Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 8, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Динаміка кристалічних граток та симетрія енергетичних станів в неметалічних кристалах, що містять пі - А.П. Науменко


Активне гасіння вібрацій в пластинчатих елементах конструкцій із ортотропного матеріалу - В.В. Клітной
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий а І.Б. Саракун 32.7 КБ
Здійснення суб'єктивних цивільних прав фізичних осіб: поняття, способи, межі Д.В. Горбась 30.5 КБ
Здійснення та цивільно-правовий захист особистого немайнового права на ім'я Р.Ю. Молчанов 32.1 КБ
Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аналіз законодавства А.Г. Арнаут 28.8 КБ
Земельне законодавство Соціалістичної Республіки В'єтнам і України: порівняльно-правовий аналіз Чау Тхі Хань Ван 26.0 КБ
Земельні правовідносини у селянських (фермерських) господарствах М.Я. Ващишин 30.3 КБ
Земельно-процесуальні правовідносини Д.В. Ковальський 29.9 КБ
Земля як об'єкт права власності за земельним законодавством України О.Г. Бондар 31.7 КБ
Зловживання довірою як спосіб вчинення злочину: поняття і кримінально-правове значення Г.М. Анісімов 34.8 КБ
Зловживання у сфері кримінального процесу О.Ю. Хабло 35.0 КБ
Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект О.В. Микитчик 35.7 КБ
Злочини з похідними наслідками в кримінальному праві Є.В. Шевченко 25.4 КБ
Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологі В.А. Мисливий 63.7 КБ
Злочини проти людяності: міжнародно-правовий аспект А.А. Маєвська 27.3 КБ
Злочини серед працівників ОВС України: їх детермінація та попередження О.А. Мартиненко 54.4 КБ
Злочини, пов'язані з банкрутством, в Україні: кримінально-правова характеристика О.Г. Фролова 31.4 КБ
Злочинна необережність: концепції, механізм і шляхи протидії С.І. Нежурбіда 27.2 КБ
Злочинність неповнолітніх та запобігання їй на регіональному рівні Юлія Андріївна Абросімова 47.0 КБ
Злочинність у сфері віросповідання та боротьба з нею М.В. Палій 28.1 КБ
Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження О.Г. Кальман 61.5 КБ
Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження А.А. Смирнов 34.2 КБ
Зміна договору найму (оренди) житла О.С. Омельчук 33.2 КБ
Зміст і гарантії забезпечення реалізації свободи пересування людини та громадянина в Україні О.Ф. Динько 31.4 КБ
Зміст організаційно-правових форм підприємницьких товариств: інтереси, функції, правові засоби К.О. Кочергіна 35.2 КБ
Зміст та класифікація фінансових правовідносин О.О. Дмитрик 26.6 КБ
Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні І.В. Мироненко 47.3 КБ
Зміст трудових правовідносин в сучасних умовах О.Я. Орловський 35.9 КБ
Змішані договори в цивільному праві України Р.А. Лідовець 29.2 КБ
Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов'язань Андрій Леонідович Ткачук 26.0 КБ
Зняття інформації з каналів зв'язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади Д.Б. Сергєєва 34.6 КБ
Зобов'язально-правові та спеціальні засоби захисту права власності в підприємницькій діяльності І.В. Болокан 36.8 КБ
Зобов'язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми Т.С. Ківалова 70.4 КБ
Зобов'язання відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності за цивільним законодавством О.А. Волков 38.1 КБ
Зобов'язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави І.Е. Берестова 36.7 КБ
Зобов'язання із публічної обіцянки винагороди Н.Ю. Голубєва 29.0 КБ
Зобов'язання України щодо прав людини у зв'язку зі вступом до Ради Європи М.Ф. Анісімова 30.9 КБ
Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного набуття або збереження майна за римським приватн Г.В. Пучкова 35.7 КБ
Зобов'язання, що виникають внаслідок завдання шкоди службовими особами митних органів, в цивільному І.Г. Калетнік 25.4 КБ
Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи В.А. Чернат 27.2 КБ
Зобов'язання, що виникають внаслідок створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або май М.Р. Габріадзе 32.6 КБ
Зобов'язання, що виникають з ведення чужих справ без доручення В.М. Зубар 25.7 КБ
Зовнішньоекономічні угоди з комерційним фінансуванням Н.В. Тараба 25.3 КБ
Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації) Д.В. Затенацький 32.0 КБ
Ідея прав людини у політико-правовій думці України (ІХ - початок ХХ століття) С.П. Мороз 34.1 КБ
Імміграційне законодавство Сполучених Штатів Америки (політико-правовий аналіз) М.Д. Катеринчук 22.2 КБ
Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір В.М. Парасюк 30.1 КБ
Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України О.І. Вінгловська 35.3 КБ
Імплементація міжнародно-правових зобов'язань України у сфері зовнішньої міграції С.В. Науменко 35.4 КБ
Імплементація норм міжнародного права в правовій системі ФРН І.П. Кияниця 26.0 КБ
Імплементація норм міжнародного права: правова теорія і практика України М.В. Блажиєвська 25.3 КБ
Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві С.Г. Волкотруб 25.1 КБ
Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання В.В. Кафарський 34.1 КБ
Інвестиційні договори на будівництво житла (цивільно-правовий аспект) В.А. Січевлюк 31.7 КБ
Індивідуалізація суб'єктів підприємницької діяльності Тетяна Миколаївна Малиновська 34.1 КБ
Індивідуальні трудові відносини: теоретично-правові аспекти Д.В. Сичов 30.1 КБ
Інститут громадянства Азербайджанської Республіки Ровшан Рагім огли Ісмаїлов 32.1 КБ
Інститут добровільного представництва в цивільному праві України І.Ю. Доманова 23.7 КБ
Інститут конституційного контролю в Чехословаччині, Чехії і Словаччині: історико-правове дослідження І.Є. Переш 29.1 КБ
Інститут моральної шкоди в кримінальному судочинстві України М.В. Сіроткіна 30.7 КБ
Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження Н.С. Наулік 33.6 КБ
Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий К.О. Закоморна 19.6 КБ
Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України Ю.В. Черняк 30.3 КБ
Інститут піклування над повнолітніми дієздатними особами за цивільним законодавством України Н.А. Аблятіпова 31.9 КБ
Інститут поруки за римським правом та його рецепція у цивільному праві України П.М. Федосєєв 32.5 КБ
Інститут потерпілого у кримінальному праві України Т.І. Присяжнюк 30.7 КБ
Інститут почесних консулів в міжнародному праві та практиці України С.В. Лозінська 31.8 КБ
Інститут Президента в системі державної влади України С.А. Агафонов 27.7 КБ
Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика О.Т. Волощук 45.3 КБ
Інститут президентства в Україні і США (порівняльно-правовий аналіз) О.В. Бойко 81.2 КБ
Інститут президентства в Україні: конституційно-правовий аспект Н.Г. Плахотнюк 30.1 КБ
Інститут смертної кари в Україні (міжнародно-правовий та історико-соціальний аспекти) Л.В. Діденко 30.0 КБ
Інститут судимості в кримінальному праві України Є.О. Письменський 50.7 КБ
Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект) В.М. Тернавська 32.2 КБ
Інститут тимчасового генерал-губернатора в Україні у кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Г.Г. Москаль 31.3 КБ
Інститути бюджетного права як підгалузі фінансового права Л.В. Вакарюк 39.4 КБ
Інститути конституційного права України: проблеми теорії та практики Олексій Віталійович Носенко 30.0 КБ
Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використання ресурс А.В. Кулько 38.2 КБ
Інтеграція знань як фактор розвитку науки криміналістики Р.В. Гурак 27.8 КБ
Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект Ю.М. Занік 24.5 КБ
Інформаційна функція цивільного права М.В. Матійко 32.5 КБ
Інформаційне забезпечення законотворчого процесу в Україні Олексій Петрович Маруженко 29.8 КБ
Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти) Є.Д. Лук'янчиков 57.9 КБ
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України Д.Я. Семир'янов 30.4 КБ
Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства Д.А. Іванов 35.0 КБ
Інформація як об'єкт цивільно-правових відносин Є.В. Петров 25.7 КБ
Іпотека підприємства як єдиного майнового комплексу А.А. Герц 29.7 КБ
Іпотечні цивільні правовідносини А.Р. Чанишева 44.8 КБ
Історичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917 - 1921 рр.) І.М. Заріцька 37.7 КБ
Історичний досвід становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість в Україні (XV О.О. Мозуляка 30.4 КБ
Історичний розвиток концепцій обгрунтування у логіці та філософії права (від античності до початку Х Д.О. Войтенко 38.9 КБ
Історія кримінально-правової боротьби з посяганнями на власність в Україні (1917 - 1927 роки) О.В. Волох 31.1 КБ
Істотні умови договору: теоретичний аспект І.І Зазуляк 31.3 КБ
Істотні умови трудового договору Т.В. Парпан 23.6 КБ
Кадрове забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні: адміністративно-правовий аспект Олег Григорович Боднарчук 38.9 КБ
Казна як суб'єкт цивільних правовідносин В.І. Ямковий 34.0 КБ
Касаційне провадження в господарському судочинстві України К.М. Біда 34.0 КБ
Категорія "час" у правовому вимірі О.В. Пушняк 32.1 КБ
Кваліфікація зайняття забороненими видами господарської діяльності М.Є. Короткевич 25.5 КБ
Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах М.П. Короленко 41.1 КБ
Кваліфікація сукупності злочинів Т.І. Созанський 42.7 КБ
Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів В.О. Останін 33.9 КБ
Київська міська поліція в середині ХІХ - на початку ХХ ст. О.О. Самойленко 21.8 КБ
Кінематографічний твір як об'єкт права інтелектуальної власності С.Ю. Бурлаков 35.2 КБ
Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці С.В. Веліканов 27.7 КБ
Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці М.В. Даньшин 27.7 КБ
Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади Н.Б. Капустіна 27.8 КБ
Клопотання в кримінальному процесі України О.В. Єні 39.2 КБ
Кодифікаційна діяльність в правовій системі України (загально-теоретичний аспект) Є.В. Погорелов 22.4 КБ
Кодифікаційні акти в системі законодавства України О.Я. Рогач 28.5 КБ
Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України І.О. Федоров 33.4 КБ
Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання Г.І. Чанишева 57.9 КБ
Колективні політичні права і свободи громадян України: конституційно-правовий аналіз В.І. Козлов 35.0 КБ
Колективно-договірне регулювання заробітної плати В.М. Божко 25.3 КБ
Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення С.П. Погребняк 29.5 КБ
Командитні товариства як суб'єкти підприємницької діяльності Ю.В. Яковлєв 26.4 КБ