Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Числове дослідження нестаціонарних електродинамічних процесів в активних суцільних середовищах - Ф.В. Федотов
Запропоновано метод інтегральних рівнянь Вольтерра для розв'язку задач з активним шаровим середовищем. Одержано рівняння, що описує взаємодію довільного електромагнітного сигналу з нестаціонарним шаром та створено числовий метод його розв'язання для різних видів середовища у шарі, яке має змінні властивості у просторі та часі. Розроблено програмний комплекс для автоматизації моделювання та дослідження таких задач. Без обмежень на коефіцієнт нелінійності середовища досліджено перетворення основних видів електомагнітних сигналів, а саме, плоскої хвилі, гауссового імпульсу та гауссового хвильового пакету, солітону, в діелектричному нелінійному шарі. Розв'язок задач побудовано без апріорних припущень щодо його структури на базі єдиного підходу, що дає змогу розрахувати всі вищі гармоніки трансформованого електромагнітного поля. Без обмежень на амплітуду збурення параметрів досліджено перетворення плоскої хвилі в нестаціонарному діелектричному шарі, параметри якого модулюються у часі або у часі та просторі. Розраховане повне елекричне поле містить всі вищі гармоніки, які являють собю лінійні комбінації частоти первинної хвилі та частоти модуляції параметрів середовища. Одержано розв'язки деяких нестаціонарних задач за допомогою методу FDTD та вперше проведено порівняння з результатами, одержаними за допомогою методу інтегральних рівнянь. Показано збіг результатів для лінійних стаціонарних задач та перевагу методу інтегральних рівнянь Вольтерра за точністю та стабільністю одержаних числових результатів для нестаціонарних задач. Уперше сформульовано метод інтегральних рівнянь Вольтерра для задач з нестаціонарним плоским діелектричним хвилеводом. Одержано рівняння, що описує взаємодію електромагнітного сигналу з нестаціонарним хвилеводом, властивості ядра якого змінюються у часі. Розроблено числовий метод його розв'язання та програмний комплекс для моделювання електродинамічних процесів у хвилеводі з застосуванням технології паралельних обчислень. Показано, що за умов перетворення власної хвилі хвилеводу, параметри середовища ядра якого різко змінюються у часі, виникають нові власні хвилі, одна з яких не змінює свою постійну розповсюдження, але змінює частоту, інша має частоту первинної хвилі, але нову постійну розповсюдження, а також виникає безперервний спектр хвиль випромінювання. Виявлено, що спектр трансформованої хвилі відрізняється в різних точках поперечного перетину хвилеводу. Досліджено перетворення гауссового хвильового пакету у випадку стрибка параметрів середовища ядра хвилеводу в часі. З'ясовано, що явища, які виникають у разі трансформації гармонійної власної хвилі, призводять до зміни просторово-часової структури первинного імпульсу. Розроблено метод моделювання нелінійного середовища з довільним коефіцієнтом нелінійності у хвилеводі за допомогою послідовності резольвентних операторів, які дають точний розв'язок лінійної задачі у випадку різкої зміни параметрів середовища у часі. Досліджено вплив нелінійності середовища на власну хвилю хвилеводу. Установлено виникнення нестабільності поля, яка зникає у разі введення насичення в модель нелінійності. Визначено смугасту структуру спектра трансформованої хвилі. Кожна гармоніка цього спектра розщеплена та має свою структуру.

Біологічні особливості Melilotus officinalis (L.)Pall. при вегетативному розмноженні - В.Є. Харченко
Запропоновано метод інтегральних рівнянь Вольтерра для розв'язку задач з активним шаровим середовищем. Одержано рівняння, що описує взаємодію довільного електромагнітного сигналу з нестаціонарним шаром та створено числовий метод його розв'язання для різних видів середовища у шарі, яке має змінні властивості у просторі та часі. Розроблено програмний комплекс для автоматизації моделювання та дослідження таких задач. Без обмежень на коефіцієнт нелінійності середовища досліджено перетворення основних видів електомагнітних сигналів, а саме, плоскої хвилі, гауссового імпульсу та гауссового хвильового пакету, солітону, в діелектричному нелінійному шарі. Розв'язок задач побудовано без апріорних припущень щодо його структури на базі єдиного підходу, що дає змогу розрахувати всі вищі гармоніки трансформованого електромагнітного поля. Без обмежень на амплітуду збурення параметрів досліджено перетворення плоскої хвилі в нестаціонарному діелектричному шарі, параметри якого модулюються у часі або у часі та просторі. Розраховане повне елекричне поле містить всі вищі гармоніки, які являють собю лінійні комбінації частоти первинної хвилі та частоти модуляції параметрів середовища. Одержано розв'язки деяких нестаціонарних задач за допомогою методу FDTD та вперше проведено порівняння з результатами, одержаними за допомогою методу інтегральних рівнянь. Показано збіг результатів для лінійних стаціонарних задач та перевагу методу інтегральних рівнянь Вольтерра за точністю та стабільністю одержаних числових результатів для нестаціонарних задач. Уперше сформульовано метод інтегральних рівнянь Вольтерра для задач з нестаціонарним плоским діелектричним хвилеводом. Одержано рівняння, що описує взаємодію електромагнітного сигналу з нестаціонарним хвилеводом, властивості ядра якого змінюються у часі. Розроблено числовий метод його розв'язання та програмний комплекс для моделювання електродинамічних процесів у хвилеводі з застосуванням технології паралельних обчислень. Показано, що за умов перетворення власної хвилі хвилеводу, параметри середовища ядра якого різко змінюються у часі, виникають нові власні хвилі, одна з яких не змінює свою постійну розповсюдження, але змінює частоту, інша має частоту первинної хвилі, але нову постійну розповсюдження, а також виникає безперервний спектр хвиль випромінювання. Виявлено, що спектр трансформованої хвилі відрізняється в різних точках поперечного перетину хвилеводу. Досліджено перетворення гауссового хвильового пакету у випадку стрибка параметрів середовища ядра хвилеводу в часі. З'ясовано, що явища, які виникають у разі трансформації гармонійної власної хвилі, призводять до зміни просторово-часової структури первинного імпульсу. Розроблено метод моделювання нелінійного середовища з довільним коефіцієнтом нелінійності у хвилеводі за допомогою послідовності резольвентних операторів, які дають точний розв'язок лінійної задачі у випадку різкої зміни параметрів середовища у часі. Досліджено вплив нелінійності середовища на власну хвилю хвилеводу. Установлено виникнення нестабільності поля, яка зникає у разі введення насичення в модель нелінійності. Визначено смугасту структуру спектра трансформованої хвилі. Кожна гармоніка цього спектра розщеплена та має свою структуру.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 16, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Професійна підготовка молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах І - М.Т. Левочко 39.1 КБ
Професійна підготовка молодших спеціалістів-електриків в агротехнічному коледжі Л.С. Колодійчук 70.7 КБ
Професійна підготовка пілотів до ведення радіообміну на міжнародних повітряних трасах В.В. Півень 29.7 КБ
Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії О.Р. Павлішак 39.4 КБ
Професійна підготовка соціальних педагогів із застосуванням електронних засобів навчання Л.В. Боднар 28.8 КБ
Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини О.Ю. Пришляк 46.4 КБ
Професійна підготовка соціальних працівників в університетах Канади Н.О. Микитенко 101.4 КБ
Професійна підготовка соціальних працівників до здійснення посередництва (на матеріалах США і Канади Н.М. Гайдук 184.3 КБ
Професійна підготовка студентів вищих професійних училищ в умовах модульної технології навчання Л.І. Костельна 35.3 КБ
Професійна підготовка студентів факультетів дошкільної педагогіки до роботи у сім'ях Н.В. Ковалевська 31.3 КБ
Професійна підготовка фахівців з охорони та захисту навколишнього середовища у вищих навчальних закл С.М. Старовойт 34.9 КБ
Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації до роботи із спортсменами М.Я. Романишин 65.1 КБ
Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах В.О. Кукса 42.9 КБ
Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей Л.П. Гусак 72.1 КБ
Професійна спрямованість навчання математичних дисциплін майбутніх економістів на основі міжпредметн Н.М. Самарук 79.5 КБ
Професійна спрямованість навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі В.А. Копетчук 70.2 КБ
Професійне самовдосконалення в процесі підготовки майбутніх учителів музики Інна Юріївна Скляренко 78.3 КБ
Професійне самовиховання студентів технічних вузів Світлана Олегівна Даньшева 45.8 КБ
Професійне становлення майбутніх інженерів-будівельників у навчально-виховному процесі вищого навчал Т.М. Картель 55.1 КБ
Професійно-економічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах О.С. Падалка 171.7 КБ
Професійно-лінгвістична підготовка іноземних фахівців у Франції О.І. Авксентьєва 39.8 КБ
Професійно-мовленнєва підготовка педагога-нефілолога в умовах багатомовності М.Г. Вахницька 33.3 КБ
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педа М.В. Донченко 33.2 КБ
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення О.Б. Павлик 42.0 КБ
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до роботи з сім'єю учня Н.А. Бугаєць 25.3 КБ
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій І.М. Богданова 57.6 КБ
Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів е Н.Н. Завидівська 34.3 КБ
Профілактика асоціальної поведінки учнів закладів профтехосвіти О.А. Удалова 31.4 КБ
Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх у Російській Федерації (1990 - 2005 рр.) Н.А. Зобенько 36.5 КБ
Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді у Великій Британії (кінець ХХ - початок ХХІ стол Анжеліка Романівна Досін 37.6 КБ
Профільне навчання в середній школі Федеративної Республіки Німеччини М.М. Авраменко 38.0 КБ
Профільне та початкове професійне навчання з електротехніки в загальноосвітній школі Микола Анатолійович Пригодій 20.9 КБ
Психолого- педагогічні умови навчання молодших школярів основ колористики у процесі образотворчої ді О.В. Чернюшок 16.7 КБ
Психолого-педагогічна підготовка вчителів початкового навчання на педагогічних курсах в Україні (дру С.А. Лисенко 37.1 КБ
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів в умовах навчально-наукового комплексу "коледж - Н.В. Денисова 29.9 КБ
Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя до організації музично-пізнавальної діяльності В.В. Федорчук 40.8 КБ
Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до морального виховання підліткі Н.А. Молодиченко 30.7 КБ
Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в сільській загальноосвітній школі О.М. Коберник 60.8 КБ
Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання в працях С.Ф.Русової О.В. Пшеврацька 26.6 КБ
Психолого-педагогічні основи комплексної корекції мовленнєвого розвитку дітей з ринолалією С.Ю. Конопляста 138.2 КБ
Психолого-педагогічні основи професійної діяльності фахівців соціальної роботи в органах внутрішніх М.М. Дідик 28.6 КБ
Психолого-педагогічні умови адаптації майбутніх офіцерів ВВ МВС України до професійної діяльності В.М. Павлушенко 34.2 КБ
Психолого-педагогічні умови організації групової діяльності курсантів у навчанні іноземної мови І.В. Герасимчук 31.8 КБ
Психолого-педагогічні умови підготовки керівника хору в системі вищої музично-педагогічної освіти Л.А. Бірюкова 1.49 МБ
Радіоелектроніка в системі формування фізичних і технічних знань у середніх загальноосвітніх та вищи А.В. Касперський 62.5 КБ
Реалізація "рідномовних обов'язків" Івана Огієнка в позакласній роботі з учнями 5 - 7 класів О.М. Біла 41.9 КБ
Реалізація виховного потенціалу громадської думки в діяльності установ культури клубного типу О.В. Терехова 26.5 КБ
Реалізація компетентнісного підходу у математичній підготовці студентів медичних коледжів в умовах к Ольга Володимирівна Шавальова 35.1 КБ
Реалізація конструкторсько-технологічного підходу у процесі навчання креслення майбутніх вчителів тр Р.В. Чепок 54.2 КБ
Реалізація культурно-просвітнього потенціалу туризму в організації дозвілля молоді Л.М. Устименко 30.5 КБ
Реалізація міжпредметних зв'язків інформатики та математики в процесі навчання інформатики в школі О.П. Зеленяк 31.8 КБ
Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі профільного трудового навчання старшокласникі С.В. Борисова 34.1 КБ
Реалізація принципу ненасилля в педагогічній концепції О.С. Нілла (1883 - 1973) С.М. Муравська 36.2 КБ
Реалізація принципу неперервності у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками та фаховій підготов О.Г. Лук'янченко 33.6 КБ
Релігієзнавство в професійній підготовці студентів педагогічного коледжу О.А. Тимчик 52.5 КБ
Релігійне виховання в історії шкільної освіти України (60-ті роки XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) Г.О. Котломанітова 36.5 КБ
Релігійно-моральне виховання в українських навчальних закладах Східної Галичини кінця XIX - початку Л.Я. Геник 41.5 КБ
Реміснича освіта в Україні (друга половина XIX - початок XX століття) С.М. Ситняківська 45.6 КБ
Реформування змісту трудового навчання в об'єднаній школі Великої Британії в 70 - 90-ті роки XX ст. Р.Л. Сойчук 33.5 КБ
Реформування змісту університетської освіти сучасної Франції Л.В. Шаповалова 30.6 КБ
Реформування професійної освіти у Фінляндії в умовах глобалізаційних процесів Л.М. Ляшенко 32.9 КБ
Реформування професійної підготовки майбутніх учителів середніх навчальних закладів Франції О.В. Романенко 32.1 КБ
Реформування системи вищої освіти Великобританії в кінці XX - на початку XXI століття А.Л. Саргсян 45.4 КБ
Реформування системи педагогічної освіти Німеччини (друга половина XX - початок XXI ст.) Н.В. Махиня 42.2 КБ
Реформування шкільної освіти в Норвегії у 80 - 90-х роках XX століття Н.Ю. Вишневська 31.7 КБ
Робота загальноосвітньої школи України з сім'єю у 20 - 30-х роках ХХ століття О.І. Мальцева 39.9 КБ
Робота над відокремленими членами речення як засіб удосконалення мовленнєвих умінь студентів педагог М.О. Стахів 29.2 КБ
Робота над уживанням учнями 5 - 7 класів виражальних мовних засобів у текстах різних стилів Л.О. Алєксєєва 50.1 КБ
Робота над фразеологізмами як засіб формування культури спілкування молодших школярів Л.О. Соловець 36.4 КБ
Родинне виховання учнів 5 - 8 класів у процесі вивчення української літератури Т.О. Яценко 40.1 КБ
Родинно-шкільний виховний простір як фактор соціального становлення особистості підлітка Л.М. Назаренко 33.8 КБ
Розв'язування текстових задач арифметичними способами в основній школі С.М. Лук'янова 52.9 КБ
Розважальні програми центральних каналів телебачення України як чинник морального виховання підліткі О.В. Невмержицька 55.6 КБ
Розвиток альтернативної середньої освіти у США (друга половина ХХ століття) І.М. Вєтрова 34.1 КБ
Розвиток аудитивних умінь російської мови в англомовних студентів негуманітарних спеціальностей О.В. Старостенко 49.2 КБ
Розвиток в учнів умінь уживати складні речення на завершальному етапі початкового навчання російсько М.В. Коченгіна 33.7 КБ
Розвиток В.О.Сухомлинським теорії і практики виховання в учнівському колективі Г.В. Бучківська 29.9 КБ
Розвиток виховних цілей навчання у дидактиці загальноосвітньої школи (друга половина ХХ - початок ХХ І.С. Прокоп 45.8 КБ
Розвиток гнучкості у слабозорих школярів молодших класів Олег Юрійович Коломійченко 30.5 КБ
Розвиток готовності вчителів у післядипломній педагогічній освіті до формування оцінювальних умінь м Н.Л. Бежанова 63.6 КБ
Розвиток гуманістичної спрямованності педагогічної думки в епоху віхових культур Стародавнього світу Л.П. Мармураш 33.5 КБ
Розвиток дивергентного мислення учнів основної школи у навчанні фізики І.В. Коробова 21.6 КБ
Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки Б.І. Шуневич 215.5 КБ
Розвиток дистанційної освіти в Російській Федерації І.Т. Лещенко 111.3 КБ
Розвиток диференційованих форм логопедичної допомоги дітям з вадами мовлення в Україні (1945 - 2000) Т.Л. Берник 40.1 КБ
Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міста Т.М. Ткачова 35.9 КБ
Розвиток екологічної культури вчителя в системі післядипломної освіти Н.В. Ясінська 29.8 КБ
Розвиток екологічної освіти в середніх школах Великої Британії у другій половині XX століття Г.В. Марченко 42.3 КБ
Розвиток еколого-педагогічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти С.Г. Іващенко 33.8 КБ
Розвиток експериментальної педагогіки в Україні (20 - 30 роки ХХ століття) В.А. Лук'янова 30.9 КБ
Розвиток експресивно-комунікативних умінь майбутніх учителів іноземної мови у процесі фахової підгот Т.В. Коноваленко 37.2 КБ
Розвиток естетичних смаків майбутніх учителів засобами сучасної інструментальної музики Л.П. Гончаренко 33.8 КБ
Розвиток естетичного виховання в середніх навчальних закладах освіти Півдня України (друга половина А.Ф. Форостян 29.7 КБ
Розвиток естетичного смаку молодших школярів у діяльності аматорського дитячого театру ляльок Л.А. Калініна 37.6 КБ
Розвиток естетичної культури майбутніх учителів засобами театрального мистецтва І.Є. Зайцева 51.6 КБ
Розвиток естетичної культури студентів музично-педагогічних факультетів засобами української музики Л.Л. Побережна 31.9 КБ
Розвиток жіночої освіти в Таврійській губернії (ХІХ - початок ХХ століття) Т.В. Шушара 38.9 КБ
Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття) Л.М. Єршова 34.1 КБ
Розвиток засобів наукової комунікації як складової педагогічної науки в Україні (середина XX столітт Н.А. Хміль 41.7 КБ
Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами образотворчо Л.В. Кашуба 35.3 КБ
Розвиток зв'язного російського мовлення учнів 5-х класів у процесі роботи над виражальними засобами Н.О. Резніченко 75.4 КБ
Розвиток земських шкіл Приазов'я другої половини XIX - початку XX століття І.Ф. Шумілова 59.9 КБ
Розвиток земської освіти в Херсонській губернії (друга половина XIX - початок XX століття) Л.Т. Рябовол 34.5 КБ
Розвиток змісту музично-фольклористичних дисциплін у системі вищої музичної освіти України (20-ті рр Т.В. Карпінська 37.2 КБ
Розвиток змісту природничої освіти у вітчизняній середній школі (друга половина ХІХ - початок ХХ сто А.М. Мартін 48.9 КБ
Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії Н.М. Бідюк 35.7 КБ
Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (XIX - XX ст.) О.П. Лещинський 57.0 КБ
Розвиток змісту шкільного курсу хімії у Великій Британії С.О. Близнюк 47.2 КБ
Розвиток ідеї природовідповідності в українській педагогічній науці (кінець XVIII - XX ст.) О.М. Лучко 34.0 КБ
Розвиток ідеї проблемного навчання молодших школярів у вітчизняній педагогічній думці другої половин Н.Д. Янц 36.0 КБ
Розвиток ідеї професійної спрямованності навчання старшокласників у вітчизняній педагогічній думці ( О.В. Олеярник 56.7 КБ
Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця XIX - першої третини XX століття Т.О. Прибора 647.7 КБ
Розвиток ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та пра Ю.Г. Новгородська 35.7 КБ
Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті України (друга половина ХХ століття) В.Ф. Землянська 28.4 КБ
Розвиток ідей освіти і виховання у науково-педагогічній спадщині Пауля Наторпа О.І. Титаренко 64.7 КБ