Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 18, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Біолого-екологічні особливості ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) в умовах Лісосте - О.В. Міщенко
Розглянуто проблеми вирощування виду ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench), екологічні особливості синтезу біологічно активних речовин, а також алелопатичні взаємо- та післядії даного виду за умов Центрального Лісостепу України. Вперше проведено біолого-екологічні дослідження на сортовому матеріалі інтродукованого виду Echinacea purpurea (L.) Moench. Визначено оптимальні моделі формування густоти агроценозу даної рослини залежно від мети використання її сировини. Вперше визначено стійкість зазначеного виду до несприятливих факторів навколишнього середовища. Виявлено підвищення біологічної активності грунту під впливом продуктів мінералізації рослинних решток ехінацеї пурпурової та розкрито можливості її використання як посередника під сільськогосподарські культури. На підставі аналізу вмісту хлорофілів і каротиноїдів, а також суми гідроксикоричних кислот доведено можливість застування як лікарської сировини рослин ехінацеї пурпурової, вирощених за природно-кліматичних умов Лісостепу України.

Методи та інформаційна технологія розробки компонентних функціональних структур для забезпечення жив - Н.П. Бородавка
Розглянуто проблеми вирощування виду ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench), екологічні особливості синтезу біологічно активних речовин, а також алелопатичні взаємо- та післядії даного виду за умов Центрального Лісостепу України. Вперше проведено біолого-екологічні дослідження на сортовому матеріалі інтродукованого виду Echinacea purpurea (L.) Moench. Визначено оптимальні моделі формування густоти агроценозу даної рослини залежно від мети використання її сировини. Вперше визначено стійкість зазначеного виду до несприятливих факторів навколишнього середовища. Виявлено підвищення біологічної активності грунту під впливом продуктів мінералізації рослинних решток ехінацеї пурпурової та розкрито можливості її використання як посередника під сільськогосподарські культури. На підставі аналізу вмісту хлорофілів і каротиноїдів, а також суми гідроксикоричних кислот доведено можливість застування як лікарської сировини рослин ехінацеї пурпурової, вирощених за природно-кліматичних умов Лісостепу України.Как разделать Курицу?
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 18, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розвиток творчої активності вчителів музики в системі підвищення кваліфікації С.В. Ковальова 61.9 КБ
Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури С.І. Мірошник 66.8 КБ
Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі навчання фізики з використанням проектної техн Н.І. Поліхун 39.3 КБ
Розвиток творчої пізнавальної самостійності курсантів вищого військового навчального закладу у проце О.П. Грибок 55.3 КБ
Розвиток творчої самостійності учнів колегіумів у процесі вивчення української мови О.П. Садовнікова 91.8 КБ
Розвиток теоретико-концептуальних основ вітчизняної дидактики (друга половина XIX - початок XX столі В.О. Вихрущ 52.7 КБ
Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX - першої половини А.М. Растригіна 71.8 КБ
Розвиток теорії внутрішкільного управління в Україні в другій половині ХХ століття А.С. Димитрієв 28.9 КБ
Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (1980 - 2000 рр.) А.Е. Вільчковська 33.9 КБ
Розвиток теорії і практики навчання в Галичині (1919 - 1939 роки) Т.К. Завгородня 48.4 КБ
Розвиток теорії й практики естетичного виховання школярів в Україні (1917 - 1937 рр.) Т.М. Тюльпа 34.7 КБ
Розвиток теорії та практики виховання дітей на засадах православної моралі в історії педагогіки Укра Т.Д. Тхоржевська 52.8 КБ
Розвиток теорії та практики реальної освіти на західноукраїнських землях (1849 - 1939 рр.) З.Г. Саф'янюк 67.5 КБ
Розвиток технічних здібностей майбутніх вчителів трудового навчання у процесі конструювання та модел Г.М. Мамус 28.3 КБ
Розвиток технічного мислення майбутніх учителів трудового навчання у процесі графічної підготовки за І.Д. Нищак 62.1 КБ
Розвиток технічного мислення студентів у процесі вивчення креслення Г.О. Райковська 33.7 КБ
Розвиток технічної творчості дітей та молоді у навчальних закладах Галичини (1900 - 1939 рр.) О.Я. Колодійчук 2.45 МБ
Розвиток технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти України (20 - 30 рр. ХХ ст.) О.О. Бєлошицький 32.9 КБ
Розвиток точності рухів у глухих школярів засобами фізичного виховання О.І. Форостян 100.5 КБ
Розвиток у п'ятикласників умінь аудіювання на уроках української мови С.В. Цінько 47.7 КБ
Розвиток у школярів інтересу до транспортної техніки у процесі її макетування і конструювання у поза Д.В. Лебедєв 42.1 КБ
Розвиток українських шкіл у Криму (середина XX - початок XXI століття) О.О. Фоміна 32.8 КБ
Розвиток українських шкіл у Криму (середина XX - початок XXI століття) О.О. Фоміна 60.0 КБ
Розвиток українського розмовного мовлення студентів національних груп нефілологічних факультетів вищ Ж.Д. Горіна 37.7 КБ
Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ - ХХ ст.) І.С. Руснак 61.9 КБ
Розвиток української народної хореографії у мистецько-педагогічній спадщині та діяльності К.Василенк О.А. Жиров 32.4 КБ
Розвиток уміння говорити кримськотатарською мовою у першокласників шкіл з російською мовою навчання Л.Н. Асанова 44.4 КБ
Розвиток уміння формулювати і розв'язувати експериментальні задачі з фізики у процесі винахідницької А.М. Андрєєв 37.5 КБ
Розвиток умінь педагогічного спілкування в системі післядипломної освіти А.М. Москаленко 484.0 КБ
Розвиток умінь старшокласників доводити твердження у процесі вивчення алгебри і початків аналізу Н.В. Кугай 50.6 КБ
Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі В.В. Медведь 175.4 КБ
Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищенн С.В. Королюк 32.9 КБ
Розвиток усного мовлення учнів першого класу в процесі навчання грамоти Р.П. Вовкотруб 32.2 КБ
Розвиток фізичного виховання молоді в Україні (1917 - 1930 рр.) О.П. Півень 37.0 КБ
Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5 - 10 років зі спастичними формами церебрального па Н.В. Кукса 76.1 КБ
Розвиток художньо-естетичного виховання учнівської молоді у реформаторській педагогіці Галичини перш С.С. Стельмах 35.3 КБ
Розвиток художньо-творчого потенціалу молодших школярів у процесі образотворчої діяльності В.Д. Лихвар 71.6 КБ
Розвиток художнього сприймання епічного твору студентами філологічного факультету в процесі вивчення В.В. Халін 144.6 КБ
Розвиток художньої освіти в Галичині в другій половині XIX - початку XX століття О.С. Волинська 41.3 КБ
Розвиток художньої освіти на Буковині (друга половина XIX - 30-і роки ХХ ст.) І.О. Хілько 33.5 КБ
Розвиток художньої освіти на Поділлі в кінці XIX - на початку XX століття О.І. Попик 38.4 КБ
Розвиток художньої освіти у Закарпатті у XX столітті Іван Іванович Небесник 20.5 КБ
Розвиток художньої освіти у школах Німеччини і України в 90-х роках XX століття (на матеріалах образ І.І. Шкелебей 36.8 КБ
Розвиток читацьких умінь старшокласників у процесі вивчення української літератури А.В. Усатий 50.8 КБ
Розвиток шкільного лідерства у Великій Британії І.С. Миськів 48.2 КБ
Розвиток шкільної музичної освіти на Волині (кінець XIX - початок XX ст.) Н.М. Бовсунівська 32.1 КБ
Розвиток шкільної освіти та педагогіної думки на Чернігівщині (ХІХ - початок ХХ століття) І.В. Лисенко 117.9 КБ
Розвиток шкільної освіти та педагогіної думки на Чернігівщині (ХІХ - початок ХХ століття) І.В. Лисенко 961.7 КБ
Розумовий розвиток учнів у загальноосвітних закладах Східної Галичини (1900 - 1939 рр.) Н.В. Ігнатенко 30.3 КБ
С.Русова і просвітительський рух в Україні Г.М. Груць 18.1 КБ
Самовиховання дітей та підлітків у системі скаутингу Л.О. Ярова 18.0 КБ
Самовиховання школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського О.О. Дуда 31.5 КБ
Самокорекція процесу засвоєння знань учнями основної школи Т.А. Борова 26.0 КБ
Самореалізація особистості старшокласника у процесі диференційованої навчальної діяльності Ж.В. Воронцова 36.2 КБ
Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу в малокомплектних школах Сло О.О. Пінський 45.9 КБ
Самостійна робота як засіб підвищення орфографічної грамотності учнів 5 - 7 класів С.В. Глущук 76.5 КБ
Самостійна робота як засіб удосконалення графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання В.М. Буринський 46.6 КБ
Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ сто О.В. Вознюк 39.7 КБ
Система виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діял В.І. Тернопільська 575.2 КБ
Система внутрішньошкільного експертного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів основної Л.М. Петренко 74.3 КБ
Система дослідницьких задач як засіб розвитку продуктивного мислення старшокласників у навчанні фізи А.В. Рибалко 44.7 КБ
Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-науковог С.В. Шмалєй 67.5 КБ
Система естетичного виховання старшокласників у загальноосвітній школі Г.Я. Баталіна 25.5 КБ
Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спец Н.І. Праворська 55.5 КБ
Система застосування графічних комп'ютерних програм у підготовці майбутніх фахівців з дизайну Ю.В. Яворик 51.6 КБ
Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів у вищих Т.Б. Поясок 132.4 КБ
Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплекс О.І. Шапран 125.1 КБ
Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом Л.М. Калініна 81.1 КБ
Система математичних задач як засіб формування евристичної діяльності учнів основної школи І.А. Горчакова 67.8 КБ
Система математичної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах використання інформаційно-комунік О.Б. Красножон 40.6 КБ
Система методичної підготовки вчителя математики у вищому навчальному закладі за заочною формою навч Л.Ф. Михайленко 31.1 КБ
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах Н.В. Морзе 68.3 КБ
Система методичної підготовки майбутніх учителів географії М.Г. Криловець 95.5 КБ
Система модульно-рейтингового контролю успішності студентів (на матеріалах підготовки офіцерів запас О.О. Безносюк 53.7 КБ
Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1850 - 1900 рр.) Р.Я. Яковишин 34.3 КБ
Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1900 - 1939 рр.) Ю.А. Щербяк 23.0 КБ
Система навчальних завдань як засіб формування вмінь пізнавальної діяльності у студентів природничих О.В. Євсєєва 39.1 КБ
Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи Е.Я. Палихата 74.3 КБ
Система неперервної підготовки фахівців з прикладної математики у ВНЗ в умовах кредитно-модульної те О.Я. Кучерук 259.0 КБ
Система особистісно орієнтованої самостійної роботи курсантів вищих військових навчальних закладів Ю.І. Приходько 35.2 КБ
Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності С.О. Кубіцький 27.4 КБ
Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності С.О. Кубіцький 30.4 КБ
Система оцінювання результатів музичної освіти школярів М.І. Семко 32.1 КБ
Система оцінювання технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі навчання комп'ю Т.В. Отрошко 84.0 КБ
Система підготовки бакалаврів гуманітарних наук з іноземної мови в університетах США І.В. Пасинкова 35.4 КБ
Система підготовки вчителя історії у Польщі (80 - 90-ті роки ХХ століття) В.Р. Пасічник 27.5 КБ
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності С.М. Мартиненко 116.1 КБ
Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США С.В. Бурдіна 46.6 КБ
Система підготовки організаторів виховної роботи з військовослужбовцями в умовах університетської ос О.С. Автушенко 82.0 КБ
Система підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США Л.В. Віннікова 30.7 КБ
Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій Британії Олена Павлівна Пічкар 38.0 КБ
Система післядипломного педагогічного забезпечення професійної діяльності інженерно-технічного персо Є.В. Мандрик 53.2 КБ
Система післядипломної педагогічної освіти в Греції О.Б. Проценко 78.1 КБ
Система проблемних завдань з фізичної географії у навчанні учнів основної школи А.А. Бут 32.1 КБ
Система пропедевтичної підготовки іноземних громадян з природничих дисциплін у технічному університе Н.Б. Булгакова 68.3 КБ
Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи О.С. Прокопова 35.7 КБ
Система професійної компетентності вчителя-логопеда Ю.В. Пінчук 35.7 КБ
Система професійної підготовки майбутніх учителів загальноосвітніх шкіл в університетах Канади Н.В. Мукан 39.5 КБ
Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічн О.М. Семеног 76.2 КБ
Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції Г.В. Лещук 45.5 КБ
Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів Л.О. Хомич 41.0 КБ
Система роботи з культури мовлення в 5 - 7 класах загальноосвітньої школи Н.М. Дика 33.1 КБ
Система роботи з розвитку стилістичних умінь і навичок учнів (X - XI класи) І.А. Кучеренко 33.0 КБ
Система роботи з слабковстигаючими учнями основної школи з математики Г.В. Іщенко 88.4 КБ
Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5 - 6 класів на уроках української мови Н.С. Яремчук 59.8 КБ
Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з профільного навчання старшокласників М.К. Піщалковська 33.6 КБ
Система роботи над діловим мовленням на уроках української мови у 5 - 7 класах Н.Д. Юрійчук 22.1 КБ
Система роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5 - 7 класах загальноосвітньої школи Л.М. Філоненко 36.3 КБ
Система роботи над формуванням пунктуаційних навичок в учнів основної школи Н.П. Ковальчук 55.2 КБ
Система розрахункових задач і вправ з хімії як засіб розвитку інтелектуальних умінь школярів у класа О.В. Березан 69.7 КБ
Система творчих вправ як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів О.Б. Полєвікова 79.2 КБ
Система творчих завдань міжпредметного характеру як засіб розвитку літературно-творчих здібностей мо М.В. Явоненко 61.9 КБ
Система творчих завдань у процесі навчання зарубіжної літератури учнів V - VIII класів О.О. Дем'яненко 392.2 КБ
Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка О.В. Максимчук 37.2 КБ
Система управління виховною роботою зі школярами в регіоні С.О. Шевченко 29.2 КБ