
Тематичний контроль знань учнів з хімії в умовах рейтингового оцінювання Г.С. Юзбашева 39.9 КБ
Тенденції децентралізації управління базовою освітою в сучасній Польщі Л.М. Гриневич 41.5 КБ
Тенденції постмодернізму в педагогічній теорії та практиці США (60 - 90-ті роки XX століття) О.Є. Мілова 36.8 КБ
Тенденції реформування вищої освіти в країнах Західної Європи П.В. Кряжев 51.9 КБ
Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті А.А. Сбруєва 66.6 КБ
Тенденції розвитку вищої аграрної освіти у США (ІІ половина ХХ століття) В.Ф. Бондаренко 49.8 КБ
Тенденції розвитку вищої освіти у країнах Західної Європи та України Г.Г. Поберезська 37.6 КБ
Тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя: теорія і практика (середина ХVI - кінець О.А. Лавріненко 697.5 КБ
Тенденції розвитку іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Угорської Республіки Л.Ю. Гульпа 37.4 КБ
Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття) Т.М. Десятов 64.4 КБ
Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ - початок ХХІ ст.) С.М. Коваленко 35.0 КБ
Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах (друга половина ХХ століття) Олена Іванівна Огієнко 90.0 КБ
Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів у Польші (1918 - 1999 рр.) І. Шемпрух 66.7 КБ
Тенденції розвитку форм навчання середньої школи Німеччини в другій половині XX ст. Т.А. Хоменко 35.5 КБ
Тенденції розвитку цілей освіти в розвинених країнах світу і Україні (друга половина XX століття) А.Г. Кирда 37.6 КБ
Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури А.Л. Ситченко 81.5 КБ
Теоретико-методичні засади використання дидактичних засобів у навчанні фізики в школах інтенсивної п Володимир Дмитрович Сиротюк 76.4 КБ
Теоретико-методичні засади інтеграції знань про суспільство у змісті шкільної освіти М.Р. Арцишевська 31.5 КБ
Теоретико-методичні засади контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літера В.В. Гладишев 83.5 КБ
Теоретико-методичні засади моніторингу результатів навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закл Ю.А. Романенко 79.7 КБ
Теоретико-методичні засади морального виховання майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби Укр І.О. Грязнов 80.2 КБ
Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах Н.Б. Голуб 74.7 КБ
Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії З.П. Бакум 109.6 КБ
Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих нав О.В. Тимошенко 57.0 КБ
Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих нав О.В. Тимошенко 64.3 КБ
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особови А.В. Галімов 106.6 КБ
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної С.А. Литвиненко 56.6 КБ
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучн Т.Г. Жаровцева 64.0 КБ
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов засобами інформац І.І. Костікова 90.7 КБ
Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музики у вищих навчальних закл Т.Й. Рейзенкінд 68.7 КБ
Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві І.П. Рогальська 105.3 КБ
Теоретико-методичні засади технології навчання майбутніх фахівців зі складнокоординаційних видів спо І.М. Медведєва 329.1 КБ
Теоретико-методичні засади трансформації сучасної шкільної історичної освіти К.О. Баханов 127.0 КБ
Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах Л.І. Даниленко 87.8 КБ
Теоретико-методичні засади фахової підготовки педагога-вихователя дошкільного закладу до економічног Н.Г. Грама 77.1 КБ
Теоретико-методичні засади формування базових професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічних В.А. Петрук 76.3 КБ
Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Держав О.В. Діденко 103.2 КБ
Теоретико-методичні засади формування індивідуальності майбутніх учителів-словесників у професійній О.О. Заболотська 62.9 КБ
Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових кл Л.Є. Петухова 83.1 КБ
Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійних компетенцій М.В. Вачевський 61.1 КБ
Теоретико-методичні засади формування управлінської культури вчителя - майбутнього менеджера освіти А.В. Губа 116.1 КБ
Теоретико-методичні засади художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання Л.В. Оршанський 130.0 КБ
Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основ Н.А. Тарасенкова 66.0 КБ
Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних П.В. Вербицька 152.0 КБ
Теоретико-методичні основи корекції рухової сфери дітей зі зниженим слухом засобами фізичного вихова І.М. Ляхова 67.8 КБ
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням і О.В. Співаковський 70.2 КБ
Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального Л.В. Барановська 76.8 КБ
Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей О.М. Гончарова 62.3 КБ
Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах д С.П. Миронова 57.4 КБ
Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних Л.І. Морська 70.5 КБ
Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого О.Я. Митник 82.9 КБ
Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури Ольга Миколаївна Куцевол 77.5 КБ
Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого міста Г.М. Лактіонова 41.2 КБ
Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з сім'єю І.М. Трубавіна 85.7 КБ
Теоретико-методичні основи фахової підготовки магістрів з менеджменту освіти В.Є. Берека 194.4 КБ
Теоретико-методичні основи формування екологічного світогляду майбутніх учителів у вищих педагогічни С.В. Совгіра 125.0 КБ
Теоретико-методичні основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної робо Л.І. Білик 89.5 КБ
Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя Ю.Д. Бойчук 83.9 КБ
Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у Є.М. Смирнова-Трибульска 122.8 КБ
Теоретико-методичні основи формування культури професійного спілкування студентів вищих аграрних нав С.М. Амеліна 76.3 КБ
Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних зак С.О. Семеріков 90.8 КБ
Теоретико-методичні умови формування професійного усного мовлення іноземною мовою студентів вищих пе Т.В. Алексєєва 27.9 КБ
Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах О.Є. Антонова 166.4 КБ
Теоретико-методологічні засади організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагог О.В. Малихін 141.9 КБ
Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів М.Г. Чобітько 66.1 КБ
Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні А.І. Кузьмінський 58.3 КБ
Теоретико-методологічні засади проектування інноваційних педагогічних систем В.В. Докучаєва 68.7 КБ
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спор Л.П. Сущенко 63.3 КБ
Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехо В.В. Олійник 126.6 КБ
Теоретико-методологічні засади формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді В.В. Вербець 57.6 КБ
Теоретико-методологічні засади формування культуротворчості студентів університетів О.І. Жорнова 71.5 КБ
Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської мол В.В. Борисов 51.7 КБ
Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів В.І. Шахов 82.0 КБ
Теоретико-методологічні основи математичного моделювання професійної діяльності вчителя М.А. Якубовскі 70.1 КБ