Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 10, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізико-хімічні умови фазоутворення в системі Cu2+ - NH4+ - Cl- - Є.О. Самойлов


Вплив комплексів пептидів тваринного походження на імунітет за умов норми та різних функціональних с - О.В. Ганчо
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності студенті А.В. Панасюк 41.4 КБ
Організація технічної творчості студентів вищих навчальних закладів у галузі радіоелектроніки О.С. Домінський 14.9 КБ
Освіта дорослих у Галичині (1891 - 1939 рр.) І.В. Воробець 35.9 КБ
Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині (ХІХ - початок ХХ ст.) В.В. Павленко 53.3 КБ
Освітня діяльність земств Чернігівської губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття Н.А. Олійник 40.7 КБ
Освітня діяльність і педагогічні погляди Дениса Коренця в контексті розвитку українського кооператив О.Б. Ковальчук 30.1 КБ
Освітня діяльність та науково-педагогічні погляди М.М.Грищенка (1900 - 1987 рр.) А.А. Тимченко 35.8 КБ
Освітня діяльність та педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка (1919 - 1994 рр.) А.Б. Іванко 43.1 КБ
Освітня діяльність та педагогічні погляди Августа-Германа Франке (1692 - 1727) А.Р. Завальнюк 33.1 КБ
Освітня доктрина української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ-ХХ Юрій Адамович Щербяк 69.1 КБ
Освоєння вчителями початкової школи педагогічних інновацій в умовах внутрішньошкільної науково-метод Г.Ю. Кравченко 33.6 КБ
Особистісна самореалізація майбутнього вчителя в навчально-виховному середовищі педагогічного універ І.П. Краснощок 28.3 КБ
Особистісно зорієнтований підхід у фізичному вихованні молодших школярів Н.О. Фролова 37.5 КБ
Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутн Л.А. Карташова 33.3 КБ
Особистісно орієнтоване виховання майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі С.М. Левченко 35.9 КБ
Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного середовища вищого навчального К.В. Дубич 55.3 КБ
Особистісно орієнтоване навчання геометрії в основній школі Л.В. Грамбовська 38.3 КБ
Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладі Л.В. Козак 34.5 КБ
Особистісно орієнтоване навчання руховим діям дітей 5 - 6 років в умовах дошкільного навчального зак О.В. Багінська 74.9 КБ
Особистісно орієнтований підхід до виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка В.В. Бучківська 29.8 КБ
Особистісно орієнтований підхід до морального виховання учнів VI - VII класів у процесі вивчення іно О.А. Голобородько 73.8 КБ
Особистісно орієнтований підхід до фізичного вихованнястаршокласників у навчально-виховному процесі Сергій Олександрович Моїсеєв 47.3 КБ
Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя С.В. Соколовська 44.9 КБ
Особистісно орієнтовані технології навчання учнів початкової школи О.Ю. Конкіна 58.0 КБ
Особистісно-орієнтоване навчання фізики в педагогічних класах Л.Ю. Благодаренко 30.9 КБ
Особистісно-орієнтований підхід у навчанні дисциплін гуманітарного циклу студентів агротехнічного ін Н.Д. Островська 48.9 КБ
Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя економіки в умовах інтерактивного навчання В.К. Щербіна 85.4 КБ
Особливості валеологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах В.О. Коваль 29.5 КБ
Особливості вивчення української літератури в гімназіях Г.В. Машталер 17.9 КБ
Особливості викладання української новелістики 20 - 30-х років XX століття в старших класах загально Н.О. Лаврусевич 28.8 КБ
Особливості застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання в підготовці майбутніх економ В.П. Крижанівська 55.3 КБ
Особливості конкретизації уявлень слабозорих розумово відсталих учнів про оточуючий світ (на основі Наталія Іванівна Малюхова 38.6 КБ
Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії І.П. Задорожна 1.7 КБ
Особливості морального виховання неповнолітніх засуджених у виховно-трудових колоніях П.В. Вівчар 18.3 КБ
Особливості навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах С.В. Литовченко 39.4 КБ
Особливості організації багатоступеневого навчання у вищому професійному училищі Л.Я. Старовойт 30.5 КБ
Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917 - 1941 рр.) В.М. Швидун 40.9 КБ
Особливості педагогічного керівництва самовихованням учнів старших класів допоміжної школи О.М. Пріданнікова 32.0 КБ
Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в університетах США Л.В. Чорна 42.0 КБ
Особливості превентивної роботи з важковиховуваними дітьми молодшого шкільного віку в загальноосвітн О.В. Дорогіна 39.3 КБ
Особливості професійно-педагогічної діяльності вчителя початкових класів з організації здоров'язбері О.В. Омельченко 45.1 КБ
Особливості профільного навчання в основній школі Австрії Л.П. Фаннінгер 31.9 КБ
Особливості роботи вихователя в умовах реабілітаційного центру С.В. Коношенко 33.3 КБ
Особливості роботи вчителя з математично обдарованими учнями 4- 8 класів (на матеріалі польської шко Е. Лодзіньська 35.1 КБ
Особливості розвитку початкової професійної освіти в умовах децентралізації в Російській Федерації М.Я. Сорока 42.5 КБ
Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть ХХ століття) Н.В. Пазюра 61.5 КБ
Особливості розвитку професійного самовизначення майбутніх учителів початкових класів в умовах ступе О.Ф. Кисла 65.4 КБ
Особливості розуміння художніх оповідань слабочуючими учнями 5-7 класів О.П. Круглик 61.3 КБ
Особливості соціалізації дітей шести-семи років в різних умовах життєдіяльності С.М. Курінна 32.2 КБ
Особливості становлення сучасної багаторівневої освіти вчителів початкових класів С.П. Власенко 32.9 КБ
Особливості статево-рольового виховання учнів молодших класів допоміжної школи В.Е. Левицький 50.7 КБ
Особливості формування екологічної культури студентів вищих технічних закладів освіти Н.П. Єфіменко 51.8 КБ
Особливості формування життєвих орієнтацій в учнів допоміжної школи І.В. Татьянчикова 17.8 КБ
Особливості формування самоконтролю у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (на матеріа Леся Іванівна Прохоренко 118.8 КБ
Осучаснення змісту культурознавчих дисциплін у вищій школі в контексті міжнародних культуроохоронних З.Ф. Донець 47.9 КБ
Оцінювання знань та вмінь учнів з фізичної географії основної загальноосвітньої школи В.С. Яценко 33.6 КБ
Оцінювання навчальних досягнень учнів методом тестування в педагогіці США Н.В. Чорна 32.9 КБ
Оцінювання освітньої діяльності вищих навчальних закладів: компаративний аналіз та моделі порівняльн В.В. Гапон 56.3 КБ
Оцінювання професійного становлення майбутнього вчителя у процесі вивчення курсу "Основи педагогічно Л.В. Малаканова 24.7 КБ
Патріотичне виховання військовослужбовців Збройних Сил України засобами української етнопедагогіки Ю.С. Красильник 50.7 КБ
Патріотичне виховання молодших школярів на матеріалах творчості Павла Тичини М.С. Павленко 48.5 КБ
Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів О.В. Абрамчук 49.9 КБ
Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення української літератури в старших класах загальноосвіт В.О. Коваль 18.8 КБ
Педагогічна діагностка як засіб оптимізації самостійної навчальної діяльності студентів медичних кол О.М. Демченко 50.2 КБ
Педагогічна діяльність В.І.Вернадського у вищих закладах освіти (кінець XIX - початок XX століття) С.В. Машкіна 33.8 КБ
Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана А.В. Степаненко 60.7 КБ
Педагогічна діяльність Івана Боднарчука в контексті розвитку українського шкільництва в Канаді С.З. Романюк 35.3 КБ
Педагогічна діяльність Івана Стешенка І.М. Сойко 31.1 КБ
Педагогічна діяльність наукових товариств Слобожанщини другої половини XIX століття О.А. Коваленко 27.5 КБ
Педагогічна діяльність Спиридона Черкасенка в контексті руху за національну освіту (1906 - 1940) Н.Б. Антонець 33.5 КБ
Педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Георга Кершенштейнера (1854 - 1932) Т.С. Токарєва 31.4 КБ
Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України (ІІ половина ХІХ ст. - 1939 р.) Зіновія Іванівна Нагачевська 98.0 КБ
Педагогічна і просвітницька діяльність М.О. Корфа в контексті розвитку вітчизняної школи О.І. Попельнюх 57.3 КБ
Педагогічна й культурно-освітня діяльність товариства "Просвіта" на Закарпатті (1920-1939 рр.) Олена Федорівна Яцина 40.7 КБ
Педагогічна й науково-просвітницька діяльність Громад у контексті суспільного руху Наддніпрянської У Н.С. Побірченко 56.3 КБ
Педагогічна корекція девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи С.Г. Немченко 34.3 КБ
Педагогічна корекція дисграфії у слабозорих молодших школярів Т.В. Пічугіна 31.5 КБ
Педагогічна корекція емоційної сфери молодших школярів у процесі художньо-ігрової діяльності Н.В. Палій 32.9 КБ
Педагогічна корекція порушень у спілкуванні підлітків зони радіологічного контролю (в умовах лікувал І.В. Літяга 28.9 КБ
Педагогічна освіта Австрії ХІХ - початку ХХ ст. М.Є. М'ясковський 43.7 КБ
Педагогічна оцінка готовності офіцерів органів виховної роботи до управлінської діяльності в процесі М.В. Руденко 47.5 КБ
Педагогічна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до запобігання і подолання девіантної повед А.Ю. Мальцев 95.2 КБ
Педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних заклад Т.М. Кравчук 32.7 КБ
Педагогічна підготовка менеджерів у вищих технічних навчальних закладах О.М. Капітанець 43.8 КБ
Педагогічна просвіта батьків у вітчизняній періодичній пресі другої половини XIX століття І.В. Дубінець 32.5 КБ
Педагогічна просвіта батьків у полікультурному середовищі Закарпаття (остання чверть ХХ століття) О.М. Добош 49.4 КБ
Педагогічна система В.О.Сухомлинського в науковому доробку вітчизняних учених О.В. Сараєва 50.5 КБ
Педагогічна служба в школах України (20-ті - перша половина 30-х років ХХ століття) Л.М. Дуднік 31.9 КБ
Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Омеляна Партицького О.В. Качмар 35.9 КБ
Педагогічна спадщина Я.Б.Рєзніка (1892-1952) Світлана Миколаївна Шевченко 39.4 КБ
Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша (1819 - 1897) О.О. Кравченко 59.1 КБ
Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша (1819- 1897) Оксана Олексіївна Кравченко 57.4 КБ
Педагогічна та освітньо-культурна діяльність українських письменників-емігрантів на Закарпатті в між П.М. Ходанич 34.8 КБ
Педагогічна та просвітницька діяльність Василя Сімовича (1880 - 1944) Т.М. Когут 31.9 КБ
Педагогічна технологія А.С.Макаренка в контексті сучасної педагогіки С.Г. Карпенчук 76.0 КБ
Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компе Л.В. Волкова 35.4 КБ
Педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів В.М. Єремеєва 38.9 КБ
Педагогічна технологія професійного становлення майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби Укр М.О. Мацишин 35.9 КБ
Педагогічна технологія формування вмінь службового спілкування у майбутніх офіцерів-прикордонників О.В. Мисечко 33.5 КБ
Педагогічна технологія формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальн Л.І. Воротняк 55.7 КБ
Педагогічна технологія формування ціннісних орієнтацій у майбутніх офіцерів-прикордонників В.П. Матвійчук 54.7 КБ
Педагогічне забезпечення успіху в навчанні молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського Л.В. Ткачук 37.4 КБ
Педагогічне керівництво диференційованим навчанням учнів середніх і старших класів (на прикладі пред Т.А. Логвіна-Бик 25.1 КБ
Педагогічне керівництво навчально-пізнавальною діяльністю старшокласників загальноосвітньої школи у Ірина Олександрівна Склярова 45.7 КБ
Педагогічне керівництво роботою з книгою учнів початкових класів зі зниженим зором В.В. Купрас 47.1 КБ
Педагогічне керівництво розвитком професійної компетентності вчителів музики у післядипломній освіті Н.М. Мурована 71.5 КБ
Педагогічне керівництво формуванням ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами музично-ігрової О.В. Павлова 46.7 КБ
Педагогічне коригування вимовних навичок російського мовлення учнів перших класів О.В. Паскаль 24.9 КБ
Педагогічне краєзнавство в підготовці майбутніх учителів початкових класів до гуманітаризації навчан В.В. Матіяш 20.5 КБ
Педагогічне проектування засобів управління навчально-пізнавальною діяльністю старшокласників В.В. Костіна 68.4 КБ
Педагогічне проектування процесу професійної підготовки педагогів- організаторів у Міжнародному дитя Л.А. Іванова 31.8 КБ
Педагогічне стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Л.В. Литвинюк 38.8 КБ
Педагогічне тестування як засіб контролю за навчальним процесом у педагогічних університетах Олена Анатоліївна Чаркіна 83.7 КБ
Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти О.М. Галус 623.0 КБ
Педагогічне управління навчальним процесом у вищому військовому навчальному закладі на основі іннова П.Р. Вишневський 79.5 КБ