Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 11, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Особливості перебігу стресу різного походження в корів у залежності від типів вищої нервової діяльно - А.І. Кобиш
Вперше встановлено залежність формування реакції організму корів на вплив хімічного та біологічного чинників від типологічних особливостей вищої нервової діяльності (ВНД) тварин. Вивчено зміни показників специфічної (популяції лімфоцитів, субпопуляції Т-лімфоцитів) реактивності корів різних типів ВНД за умов хімічного подразнення. З'ясовано динаміку формування неспецифічної (кількості еритроцитів, лейкоцитів, вмісту гемоглобіну, загального білка та його фракцій, а також титру природних антитіл) та специфічної (популяції лімфоцитів, субпопуляції Т-лімфоцитів) реактивності організму тварин за умов дії біологічного подразника залежно від типу нервової системи. Доведено, що тварини сильних типів (сильного врівноваженого рухливого, сильного врівноваженого інертного, сильного неврівноваженого) на дію хімічного стресора реагували менш інтенсивним зниженням у крові вмісту загального білка та його фракцій, титру природних антитіл, кількості Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, хелперної та супресорної субпопуляції Т-лімфоцитів, Т-активних лімфоцитів у порівнянні з тваринами слабкого типу ВНД. Виявлено, що динаміка формування імунологічної відповіді на антигенний подразник характеризується інтенсивнішим зростанням антитіл, кількості Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, субпопуляцій Т-лімфоцитів: Т-хелперів, Т-активних і значним зниженням супресорної субпопуляції Т-лімфоцитів та незначним зниженням кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну в крові корів сильних типів у порівнянні з тваринами слабкого типу ВНД.

Методи технічної діагностики цегельних будинків, що експлуатуються у звичайних та складних умовах бу - Р.А. Таран
Вперше встановлено залежність формування реакції організму корів на вплив хімічного та біологічного чинників від типологічних особливостей вищої нервової діяльності (ВНД) тварин. Вивчено зміни показників специфічної (популяції лімфоцитів, субпопуляції Т-лімфоцитів) реактивності корів різних типів ВНД за умов хімічного подразнення. З'ясовано динаміку формування неспецифічної (кількості еритроцитів, лейкоцитів, вмісту гемоглобіну, загального білка та його фракцій, а також титру природних антитіл) та специфічної (популяції лімфоцитів, субпопуляції Т-лімфоцитів) реактивності організму тварин за умов дії біологічного подразника залежно від типу нервової системи. Доведено, що тварини сильних типів (сильного врівноваженого рухливого, сильного врівноваженого інертного, сильного неврівноваженого) на дію хімічного стресора реагували менш інтенсивним зниженням у крові вмісту загального білка та його фракцій, титру природних антитіл, кількості Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, хелперної та супресорної субпопуляції Т-лімфоцитів, Т-активних лімфоцитів у порівнянні з тваринами слабкого типу ВНД. Виявлено, що динаміка формування імунологічної відповіді на антигенний подразник характеризується інтенсивнішим зростанням антитіл, кількості Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів, субпопуляцій Т-лімфоцитів: Т-хелперів, Т-активних і значним зниженням супресорної субпопуляції Т-лімфоцитів та незначним зниженням кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну в крові корів сильних типів у порівнянні з тваринами слабкого типу ВНД.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 11, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Педагогічний аналіз навчального процесу в загальноосвітній школі як засіб підвищення його ефективнос О.М. Касьянова 36.7 КБ
Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі Л.Б. Колток 55.6 КБ
Педагогічний моніторинг як засіб гуманізації освітнього процесу у вищому навчальному закладі О.О. Островерх 33.1 КБ
Педагогічний потенціал фольклору Східного регіону України Ю.В. Ледняк 38.8 КБ
Педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі І.А. Хозраткулова 30.7 КБ
Педагогічні засади діяльності музею як соціально-культурного центру Т.Ю. Бєлофастова 36.6 КБ
Педагогічні засади естетичного виховання учнів дитячих музичних шкіл Т.М. Турчин 33.0 КБ
Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навч Г.В. Антонов 35.0 КБ
Педагогічні засади застосування автоматизованої системи в умовах кредитно-модульного навчання студен Н.А. Іванькова 185.3 КБ
Педагогічні засади інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального за Н.С. Погрібна 81.5 КБ
Педагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання Степан Іванович Дичковський 270.5 КБ
Педагогічні засади модульної технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх у Г.В. Мельниченко 31.5 КБ
Педагогічні засади організації діяльності дозвіллєвої творчої майстерні студентів вищих мистецьких н М.М. Сопільняк 34.4 КБ
Педагогічні засади організації діяльності студентського аматорського хорового колективу О.О. Сіненко 37.1 КБ
Педагогічні засади організації дозвілля дітей та молоді української діаспори О.П. Диба 78.1 КБ
Педагогічні засади організації дозвілля підлітків засобами української народної педагогіки І.М. Гутник 67.9 КБ
Педагогічні засади організації науково-методичної діяльності викладачів медичних училищ Т.М. Лебединець 56.4 КБ
Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної під Р.Х. Вайнола 108.0 КБ
Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США І.М. Зварич 40.9 КБ
Педагогічні засади позаурочної виховної роботи у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації Л.В. Делінгевич 50.9 КБ
Педагогічні засади політичної соціалізації учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи в В.В. Мачуський 41.5 КБ
Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет В.В. Осадчий 34.0 КБ
Педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у навчально-виховному процесі профільного В.В. Вострікова 60.1 КБ
Педагогічні засади роботи бібліотек з учнівською молоддю в Західній Україні (1919 - 1939 рр.) І.А. Скоморовська 47.5 КБ
Педагогічні засади родинного виховання в китайській сім'ї Л.С. Калашник 40.7 КБ
Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення к М.М. Поліщук 58.7 КБ
Педагогічні засади розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної осві О.М. Ярковой 29.3 КБ
Педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти В.Ю. Арешонков 275.4 КБ
Педагогічні засади соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації І.І. Курліщук 31.9 КБ
Педагогічні засади соціальної роботи зі студентською молоддю у вищих навчальних закладах США В.М. Тименко 34.5 КБ
Педагогічні засади та практика сімейного виховання в сучасній Іспанії З.В. Янішевська 42.5 КБ
Педагогічні засади формування громадянської позиції студентської молоді (1991 - 2005 рр.) О.Б. Кафарська 35.9 КБ
Педагогічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціа Р.О. Гришкова 116.2 КБ
Педагогічні засади формування особистісного зорієнтованого спілкування майбутніх учителів М.К. Богданова 27.4 КБ
Педагогічні засоби подолання фонетичної інтерференції у тюркомовних студентів в умовах вищого навчал Т.В. Кірик 36.8 КБ
Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз) І.А. Суржикова 35.5 КБ
Педагогічні ідеї Г.Манна та К.Ушинського: порівняльний аналіз М.Л. Ваховський 44.0 КБ
Педагогічні ідеї Дж.Дьюї та їх вплив на педагогічну теорію й практику в Україні (20-ті роки XX ст.) В.О. Коваленко 44.0 КБ
Педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька діяльність М.М.Аркаса Н.Г. Шарата 47.8 КБ
Педагогічні ідеї та діяльність М.В.Остроградського в закладах вищої освіти (кінець 20-х - початок 60 Л.А. Семеновська 57.4 КБ
Педагогічні ідеї та науково-просвітницька діяльність О.О.Потебні (1835 - 1891) Н.І. Зайченко 29.9 КБ
Педагогічні ідеї та освітня діяльність Антоніни Горохович (1913 - 1997) О.М. Палійчук 39.3 КБ
Педагогічні ідеї та освітня діяльність Василя Луціва (1920 - 2005 рр.) І.І. Піц 46.3 КБ
Педагогічні ідеї та освітня діяльність Омеляна Поповича (1856-1930) Л.Б. Платаш 78.1 КБ
Педагогічні основи вдосконалення професійної підготовки прикордонників в умовах службової діяльності А.А. Кучеренко 26.9 КБ
Педагогічні основи виховання в юнаків 10-11 класів цінностей здорового способу життя С.А. Закопайло 30.2 КБ
Педагогічні основи військово-патріотичного виховання військовослужбовців строкової служби Збройних С А.О. Афанасьєв 36.2 КБ
Педагогічні основи діяльності Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї Н.Г. Кравцова 42.5 КБ
Педагогічні основи етико-правової підготовки майбутнього офіцера в умовах вищого військового навчаль Д.В. Коваленко 52.1 КБ
Педагогічні основи комплексної оцінки професійної діяльності стройових підрозділів вищих навчальних Є.О. Левицький 39.2 КБ
Педагогічні основи культурно-спортивної роботи зі старшокласниками в загальноосвітній школі Т.В. Палагнюк 39.1 КБ
Педагогічні основи наступності фізичного виховання учнівської і студентської молоді В.М. Вовк 945.6 КБ
Педагогічні основи організації оздоровлення молодших школярів у навчально-виховному процесі загально Ю.М. Мороз 48.1 КБ
Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи в сільській школі Т.М. Міщенко 27.7 КБ
Педагогічні основи підготовки менеджерів модельного бізнесу В.С. Локшин 50.5 КБ
Педагогічні основи правовиховної роботи з молодшими школярами І.Г. Запорожан 87.9 КБ
Педагогічні основи прогнозування підготовки військових фахівців в умовах вищих навчальних закладів О.Ф. Удовиця 54.5 КБ
Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних техно Л.Л. Петльована 43.7 КБ
Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього середовища сучасного ліцею А.І. Каташов 36.2 КБ
Педагогічні основи самоосвітньої діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін М.Ю. Рогозіна 102.7 КБ
Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи Н.М. Лавриченко 84.0 КБ
Педагогічні основи фізичного виховання молодших школярів у системі "родина - школа" С.М. Корнієнко 36.4 КБ
Педагогічні основи формування навчально-виховних груп у вищих військових закладах освіти І.В. Кравченко 40.2 КБ
Педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти Н.А. Ткачова 49.5 КБ
Педагогічні основи формування творчого освітньо-виховного середовища в загальноосвітніх навчальних з К.І. Приходченко 128.4 КБ
Педагогічні основи формування у майбутніх учителів умінь застосовувати ТЗН у навчально-виховному про О.М. Царенко 28.4 КБ
Педагогічні погляди і просвітницька діяльність Антона Крушельницького Н.І. Чаграк 33.5 КБ
Педагогічні погляди Климента Смолятича в контексті діалогу культур Є.В. Більченко 36.4 КБ
Педагогічні погляди та викладацька діяльність С.С.Гогоцького у вищих навчальних закладах України (18 А.М. Нестреляй 55.0 КБ
Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність Аркадія Животка Ю.Л. Калічак 29.7 КБ
Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М.Галущинського В.М. Ковальчук 36.3 КБ
Педагогічні погляди та освітні діяльність Іванни Петрів (1892 - 1971 рр.) І.В. Стражнікова 41.5 КБ
Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Я.Ф.Чепіги (кінець XIX - початок XX ст.) О.Л. Щербакова 50.8 КБ
Педагогічні проблеми формування правової культури вчителя в історії вищої педагогічної школи України В.І. Владимирова 33.7 КБ
Педагогічні спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів у системі піс М.Д. Захарійчук 93.5 КБ
Педагогічні технології естетичного виховання дітей віком 5 - 10 років засобами музичного мистецтва Н.А. Фоломєєва 28.0 КБ
Педагогічні технології навчання культурі рухів дівчат 10 - 12 років Л.Л. Лисенко 72.7 КБ
Педагогічні технології навчання предметів гуманітарного циклу учнів гімназії Л.Г. Ярощук 36.6 КБ
Педагогічні технології професійно орієнтованого навчання студентів економічних коледжів Р.І. Бужикова 123.7 КБ
Педагогічні технології формування професійних умінь і навичок студентів вищого фармацевтичного закла Л.Г. Кайдалова 51.0 КБ
Педагогічні умови адаптації курсантів до навчання у вищих військових навчальних закладах М.Г. Горліченко 41.2 КБ
Педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяль О.В. Капустіна 33.7 КБ
Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров'я студентів в системі фізичного виховання О.Г. Гладощук 41.5 КБ
Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці майбутніх економістів Наталія Вікторівна Захарченко 53.2 КБ
Педагогічні умови використання ділової гри в підготовці студентів до іншомовного спілкування Ю.М. Друзь 23.9 КБ
Педагогічні умови використання фітоклімату в реабілітаційно-профілактичній роботі дитячих будинків д М.І. Комісарик 44.7 КБ
Педагогічні умови виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку Л.О. Груша 83.5 КБ
Педагогічні умови виховання культури міжстатевих стосунків у студентів вищих навчальних закладів С.В. Яшник 34.6 КБ
Педагогічні умови виховання основ здорового способу життя підлітків у позакласній діяльності О.В. Жабокрицька 70.2 КБ
Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі О.В. Волошина 62.6 КБ
Педагогічні умови впровадження модульно-тьюторської технології навчання (на матеріалі вивчення філос О.В. Попович 36.1 КБ
Педагогічні умови впровадження робочих зошитів з друкованою основою в процес індивідуалізації навчан Л.І. Нечволод 29.5 КБ
Педагогічні умови гуманітаризації природничо-наукової освіти старшокласників у загальноосвітніх навч І.О. Гашенко 36.7 КБ
Педагогічні умови гуртування студентської групи вищого аграрного закладу освіти (теоретико-методични Л.М. Жалдак 34.4 КБ
Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи О.Г. Братанич 27.2 КБ
Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи О.Г. Братанич 61.5 КБ
Педагогічні умови діагностування рівня підготовки військових фахівців В.Є. Воловник 34.5 КБ
Педагогічні умови досягнення успіху дітьми-шестирічками у процесі суб'єкт-суб'єктної взаємодії О.О. Максимова 41.5 КБ
Педагогічні умови духовної самореалізації старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосві К.М. Фоменко 28.2 КБ
Педагогічні умови забезпечення наступності вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосві Г.Б. Гордійчук 49.4 КБ
Педагогічні умови забезпечення особистісних досягнень підлітків засобами фізичної культури Леонід Анатолійович Нечипоренко 44.3 КБ
Педагогічні умови забезпечення різнорівневої професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної куль П.Б. Єфіменко 50.4 КБ
Педагогічні умови забезпечення якості освіти старшокласників ліцею в особистісно-орієнтованій систем О.Ю. Іванова 38.4 КБ
Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики О.А. Чемерис 34.5 КБ
Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в Т.Є. Кристопчук 36.8 КБ
Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів іноз О.А. Подзигун 94.7 КБ
Педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів І.В. Мороз 40.6 КБ
Педагогічні умови застосування медіаосвіти в процесі професійної підготовки майбутніх учителів Ю.М. Казаков 37.8 КБ
Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання в технікумі аграрного профіл С.С. Якубовська 33.7 КБ
Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя поча В.І. Імбер 98.6 КБ
Педагогічні умови застосування тестів для контролю навчально-пізнавальної діяльності старшокласників О.С. Масалітіна 18.0 КБ
Педагогічні умови інтеграції методів навчання фахових дисциплін майбутніх будівельників у вищих техн О.С. Білик 56.7 КБ
Педагогічні умови інтенсивного навчання іноземної мови курсантів-прикордонників (на матеріалі англій Т.В. Ваколюк 30.3 КБ
Педагогічні умови інтенсифікації професійної підготовки студентів в економіко-правовому коледжі (на Т.А. Жижко 36.8 КБ
Педагогічні умови керівництва самостійною підготовкою курсантів військових вищих навчальних закладів Н.М. Генералова 30.0 КБ