Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Стан ендокринної функції підшлункової залози при дії малих рівнів іонізуючого опромінення та стресу - І.М. Руднєв
Виявлено вірогідну квадратичну залежність між рівнем глікемії та отриманими дозами опромінення в діапазоні 10 - 90 сГр, ознаки порушень ліпідного обміну, стану гепато-біліарної системи в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС періоду 1986 - 1987 рр., хворих на цукровий діабет (ЦД). В експериментах на щурах, за умов впливу іонізуючого випромінювання (ІВ) у широкому діапазоні доз (0,1 - 5 Гр) та іммобілізаційного стресу, на 7, 30 та 90 добу після впливу, визначено дозозалежні зміни ендокринної функції підшлункової залози та вуглеводного обміну, активності гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи та інтенсивності процесів ПОЛ у різних тканинах, подібні зрушення в УЛНА, що розглядаються як ознаки підвищеного ризику захворювання на ЦД. Продемонстровано значущість чинника ІВ і стресу в цих процесах.

Виявлення змінення властивостей стохастичних послідовностей за допомогою штучних нейронних мереж - Н.С. Ламонова
Виявлено вірогідну квадратичну залежність між рівнем глікемії та отриманими дозами опромінення в діапазоні 10 - 90 сГр, ознаки порушень ліпідного обміну, стану гепато-біліарної системи в учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС періоду 1986 - 1987 рр., хворих на цукровий діабет (ЦД). В експериментах на щурах, за умов впливу іонізуючого випромінювання (ІВ) у широкому діапазоні доз (0,1 - 5 Гр) та іммобілізаційного стресу, на 7, 30 та 90 добу після впливу, визначено дозозалежні зміни ендокринної функції підшлункової залози та вуглеводного обміну, активності гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи та інтенсивності процесів ПОЛ у різних тканинах, подібні зрушення в УЛНА, що розглядаються як ознаки підвищеного ризику захворювання на ЦД. Продемонстровано значущість чинника ІВ і стресу в цих процесах. Ремонт холодильников indesit.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
"Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічних зв'язків України з державами-учасницями СНД" Н.І. Ісаханова 19.2 КБ
Автономія сторін в міжнародному приватному праві С.М. Задорожна 34.8 КБ
Автономні регіональні утворення в іспанській правовій традиції: історико-юридичне дослідження О.О. Тимощук 39.9 КБ
Авторське право на твори архітектури Є.А. Греков 40.1 КБ
Авторське право на твори образотворчого мистецтва Г.В. Чурпіта 32.4 КБ
Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет О.М. Пастухов 27.4 КБ
Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права С.М. Клейменова 33.6 КБ
Агентський договір: цивільно-правовий аспект А.І. Дрішлюк 36.9 КБ
Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (IIпол.ХIХ - поч.ХХ ст.) Д.А. Селіхов 32.3 КБ
Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні В.М. Єрмоленко 48.0 КБ
Аграрні правовідносини в Україні В.Ю. Уркевич 50.8 КБ
Адаптація адміністративного законодавства України у сфері охорони особистих прав громадян до норм Єв К.М. Рудой 28.6 КБ
Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку О.В. Шаповалова 65.8 КБ
Адвокатська таємниця: теорія і практика С.М. Логінова 33.9 КБ
Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема В.М. Махінчук 25.7 КБ
Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності О.С. Літошенко 29.3 КБ
Адміністративна відповідальність військовослужбовців за законодавством України А.Ф. Мота 26.8 КБ
Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення І.А. Куян 26.5 КБ
Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових в В.А. Бабич 38.0 КБ
Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин Л.В. Сорока 27.1 КБ
Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав Г.В. Корчевний 32.7 КБ
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю А.М. Благодарний 33.2 КБ
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу А.В. Стрельников 26.5 КБ
Адміністративна відповідальність за порушення лісового законодавства Н.В. Марфіна 43.2 КБ
Адміністративна відповідальність за порушення митних правил А.І. Педешко 19.6 КБ
Адміністративна відповідальність за порушення норм земельного законодавства (матеріальний і процесуа О.В. Стукаленко 4.1 КБ
Адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності Ольга Миколаївна Головкова 39.8 КБ
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності С.В. Ващенко 17.1 КБ
Адміністративна відповідальність за правопорушення в паливно-енергетичному комплексі України О.Є. Кострубіцька 32.0 КБ
Адміністративна відповідальність за правопорушення проти громадської моралі В.О. Морозова 25.8 КБ
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин Лариса Василівна Мілімко 39.1 КБ
Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлен І.О. Луговий 33.5 КБ
Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на права і свободи громадян О.В. Синьов 30.5 КБ
Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування М.О. Мацелик 30.6 КБ
Адміністративна відповідальність керівника державного підприємства, установи, організації в Україні О.М. Охотнікова 37.5 КБ
Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють О.В. Горбач 26.3 КБ
Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні діянн Д.І. Йосифович 36.5 КБ
Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління А.В. Матіос 30.1 КБ
Адміністративна відповідальність юридичних осіб О.Т. Зима 21.8 КБ
Адміністративна відповідальність юридичних осіб І.Й. Слубський 35.5 КБ
Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів С.І. Саєнко 30.9 КБ
Адміністративна відповідальність юридичних осіб: процесуально-правовий аспект О.Л. Жильцов 29.1 КБ
Адміністративна діяльність Державної прикордонної служби України Б.М. Марченко 39.5 КБ
Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування пок Р.В. Алієв 35.0 КБ
Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави Д.В. Приймаченко 62.9 КБ
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ щодо протидії нелегальній міграції Д.В. Голобородько 34.8 КБ
Адміністративна правосуб'єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-делі М.В. Костів 34.9 КБ
Адміністративна процедура: теорія і практика застосування О.С. Лагода 34.5 КБ
Адміністративна юстиція Ю.В. Георгієвський 28.3 КБ
Адміністративне судочинство: становлення та здійснення А.В. Руденко 30.7 КБ
Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності С.С. Скворцов 46.3 КБ
Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект) К.К. Афанасьєв 27.4 КБ
Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадс Дмитро Петрович Цвігун 29.0 КБ
Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України Т.О. Мацелик 26.5 КБ
Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні А.Т. Комзюк 49.4 КБ
Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації Т.О. Коломоєць 55.5 КБ
Адміністративний примус у сфері торговельного мореплавства В.В. Серафімов 32.8 КБ
Адміністративний процес у парадигмі права О.В. Кузьменко 52.0 КБ
Адміністративні делікти у сфері міграції О.І. Савченко 53.9 КБ
Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти Г.М. Писаренко 32.9 КБ
Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України В.І. Курило 61.1 КБ
Адміністративні правопорушення у митній сфері С.В. Продайко 35.3 КБ
Адміністративні провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Я.О. Пономарьова 29.5 КБ
Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики К.Л. Бугайчук 32.5 КБ
Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у ві М.В. Джафарова 39.0 КБ
Адміністративні стягнення та їх застосування Н.В. Хорощак 31.9 КБ
Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи розвитку О.Г. Свида 30.1 КБ
Адміністративно- правові та організаційні заходи забезпечення збереження вантажів на об'єктах залізн Мирослав Володимирович Ковалів 24.5 КБ
Адміністративно-деліктне провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ М.В. Завальний 31.3 КБ
Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності правоохоронних органів України (організаційно-правовий О.А. Троянський 49.1 КБ
Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні Х.П. Ярмакі 59.0 КБ
Адміністративно-правова діяльність суб'єктів владних повноважень по боротьбі з браконьєрством Олександр Олександрович Онищук 31.7 КБ
Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку О.М. Стороженко 32.5 КБ
Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керуван Т.О. Гуржій 30.3 КБ
Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями правил експлуатації автотранспортних засобів Г.К. Голубєва 49.1 КБ
Адміністративно-правова охорона комунальної власності Р.О. Денчук 29.5 КБ
Адміністративно-правова охорона права власності в Україні В.В. Галунько 59.6 КБ
Адміністративно-правова охорона тваринного світу та роль міліції у її здійсненні В.І. Книш 26.0 КБ
Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції в Україні О.В. Кузьменко 34.1 КБ
Адміністративно-правова протидія проституції В.І. Варивода 36.4 КБ
Адміністративно-правова профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні М.Ю. Веселов 41.3 КБ
Адміністративно-правове забезпечення впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність органі Ю.Я. Касараба 36.8 КБ
Адміністративно-правове забезпечення децентралізації в управлінні суспільними справами на місцевому Вікторія Василівна Тісногуз 45.5 КБ
Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України М.П. Запорожець 31.0 КБ
Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприєм Л.М. Дудник 34.5 КБ
Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів у діяльності органів виконавчої влад Є.В. Пономаренко 31.0 КБ
Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні О.М. Буханевич 44.5 КБ
Адміністративно-правове забезпечення інформаційних відносин в галузі реклами І.Б. Тацишин 36.6 КБ
Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки органів виконавчої влади О.В. Логінов 34.6 КБ
Адміністративно-правове забезпечення менеджменту в державній податковій службі України О.О. Кузьменко 32.9 КБ
Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції Ю.В. Корнєєв 26.7 КБ
Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном К.В. Степаненко 42.8 КБ
Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх Т.Г. Корж-Ікаєва 42.5 КБ
Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту Н.С. Ракша 32.8 КБ
Адміністративно-правове забезпечення правоохоронними органами імміграційного процесу в Україні Н.П. Тиндик 35.9 КБ
Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України Г.О. Шлома 38.2 КБ
Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні Н.М. Грабар 22.8 КБ
Адміністративно-правове забезпечення управлінської діяльності в Україні А.М. Школик 27.2 КБ
Адміністративно-правове забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України у міжнародн В.О. Заросило 108.1 КБ
Адміністративно-правове забезпечення функціонування інституту комунальної власності в Україні О.П. Ковалевська 48.1 КБ
Адміністративно-правове регулювання в галузі молодіжної політики в Україні: організаційно-правові ас Д.Є. Андрєєва 44.7 КБ
Адміністративно-правове регулювання взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого І.І. Литвин 58.6 КБ
Адміністративно-правове регулювання видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства В.І. Палько 29.2 КБ
Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні С.В. Щербак 26.4 КБ
Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади О.В. Старцев 30.0 КБ
Адміністративно-правове регулювання грального бізнесу в Україні В.М. Дорогих 27.9 КБ
Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування О.Б. Німко 32.2 КБ
Адміністративно-правове регулювання діяльності міліції громадської безпеки А.П. Головін 31.7 КБ
Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції Я.М. Когут 27.2 КБ
Адміністративно-правове регулювання діяльності суднових постачальників Людмила Іванівна Пашковська 40.8 КБ
Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності К.А. Рябець 31.3 КБ
Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки України М.В. Удод 32.2 КБ
Адміністративно-правове регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техноген А.С. Філіпенко 33.7 КБ
Адміністративно-правове регулювання і забезпечення дотримання правил благоустрою населених пунктів в Є.В. Пряхін 26.3 КБ
Адміністративно-правове регулювання комунального управління О.О. Кравчук 32.4 КБ