Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез і перетворення піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів - В.О. Чорноус
Здійснено перетворення синтезованих кислот в їх функціональні похідні: хлорангідриди, ізоціанати, карбонілізотіоціанати, естери, аміди, карбамати, сечовини тощо. Здійснено нові внутрішньомолекулярні циклізації 3-(1-нафтил)-1-фенілпіразол-4-карбонової кислоти та її хлорангідриду до 4-оксо-2-фенілфеналено-[2,3-с]піразолу, а також 3-(2-нафтил)-1-феніл-4-ізоціанатопіразолу до 2H-бензо[h]піразоло[4,3-с]ізохіноліну.

Вільні амінокислоти злаків на перших фазах пророщування під впливом деяких факторів - О.О. Сорочан
Здійснено перетворення синтезованих кислот в їх функціональні похідні: хлорангідриди, ізоціанати, карбонілізотіоціанати, естери, аміди, карбамати, сечовини тощо. Здійснено нові внутрішньомолекулярні циклізації 3-(1-нафтил)-1-фенілпіразол-4-карбонової кислоти та її хлорангідриду до 4-оксо-2-фенілфеналено-[2,3-с]піразолу, а також 3-(2-нафтил)-1-феніл-4-ізоціанатопіразолу до 2H-бензо[h]піразоло[4,3-с]ізохіноліну.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Виховання мовленнєвого етикету у дітей молодшого шкільного віку в сім'ї О.А. Кузьмич 79.5 КБ
Виховання молоді засобами православної духовної музики у закладах освіти України (кінець ХІХ - почат М.Д. Маріо 31.3 КБ
Виховання молодших школярів з нейротичними ускладненнями В.В. Ерніязова 41.9 КБ
Виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України О.М. Тогочинський 31.9 КБ
Виховання моральних почуттів молодших школярів засобами казок народів світу С.Ю. Бакуліна 30.9 КБ
Виховання моральних рис молодших школярів Галичини засобами української дитячої літератури (1900 - 1 Р.В. Зозуляк 35.5 КБ
Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки Микола Іванович Гагарін 34.9 КБ
Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури В.В. Драченко 39.5 КБ
Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти Т.К. Ісаєнко 35.9 КБ
Виховання моральної культури старшокласників засобами мистецтва О.І. Шкурін 21.7 КБ
Виховання моральної свідомості учнів 5 - 7 класів на уроках трудового навчання А.О. Малихін 66.6 КБ
Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності З.М. Діхтяренко 33.4 КБ
Виховання національної самосвідомості майбутніх учителів музики в процесі опанування українською нар Р.О. Осипець 21.3 КБ
Виховання національної самосвідомості підлітків у позашкільних навчальних закладах А.В. Корнієнко 70.5 КБ
Виховання національної самосвідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної мови Л.М. Білас 50.6 КБ
Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі О.Г. Коркішко 364.9 КБ
Виховання патріотизму у студентської молоді засобами мистецтва О.Г. Стьопіна 27.9 КБ
Виховання позитивного ставлення до праці в учнів 5 - 7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльнос В.С. Марущак 31.7 КБ
Виховання почуття гумору у старших дошкільників та молодших школярів Н.В. Старовойтенко 27.8 КБ
Виховання почуття патріотизму старшокласників на культурно-художніх традиціях Донбасу С.С. Рашидова 64.9 КБ
Виховання саморефлексії у студентів вищих педагогічних навчальних закладів Л.М. Кравець 88.0 КБ
Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації) О.М. Удіна 93.4 КБ
Виховання самостійності молодших підлітків у процесі ігрової діяльності А.П. Савченко 39.1 КБ
Виховання самостійності у навчанні учнів основної загальноосвітньої школи (друга половина ХХ ст.) Мар'яна Володимирівна Брода 47.8 КБ
Виховання старшокласників на військово-козацьких традиціях у процесі допризивної підготовки О.В. Кириченко 68.5 КБ
Виховання творчого відношення до виконавської діяльності у студентів вищих навчальних закладів культ І.О. Єненко 30.6 КБ
Виховання толерантності в учнів 5 - 7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності Л.В. Бернадська 54.4 КБ
Виховання толерантності у молодших школярів на уроках музики в умовах полікультурного простору Е.І. Койкова 49.4 КБ
Виховання толерантності у старшокласників середніх загальноосвітніх ліцеїв Франції О.С. Матієнко 1.00 МБ
Виховання у молодших школярів позитивного ставлення до традицій і звичаїв українського народу у проц Л.А. Гуцан 36.2 КБ
Виховання у старших підлітків особистісної творчості у позакласній роботі (гуманістичний аспект) О.В. Лаврентьєва 32.2 КБ
Виховання у старшокласників інтересу до підприємницької діяльності у процесі оволодіння економічним О.М. Павелків 28.4 КБ
Виховання у старшокласників світоглядних уявлень в процесі освоєння цінностей української художньої М.В. Ратко 210.0 КБ
Виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи О.О. Колонькова 63.2 КБ
Виховання учнів основної і старшої школи засобами фольклористично-етнографічної діяльності М.О. Семенова 34.4 КБ
Виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи на родинних традиціях українського народу В.І. Страшний 31.0 КБ
Виховання фізичної культури учнів 5 - 9 класів у позакласній діяльності загальноосвітньої школи О.Б. Логвиненко 34.1 КБ
Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами масової інформації С.І. Шандрук 32.5 КБ
Виховання цінності іншої людини в молодших підлітків у процесі розв'язування моральних задач І.О. Білецька 561.2 КБ
Виховання школярів засобами мистецтва у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського І.П. Наливайко 31.3 КБ
Виховання школярів засобами слова у творчій спадщині В.О.Сухомлинського Г.М. Ткаченко 24.8 КБ
Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (друга половина ХІХ - кінець Х О.Й. Фізеші 40.2 КБ
Виховний ідеал у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського Н.І. Калита 40.6 КБ
Виховний ідеал у творчій спадщині український діячів "Просвіти" кінця ХІХ - початку ХХ ст. Н.І. Опанасенко 34.7 КБ
Виховний потенціал рідної мови в творчій спадщині Івана Огієнка Л.Л. Ляхоцька 47.6 КБ
Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ - початок ХХ століття О.Л. Кірдан 33.3 КБ
Виховні цінності у просвітницькій спадщині членів Попівської академії (кінець ХVІІІ - початок ХІХ ст О.І. Скоробагатська 32.4 КБ
Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика М.І. Нещадим 79.5 КБ
Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навча Я.Б. Зорій 53.0 КБ
Вплив педагогічного спілкування на професійну підготовку студентів музичних училищ О.І. Пруднікова 30.7 КБ
Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії М.І. Зубілевич 32.9 КБ
Гендерне виховання молодших школярів засобами фольклору в умовах полікультурного регіону А.М. Шевченко 118.1 КБ
Гендерне виховання учнів старшого підліткового та раннього юнацького віку С.Т. Вихор 42.0 КБ
Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині Любов Олександрівна Ковальчук 42.1 КБ
Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів І.С. Мунтян 33.6 КБ
Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних Г.Т. Кловак 58.5 КБ
Генеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина XIX - 20-ті роки ХХ ст.) М.Д. Прищак 40.5 КБ
Графічна діяльність як засіб розумового розвитку учнів VIII - IX класів на уроках креслення (методич Н.П. Щетина 31.6 КБ
Графічний метод дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики І.В. Сальник 32.8 КБ
Громадсько-просвітницька діяльність української інтелігенції в Лівобережній Україні другої половини С.М. Дмитренко 30.9 КБ
Громадсько-просвітницька та педагогічна діяльність Олександра Барвінського Б.П. Гречин 31.6 КБ
Громадянська соціалізація майбутніх учителів засобами мистецтвознавчого краєзнавства Н.М. Самохіна 31.7 КБ
Громадянське виховання молодших школярів Лілія Борисівна Момотюк 37.7 КБ
Громадянське виховання старшокласників у Великій Британії М.О. Гурій 157.3 КБ
Громадянське виховання старшокласників у процесі історико-краєзнавчої діяльності О.Ф. Кошолап 35.1 КБ
Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності Л.О. Рехтета 32.8 КБ
Громадянське виховання учнів українських професійних шкіл Галичини (перша третина ХХ ст.) У.В. Кецик 31.6 КБ
Громадянське виховання учнівської молоді в середній школі США Т.А. Ліхневська 46.0 КБ
Групові форми організації пізнавальної діяльності старшокласників в умовах інформатизації навчання Н.В. Пожар 41.7 КБ
Гуманізація виховного процесу в старших класах загальноосвітньої приватної школи К.А. Балтремус 41.0 КБ
Гуманізація навчально-виховного процесу в старших класах загальноосвітніх середніх шкіл в умовах інф М.А. Семенов 35.5 КБ
Гуманізація навчально-виховного процесу у "реформаторській" педагогіці кінця XIX - початку XX століт Т.М. Петрова 20.4 КБ
Гуманізація навчального процесу в основній школі засобами інформаційних технологій (на прикладі пред Г.А. Дегтярьова 119.4 КБ
Гуманізація та гуманітаризація природничо- наукової освіти школярів Ірина Вікторівна Родигіна 31.4 КБ
Гуманістична спрямованість педагогічних поглядів М.І.Пирогова Ольга Анатоліївна Горчакова 27.0 КБ
Гуманістична спрямованість системи трудового виховання молоді в педагогічній спадщині А.С.Макаренка Н.М. Носовець 33.3 КБ
Гуманістичне виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово- економічного профілю у позанав Л.О. Бобко 42.0 КБ
Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: управлінський аспе Л.В. Вознюк 49.0 КБ
Гуманістичні засади формування особистості учня початкових класів А.О. Кияновський 26.4 КБ
Гуманістично-зорієнтовані технології навчання дисциплін природничого циклу в загальноосвітній школі О.Ф. Норкіна 31.4 КБ
Гуманітаризація навчання фізики в загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ Л.О. Клименко 49.1 КБ
Гуманітаризація підготовки майбутніх інженерів у вищих навчальних закладах засобами народознавства А.В. Кочубей 56.9 КБ
Дидактична гра як засіб активізації навчальної діяльності студентів університету І.М. Куліш 37.4 КБ
Дидактична гра як засіб стимулювання пізнавальної активності учнів 6 - 7-річного віку О.П. Ноздрова 40.9 КБ
Дидактична модель підготовки оперативного складу Прикордонних військ України І.А. Новак 199.5 КБ
Дидактична система Ісмаїла Гаспринського Е.Е. Абібуллаєва 38.1 КБ
Дидактична система Й.Ф. Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти Н.О. Федчишин 98.6 КБ
Дидактичне забезпечення розуміння навчальних текстів учнями початкових класів Н.В. Ігнатенко 32.2 КБ
Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічни А.С. Гембарук 51.7 КБ
Дидактичні засади використання музичного мистецтва у професійній підготовці майбутніх учителів істор І.В. Цебрій 35.1 КБ
Дидактичні засади відбору змісту курсу "Педагогіка" у педагогічних училищах О.С. Бартків 32.2 КБ
Дидактичні засади застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення науково-приро К.Ю. Люшук 145.5 КБ
Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів Н.А. Коломієць 252.6 КБ
Дидактичні засади навчання іншомовного читання молодших школярів Т.М. Яблонська 34.4 КБ
Дидактичні засади оптимізації навчально-тренувального процесу в системі підготовки спортсменів О.Ц. Демінський 58.5 КБ
Дидактичні засади організації самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих економічних навчал М.І. Смирнова 63.4 КБ
Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульного навчання О.О. Біляковська 60.0 КБ
Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів іноземної мови до викладання інтегрованих курсів Ю.С. Стиркіна 36.8 КБ
Дидактичні засади професійної підготовки вчителів природничих дисциплін з безпеки життєдіяльності О.В. Пуляк 1.03 МБ
Дидактичні засади профільного навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості Н.І. Шиян 97.3 КБ
Дидактичні засади профільного навчання учнів приватних загальноосвітніх навчальних закладів Н.Є. Дмітренко 45.2 КБ
Дидактичні засади розвитку економічних знань вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти Т.В. Трачук 50.9 КБ
Дидактичні засади розробки навчально-методичного комплексу з курсу хімії основної школи М.-В.М. Савчин 48.5 КБ
Дидактичні засади створення та застосування тлумачних словників в умовах інформатизації навчання М.В. Лаптєва 24.0 КБ
Дидактичні засади структури і змісту навчально-методичного комплексу з креслення в основній школі В.Д. Селезень 44.0 КБ
Дидактичні засади структурування змісту гуманітарної освіти майбутніх учителів фізичного виховання Т.В. Прокопів 235.3 КБ
Дидактичні засади структурування змісту навчального матеріалу з іноземної мови у процесі навчання уч Оксана Володимирівна Нечипорук 255.2 КБ
Дидактичні засади структурування змісту філологічної підготовки студентів педагогічних коледжів А.П. Мартинюк 154.5 КБ
Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання Г.С. Луньова 73.6 КБ
Дидактичні засади формування фахових знань у майбутніх учителів образотворчого мистецтва О.М. Каленюк 69.8 КБ
Дидактичні засади художньо-конструкторської підготовки майбутнього вчителя трудового навчання О.М. Пискун 50.2 КБ
Дидактичні засоби управління навчальною діяльністю майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення О.Є. Ріхтер 50.7 КБ
Дидактичні засоби формування природничо-математичних понять в учнів початкової школи Г.І. Непомняща 48.7 КБ
Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогіч В.Г. Моторіна 72.9 КБ
Дидактичні ігри на уроках української літератури в 5-7 класах як засіб активізації навчальної діяльн Наталія Григорівна Савчук 63.3 КБ