Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження збуджень електронного газу в кристалах германію методом непружного розсіяння світла - Олександр Вадимович Гайдар


Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів складних об'єктів - Д.Є. Краснокутський
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 12, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів О.В. Шарапова 45.9 КБ
Педагогічні умови корекції поведінки важковиховуваних старшокласників у навчально-виховному процесі М.А. Попов 38.3 КБ
Педагогічні умови культурологічної підготовки майбутнього вчителя Л.Г. Настенко 66.8 КБ
Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка (на матеріалі англ О.Д. Рейпольська 60.7 КБ
Педагогічні умови модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах Н.С. Дворнікова 38.0 КБ
Педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах неде Н.М. Байдацька 102.6 КБ
Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах Н.М. Шагай 136.5 КБ
Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі не А.О. Поляков 54.1 КБ
Педагогічні умови навчання іноземних мов майбутніх інженерів-програмістів засобами мультимедійних пр Я.В. Булахова 33.0 КБ
Педагогічні умови навчання молодших школярів основам мови образотворчого мистецтва О.В. Малицька 30.0 КБ
Педагогічні умови оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів вищих економічних навчальни Л.Л. Борисенко 47.3 КБ
Педагогічні умови оптимізації методичної підготовки майбутніх вчителів музики в процесі педагогічної І.М. Боднарук 31.3 КБ
Педагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі А.М. Аніщук 43.0 КБ
Педагогічні умови оптимізації процесу особистісного самовираження старшокласників Л.А. Середюк 31.5 КБ
Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю І.А. Гриценюк 66.4 КБ
Педагогічні умови організації виробничої практики у професійно-технічних училищах швейного профілю в Т.І. Попова 40.5 КБ
Педагогічні умови організації виробничої практики учнів вищого професійного училища кулінарного проф М.І. Пальчук 36.2 КБ
Педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагог Наталія Валентинівна Жевакіна 38.1 КБ
Педагогічні умови організації контролю навчальних досягнень з гуманітарних дисциплін у фаховій підго Олександр Петрович Кальнік 98.5 КБ
Педагогічні умови організації навчальної практики майбутніх менеджерів туристичної сфери Н.С. Хмілярчук 63.4 КБ
Педагогічні умови організації самовиховання студентської молоді А.І. Калініченко 22.6 КБ
Педагогічні умови організації самостійної іншомовної діяльності майбутніх вихователів дошкільних нав І.В. Шевченко 29.5 КБ
Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей Л.В. Онучак 39.3 КБ
Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу у процесі викладанн Т.М. Лобода 32.5 КБ
Педагогічні умови організації фахового навчання в системі безперервної освіти агропромислового компл Т.Д. Іщенко 31.3 КБ
Педагогічні умови особистісно орієнтованого навчання учнів у гімназії С.Л. Яценко 31.5 КБ
Педагогічні умови підвищення ефективності фізичної підготовки особовогу складу підрозділів пожежної Л.М. Ішичкіна 27.6 КБ
Педагогічні умови підвищення методичної майстерності викладачів вогневої підготовки вищих навчальних О.Є. Коваль 52.7 КБ
Педагогічні умови підвищення якості загальновійськової підготовки курсантів вищих військових навчаль Е.І. Сарафанюк 31.2 КБ
Педагогічні умови підвищення якості навчання іноземних мов курсантів вищих військових навчальних зак О.В. Назола 45.9 КБ
Педагогічні умови підготовки викладачів вищих технічних навчальних закладів до організації дистанцій О.Г. Кіріленко 39.5 КБ
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до роботи з обдарованими учнями основної шк К.А. Лінєвич 61.5 КБ
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення А.С. Кошолап 37.0 КБ
Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту Ю.О. Костюшко 29.6 КБ
Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності О.А. Гончарова 49.1 КБ
Педагогічні умови підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми М.П. Федоров 19.9 КБ
Педагогічні умови політичної соціалізації студентської молоді в умовах великого промислового міста Ю.І. Загородній 31.0 КБ
Педагогічні умови прилучення молодших школярів до духовних цінностей на уроках музики Л.Д. Ороновська 37.8 КБ
Педагогічні умови професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти I - II р О.А. Зарічанський 29.3 КБ
Педагогічні умови професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих технічних навчальних зак Н.Ю. Борейко 35.2 КБ
Педагогічні умови професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя М.А. Костенко 80.3 КБ
Педагогічні умови професійного зростання вищого навчального закладу О.О. Жигло 33.8 КБ
Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів О.В. Діденко 30.4 КБ
Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя інформатики Т.В. Тихонова 30.8 КБ
Педагогічні умови професійного становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі С.Ю. Петрусенко 35.1 КБ
Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу І.І. Облєс 26.1 КБ
Педагогічні умови реалізації гендерного підходу у фаховій підготовці студентів гуманітарних спеціаль Н.О. Приходькіна 96.0 КБ
Педагогічні умови реалізації індивідуального підходу до учнів 5 - 6 класів у процесі проектування та О.С. Обух 49.8 КБ
Педагогічні умови реалізації міжпредметних зв'язків у художньо-трудовій підготовці майбутніх учителі М.С. Курач 37.4 КБ
Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови студентів нефілологіч Р.О. Гришкова 50.0 КБ
Педагогічні умови розвивального навчання майбутніх аграрників у процесі вивчення загальноінженерних М.М. Бондар 36.4 КБ
Педагогічні умови розвитку ініціативності майбутніх дизайнерів у процесі навчально-творчої діяльност О.В. Трошкін 32.2 КБ
Педагогічні умови розвитку комунікативної культури соціальних інспекторів у процесі підвищення квалі Г.І. М'ясоїд 36.8 КБ
Педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі фахової п І.В. Гриненко 60.0 КБ
Педагогічні умови розвитку мотивації до вивчення іноземних мов у студентів освітніх закладів культур О.О. Малінка 45.0 КБ
Педагогічні умови розвитку пізнавальних потреб іноземних студентів у процесі навчання О.О. Резван 38.1 КБ
Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процес О.В. Єгорова 55.2 КБ
Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів вищих навчальних закладів економічного О.Г. Пиндик 38.3 КБ
Педагогічні умови розвитку професійної самосвідомості майбутніх викладачів вищого навчального заклад І.А. Донченко 42.7 КБ
Педагогічні умови розвитку творчого самовираження вчителів української мови і літератури у післядипл Т.В. Нікішина 32.5 КБ
Педагогічні умови розвитку творчої активності підлітків засобами культурно-мистецьких програм В.О. Водяна 40.0 КБ
Педагогічні умови розвитку художнього смаку у студентів класу акордеона засобами естрадного мистецтв Н.М. Попович 51.1 КБ
Педагогічні умови самореалізації старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої шко А.В. Ковальова 36.8 КБ
Педагогічні умови сенсорного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистец Ю.В. Малікова 63.6 КБ
Педагогічні умови соціалізації військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України В.В. Рютін 32.1 КБ
Педагогічні умови соціалізації обдарованих студентів у вищому навчальному закладі С.Б. Фурдуй 71.5 КБ
Педагогічні умови соціалізації обдарованих учнів у навчально-виховному середовищі загальноосвітнього Н.М. Завгородня 32.8 КБ
Педагогічні умови соціалізації старшокласників у територіальній громаді А.П. Аніщенко 51.0 КБ
Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення М.І. Алексєєва-Вовк 90.8 КБ
Педагогічні умови соціалізації студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у позанавчальній діял Г.Е. Овчаренко 222.2 КБ
Педагогічні умови соціалізації учнівської молоді в скаутських організаціях (вітчизняний і зарубіжний С.Г. Диба 37.3 КБ
Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх Л.В. Кальченко 45.7 КБ
Педагогічні умови соціальної адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів Ю.В. Клочан 36.9 КБ
Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників А.М. Гончаренко 56.2 КБ
Педагогічні умови становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому кла В.В. Воєводін 35.4 КБ
Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкул Т.С. Плачинда 1,017.6 КБ
Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учителів музики у процесі виконавської діяльності А.В. Зайцева 37.9 КБ
Педагогічні умови тестового контролю знань курсантів з іноземної мови Л.С. Рабійчук 45.4 КБ
Педагогічні умови удосконалення фортепіанної підготовки студентів у вищих педагогічних закладах на о В.І. Буцяк 31.2 КБ
Педагогічні умови управління самостійною роботою студентів вищих закладів освіти Л.М. Журавська 246.2 КБ
Педагогічні умови успішності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу В.Б. Коновалова 30.5 КБ
Педагогічні умови формування гармонійних взаємин батьків з дітьми старшого дошкільного віку О.І. Косарєва 33.6 КБ
Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності В.Л. Уліч 34.3 КБ
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично- естетичної діяльності Віктор Павлович Андрющенко 31.1 КБ
Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів математики до роботи з обдарованими учням Л.М. Радзіховська 784.5 КБ
Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до особистісно орієнто Ю.Д. Шаповал 31.4 КБ
Педагогічні умови формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України В.В. Івашковський 34.6 КБ
Педагогічні умови формування громадянської позиції студентської молоді А.Г. Сігова 50.6 КБ
Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників О.А. Козлюк 72.7 КБ
Педагогічні умови формування діалогічних умінь у студентів вищих навчальних педагогічних закладів Л.В. Бурман 88.5 КБ
Педагогічні умови формування ділової культури студентів бізнес-коледжу в системі соціалізаії особист О.О. Вишневська 50.1 КБ
Педагогічні умови формування дослідницької культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовк І.А. Сенча 32.8 КБ
Педагогічні умови формування економічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі К.Ю. Тушко 67.2 КБ
Педагогічні умови формування емоційної стійкості в дітей 6- і 7-річного віку в процесі занять фізичн В.В. Троценко 30.8 КБ
Педагогічні умови формування емпатійної культури студентів вищих медичних навчальних закладів І.В. Кузнецова 38.1 КБ
Педагогічні умови формування інженерного стилю мислення учнів технічного ліцею засобами інформатики Д.О. Чернишов 35.7 КБ
Педагогічні умови формування конструктивного ставлення до себе у молодших школярів у процесі навчаль З.І. Шилкунова 1.7 КБ
Педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального А.О. Лукашенко 36.7 КБ
Педагогічні умови формування конфліктологічної компетенції учнів загальноосвітнього навчального закл Т.В. Дрожжина 38.0 КБ
Педагогічні умови формування конфліктологічної культури майбутнього інженера-машинобудівника Н.В. Підбуцька 37.9 КБ
Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів у процесі навчання у вищих військових нав О.Г. Марченко 60.7 КБ
Педагогічні умови формування культури вільного часу студентів С.Д. Цюлюпа 30.8 КБ
Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у позааудиторній діяльності Н.О. Семченко 59.7 КБ
Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гума Н.В. Мараховська 56.6 КБ
Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики в процесі інструме Н.Л. Цюлюпа 49.9 КБ
Педагогічні умови формування навчальної мотивації дітей шестирічного віку Н.О. Бушуєва 33.7 КБ
Педагогічні умови формування національної самосвідомості студентів вищих педагогічних навчальних зак А.В. Фрідріх 67.5 КБ
Педагогічні умови формування пізнавальної активності учнів 7 - 9 класів на уроках природничо-математ С.Б. Бєляєв 73.9 КБ
Педагогічні умови формування позитивного ставлення до фізичного виховання студентів технічного уніве С.Ю. Путров 32.7 КБ
Педагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя майбутніх учителів у процесі фізичног Л.Ю. Дудорова 41.4 КБ
Педагогічні умови формування професійних здібностей вихованців ліцеїв юридичного профілю А.М. Клочко 38.9 КБ
Педагогічні умови формування професійних комунікативних якостей соціального педагога О.І. Гура 30.5 КБ
Педагогічні умови формування професійних навичок майбутніх правоохоронців у процесі тактико-спеціаль В.М. Монастирський 31.0 КБ
Педагогічні умови формування професійно значущих якостей майбутнього юриста в навчально-виховному пр В.М. Савіщенко 79.5 КБ
Педагогічні умови формування професійної культури працівників органів внутрішніх справ І.В. Михайліченко 35.7 КБ