Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Геомеханічне обгрунтування технологічних рішень підвищення ефективності виїмки крутих вугільних плас - О.С. Гребьонкіна
Запропоновано аналітичну модель оцінки напружено-деформованого стану вугільного масиву у привибійній зоні пласта, яка враховує взаємозв'язок поведінки бічних порід вугільного пласта з властивостями вуглепородного масиву. Установлено математичну залежність, що характеризує зміну місцезнаходження максимуму опорного тиску від розміру середнього кута зближення бічних порід, розв'язок якої визначається у вигляді степеневих рядів. За цього глибина поширення хвилі розвантаження у вугільному масиві залежить від швидкості зняття напруг. Показано, що зі збільшенням швидкості розвантаження вугільного масиву, що перебуває за умов межово-напруженого стану з 1 МПа до 10 МПа, відбуваються зміни механізму руйнування вугілля. Обгрунтовано можливість підвищення стійкості крайової частини пласта завдяки застосуванню кріплень, які керують гірським тиском одночасно у привибійному та виробленому просторах очисного вибою.

Методи оцінки швидкодії багатоступеневих комутуючих мереж в умовах нерівномірного трафіку - В.М. Євграфов
Запропоновано аналітичну модель оцінки напружено-деформованого стану вугільного масиву у привибійній зоні пласта, яка враховує взаємозв'язок поведінки бічних порід вугільного пласта з властивостями вуглепородного масиву. Установлено математичну залежність, що характеризує зміну місцезнаходження максимуму опорного тиску від розміру середнього кута зближення бічних порід, розв'язок якої визначається у вигляді степеневих рядів. За цього глибина поширення хвилі розвантаження у вугільному масиві залежить від швидкості зняття напруг. Показано, що зі збільшенням швидкості розвантаження вугільного масиву, що перебуває за умов межово-напруженого стану з 1 МПа до 10 МПа, відбуваються зміни механізму руйнування вугілля. Обгрунтовано можливість підвищення стійкості крайової частини пласта завдяки застосуванню кріплень, які керують гірським тиском одночасно у привибійному та виробленому просторах очисного вибою.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 17, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець XIX - поч. ХХ ст.) Л.М. Шапошнікова 31.1 КБ
Розвиток ідей про учнівське самоврядування у вітчизняній педагогічній теорії та практиці Б.С. Набока 32.1 КБ
Розвиток ідей соціального виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (друга по К.М. Чертова 36.6 КБ
Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ О.В. Попова 58.5 КБ
Розвиток інтелектуальної активності ліцеїстів у процесі навчання інформатики О.Г. Кузьмінська 241.2 КБ
Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі О.П. Буйницька 752.4 КБ
Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти О.В. Нікулочкіна 47.5 КБ
Розвиток іншомовних умінь старшокласників у процесі вивчення освітніх курсів англійською мовою Л.С. Добровольська 32.2 КБ
Розвиток історичної пропедевтики в українській школі В.О. Мисан 31.7 КБ
Розвиток історії педагогіки в Україні (історіографічний аспект) Н.М. Гупан 61.1 КБ
Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (XIX - перша половина XX століття) І.Є. Курляк 71.6 КБ
Розвиток комунікативних умінь учителів у системі методичної роботи загальноосвітньої школи Н.А. Грищенко 28.1 КБ
Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами службових частин мови Г.С. Демидчик 28.7 КБ
Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культури Н.П. Лещій 114.0 КБ
Розвиток креативного мовлення молодших школярів О.І. Артемова 37.5 КБ
Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор С.В. Дмитрук 78.9 КБ
Розвиток критичного мислення студентської молоді як загальнопедагогічна проблема Л.А. Києнко-Романюк 32.0 КБ
Розвиток культури міжнаціонального спілкування майбутнього вчителя початкових класів Т.О. Атрощенко 34.7 КБ
Розвиток логічного мислення учнів основної школи в процесі вивчення предметів природничо-математично Н.С. Чернега 40.1 КБ
Розвиток логічного мислення учнів основної школи у процесі навчання фізики П.В. Бєльчев 46.0 КБ
Розвиток мас-медійних навчальних технологій у середніх закладах освіти США С.П. Шумаєва 35.7 КБ
Розвиток математичного мислення учнів у загальноосвітніх школах України початку ХХ століття О.А. Василенко 42.8 КБ
Розвиток медичної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХVІІІ - 30-ті роки ХХ ст.) Л.Є. Клос 41.4 КБ
Розвиток методики складання та розв'язування задач в умовах реалізації стандартів фізичної освіти А.Ю. Анісімов 46.4 КБ
Розвиток методичної підготовки вчителів фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах Г.Б. Жигадло 36.3 КБ
Розвиток мислення учнів під час вивчення фізики за модульною технологією (на матеріалі електродинамі В.В. Чернявський 34.8 КБ
Розвиток мовленнєвих умінь молодших школярів під час вивчення граматичного матеріалу на засадах функ О.М. Петрук 35.6 КБ
Розвиток мовленнєвого дихання у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення Н.В. Новікова 44.1 КБ
Розвиток мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів В.Д. Усатий 28.4 КБ
Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві Н.В. Гавриш 63.5 КБ
Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова Олена Валеріївна Мартинчук 34.1 КБ
Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор Л.С. Журавльова 86.7 КБ
Розвиток мовної освіти у середніх і вищих навчальних закладах Великої Британії другої половини XX ст О.Ю. Кузнецова 66.9 КБ
Розвиток моторики розумово відсталих дошкільників засобом стимулювання тактильної та пропріоцептивно О.В. Літовченко 31.8 КБ
Розвиток музично-педагогічної думки в Україні на початку ХХ століття (1905 - 1925 рр.) О.В. Овчарук 31.4 КБ
Розвиток музично-педагогічної освіти в Польщі (ХХ століття) Г.Ю. Ніколаї 85.8 КБ
Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) В.Ф. Черкасов 57.3 КБ
Розвиток музично-творчих здібностей учнів у навчально-виховному процесі мистецьких шкіл К.В. Стецюк 71.3 КБ
Розвиток навчально-пізнавальної активності молодших школярів на уроках рідної мови засобом ономастич Т.А. Торчинська 31.4 КБ
Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (кінець X В.І. Авраменко 34.4 КБ
Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) Н.М. Коляда 41.4 КБ
Розвиток образного мислення старшокласників у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін Л.М. Зламанюк 39.4 КБ
Розвиток образного мислення учнів при вивченні стереометрії з використанням комп'ютера О.В. Вітюк 38.9 КБ
Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору І.І. Попова 33.6 КБ
Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі навчання української мови Н.М. Сіранчук 41.0 КБ
Розвиток образного мовлення учнів V - IX класів шкіл з російською мовою викладання Т.В. Мельник 42.4 КБ
Розвиток описового мовлення старших дошкільників засобами української народної іграшки С.В. Ласунова 19.7 КБ
Розвиток організаційно-педагогічних форм шкільного виробництва в Україні (друга половина ХХ століття В.В. Мадзігон 34.3 КБ
Розвиток освіти дорослих в Галичині (1867 - 1918 рр.) Є. Поточни 40.0 КБ
Розвиток освіти на Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) В.В. Омельчук 31.0 КБ
Розвиток освітніх технологій у теорії та практиці вищої педагогічної освіти України (1957 - 2005) О.І. Янкович 62.7 КБ
Розвиток педагогічних ідей К.Д. Ушинського у практиці сучасного дошкільного закладу В.А. Пікінер 40.1 КБ
Розвиток педагогічних технологій навчання іноземних мов учнів старших класів (друга половина XX стол А.В. Рацул 33.8 КБ
Розвиток педагогічної культури молодих офіцерів внутрішніх військ МВС України В.І. Зелений 31.9 КБ
Розвиток педагогічної майстерності як складової професійної підготовки майбутнього вчителя в Полтавс Л.Л. Король 33.7 КБ
Розвиток педагогічної науки в Україні в другій половині ХХ ст. (1950 - 2000 рр.) О.В. Адаменко 66.8 КБ
Розвиток педагогічної освіти у США (1960 - 2000 рр.) Т.С. Кошманова 67.4 КБ
Розвиток педагогічної техніки вчителя в процесі підвищення кваліфікації С.А. Болсун 110.6 КБ
Розвиток педології як науки про освіту і виховання в Україні (20 - 30-ті роки ХХ століття) Ю.С. Литвина 97.8 КБ
Розвиток писемного мовлення учнів 4(3) класів на уроках української мови у школах з російською мовою О.А. Павлик 56.7 КБ
Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки С.Є. Лупаренко 47.5 КБ
Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 6 класів на основі нових інформаційних технологій навчанн Т.В. Дубова 25.8 КБ
Розвиток пізнавальної активності учнів 5 - 8 класів на уроках української літератури в процесі вивче Н.В. Дига 159.9 КБ
Розвиток пізнавальної активності школярів старших класів у процесі вивчення предметів фізико-математ Л.О. Лісіна 39.9 КБ
Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 7 - 8 кл О.А. Гаманюк 37.9 КБ
Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх абітурієнтів у системі довузівської математичної підго А.М. Нестеренко 36.6 КБ
Розвиток пізнавальної самостійності студентів (на матеріалі курсу "Поліфонія") Г.А. Гарбар 30.7 КБ
Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами комп'ютерної техніки на уроках хімії С.В. Каяліна 76.9 КБ
Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччина) С.І. Синенко 33.6 КБ
Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки О.О. Ярошинська 29.7 КБ
Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925 - 2000 рр.) В.В. Вербицький 84.8 КБ
Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах України (ХХ ст.) Н.О. Терентьєва 37.9 КБ
Розвиток початкової освіти в Бессарабії (1918-1944 рр.) В.В. Тадіян 22.8 КБ
Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець XVIII - початок XX століття) О.М. Друганова 91.9 КБ
Розвиток принципу індивідуального підходу у вітчизняній педагогічній думці другої половини XIX столі Л.О. Дубровська 30.8 КБ
Розвиток природничої освіти у початковій школі в історії педагогічної думки другої половини XIX - по Т.М. Собченко 52.7 КБ
Розвиток просторового орієнтування в молодших школярів допоміжної школи Ірина Миколаївна Омельянович 64.0 КБ
Розвиток просторової уяви учнів основної школи в процесі технічного моделювання А.В. Пригодій 67.2 КБ
Розвиток професійних умінь керівника школи у системі післядипломної освіти Л.А. Пермінова 32.7 КБ
Розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-предметників у системі післядипломної освіти В.В. Вітюк 28.8 КБ
Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих технічних зак С.О. Демченко 36.5 КБ
Розвиток професійної готовності викладачів загальновійськових дисциплін до педагогічної діяльності у Р.В. Ваврик 32.5 КБ
Розвиток професійної компетентності викладачів спеціальних дисциплін закладів профтехосвіти у систем Л.І. Шевчук 30.8 КБ
Розвиток професійної компетентності вчителів географії у системі післядипломної педагогічної освіти В.І. Саюк 55.4 КБ
Розвиток професійної освіти жінок в Україні (друга половина XIX - початок XX століття) О.В. Аніщенко 33.8 КБ
Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у Т.М. Сорочан 322.5 КБ
Розвиток психолого-педагогічної компетентності молодих учителів у системі післядипломної освіти Н.І. Лісова 34.5 КБ
Розвиток релігійної освіти у середніх школах Великої Британії Г.І. Погромська 39.5 КБ
Розвиток розумової діяльності старшокласників у процесі вивчення алгебри та початків аналізу з викор Т.В. Зайцева 28.9 КБ
Розвиток рухової активності в учнів з дитячим церебральним паралічем засобами нетрадиційних технолог Людмила Василівна Мороз 51.0 КБ
Розвиток самоосвітньої діяльності майбутніх вчителів трудового навчання засобами навчально-технічної М.І. Бондаренко 51.8 КБ
Розвиток самостійної роботи учнів з підручником фізики за допомогою навчального відеозапису В.В. Молодцова 36.3 КБ
Розвиток силових якостей глухих підлітків у процесі фізичного виховання Геннадій Васильович Кучеренко 29.5 КБ
Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз О.В. Матвієнко 80.0 КБ
Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина XX - початок XXI століття) В.П. Лащихіна 45.5 КБ
Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціокультурного середовища села В.І. Косовець 75.8 КБ
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті А.О. Рижанова 63.1 КБ
Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській шкільній освіті О.О. Першукова 26.2 КБ
Розвиток соціологічної освіти в Україні: організаційно-дидактичні характеристики О.В. Поляк 57.7 КБ
Розвиток спостережливості молодших школярів у процесі вивчення природничого матеріалу І.М. Коренева 64.3 КБ
Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах застосування комп'ю Л.М. Покровщук 35.4 КБ
Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва в умовах дозвілля М.Г. Татаренко 43.8 КБ
Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв'язуванн Є.Ф. Вінниченко 33.1 КБ
Розвиток творчих здібностей учнів 10 - 11 класів у процесі навчання історії М.М. Роговенко 34.2 КБ
Розвиток творчих здібностей учнів 5 - 9 класів засобами ергодизайну у процесі трудового навчання М.В. Пагута 72.7 КБ
Розвиток творчих здібностей учнів 5 - 9 класів на уроках обслуговуючої праці засобами ігрової діяльн Н.В. Слюсаренко 43.1 КБ
Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні елементів електроніки на уроках фізики і в позаурочні Р.П. Кухарчук 41.9 КБ
Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання І.О. Теплицький 41.4 КБ
Розвиток творчих умінь студентів у процесі виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики Ж.О. Рудницька 54.3 КБ
Розвиток творчих якостей у студентів-хормейстерів засобами української духовної хорової музики Л.В. Остапенко 22.1 КБ
Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технол О.А. Смалько 29.0 КБ
Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти Н.В. Устинова 35.1 КБ
Розвиток творчого потенціалу майбутнього інженера в процесі професійної підготовки у вищому технічно О.П. Попова 73.9 КБ
Розвиток творчого потенціалу старшокласників у процесі розв'язування задач бізнесового змісту М.І. Супруненко 45.5 КБ
Розвиток творчого стилю діяльності педагога засобами методичної роботи школи Н.В. Дудніченко 33.9 КБ