Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 9, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Гіпермодулі в теорії просторових відображень зі скінченним спотворенням - Д.О. Ковтонюк
Проведено дослідження просторових відображень зі скінченним спотворенням площі. З'ясовано можливості нижніх оцінок модуля сім'ї поверхонь вимірності n - 1 за відображень зі скінченним спотворенням. За допомогою нижніх оцінок досліджено граничну поведінку гомеоморфізмів зі скінченним спотворенням площі між областями квазіекстремальної довжини за Герінгом - Мартіо.

Спектральні прояви структурної упорядкованості пристінних шарів органічних полярних рідин - Г.О. Кузнєцова
Проведено дослідження просторових відображень зі скінченним спотворенням площі. З'ясовано можливості нижніх оцінок модуля сім'ї поверхонь вимірності n - 1 за відображень зі скінченним спотворенням. За допомогою нижніх оцінок досліджено граничну поведінку гомеоморфізмів зі скінченним спотворенням площі між областями квазіекстремальної довжини за Герінгом - Мартіо.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку В.С. Мілаш 55.5 КБ
Компенсації за трудовим правом України О.Є. Сонін 30.8 КБ
Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій О.В. Шведова 34.7 КБ
Компроміс на досудовому слідстві: поняття, види, криміналістичні прийоми досягнення Є.О. Курта 28.8 КБ
Компроміс як засіб вирішення кримінально-правового конфлікту Г.О. Усатий 19.0 КБ
Конкурентне законодавство України: формування, зміст та розвиток О.Л. Чернелевська 22.0 КБ
Конкуренція кримінально-правових норм О.К. Марін 25.5 КБ
Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів С.Г. Меленко 31.8 КБ
Конститутційно-правові засади виборів Президента України: проблеми теорії і практики Р.П. Князевич 25.1 КБ
Конституційна відповідальність в системі захисту правового статусу суб'єктів місцевого самоврядуванн О.В. Краснікова 25.7 КБ
Конституційна відповідальність політичних партій в Україні В.І. Полевий 31.8 КБ
Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалення і реалізації Г.В. Іваненко 25.2 КБ
Конституційна юрисдикція в Україні М.В. Тесленко 27.1 КБ
Конституційна юстиція Сполучених Штатів Америки Є.В. Черняк 31.6 КБ
Конституційна-правова відповідальність в системі видів юридичної відповідальності: теоретико-правови А.О. Червяцова 23.7 КБ
Конституційне будівництво в Українській Народній Республіці доби Директорії (листопад 1918 - початок А.Й. Присяжнюк 31.3 КБ
Конституційне право громадян України брати участь в управлінні державними справами: проблеми теорії А.В. Грабильніков 28.8 КБ
Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами О.О. Чуб 28.2 КБ
Конституційне право громадянина на освіту в Україні: стан і тенденції розвитку К.М. Романенко 39.5 КБ
Конституційне право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля та його забезпече Вікторія Вікторівна Іванюшенко 30.0 КБ
Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в Україні В.О. Боняк 42.7 КБ
Конституційне право людини і громадянина на приватну власність в Україні та забезпечення його реаліз Л.А. Івершенко 27.8 КБ
Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні Т.М. Мілова 35.8 КБ
Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ В.С. Олійник 28.1 КБ
Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання В.М. Малишко 27.6 КБ
Конституційне право на життя людини і громадянина та забезпечення його реалізації органами внутрішні О.В. Домбровська 27.4 КБ
Конституційне право на мирні збори та механізм його реалізації в Україні О.В. Васьковська 33.4 КБ
Конституційне право особи на правову допомогу і його реалізація на досудових стадіях кримінального п Т.В. Омельченко 28.6 КБ
Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні Тетяна Віталіївна Шаповал 36.7 КБ
Конституційний контроль як засіб захисту конституцій у національних правових системах континентально М.С. Кельман 29.9 КБ
Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні А.А. Єзеров 31.6 КБ
Конституційний лад України та його роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування Ольга Василівна Прієшкіна 60.8 КБ
Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики О.В. Пушкіна 60.1 КБ
Конституційний обов'язок додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права О.В. Білоскурська 34.5 КБ
Конституційний принцип гласності у діяльності органів державної влади України В.О. Серьогін 20.9 КБ
Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні І.К. Полховська 27.8 КБ
Конституційний розвиток Словацької Республіки 1989 - 2004 рр.: історико-правове дослідження В.В. Копча 40.2 КБ
Конституційний статус Кримської автономії у складі РСФРР (1921 - 1944 рр.): історико-правове дослідж С.А. Заулочна 38.0 КБ
Конституційний статус суб'єктів права законодавчої ініціативи О.М. Мудра 26.1 КБ
Конституційний Суд України в механізмі державної влади В.Є. Скомороха 24.1 КБ
Конституційний суд України як гарант конституційного ладу М.В. Савчин 30.2 КБ
Конституційні громадянські права людини в Україні і їх забезпечення міліцією (роль міжнародно-правов О.Б. Горова 18.3 КБ
Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики Н.М. Батанова 42.0 КБ
Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ С.Г. Грицкевич 29.7 КБ
Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики) В.П. Єрмолін 25.1 КБ
Конституційні засади діяльності міліції України Н.А. Пелих 32.5 КБ
Конституційні засади поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці Я.В. Митровка 26.7 КБ
Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми теорії та практики Є.І. Григоренко 30.9 КБ
Конституційні засади розвитку системи органів внутрішніх справ України Е.В. Кулага 27.3 КБ
Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики Л.І. Летнянчин 34.9 КБ
Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні Ф.В. Веніславський 27.8 КБ
Конституційні основи національної безпеки України З.Д. Чуйко 28.9 КБ
Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні С.Я. Вавженчук 33.9 КБ
Конституційні основи системи стримувань і противаг як засіб організації та функціонування державної Л.М. Силенко 20.2 КБ
Конституційні особливості права та свободи людини і громадянина та їх забезпечення органами внутрішн А.І. Хальота 27.3 КБ
Конституційні політичні права та їх забезпечення міліцією В.В. Букач 28.2 КБ
Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади О.В. Мельник 16.8 КБ
Конституційно-правова регламентація об'єктного складу місцевого самоврядування в Україні Т.М. Буряк 35.4 КБ
Конституційно-правове положення грецької національної меншини та її асоціації в Україні Б.М. Свірський 34.3 КБ
Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні Д.С. Терлецький 30.3 КБ
Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект Є.В. Ткаченко 35.2 КБ
Конституційно-правовий механізм здійснення зовнішніх зносин України О.Г. Макаренко 37.0 КБ
Конституційно-правовий механізм зовнішніх відносин Канади І.Л. Черченко 27.6 КБ
Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції Сергій Олександрович Халюк 45.2 КБ
Конституційно-правовий статус військовослужбовців в Україні В.Й. Пашинський 31.9 КБ
Конституційно-правовий статус громадських організацій України О.М. Ващук 27.3 КБ
Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні О.В. Чернецька 28.6 КБ
Конституційно-правовий статус депутатських фракцій Верховної Ради України О.В. Кульчицька 50.0 КБ
Конституційно-правовий статус депутатських фракцій Верховної Ради України О.В. Кульчицька 36.1 КБ
Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель О.В. Марцеляк 55.2 КБ
Конституційно-правовий статус корінних народів України Б.В. Бабін 29.2 КБ
Конституційно-правовий статус міста в Україні В.М. Шкабаро 29.8 КБ
Конституційно-правовий статус народного депутата України Н.Г. Григорук 33.0 КБ
Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні О.М. Биков 22.9 КБ
Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України С.О. Чикурлій 26.1 КБ
Конституційно-правовий статус парламентарів України та Грузії (порівняльний аналіз) Т.П. Убері 29.5 КБ
Конституційно-правовий статус Президента Республіки Польща О.В. Новиков 26.4 КБ
Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України К.В. Тарасенко 46.2 КБ
Конституційно-правовий статус Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим Г.В. Зубенко 33.3 КБ
Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в Україні В.Д. Шаповал 39.0 КБ
Конституційно-правовий статус столиці України - міста Києва М.П. Хонда 30.6 КБ
Конституційно-правовий статус суб'єктів виборчого процесу в Україні Л.М. Козодой 33.1 КБ
Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції В.С. Єгорова 27.2 КБ
Конституційно-правовий статус тимчасових комісій Верховної Ради України А.Б. Медвідь 41.5 КБ
Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: порівняльно- правовий аспекти Ірина Іванівна Дахова 30.8 КБ
Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеч В.В. Марченко 31.8 КБ
Конституційно-правові аспекти лобіювання у правотворчому процесі України Володимир Федорович Нестерович 40.9 КБ
Конституційно-правові аспекти реалізації принципу поділу влади в Україні: національна традиція та су О.Ю. Бульба 37.8 КБ
Конституційно-правові гарантії політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні Е.Є. Регушевський 27.6 КБ
Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні Т.М. Заворотченко 31.2 КБ
Конституційно-правові засади організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України І.М. Петрів 27.3 КБ
Конституційно-правові засади самоорганізації національних меншин в Україні Ю.О. Волошин 31.9 КБ
Конституційно-правові норми в Україні Я.В. Чистоколяний 27.0 КБ
Конституційно-правові основи взаємовідносин вищих органів влади України і Автономної Республіки Крим В.І. Кичун 29.6 КБ
Конституційно-правові основи військового правосуддя в Україні В.П. Шевченко 35.8 КБ
Конституційно-правові основи самоврядування в містах обласного значення В.С. Куйбіда 27.1 КБ
Конституційно-правові основи туризму в Україні Н.А. Опанасюк 32.8 КБ
Конституційно-правові основи участі громадян України у масових публічних заходах Ю.М. Лемішко 37.7 КБ
Конституційно-правові погляди Станіслава Дністрянського А.В. Савчак 46.5 КБ
Конституційно-правові принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції в Україні І.Б. Факас 33.2 КБ
Конституційно-правові проблеми організації публічної влади в Україні Михайло Олексійович Теплюк 43.5 КБ
Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення п В.П. Колісник 55.0 КБ
Конституційно-процесуальні основи реалізації права законодавчої ініціативи Т.О. Тополянська 34.9 КБ
Конституціоналізм в українській політичній та правовій думці (середина XIX ст. - кінець 80-х років X Н.В. Стецюк 29.7 КБ
Конституціоналізм Михайла Драгоманова Р.Е. Метельський 20.3 КБ
Конституція України як основне джерело конституційного права України О.В. Оніщенко 29.3 КБ
Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європе О.М. Яремко 40.4 КБ
Контрабанда за кримінальним правом України О.М. Омельчук 31.2 КБ
Контрабанда культурних цінностей: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання Є.П. Гайворонський 46.8 КБ
Контроль за виконанням Державного бюджету України як функція управління О.А. Кузьменко 30.8 КБ
Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліц П.М. Чистяков 37.0 КБ
Контрольна діяльність обласних державних адміністрацій у сфері фінансів та бюджету І.В. Панова 29.7 КБ
Контрольне провадження в діяльності податкової міліції О.М. Хольченков 32.7 КБ
Контрольний процес в органах внутрішніх справ України (загальнотеоретичний аспект) О.М. Куракін 31.2 КБ
Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підр О.В. Баклан 25.8 КБ