Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структура та електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів і інтеркальованих сполук на їх ос - Л.Ю. Мацуй
Вивчено закономірності формування інтеркальованих сполук графіту (ІСГ) акцепторного типу, композитних матеріалів на основі вуглеграфітових матеріалів (ВМ) різного ступеня структурної досконалості, їх кореляції зі структурними характеристиками. З'ясовано закономірності зміни механізмів транспортних властивостей за умов формування графітової структури, інтеркалювання, модифікування поверхні, зміни температури. Уперше виявлено аномальну поведінку електроопору, термо-ерс в області низьких температур для ІСГ на основі структурно недосконалих ВМ з хлоридами металів, і показано, що ці явища спричинені ефектами слабкої локалізації та взаємодії носіїв струму. Уперше експериментально встановлено ефект фазових перетворень типу квазірідина - квазікристал у шарах інтеркалянту в ІСГ на основі структурно недосконалих форм графіту та показано, що температура його прояву залежить від структурних характеристик ВМ, термодинамічних умов синтезу ІСГ. Установлено ефект аномальної зміни електротранспортних, акустичних характеристик ІСГ з хлоридами металів в області фазових перетворень у шарі інтеркалянту. Запропоновано термодинамічну модель існування ІСГ, у рамках якої розраховано температури термодинамічної стабільності для ряду ІСГ. Визначено основні параметри процесу одержання нанокомпозитних метал-графітових матеріалів з заданим комплексом структурних, фізичних властивостей. Вивчено закономірності зміни електрофізичних, теплових характеристик міцності, коефіцієнта термічного розширення компактованого терморозширеного графіту (ТРГ) у разі зміни густини КМ, температури, концентрації та типу металевої компоненти. Запропоновано модель руйнування зразків ТРГ за дії зовнішнього навантаження та збільшення температури.

Кремнійорганічні захисно-декоративні покриття на основі каоліну - Є.А. Бондаренко
Вивчено закономірності формування інтеркальованих сполук графіту (ІСГ) акцепторного типу, композитних матеріалів на основі вуглеграфітових матеріалів (ВМ) різного ступеня структурної досконалості, їх кореляції зі структурними характеристиками. З'ясовано закономірності зміни механізмів транспортних властивостей за умов формування графітової структури, інтеркалювання, модифікування поверхні, зміни температури. Уперше виявлено аномальну поведінку електроопору, термо-ерс в області низьких температур для ІСГ на основі структурно недосконалих ВМ з хлоридами металів, і показано, що ці явища спричинені ефектами слабкої локалізації та взаємодії носіїв струму. Уперше експериментально встановлено ефект фазових перетворень типу квазірідина - квазікристал у шарах інтеркалянту в ІСГ на основі структурно недосконалих форм графіту та показано, що температура його прояву залежить від структурних характеристик ВМ, термодинамічних умов синтезу ІСГ. Установлено ефект аномальної зміни електротранспортних, акустичних характеристик ІСГ з хлоридами металів в області фазових перетворень у шарі інтеркалянту. Запропоновано термодинамічну модель існування ІСГ, у рамках якої розраховано температури термодинамічної стабільності для ряду ІСГ. Визначено основні параметри процесу одержання нанокомпозитних метал-графітових матеріалів з заданим комплексом структурних, фізичних властивостей. Вивчено закономірності зміни електрофізичних, теплових характеристик міцності, коефіцієнта термічного розширення компактованого терморозширеного графіту (ТРГ) у разі зміни густини КМ, температури, концентрації та типу металевої компоненти. Запропоновано модель руйнування зразків ТРГ за дії зовнішнього навантаження та збільшення температури.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 19, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Система управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону Л.М. Ващенко 68.5 КБ
Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ст М.О. Князян 68.1 КБ
Система шкільництва в Галичині (кінець XIX - початок ХХ ст.) В.В. Стинська 34.9 КБ
Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ автотранспортного профілю Н.О. Величко 91.9 КБ
Систематизація знань старшокласників у процесі навчання математики з комп'ютерною підтримкою О.М. Марченко 141.3 КБ
Системи контролю знань і вмінь з клінічних дисциплін студентів медичного коледжу Л.І. Джулай 36.1 КБ
Системи професійної підготовки соціального педагога у вищих навчальних закладах освіти України і Пол С.Я. Когут 34.0 КБ
Системий підхід у формуванні комунікативно-мовної компетенції студентів немовних вищих навчальних за Тамара Дмитрівна Лобанова 55.9 КБ
Системний підхід до створення засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріал І.В. Орлова 35.9 КБ
Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як умова формування життєвих компетенцій в учні В.В. Нечипоренко 35.8 КБ
Ситуативні завдання як засіб розвитку зв'язного мовлення учнів (5-7 класи) Л.С. Шевцова 31.6 КБ
Сімейні традиції у формуванні моральних цінностей старшокласників Т.В. Вечерок 57.5 КБ
Словесні методи навчання у діяльності початкових шкіл України другої половини ХІХ століття Т.О. Довженко 27.6 КБ
Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів "Загальноосвітній навчальний зак І.П. Печенко 47.1 КБ
Соціалізація особистості в системі просвітницько-педагогічної діяльності Х.Д.Алчевської О.А. Жукова 31.5 КБ
Соціалізація підлітків у діяльності молодіжних організацій О.Є. Панагушина 40.9 КБ
Соціалізація підлітків у клубних об'єднаннях за місцем проживання Д.Ю. Малков 34.8 КБ
Соціалізація старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів І.М. Шоробура 26.3 КБ
Соціалізація студентів-першокурсників в умовах педагогічного університету Л.І. Дябел 46.7 КБ
Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітніх та альтернативних закладах середньої освіти в США О.А. Заболотна 40.3 КБ
Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності Н.М. Захарова 51.4 КБ
Соціальна адаптація старших підлітків в умовах спеціалізованої школи гуманітарного профілю І.І. Цимбал 16.3 КБ
Соціальна адаптпція студентів інституту культури і мистецтв до умов відкритого культурно-освітнього В.Ю. Стрельцова 35.6 КБ
Соціальне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах соціокультурного середовища недільної шк О.В. Джексон 86.5 КБ
Соціальне виховання молодших школярів у приватних загальноосвітніх навчальних закладах О.В. Бурим 29.5 КБ
Соціальне виховання у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20 - 30-х років XX ст. Л.Г. Цибулько 34.7 КБ
Соціальне виховання учнів засобами музики в школах нового типу (на прикладі школи мистецтв) О.С. Середюк 35.1 КБ
Соціальне становлення дітей в дитячих будинках сімейного типу І.В. Пєша 38.2 КБ
Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у вищих навчальних закладах С.Ю. Шашенко 40.4 КБ
Соціальний розвиток молодших школярів у групах подовженого дня Т.М. Герлянд 32.0 КБ
Соціально орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками Т.І. Шанскова 36.0 КБ
Соціально-культурні аспекти організації діяльності парків в країнах зарубіжжя О.Р. Копієвська 23.7 КБ
Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської початкової школи в Україні(20 - Ю.М. Багно 46.3 КБ
Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп Т.Л. Лях 50.2 КБ
Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об'єднань в Україні Ю.Й. Поліщук 64.4 КБ
Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей раннього віку з особливими потребами І.В. Макаренко 43.0 КБ
Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентів (на прикладі навчальних закладів I Г.Д. Золотова 28.3 КБ
Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп ризику в центрах соціальних служб сім'ї, В.І. Николаєва 52.8 КБ
Соціально-педагогічна робота з сім'ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в ум Н.В. Грабовенко 58.0 КБ
Соціально-педагогічна робота з юними матерями у США та Великій Британії І.В. Братусь 34.3 КБ
Соціально-педагогічний патронаж сімей з розумово відсталими дітьми Я.І. Юрків 45.3 КБ
Соціально-педагогічні засади виховання моральної культури старшокласників засобами ноосферної освіти Л.І. Нечипорук 80.0 КБ
Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими потребами Т.Г. Соловйова 48.2 КБ
Соціально-педагогічні засади розвитку початкової освіти в Україні (1917 - 1933 рр.) Г.М. Черненко 36.0 КБ
Соціально-педагогічні засади управління освітою сільського району в сучасних умовах М.В. Набок 35.7 КБ
Соціально-педагогічні засади формування екологічної культури учнівської молоді Н.О. Шевченко 46.0 КБ
Соціально-педагогічні засади формування інтересу підлітків до зарубіжної літератури в умовах дозвілл Г.О. Оленіна 39.4 КБ
Соціально-педагогічні засади формування усвідомленого ставлення батьків до прав дитини Н.Ю. Шевченко 30.6 КБ
Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної освіти в Україні (1957 - 2000 рр.) В.Є. Берека 34.5 КБ
Соціально-педагогічні основи соціалізації молоді промислового регіону П.В. Плотніков 71.8 КБ
Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров'я в учнівської молод Н.В. Зимівець 56.8 КБ
Соціально-педагогічні умови адаптації старших підлітків у загальноосвітніх санаторних школах-інтерна Ю.І. Чернецька 40.7 КБ
Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі Г.І. Шутка 32.9 КБ
Соціально-педагогічні умови взаємодії державних і громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІД се С.В. Терницька 42.6 КБ
Соціально-педагогічні умови виховання особистості молодшого школяра у сучасній сім'ї Н.А. Семенова 37.7 КБ
Соціально-педагогічні умови гендерного виховання жінок-лідерів у діяльності громадських організацій О.А. Болотська 30.8 КБ
Соціально-педагогічні умови захисту дитинства в діяльності загальноосвітньої школи О.Л. Караман 27.2 КБ
Соціально-педагогічні умови інтегративної виховної діяльності зі школярами у різновікових колективах Л.П. Мельник 31.8 КБ
Соціально-педагогічні умови інтегрування молоді з функціональними обмеженнями в сучасне середовище Н.О. Мирошніченко 56.8 КБ
Соціально-педагогічні умови корекції девіантної поведінки підлітків у позашкільних навчальних заклад Т.К. Окушко 48.0 КБ
Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії С.В. Кушнарьов 33.1 КБ
Соціально-педагогічні умови організації студентського самоврядування у вищих навчальних закладах К.Л. Потопа 37.4 КБ
Соціально-педагогічні умови особистісно орієнтованого виховання старшокласників у процесі позакласно Н.С. Тимощук 416.9 КБ
Соціально-педагогічні умови подолання конфліктів у молодій сім'ї Л.М. Омельченко 38.8 КБ
Соціально-педагогічні умови професійного становлення працівника правоохоронних органів на початковом В.С. Отрешко 29.1 КБ
Соціально-педагогічні умови профілактики насильства щодо підлітків В.І. Ролінський 52.5 КБ
Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень підлітків в діяльності правоохоронних органів М.Я. Калиняк 87.3 КБ
Соціально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників Г.Л. Корчова 37.2 КБ
Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими потребами М.Є. Чайковський 54.5 КБ
Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у центрах науково-технічної творчості А.В. Лякішева 30.6 КБ
Соціально-педагогічні умови соціалізації студентської молоді у виховному процесі вищого навчального О.А. Сєваст'янова 30.9 КБ
Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучили М.Д. Нарійчук 39.0 КБ
Соціально-педагогічні умови стимулювання майбутніх соціальних педагогів до анімаційної діяльності Т.М. Лесіна 93.2 КБ
Соціально-педагогічні умови удосконалення підготовки керівних кадрів органів державного управління в Л.О. Троєльнікова 29.8 КБ
Соціально-педагогічні умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні Л.С. Пісоцька 85.0 КБ
Соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до батьківства у молодого подружжя О.Г. Лещенко 58.6 КБ
Соціально-педагогічні умови формування комунікативних якостей молодших школярів в аматорському театр О.А. Губа 40.3 КБ
Соціально-педагогічні умови формування культури здоров'я старшокласників С.В. Кириленко 38.0 КБ
Соціально-педагогічні умови формування морально-етичної культури майбутнього керівника у сфері управ В.В. Діуліна 36.7 КБ
Соціально-педагогічні умови формування позитивно спрямованої поведінки молоді засобами соціальної ре А.Л. Стрелковська 38.3 КБ
Соціально-педагогічні умови формування правосвідомості майбутніх учителів у педагогічних коледжах Я.В. Кічук 32.3 КБ
Соціально-педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх менеджерів-аграріїв Н.І. Кожемякіна 29.7 КБ
Соціально-педагогічні умови формування фізичного здоров'я підлітків у позашкільній роботі А.В. Сватьєв 58.2 КБ
Соціокультурний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії О.В. Волошина 38.2 КБ
Спадщина А.С.Макаренка у контексті світового історико-педагогічного процесу ХХ ст. (на матеріалах ан Н.П. Дічек 68.4 КБ
Співвідношення загальноосвітніх і професійних компонентів у мовній освіті студентів індустріального С.А. Вдовцова 50.6 КБ
Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець XX - початок XXI ст.) Н.М. Авшенюк 41.9 КБ
Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-і роки XIX - 30-і роки ХХ с Н.М. Міськова 32.6 КБ
Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії Ю.А. Кучер 41.4 КБ
Становлення і розвиток вищої педагогічної освіти в Ізраїлі М.Г. Дреєрман 29.8 КБ
Становлення і розвиток єврейської освіти в Україні (20 - 30 рр. ХХ століття) Н.Л. Кротік 35.4 КБ
Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орі Т.Ф. Кротова 117.2 КБ
Становлення і розвиток комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України О.В. Майборода 55.2 КБ
Становлення і розвиток медичної освіти на Волині (ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) І.М. Круковська 33.3 КБ
Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки (XVI - XХ ст.) С.Т. Яворська 79.3 КБ
Становлення і розвиток музичного виховання в Закарпатті (1919 - 1939 рр.) О.М. Юрош 43.7 КБ
Становлення і розвиток педагогічної освіти в Центральній та Східній Україні (1802-1866 рр.) Ігор Петрович Важинський 26.2 КБ
Становлення і розвиток системи університетської освіти Франції (ХІХ - ХХ ст.) А.П. Максименко 90.3 КБ
Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання у Криму (друга половина XIX - початок ХХ ст Т.М. Головань 33.9 КБ
Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869 - 1918 рр.) Н.О. Гнесь 38.1 КБ
Становлення і розвиток шкільної біологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України (1 О.М. Мегем 32.6 КБ
Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина XX століття) Л.І. Мельничук 33.3 КБ
Становлення і розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918 - 1938 рр. Л.О. Базиль 42.5 КБ
Становлення і тенденції розвитку етнопедагогіки кримськотатарського народу М.А. Хайруддінов 69.7 КБ
Становлення й розвиток інтернатних закладів освіти в Криму (1920 - 2000 рр.) А.С. Аблятипов 42.7 КБ
Становлення та розвиток вищої аграрної освіти в Україні (XIX - початок ХХ століття) Л.Л. Білан 32.7 КБ
Становлення та розвиток вищої економічної і бізнес-освіти Сполучених Штатів Америки у сучасних умова Вероніка Юріївна Ільїна 47.1 КБ
Становлення та розвиток гімназійної освіти в Україні (в кінці XIX - на початку XX століття) О.І. Бабіна 22.4 КБ
Становлення та розвиток гімназійної освіти східноукраїнського регіону (друга половина XIX - початок С.Д. Фатальчук 33.1 КБ
Становлення та розвиток дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної В. В. Золотоверх 34.5 КБ
Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах заходу (кінець XIX - почат Л.О. Лисенко 38.7 КБ
Становлення та розвиток комерційної освіти в Західній Україні (XIX ст.) А.М. Синявська 43.0 КБ
Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець XIX початок XX століття) А.В. Желан 38.0 КБ
Становлення та розвиток музичної освіти на Буковині (кінець XVIII - початок ХХ століття) Ярина Маноліївна Мельничук 41.9 КБ
Становлення та розвиток післядипломної педагогічної освіти в Автономній Республіці Крим О.Ю. Червінська 41.5 КБ