Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 1, Cортировка по популярности - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Динамічна теорія Лауе-дифракції рентгенівських променів у тороїдально вигнутих кристалах з мікродефе - О.С. Кононенко
Побудовано динамічну теорію розсіяння рентгенівських променів для геометрії дифракції за Лауе у випадку тороїдального вигину кристала за наявності у ньому флуктуаційного поля статичних заміщень атомів від випадково розподілених мікродефектів. Одержано аналітичні вирази для коефіцієнтів відбиття когерентних, квазідифузних і дифузних хвиль, проведено їх асимптотичне оцінювання. Показано, що вплив вигину помітніший для від'ємної кривизни, а збільшення кривизни вигину призводить до уширення всіх компонент кривої дифракційного відбиття. За сильних вигинів з'являються додаткові максимуми й осциляції кривої відбиття. За таких вигинів виявлено зміщення когерентної компоненти кривої відбиття відносно точного бреггівського положення, напрямок якого залежить від знаку параметра деформації. Таке заміщення супроводжується зменшенням висоти центрального піку. Виялено також виникнення ефекту фокусування дифрагованого випромінювання за певних комбінацій радіусів вигину. Проаналізовано вплив макроскопічної деформації на розподіл інтенсивності дифузного розсіяння від мікродефектів двох типів (сферично-симетричних кластерів і дислокаційних петель) і показано, що вплив вигину помітніший для більших радіусів дефектів.

Взаємодія похідних ізоіндоло[2,1-а]хіназолін-5-ону із дієнофілами - В.П. Самойленко
Побудовано динамічну теорію розсіяння рентгенівських променів для геометрії дифракції за Лауе у випадку тороїдального вигину кристала за наявності у ньому флуктуаційного поля статичних заміщень атомів від випадково розподілених мікродефектів. Одержано аналітичні вирази для коефіцієнтів відбиття когерентних, квазідифузних і дифузних хвиль, проведено їх асимптотичне оцінювання. Показано, що вплив вигину помітніший для від'ємної кривизни, а збільшення кривизни вигину призводить до уширення всіх компонент кривої дифракційного відбиття. За сильних вигинів з'являються додаткові максимуми й осциляції кривої відбиття. За таких вигинів виявлено зміщення когерентної компоненти кривої відбиття відносно точного бреггівського положення, напрямок якого залежить від знаку параметра деформації. Таке заміщення супроводжується зменшенням висоти центрального піку. Виялено також виникнення ефекту фокусування дифрагованого випромінювання за певних комбінацій радіусів вигину. Проаналізовано вплив макроскопічної деформації на розподіл інтенсивності дифузного розсіяння від мікродефектів двох типів (сферично-симетричних кластерів і дислокаційних петель) і показано, що вплив вигину помітніший для більших радіусів дефектів.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 1, Cортировка по популярности

Cортировка по: популярности, названию

Книга Популярность Автор Розмір
Формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів 58 Т.В. Симоненко 54.5 КБ
Вивчення оглядових тем української літератури в старших класах середніх загальноосвітніх навчальних 38 Н.І. Савчук 91.0 КБ
Розвиток педології як науки про освіту і виховання в Україні (20 - 30-ті роки ХХ століття) 34 Ю.С. Литвина 97.8 КБ
Київський Фребелівський педагогічний інститут в системі вищої освіти України (1907 - 1920 рр.) 31 І.І. Прудченко 34.0 КБ
Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша (1819 - 1897) 30 О.О. Кравченко 59.1 КБ
Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом 29 В.В. Гуменюк 51.3 КБ
Теорія і практика професійного навчання безробітних у США 24 Н.М. Бідюк 91.7 КБ
Теорія та методика формування системності занять у старшокласників 24 І.В. Малафіїк 78.3 КБ
Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві 23 Н.В. Гавриш 63.5 КБ
Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 23 Т.М. Сорочан 322.5 КБ
Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки 21 Оксана Євгенівна Гордійчук 85.5 КБ
Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю 21 К.Д. Шевчук 136.3 КБ
Формування готовності студентської молоді до створення сім'ї 20 А.П. Карасевич 59.5 КБ
Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педаг 20 Д.М. Годлевська 38.0 КБ
Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор 19 В.А. Крутій 32.9 КБ
Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогіч 19 Л.В. Рудницька 46.1 КБ
Музично-естетичне виховання старшокласників (на матеріалі сучасної популярної естрадної музики) 19 О.В. Сапожнік 111.1 КБ
Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти) 19 В.М. Гриньова 75.8 КБ
Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником 19 О.Я. Янченко 182.7 КБ
Методика викладання української літератури в старшій школі на екзистенціально-діалогічних засадах 18 Г.Л. Токмань 78.3 КБ
Полікультурне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі школи 18 В.В. Бойченко 34.8 КБ
Соціальна адаптація старших дошкільників засобами ігрової діяльності 18 Н.М. Захарова 51.4 КБ
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки 17 Т.С. Науменко 109.6 КБ
Особистісно орієнтовані технології навчання учнів початкової школи 17 О.Ю. Конкіна 58.0 КБ
Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти 17 О.В. Нікулочкіна 47.5 КБ
Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі навчання української мови 17 Н.М. Сіранчук 41.0 КБ
Формування у молодших школярів початкових умінь і навичок складати твори-міркування 17 І.А. Головко 16.7 КБ
Комплексний підхід до розвитку мовлення першокласників у період навчання грамоти 16 Марина Олегівна Орап 48.3 КБ
Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності 16 Т.Г. Окуневич 35.3 КБ
Методичні засади використання якісних задач в умовах особистісно-зорієнтованого навчання фізики в за 16 О.В. Піскун 529.0 КБ
Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу в процесі вивчення літератури 16 Л.І. Драчук 16.2 КБ
Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті 16 Л.Д. Березівська 84.3 КБ
Педагогічні ідеї Дж.Дьюї та їх вплив на педагогічну теорію й практику в Україні (20-ті роки XX ст.) 16 В.О. Коваленко 44.0 КБ
Розвиток спостережливості молодших школярів у процесі вивчення природничого матеріалу 16 І.М. Коренева 64.3 КБ
Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літе 16 О.О. Ісаєва 62.6 КБ
Формування почуття відповідальності у молодших школярів 16 Н.А. Басюк 43.3 КБ
Методика використання історичних документів на уроках історії України в загальноосвітній школі 15 Л.В. Задорожна 29.6 КБ
Педагогічні ідеї та освітня діяльність Омеляна Поповича (1856-1930) 15 Л.Б. Платаш 78.1 КБ
Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять на засадах міжпредметних зв 15 Г.І. Жара 49.7 КБ
Система творчих вправ як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови у молодших школярів 15 О.Б. Полєвікова 79.2 КБ
Соціально-педагогічні умови профілактики насильства щодо підлітків 15 В.І. Ролінський 52.5 КБ
Формування читацької компетенції старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури 15 О.Н. Шкловська 39.2 КБ
Дидактичні основи організації диференційованого навчання молодших школярів 14 С.П. Логачевська 39.4 КБ
Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності 14 О.В. Матвієнко 87.6 КБ
Теоретико-методичні засади формування управлінської культури вчителя - майбутнього менеджера освіти 14 А.В. Губа 116.1 КБ
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання 14 Я.Б. Сікора 108.5 КБ
Вивчення ліричних творів на уроках української літератури у взаємозв'язку із зарубіжною (9 - 11 клас 13 Л.Г. Бондаренко 27.3 КБ
Виховний ідеал у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського 13 Н.І. Калита 40.6 КБ
Дидактична система Й.Ф. Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти 13 Н.О. Федчишин 98.6 КБ
Корекція девіантної поведінки молодших школярів у процесі діяльності дитячих громадських організацій 13 Н.П. Онищенко 86.4 КБ
Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору 13 Ольга Ігорівна Кисельова 99.5 КБ
Проблеми родинного виховання у творчій спадщині О.А.Захаренка 13 С.О. Захаренко 41.6 КБ
Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими потребами 13 Т.Г. Соловйова 48.2 КБ
Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20 - 90-ті рр. ХХ ст.) 13 Л.А. Штефан 63.0 КБ
Теоретичні і методичні основи формування дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів 13 Л.З. Тархан 173.0 КБ
Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв'язках із різними видами мистецтв у стар 13 С.О. Жила 77.5 КБ
Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності 12 Л.О. Рехтета 32.8 КБ
Духовне виховання молодших підлітків засобами християнської етики 12 Т.В. Саннікова 72.3 КБ
Лексико-стилістичний аналіз тексту як засіб удосконалення комунікативних умінь і навичок учнів 5 - 7 12 А.В. Нікітіна 36.8 КБ
Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Г.С.Сковороди на Слобожанщині 12 С.Ю. Бакай 29.0 КБ
Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної (української) мови 12 Т.К. Донченко 46.6 КБ
Педагогічна і просвітницька діяльність М.О. Корфа в контексті розвитку вітчизняної школи 12 О.І. Попельнюх 57.3 КБ
Педагогічні засади запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навч 12 Г.В. Антонов 35.0 КБ
Проблема формування дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 20 - 70-х рр. ХХ століт 12 О.В. Гончарова 54.1 КБ
Розвиток у п'ятикласників умінь аудіювання на уроках української мови 12 С.В. Цінько 47.7 КБ
Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп ризику в центрах соціальних служб сім'ї, 12 В.І. Николаєва 52.8 КБ
Творча спадщина Г. Сковороди в педагогічній історіографії 12 І.О. Кулик 55.5 КБ
Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського 12 Т.Д. Кочубей 31.1 КБ
Формування лідерських якостей старшокласників в особистісно орієнтованому виховному процесі загально 12 В.В. Ягоднікова 36.8 КБ
Художнє виховання учнів у початковій школі Франції 12 В.Л. Полтавець 65.6 КБ
Комплексне використання технічних засобів навчання для формування німецькомовної граматичної компете 11 О.А. Палій 30.2 КБ
Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів-музикантів 11 О.М. Прядко 96.6 КБ
Організація самостійного позааудиторної роботи студентів педагогічних коледжів США 11 І.Ф. Сулим-Карлір 33.4 КБ
Педагогічні ідеї та діяльність М.В.Остроградського в закладах вищої освіти (кінець 20-х - початок 60 11 Л.А. Семеновська 57.4 КБ
Педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах неде 11 Н.М. Байдацька 102.6 КБ
Професійна підготовка вчителів у вищих навчальних закладах Японії 11 О.Ю. Озерська 78.0 КБ
Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в сільській загальноосвітній школі 11 О.М. Коберник 60.8 КБ
Розвиток ідей В.Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та пра 11 Ю.Г. Новгородська 35.7 КБ
Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі 11 О.П. Буйницька 752.4 КБ
Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор 11 Л.С. Журавльова 86.7 КБ
Розвиток педагогічних ідей К.Д. Ушинського у практиці сучасного дошкільного закладу 11 В.А. Пікінер 40.1 КБ
Ситуативні завдання як засіб розвитку зв'язного мовлення учнів (5-7 класи) 11 Л.С. Шевцова 31.6 КБ
Теоретико-методичні основи фахової підготовки магістрів з менеджменту освіти 11 В.Є. Берека 194.4 КБ
Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі 11 П.В. Стефаненко 65.8 КБ
Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи 11 Ж.В. Клименко 60.5 КБ
Формування інтерпретаційної компетентності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури 11 О.М. Ратушняк 41.6 КБ
Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійної педагогічної підготовк 11 Л.О. Мільто 28.0 КБ
Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі 11 О.П. Грошовенко 33.2 КБ
Формування умінь і навичок ділового мовлення в учнів 5 - 9 класів 11 М.Є. Марун 19.2 КБ
Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 10 М.Є. Мішечкіна 79.8 КБ
Виховання культури вчинку у студентської молоді у позааудиторній роботі вищого навчального закладу 10 А.С. Ушаков 336.1 КБ
Гуманістична спрямованість педагогічних поглядів М.І.Пирогова 10 Ольга Анатоліївна Горчакова 27.0 КБ
Індивідуалізація навчання аудіювання учнів молодших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземних мо 10 Н.Є. Жеренко 31.8 КБ
Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Я.Ф.Чепіги (кінець XIX - початок XX ст.) 10 О.Л. Щербакова 50.8 КБ
Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в позакласній роботі 10 О.В. Волошина 62.6 КБ
Підготовка майбутніх менеджерів освіти до професійної діяльності в умовах інноваційного середовища 10 Н.А. Романенко 36.3 КБ
Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів 10 З.В. Залібовська-Ільніцька 50.3 КБ
Професійна підготовка соціальних педагогів в Австрії 10 О.Р. Павлішак 39.4 КБ
Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) 10 В.Ф. Черкасов 57.3 КБ
Система підготовки вчителя початкових класів до діагностичної діяльності 10 С.М. Мартиненко 116.1 КБ
Система роботи з слабковстигаючими учнями основної школи з математики 10 Г.В. Іщенко 88.4 КБ
Тенденції розвитку вищої освіти у країнах Західної Європи та України 10 Г.Г. Поберезська 37.6 КБ
Теоретико-методологічні засади проектування інноваційних педагогічних систем 10 В.В. Докучаєва 68.7 КБ
Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров'я школярів 10 В.П. Горащук 59.5 КБ
Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення 10 Т.В. Шестакова 34.8 КБ
Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету 10 Л.М. Титаренко 113.6 КБ
Формування мовленнєвої компетенції старшокласників 10 Н.М. Веніг 22.9 КБ
Художньо-естетичне виховання студентської молоді в цілісному педагогічному процесі університету 10 Ю.А. Пастухова 44.9 КБ
Адаптація дітей-сиріт молодшого дошкільного віку до умов дитячого будинку засобами музично-театральн 9 С.П. Нечай 138.4 КБ
Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах 9 Н.О. Ткачова 69.7 КБ
Вивчення наближених обчислень в основній школі 9 В.М. Кліндухова 48.6 КБ
Виховання школярів засобами слова у творчій спадщині В.О.Сухомлинського 9 Г.М. Ткаченко 24.8 КБ
Дидактичні основи створення сучасного комп'ютерного підручника 9 Л.Е. Гризун 21.8 КБ
Дисциплінуюче виховання в педагогічній спадщині Джона Локка 9 О.Л. Скринська 35.8 КБ
Діяльність соціального педагога з профорієнтації учнів загальноосвітньої школи 9 Н.Л. Отрощенко 42.7 КБ