Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах <$Eroman bold {Cu sub 2 X~-~HgX~-~D sup IV X sub 2 ~(D su - О.В. Марчук
<$Eroman {Cu sub 2 Se}> - HgSe - <$Eroman {SnSe sub 2 }> на концентраційний трикутник. Уперше встановлено існування тетрарної сполуки <$Eroman {Cu sub 6 Hg sub 0,92 GeS sub 5,92 }> та області гомогенності для тетрарної сполуки <$Eroman {Cu sub 2 HgGeSe sub 4 }> (область гомогенності за 670 К локалізована за перерізом HgSe - <$Eroman {Cu sub 2 GeSe sub 3 }> у концентраційному інтервалі 33 - 50 мол. % HgSe). Визначено кристалічну структуру тетрарних сполук <$Eroman {Cu sub 2 HgGe(Sn)S(Se) sub 4 }> та <$Eroman {Cu sub 6 Hg sub 0,92 GeS sub 5,92 }>. У германійвмісних системах установлено існування областей склоутворення та визначено параметри склоподібних сплавів (енергію оптичної іонізації та характеристичні температури).

Кінетичні та морфологічні особливості зворотних гідридних перетворень в термодинамічно відкритій сис - М.В. Гольцова
<$Eroman {Cu sub 2 Se}> - HgSe - <$Eroman {SnSe sub 2 }> на концентраційний трикутник. Уперше встановлено існування тетрарної сполуки <$Eroman {Cu sub 6 Hg sub 0,92 GeS sub 5,92 }> та області гомогенності для тетрарної сполуки <$Eroman {Cu sub 2 HgGeSe sub 4 }> (область гомогенності за 670 К локалізована за перерізом HgSe - <$Eroman {Cu sub 2 GeSe sub 3 }> у концентраційному інтервалі 33 - 50 мол. % HgSe). Визначено кристалічну структуру тетрарних сполук <$Eroman {Cu sub 2 HgGe(Sn)S(Se) sub 4 }> та <$Eroman {Cu sub 6 Hg sub 0,92 GeS sub 5,92 }>. У германійвмісних системах установлено існування областей склоутворення та визначено параметри склоподібних сплавів (енергію оптичної іонізації та характеристичні температури).
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 14, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи С.М. Танана 31.4 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування учнів у процесі розвиваюч Л.С. Філатова 24.3 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спортивно-масової роботи Б.А. Максимчук 223.3 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів Н.Є. Колесник 54.5 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічного керівництва самостійною роботою учн М.П. Парфьонов 37.8 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної музично-виховної роботи з молодшими ш Б.І. Нестерович 59.3 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної роботи І.В. Казанжи 34.5 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до попереджувально-корекційної роботи з учнями О.А. Баранова 30.3 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до правового виховання молодших школярів Л.О. Мацук 34.8 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціалізації учнів засобами театрального мистецтв Л.В. Зімакова 104.4 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання учнів А.В. Степанко 55.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів Н.О. Пахальчук 50.8 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування комунікативних умінь учнів в умовах ві Н.В. Котух 71.5 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів і музики до музично-просвітницької діяльності Л.В. Кожевнікова 31.1 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва О.Л. Шквир 35.8 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до національного виховання учнів С.М. Паршук 30.0 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної імпровізації С.М. Дубяга 88.6 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полікультурного виховання учнів Л.В. Волик 52.6 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодш Л.А. Колбіна 30.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів природничого циклу до навчання школярів основ безпечної поведінки С.П. Гвоздій 29.6 КБ
Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до економічного виховання учнів загальноосвітніх шк М.П. Свіржевський 34.4 КБ
Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності Т.М. Демиденко 32.1 КБ
Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до керівництва технічною творчістю школярів А.В. Іванчук 43.3 КБ
Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до організації проектної діяльності учнів основної М.Л. Пелагейченко 36.6 КБ
Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США М.В. Нагач 36.2 КБ
Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до застосування тренінгів у навчальному процесі за І.В. Панасюк 42.5 КБ
Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування моральних якостей молодших школярів С.О. Ігнатенко 31.6 КБ
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до викладання основ безпеки життєдіяльності в загаль Г.Д. Кондрацька 54.1 КБ
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійн Г.Р. Генсерук 134.6 КБ
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позаурочної роботи з учнями (друга половина ХХ ст І.А. Рядинська 42.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дів М.Р. Батіщева 39.3 КБ
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв'язання педагогічних ситуацій Р.П. Карпюк 33.4 КБ
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої роботи з учнями І.М. Ткачівська 33.2 КБ
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноо Л.І. Іванова 31.9 КБ
Підготовка майбутніх учителів хімії до екологічної освіти і виховання учнів Т.С. Нінова 31.0 КБ
Підготовка майбутніх учителів-філологів до формування культури поведінки молодших школярів у поліетн Є.В. Яковенко-Глушенкова 36.8 КБ
Підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальностей у системі диференційованого навчання інозем О.І. Літікова 600.2 КБ
Підготовка майбутніх фахівців з музичного мистецтва у навчальних закладах Західної України Н.О. Філіпчук 39.7 КБ
Підготовка майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини засобами проблемно-модельного навчання Т.В. Дудус 39.5 КБ
Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників В.В. Танська 28.4 КБ
Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій Р.С. Гурін 30.4 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану Наталія Іванівна Євстігнєєва 46.9 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи засобами народознавства Ганна Василівна Шах 18.3 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах засобами му Н.М. Пусепліна 72.9 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до впровадження дидактичних технологій у початковій школі О.В. Мірошніченко 154.2 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до екологічного виховання старшокласників (на краєзнавчому матеріалі) С.В. Совгіра 20.2 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до інтегративного використання образотворчого мистецтва в початковій О.В. Сорока 33.0 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів І.І. Бойчев 36.1 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до організації навчального діалогу в професійній діяльності І.Я. Глазкова 36.3 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до професійної саморегуляції в процесі вивчення педагогічних дисциплі Н.Л. Сеньовська 43.7 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до профільного навчання фізики в загальноосвітніх закладах М.А. Пайкуш 91.8 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для діте Л.І. Куторжевська 35.5 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи Ю.М. Клименюк 92.3 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках музики В.В. Мороз 47.2 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції Н.С. Щерба 72.6 КБ
Підготовка майбутнього вчителя до формування математичних уявлень і понять в учнів початкової школи Г.Б. Шульга 50.1 КБ
Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання А.М. Старєва 34.2 КБ
Підготовка майбутнього вчителя літератури до конструкторсько-технологічної професійної діяльності В.І. Шуляр 189.4 КБ
Підготовка майбутнього вчителя музики до організації спільної навчальної діяльності учнів Т.Г. Борисенко 52.6 КБ
Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації Н.А. Сегеда 34.2 КБ
Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього Г.І. Сотська 40.0 КБ
Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання інтерактивних педагогічних технолог Н.О. Павленко 44.2 КБ
Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій О.В. Суховірський 37.1 КБ
Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності в позааудиторній роботі Л.О. Петриченко 35.6 КБ
Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої діяльності В.І. Іщенко 49.7 КБ
Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньом О.А. Свєртнєв 78.6 КБ
Підготовка майбутнього вчителя як суб'єкта освітніх правовідносин Михайло Іванович Рябенко 33.1 КБ
Підготовка майбутнього вчителя-філолога до проведення експедиційної роботи з учнями загальноосвітньо В.А. Денисенко 34.9 КБ
Підготовка молоді до самостійного трудового життя у діяльності молодіжних об'єднань на західноукраїн Ірина Зіновіївна Левандовська 46.8 КБ
Підготовка молоді до сімейного життя в США Л.Г. Яворська 39.2 КБ
Підготовка педагогічних кадрів для національної кримськотатарської школи (початок XIX - кінець ХХ ст Е.Ш. Бекірова 33.4 КБ
Підготовка педагогічних кадрів у Харківській та Київській художніх школах України (друга половина XI І.О. Малиніна 33.8 КБ
Підготовка підлітків до самостійних занять фізичною культурою О.Г. Шалар 38.8 КБ
Підготовка працівників соціальних служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Великої Бр О.В. Загайко 52.0 КБ
Підготовка професійних консультантів служби зайнятості у вищих навчальних закладах Німеччини Н.К. Удовиченко 564.0 КБ
Підготовка соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді С.Ю. Пащенко 33.5 КБ
Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади О.В. Ольхович 35.4 КБ
Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю у вищих навчальних закладах Швеції А.Є. Кулікова 46.8 КБ
Підготовка соціально-педагогічних кадрів у вітчизняній теорії та практиці (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) Л.І. Донченко 33.0 КБ
Підготовка старшокласників до вибору майбутньої професії працівника міліції О.Ю. Пащенко 24.3 КБ
Підготовка старшокласників до вибору педагогічної професії в спільній діяльності школи і вищого педа Микола Борисович Коломіець 52.9 КБ
Підготовка старшокласників до виконання соціальної ролі громадянина в процесі навчання предметам гум О.Г. Стадник 37.3 КБ
Підготовка старшокласників до педагогічної професії вчителя фізики в багатопрофільному ліцеї Н.В. Кнорр 46.3 КБ
Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудовог О.В. Мельник 41.9 КБ
Підготовка старшокласників допоміжної школи до соціально-психологічної адаптації І.М. Матющенко 41.2 КБ
Підготовка студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі Ю.О. Ніколаєнко 52.0 КБ
Підготовка студентів біологічних факультетів університетів до педагогічної діяльності в процесі вивч О.Я. Іванців 32.6 КБ
Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів України до природоохоронної роботи в шко Лариса Миколаївна Шаповал 24.8 КБ
Підготовка студентів до викладання суспільствознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальн Т.В. Бакка 68.5 КБ
Підготовка студентів до педагогічного менеджменту в дошкільній освіті Г.М. Закорченна 31.0 КБ
Підготовка студентів до педагогічного самоменеджменту в професійній діяльності Валентина Іванівна Мусієнко-Репська 24.6 КБ
Підготовка студентів до соціально-педагогічної діяльності в умовах сільської місцевості О.Я. Межирицький 26.8 КБ
Підготовка студентів економічних спеціальностей до використання програмних комп'ютерних систем у про Є.Р. Бенькович 1.35 МБ
Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у загальноосвітній школі Н.Я. Яремчук 49.6 КБ
Підготовка студентів педагогічних училищ до навчання дошкільників англійської мови Т.М. Шкваріна 26.4 КБ
Підготовка студентів педагогічного коледжу до науково-дослідної роботи П.П. Горкуненко 54.8 КБ
Підготовка студентів педагогічного коледжу до управління навчальною діяльністю молодших школярів В.Р. Михальська 34.6 КБ
Підготовка студентів педагогічного факультету до економічного виховання молодших школярів В.В. Петрук 30.0 КБ
Підготовка студентів природничо-математичних спеціальностей до технічного конструювання у вищих педа Г.В. Дейниченко 55.8 КБ
Підготовка студентів університету до роботи з підлітками девіантної поведінки Л.В. Вєйландє 35.1 КБ
Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання Л.І. Йовенко 33.9 КБ
Підготовка учителів початкових класів до економічного виховання школярів у системі післядипломної пе О.В. Варецька 63.2 КБ
Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл до професійного самовизначення в сучасних умовах В.Є. Кавецький 73.1 КБ
Підготовка учнівської молоді до життя в сім'ї у Республіці Польща І.М. Даценко 50.2 КБ
Підготовка юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька Н.І. Гусак 31.8 КБ
Післядипломна освіта вчителя початкових класів в системі методичної роботи загальноосвітньої школи І.О. Титаренко 55.8 КБ
Післядипломна підготовка працівників митної служби до професійної діяльності на основі особистісно-о Ольга Степанівна Нагорічна 62.0 КБ
Подолання депривації підлітків у процесі культурно-дозвіллєвої діяльності Л.Є. Просандєєва 27.8 КБ
Поєднання індивідуальних і групових форм навчальної діяльності в інтелектуальному розвитку молодших Н.І. Потапова 34.7 КБ
Позакласна робота в загальноосвітніх школах як засіб виховання національної самосвідомості учнів 5 - А.І. Терещук 39.1 КБ
Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США Я.Г. Гулецька 36.7 КБ
Полікультурна освіта учнів середьої загальноосвітньої школи у Великій Британії О.К. Мілютіна 37.1 КБ
Полікультурне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі школи В.В. Бойченко 34.8 КБ
Полікультурне виховання старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів А.К. Солодка 33.3 КБ
Полікультурне виховання учнів у гімназіях України (друга половина XIX - початок ХХ століття) Еліна Львівна Ананьян 60.9 КБ