Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 15, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив магнітного поля на стани антиферомагнетиків з переважною взаємодією Дзялошинського - О.М. Завражна
Уперше за довільної орієнтації зовнішнього магнітного поля щодо осі найлегшого намагнічування визначено стани магнітної підсистеми легкоосних антиферомагнетиків з переважною взаємодією Дзялошинського, що створює анізотропію у базисній площині. Установлено, що знайдені лінії фазових перетворень мають пари трикритичних точок, в даному випадку, критичний кут, у межах якого відбувається фазовий перехід першого роду, це кут мід вектором магнітного поля та базисною площиною. Для фториду кобальту показано, що якщо магнітне поле не знаходиться в площинах ZX і ZY, то перехід вектора антиферомагнетизму в базисну площину відбувається у тому випадку, якщо магнітне поле спрямоване перпендикулярно осі найлегшого намагнічування. Для орієнтації вздовж осі [110] визначено критичне значення магнітного поля, за якого вектор антиферомагнетизму переходить у базисну площину.

Метод аналізу проектів з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків факторів ризику - І.М. Бабак
Уперше за довільної орієнтації зовнішнього магнітного поля щодо осі найлегшого намагнічування визначено стани магнітної підсистеми легкоосних антиферомагнетиків з переважною взаємодією Дзялошинського, що створює анізотропію у базисній площині. Установлено, що знайдені лінії фазових перетворень мають пари трикритичних точок, в даному випадку, критичний кут, у межах якого відбувається фазовий перехід першого роду, це кут мід вектором магнітного поля та базисною площиною. Для фториду кобальту показано, що якщо магнітне поле не знаходиться в площинах ZX і ZY, то перехід вектора антиферомагнетизму в базисну площину відбувається у тому випадку, якщо магнітне поле спрямоване перпендикулярно осі найлегшого намагнічування. Для орієнтації вздовж осі [110] визначено критичне значення магнітного поля, за якого вектор антиферомагнетизму переходить у базисну площину.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 15, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Полікультурний підхід у сучасній шкільній освіті Росії О.С. Ковальчук 37.6 КБ
Поліхудожнє виховання як засіб удосконалення музичної підготовки майбутніх вчителів музики О.Д. Бузова 32.7 КБ
Порівняльна ефективність модульних технологій навчання в загальноосвітній школі В.О. Рябова 28.8 КБ
Потреби і стимули як системоутворюючі фактори розвитку особистості (на матеріалах педагогічної спадщ С.С. Огірок 39.9 КБ
Початки теорії ймовірностей та математичної статистики в змісті математичної освіти коледжів фінансо Т.М. Задорожня 61.3 КБ
Пошуково-дослідницькі задачі як засіб розвитку математичних здібностей учнів класів з поглибленим ви О.Є. Первун 46.6 КБ
Правове виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл-інтернатів В.Я. Загрева 49.9 КБ
Правове виховання учнів 5-6 класів у навчально-виховному процесі шкіл-інтернатів О.В. Хоптяна 97.9 КБ
Практична підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах З.З. Фалинська 47.5 КБ
Предметно- орієнтована художня освіта у США Георгій Миколайович Карцивадзе 29.8 КБ
Прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії А.В. Прус 44.1 КБ
Принцип краєзнавства в організації навчального процесу початкової школи в Україні (20 - 30-ті роки X Н.М. Іваніків 42.2 КБ
Принцип природовідповідності виховання у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського В.О. Кравцов 28.3 КБ
Принципи навчання і виховання в педагогічній спадщині С.І.Миропольського Л.О. Голубнича 25.6 КБ
Проблема взаємозв'язку навчання й виховання у творчій спадщині вчених Слобідської України (друга пол Т.М. Кошечкіна 47.1 КБ
Проблема вивчення дитини в реформаторській педагогіці кінця XIX - початку ХХ століття Т.О. Кравцова 37.0 КБ
Проблема гуманізації шкільного навчання у спадщині Бременської педагогічної школи на початку ХХ стол С.А. Бєлова 42.2 КБ
Проблема емоційно-естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у т Н.В. Тарапака 30.0 КБ
Проблема естетичного виховання дітей дошкільного віку в педагогічній думці України (кінець XIX - поч О.В. Донченко 35.9 КБ
Проблема збереження здоров'я молодших учнів у вальдорфській педагогіці О.М. Лукашенко 45.8 КБ
Проблема змісту освіти в педагогічній спадщині вчених-істориків Слобожанщини другої половини XIX - п Н.В. Петренко 79.3 КБ
Проблема індивідуалізації і диференціації початкового навчання у вітчизняній дидактиці 50 - 90-х рр. Т.В. Вожегова 34.3 КБ
Проблема індивідуального підходу у процесі навчання молодших школярів у вітчизняній педагогіці (кіне Наталія Володимирівна Ціось 42.7 КБ
Проблема наукової організації праці учнів загальноосвітньої і професійної школи в історії розвитку п О.В. Аніщенко 86.9 КБ
Проблема оцінювання навчальної діяльності учнів початкової школи в Україні (50-ті - 90-ті роки ХХ ст А.А. Предик 37.0 КБ
Проблема патріотичного виховання підлітків у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського В.К. Кіндрат 18.8 КБ
Проблема підготовки майбутніх учителів до статевого виховання учнів О.Л. Главацька 54.6 КБ
Проблема соціалізації особистості в педагогічній теорії і практиці України в 20-ті роки ХХ століття Р.Г. Новгородський 691.0 КБ
Проблема спілкування учителя з учнем у педагогічній теорії та практиці України другої половини XIX - О.О. Довженко 37.4 КБ
Проблема формування громадянськості молоді у мистецько-літературній спадщині О.П. Довженка Л.Ю. Вовкочин 72.6 КБ
Проблема формування дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 20 - 70-х рр. ХХ століт О.В. Гончарова 54.1 КБ
Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга п А.І. Чаговець 33.4 КБ
Проблема формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у спеціальній літературі США та К.О. Глушенко 44.1 КБ
Проблема формування особистості у змісті підручників з читання для початкової школи (50-ті роки XIX Н.І. Богданець-Білоскаленко 34.8 КБ
Проблема формування педагогічної культури батьків у вітчизняній педагогічній думці другої половини Х Ю.В. Грицкова 45.5 КБ
Проблема формування професійно-педагогічної компетентності вчених вищих навчальних закладів Слобожан Л.Д. Зеленська 38.0 КБ
Проблема формування творчої особистості вчителя (на матеріалі вітчизняної педагогічної спадщини 1917 Валерій Феодосійович Хомич 31.4 КБ
Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української педагогічної думки (60-ті р М.Д. Галів 35.3 КБ
Проблеми взаємин між особою і колективом у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського Г.В. Калмиков 20.2 КБ
Проблеми виховання і освіти у творчій спадщині В.І.Вернадського А.В. Лещенко 32.8 КБ
Проблеми виховання молодого покоління у творчій спадщині Григорія Ващенка Г.М. Бугайцева 22.1 КБ
Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Антона Макаре Й. Гайда 36.8 КБ
Проблеми дидактики в педагогічній спадщині С.Русової О.М. Таран 67.6 КБ
Проблеми економічного виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка О.В. Мельникова 29.0 КБ
Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І.О.Сікорського С.І. Корнєв 35.1 КБ
Проблеми навчання і виховання в педагогічній спадщині М.Сумцова О.М. Кін 34.4 КБ
Проблеми навчання і виховання військовослужбовців у педагогічній спадщині М.І.Драгомирова В.О. Огнєв 34.4 КБ
Проблеми організації клубної роботи з учнівською молоддю в педагогічній теорії й практиці України (1 Н.С. Останіна 80.4 КБ
Проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей 6 - 7-річного віку у закладах освіти України (друга п С.В. Чупахіна 34.5 КБ
Проблеми підготовки вчителя до професійної діяльності в українській педагогічній періодиці (20-ті- п Анжеліна Володимирівна Пугач 122.8 КБ
Проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання в педагогічній спадщині Д. Тхоржевського Я.В. Бобилева 141.2 КБ
Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії в С.М. Бадьора 45.3 КБ
Проблеми початкової освіти України в роботі педагогічних з'їздів (1861 - 1920) В.В. Вдовенко 36.5 КБ
Проблеми реформування загальної середньої освіти в США (1950-ті - 1990-ті рр.) М.О. Шутова 37.3 КБ
Проблеми родинного виховання у творчій спадщині О.А.Захаренка С.О. Захаренко 41.6 КБ
Проблеми розвивального навчання молодших школярів в українській педагогічній науці (60 - 90 рр. ХХ с О.Д. Замашкіна 45.1 КБ
Проблеми розвитку сільської школи в українській педагогічній пресі в 50 - 80-ті роки ХХ століття Г.П. Щука 34.2 КБ
Проблеми самоосвіти особистості у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХІХ - початку ХХ ст І.І. Сидоренко 41.0 КБ
Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина Т.В. Янченко 29.9 КБ
Проблеми українського шкільництва у жіночому русі Галичини (80-ті роки XIX 30-ті роки ХХ ст.) Світлана Михайлівна Івах 33.4 КБ
Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878 - 1925) С.І. Стрілець 35.2 КБ
Проблеми шкільної мовної освіти в педагогічній спадщині С.Х. Чавдарова В.В. Палатна 46.5 КБ
Проблемне навчання на основі домінантно-інтегруючого підходу в агротехнічному коледжі І.М. Угринюк 33.3 КБ
Проблемно-модульний підхід до вивчення фізики в сучасній загальноосвітній школі Л.В. Гуляєва 37.9 КБ
Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогіч В.М. Кушнір 36.7 КБ
Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету С.С. Ізбаш 34.7 КБ
Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею Е.Г. Арванітопуло 46.2 КБ
Проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів з використанням комп'ютера В.М. Андрієвська 36.9 КБ
Проектування засобів оптимізації процесу навчання з природничих дисциплін у вищих навчальних заклада О.В. Молчанюк 59.9 КБ
Проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін модульного навчання у професійно-технічних нав М.П. Костюченко 74.1 КБ
Проектування методичної системи дистанційного навчання математики у вищих навчальних закладах Н.В. Буркіна 62.0 КБ
Пропедевтика астрономічних знань учнів у курсі фізики загальноосвітньої школи Т.М. Богдан 61.6 КБ
Пропедевтика інформаційної культури учнів 5-7 класів на заняттях з трудового навчання і художньої пр О.В. Малишевський 32.3 КБ
Пропедевтика мовних понять у дітей старшого дошкільного віку С.Д. Дем'яненко 40.8 КБ
Пропедевтика порушень письма у першокласників з вадами мовлення в умовах білінгвізму В.А. Козлова 38.9 КБ
Пропедевтика природничих знань учнів 5-го класу загальноосвітньої школи Т.М. Васютіна 52.2 КБ
Пропедевтична робота з підлітками, схильними до девіантної поведінки, на уроках трудового навчання в Т.А. Андронюк 31.8 КБ
Просвітницька діяльність закарпатських будителів у ХІХ столітті Т.В. Надім'янова 54.1 КБ
Просвітницька діяльність та педагогічна спадщина Антона Лотоцького (1881 - 1949 рр.) Н.З. Дудник 32.7 КБ
Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905 - 1987 рр.) Н.В. Приймас 47.6 КБ
Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Юліяна Дзеровича Н.М. Пастушенко 34.5 КБ
Просвітницька діяльність українських меценатів родини Терещенків (друга половина XIX - поч. ХХ столі П.Г. Біліченко 58.9 КБ
Просвітницько-виховна діяльність молодіжних товариств на Волині (1919 - 1939 рр.) Р.Г. Найда 43.4 КБ
Просвітницько-педагогічна діяльність Б.Д.Грінченка на Слобожанщині К.В. Тимошенко 51.1 КБ
Просвітницько-педагогічна діяльність вчених Педагогічного відділу Харківського університету кінця XI Л.М. Коваленко 32.8 КБ
Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол XIX - поч. XX ст.) О.М. Борейко 31.6 КБ
Просвітницько-педагогічна діяльність студентських громадських організацій університетів України (дру С.О. Черкасова 28.1 КБ
Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних заклад Я.В. Абсалямова 34.8 КБ
Професійна діяльність учителя з розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках природничо-мат А.В. Семенова 115.0 КБ
Професійна діяльність учителя з розвитку фізичних якостей старшокласників Н.А. Башавець 31.1 КБ
Професійна діяльність учителя з формування пізнавальної самостійності підлітків засобами моделювання І.А. Левіна 30.2 КБ
Професійна діяльність учителя з формування цілісності знань з гуманітарних предметів в учнів початко А.Д. Цимбалару 33.3 КБ
Професійна діяльність учителя у вихованні емоційно-позитивного ставлення підлітків до навчання І.О. Бартєнєва 26.9 КБ
Професійна орієнтація учнів в процесі розв'язування задач фізико-технічного змісту М.В. Опачко 53.1 КБ
Професійна орієнтація учнів у сучасних середніх школах Англії Н.І. Балацька 44.2 КБ
Професійна підготовка вчителів іноземних мов у Великій Британії В.М. Базуріна 30.7 КБ
Професійна підготовка вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах Мексики О.А. Жижко 41.5 КБ
Професійна підготовка вчителів у вищих навчальних закладах Японії О.Ю. Озерська 78.0 КБ
Професійна підготовка вчителя початкових класів у сучасній Греції Юлія Михайлівна Короткова 34.9 КБ
Професійна підготовка вчителя у системі педагогічної освіти Англії і Шотландії А.В. Соколова 41.5 КБ
Професійна підготовка інженерів-аграрників в системі вищої освіти США О.В. Вощевська 47.6 КБ
Професійна підготовка інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах Польщі Е. Нероба 42.3 КБ
Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом на засадах рефлексивного підходу А.В. Свєтлорусова 324.5 КБ
Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних техн Л.В. Брескіна 25.6 КБ
Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивни В.І. Наумчук 45.1 КБ
Професійна підготовка майбутніх економістів у процесі навчання теорії ймовірності і математичної ста Л.С. Пуханова 48.9 КБ
Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах Л. Влодарска-Зола 43.3 КБ
Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти О.Г. Карпенко 146.3 КБ
Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до менеджменту в соціальній роботі Євген Геннадійович Дєдов 61.7 КБ
Професійна підготовка майбутніх техніків-механіків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін в С.Б. Літвінчук 38.6 КБ
Професійна підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах полікуль Н.В. Якса 447.7 КБ
Професійна підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до моніторингу навчальних Н.В. Шакун 78.9 КБ
Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальн Ю.О. Коваленко 30.8 КБ
Професійна підготовка майбутнього вчителя фізичного виховання на основі модульно-рейтингової техноло А.Г. Чорноштан 62.0 КБ
Професійна підготовка медичних сестер в університетах Канади Ю.Е. Лавриш 40.2 КБ