Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Варіації статистичних характеристик радіосигналів радара часткових відбиттів, викликаних динамічними - С.В. Панасенко
Удосконалено методику одержання параметрів вітру за допомогою повного кореляційного аналізу. Розроблено два нових радіофізичних методи виявлення хвилевих збурень у мезосфері. Запропоновано адаптивне перетворення Фур'є з застосуванням статистичного підходу, що грунтується на теорії оптимального виявлення й оптимального оцінювання параметрів сигналів. Установлено регіональні залежності вектора швидкості вітру та хвилевих збурень у мезосфері від часу доби, сезону та рівня магнітної активності.

Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв - Л.А. Білий
Удосконалено методику одержання параметрів вітру за допомогою повного кореляційного аналізу. Розроблено два нових радіофізичних методи виявлення хвилевих збурень у мезосфері. Запропоновано адаптивне перетворення Фур'є з застосуванням статистичного підходу, що грунтується на теорії оптимального виявлення й оптимального оцінювання параметрів сигналів. Установлено регіональні залежності вектора швидкості вітру та хвилевих збурень у мезосфері від часу доби, сезону та рівня магнітної активності.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 13, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів Л.А. Сподін 40.6 КБ
Педагогічні умови формування психосоціальної компоненти здоров'я молодших школярів Г.О. Сіліна 167.0 КБ
Педагогічні умови формування суб'єктності майбутніх юристів у процесі вивчення психолого-педагогічни С.М. Пелипчук 34.3 КБ
Педагогічні умови формування у старшокласників готовності до вибору професії офіцера-прикордонника А.А. Назарчук 81.1 КБ
Педагогічні умови формування умінь командира підрозділу у майбутніх офіцерів МВС України С.Т. Полторак 27.2 КБ
Педагогічні умови формування хореографічних умінь дітей 5 - 6 років у дошкільних закладах О.В. Мартиненко 50.5 КБ
Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах Н.В. Ляховченко 63.1 КБ
Педагогічні умовні формування навчальної етичної діяльності майбутнього вчителя Н.Б. Сопнєва 28.6 КБ
Педагогічні чинники соціалізації молоді країн Бенілюксу у структурі екокультурної діяльності О.О. Яременко 66.4 КБ
Періодична преса як засіб оволодіння іноземною мовою студентами вищих технічних навчальних закладів Н.В. Саєнко 37.2 КБ
Персоналізація підготовки майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому військовому навчальному зак Н.І. Логінова 36.3 КБ
Перспективність і наступність у формуванні текстотворчих умінь в учнів початкових і 5 класів загальн О.П. Глазова 20.9 КБ
Підвищення педагогічної майстерності вчителя літератури в системі післядипломної освіти Л.О. Решетняк 56.9 КБ
Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм н І.Ф. Полєщук 32.9 КБ
Підвищення рівня теоретичних знань старшокласників на основі комп'ютерно-орієнтованої системи навчан І.В. Лупан 26.7 КБ
Підвищення управлінської кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі піс В.К. Мельник 63.4 КБ
Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання Дмитро Миколайович Бодненко 52.3 КБ
Підготовка викладачів до організації самостійної роботи курсантів у системі методичної роботи навчал О.А. Лопутько 72.4 КБ
Підготовка вчителів гуманітарних дисциплін до застосування методу проектів у професійній діяльності Н.Б. Самойленко 189.6 КБ
Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури в системі післядипломної освіти О.Е. Жосан 49.6 КБ
Підготовка вчителів до естетичного виховання школярів у сучасному інформаційному просторі В.І. Мирошниченко 30.7 КБ
Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Франції О.В. Голотюк 35.3 КБ
Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860 - 1917 рр.) Н.М. Андрійчук 42.7 КБ
Підготовка вчителів образотворчого мистецтва до професійної діяльності в умовах культуротворчого сер О.М. Тюрікова 32.1 КБ
Підготовка вчителів праці у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина XX ст.) А.В. Федорович 46.3 КБ
Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників у системі підвищен І.І. Сотніченко 76.4 КБ
Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів Р. Мушкета 76.1 КБ
Підготовка вчителя до організації проектної діяльності учнів основної школи в позаурочній роботі Л.Г. Кондратова 55.4 КБ
Підготовка вчителя до формування естетичних орієнтацій молодших школярів на цінності народного мисте Н.С. Савченко 32.3 КБ
Підготовка вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорсь К.Є. Маргітич 59.1 КБ
Підготовка вчителя фізики до викладання основ безпеки життєдіяльності в школі Л.А. Сидорчук 39.8 КБ
Підготовка дітей до школи в умовах навчально-виховного комплексу Л.О. Федорович 34.6 КБ
Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в теорії і практиці вітчизняної педагогіки (друга Т.М. Бондаренко 30.9 КБ
Підготовка дітей із загальним недорозвитком мовлення старшого дошкільного віку до оволодіння орфогра Л.І. Бартєнєва 23.4 КБ
Підготовка дітей шостого року життя до навчально-пізнавальної діяльності у школі (на матеріалі робот В.І. Прокопенко 31.6 КБ
Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення проф О.В. Палка 17.4 КБ
Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах України (1946 - 2000 рр.) Л.І. Рибаченко 38.4 КБ
Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження профільного навчання Н.Б. Ларіна 100.8 КБ
Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності Н.В. Василенко 117.1 КБ
Підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України до роботи в міжнародних правоохоронних ор Л.Д. Дягілева 31.8 КБ
Підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України до роботи з попередження насильства в сім С.М. Бойко 31.7 КБ
Підготовка курсантів до професійно-педагогічної роботи з неблагополучними сім'ями Ф.К. Думко 31.0 КБ
Підготовка курсантів навчальних закладів МВС до професійних дій у нетипових ситуаціях оперативно-слу С.Х. Яворський 35.0 КБ
Підготовка магістрантів і аспірантів гуманітарних спеціальностей до застосування засобів математично В.В. Павлова 32.9 КБ
Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального виховання дітей старшого дошкільн А.М. Залізняк 85.9 КБ
Підготовка майбутніх вихователів до формування екологічно мотивованої поведінки старших дошкільників І.В. Трубник 53.6 КБ
Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп'ютерної грамотності старших дошкільників С.В. Дяченко 82.2 КБ
Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових умінь і нав С.А. Петренко 32.9 КБ
Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей і К.Ю. Віттенберг 134.8 КБ
Підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до педагогічного проектування Т.Ю. Подобєдова 58.6 КБ
Підготовка майбутніх вчителів до забезпечення здорового способу життя молодших школярів Н.С. Урум 42.2 КБ
Підготовка майбутніх вчителів іноземних мов до застосування особистісно орієнтованих технологій навч А.А. Береснєв 83.0 КБ
Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до естетичного виховання учнів основної школи Г.І. Разумна 33.3 КБ
Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до формування культури харчування учнів 5 - 9 класі Г.І. Лук'яненко 38.6 КБ
Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання з профілю "Автосправа" А.В. Педорич 74.2 КБ
Підготовка майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах до викладацької діяльності С.В. Зінченко 92.6 КБ
Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до комплексного використання творів пластичного мистецтва Л.Л. Галаманжук 43.0 КБ
Підготовка майбутніх економістів до розв'язування творчих фахових завдань засобами моделювання К.Є. Рум'янцева 391.9 КБ
Підготовка майбутніх економістів-аграрників до професійної інформаційної діяльності Р.С. Корнєв 76.7 КБ
Підготовка майбутніх менеджерів до діалогової комунікації в системі післядипломної освіти Н.М. Черненко 31.5 КБ
Підготовка майбутніх менеджерів освіти до професійної діяльності в умовах інноваційного середовища Н.А. Романенко 36.3 КБ
Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійного спілкування у процесі навчання гуманіта Н.В. Берестецька 40.9 КБ
Підготовка майбутніх педагогів до правового забезпечення професійної діяльності В.В. Одарій 28.8 КБ
Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей В.М. Приходько 32.7 КБ
Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в університетах США К.В. Рибачук 34.9 КБ
Підготовка майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у вищих військових А.В. Янковець 80.0 КБ
Підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ до соціальної та виховної роботи з підлітк О.І. Федоренко 71.8 КБ
Підготовка майбутніх працівників правоохоронних органів до роботи з підлітками "групи ризику" Владислав Васильович Колісніченко 46.8 КБ
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної залежності серед старшокласник О.В. Тютюнник 46.7 КБ
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи із студентською молоддю Р.В. Чубук 35.8 КБ
Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності в професійн С.М. Гришак 42.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів англійської мови до навчання учнів просодичних засобів Оксана Володимирівна Ланова 34.1 КБ
Підготовка майбутніх учителів біології до формування екологічної культури старшокласників О.В. Чернікова 33.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої Британії до екологічного виховання учнів Т.П. Кучай 374.5 КБ
Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста Г.О. Лисичарова 45.4 КБ
Підготовка майбутніх учителів географії і біології до краєзнавчо-туристської роботи з учнями О.В. Тімець 33.2 КБ
Підготовка майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіт Т.І. Койчева 32.6 КБ
Підготовка майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів О.В. Адєєва 30.9 КБ
Підготовка майбутніх учителів до використання аудіовізуальних і комп'ютерних технологій навчання О.Є. Трофимов 42.9 КБ
Підготовка майбутніх учителів до застосування інформаційних технологій у процесі вивчення суспільств О.В. Кравчук 64.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів до історико-краєзнавчої роботи з учнями початкових класів в Автономній О.О. Пірожкова 40.5 КБ
Підготовка майбутніх учителів до музично-творчого розвитку учнів початкових класів З.М. Сирота 32.5 КБ
Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності старшокласників Ю.О. Бардашевська 35.6 КБ
Підготовка майбутніх учителів до організації позакласної дозвіллєвої діяльності страшокласників О.Б. Голік 29.8 КБ
Підготовка майбутніх учителів до основ гендерної освіти старшокласників у процесі навчально-професій І.В. Іванова 43.2 КБ
Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень школярів з предметів природничого ц С.М. Калаур 31.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів до поліетнічного виховання молодших школярів в Автономіній республіці Є.Г. Бубнов 100.9 КБ
Підготовка майбутніх учителів до професійного розв'язування педагогічних задач Ю.М. Кравченко 220.3 КБ
Підготовка майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв'язків у процесі фізичного виховання мол О.Я. Кругляк 79.0 КБ
Підготовка майбутніх учителів до рефлексивного управління процесом навчання учнів іноземної мови О.М. Трубіцина 31.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів до структурування навчальної інформації у дидактичному процесі загальн А.С. Медведєва 26.0 КБ
Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять на засадах міжпредметних зв Г.І. Жара 49.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів до формування естетичного світосприймання в молодших школярів Тетяна Всеволодівна Шмельова 86.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів З.В. Залібовська-Ільніцька 50.3 КБ
Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів Юлія Олегівна Музика 33.4 КБ
Підготовка майбутніх учителів до формування у молодших школярів художньо-естетичного ставлення до до О.О. Хращевська 32.5 КБ
Підготовка майбутніх учителів до формування у школярів продуктивних способів образотворчої діяльност Т.В. Міхова 30.2 КБ
Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до диференціації змісту навчання в професійно-технічних О.В. Герасімова 983.8 КБ
Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до професійної самореалізації у процесі вивчення фахових І.В. Лебедик 1.09 МБ
Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до гуманістичного виховання учнів Н.В. Савчак 28.1 КБ
Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до навчання старшокласників фразеології К.В. Балабуха 34.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчан О.Ю. Усата 54.4 КБ
Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із старшокласниками в сучасном Г.О. Шліхта 65.6 КБ
Підготовка майбутніх учителів літератури до інтерпретації художніх творів Л.В. Бутенко 32.8 КБ
Підготовка майбутніх учителів музики до виховання у молодших школярів морально-естетичних почуттів з В.М. Процюк 36.1 КБ
Підготовка майбутніх учителів обслуговуючої праці до організації самостійної роботи учнів у процесі Н.В. Кардаш 57.8 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до валеологічного виховання учнів Ольга Анатоліївна Філіпп'єва 104.5 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до варіативної організації навчально-пізнавальної ді М.В. Овчинникова 43.5 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літерат О.О. Рудич 50.8 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-озд Т.П. Москвіна 56.7 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу А.М. Крамаренко 46.0 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичної діяльності О.М. Мельник 37.8 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання державної мови у школах з угорською мово О.М. Хома 32.1 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до національного виховання учнів засобами мистецтва С.О. Лавриненко 48.4 КБ
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації колективних форм роботи учнів сільськ Л.А. Присяжнюк 253.6 КБ