Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 7, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Екотоксикологічне обгрунтування застосування сучасних пестицидів при вирощуванні ярих зернових культ - Г.Д. Матусевич
Проведено комплексну екотоксикологічну оцінку потенційного та фактичного ризику застосування пестицидів під час вирощування ярих культур. Встановлено, що застосування інтенсивних технологій вирощування ярих зернових культур сприяє підвищенню швидкості розпаду пестицидів. За інтегральною класифікацією визначено ступінь небезпеки пестицидів та обгрунтовано їх безпечне використання у процесі вирощування ярих культур за різних технологій за умов Північного Лісостепу України.

Імовірнісний розрахунок сталевих конструкцій на сумісну дію випадкових навантажень - В.О. Северин
Проведено комплексну екотоксикологічну оцінку потенційного та фактичного ризику застосування пестицидів під час вирощування ярих культур. Встановлено, що застосування інтенсивних технологій вирощування ярих зернових культур сприяє підвищенню швидкості розпаду пестицидів. За інтегральною класифікацією визначено ступінь небезпеки пестицидів та обгрунтовано їх безпечне використання у процесі вирощування ярих культур за різних технологій за умов Північного Лісостепу України.Erotic massage узнать больше.
аренда автовышки в саратове
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової влади С.В. Шевчук 80.4 КБ
Закінчення досудового слідства зі складанням обвинувального акта Ю.О. Гришин 33.8 КБ
Закон в системі нормативно-правового регулювання діяльності міліції Р.Я. Демків 31.0 КБ
Закон у системі нормативно-правових актів України Г.І. Дутка 29.8 КБ
Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація І.М. Овчаренко 33.8 КБ
Законне представництво у кримінальному процесі України В.В. Самолюк 39.1 КБ
Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ та шляхи її удосконалення О.П. Нагорний 28.5 КБ
Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії В.В. Самохвалов 30.0 КБ
Законність та обгрунтованість проведення слідчих дій як гарантія прав і свобод учасників кримінально О.А. Струць 67.1 КБ
Законність та обгрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у досудових ста В.І. Чорнобук 35.7 КБ
Законність у контексті профілактики правопорушень в службовій діяльності міліції України О.В. Ряшко 34.1 КБ
Законодавство про оплату праці в Україні другої половини XIX - XX ст. (історико-правове дослідження) І.І. Копайгора 67.5 КБ
Законодавство про основні політичні і громадські права і свободи підданих Російської імперії у другі В.А. Лизогуб 40.4 КБ
Законодавство про регламент Верховної Ради України: проблеми теорії і практики Сергій Володимирович Сас 32.8 КБ
Законодавство про страхування в Україні в період НЕПУ (1921 - 1929 рр.) К.М. Твердомед 29.6 КБ
Законодавча влада в системі розподілу державної влади в Україні Г.О. Федоренко 30.2 КБ
Законодавче забезпечення ветеринарної справи в Україні у ХХ столітті Малік Орудж огли Дурсунов 44.4 КБ
Законодавчий процес в Україні Ю.М. Перерва 39.1 КБ
Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення Л.М. Легін 46.3 КБ
Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і практики З.О. Погорєлова 27.3 КБ
Законодавчий процес і законодавча техніка у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії А.Ю. Іванова 32.5 КБ
Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції Т.С. Подорожна 33.4 КБ
Законотворчий процес в Україні: проблеми вдосконалення Олена Вікторівна Богачова 38.7 КБ
Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав Г.І. Глобенко 28.1 КБ
Закриття кримінальних справ у зв'язку з дійовим каяттям П.Л. Степанов 28.6 КБ
Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України Г.В. Рось 36.0 КБ
Замах на злочин: проблеми кримінально-правової кваліфікації та відповідальності Марія Дмитрівна Дякур 29.3 КБ
Заміна покарання більш м'яким при його відбуванні за кримінальним правом України В.П. Герасименко 26.4 КБ
Заохочення суспільно корисної мотивації: кримінально-правові та кримінологічні аспекти Н.Б. Хлистова 45.2 КБ
Заохочення як метод управління у сфері охорони здоров'я О.Г. Стрельченко 46.4 КБ
Заочний розгляд справи в цивільному процесі України Ю.В. Навроцька 40.9 КБ
Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян С.А. Мозоль 35.8 КБ
Запобігання злочинам серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції С.І. Халимон 44.9 КБ
Запобігання злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів І.В. Кириченко 36.6 КБ
Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України Ю.О. Левченко 51.7 КБ
Запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп'яніння О.С. Стеблинська 41.1 КБ
Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами Т.Л. Кальченко 26.9 КБ
Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах О.М. Рим 43.4 КБ
Запобігання корисливим злочинам в аграрному секторі економіки України В.Г. Сюравчик 32.4 КБ
Запобігання насильницьким злочинам щодо неповнолітніх в Україні Л.В. Левицька 32.4 КБ
Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом О.В. Пустовіт 34.4 КБ
Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин А.М. Бабенко 31.8 КБ
Запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків А.Є. Гутник 27.3 КБ
Запобігання поширенню наркотизму в Україні (кримінологічна та кримінально-правова характеристика) В.Г. Пшеничний 34.5 КБ
Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі П.М. Коваленко 38.1 КБ
Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України Л.В. Шевчук 23.5 КБ
Засада гласності та її обмеження в кримінальному судочинстві України В.В. Король 31.6 КБ
Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України В.В. Навроцька 27.7 КБ
Засоби адміністративного примусу у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах Ю.Я. Кінаш 20.6 КБ
Засоби державного примусу у правовій системі України О.М. Шевчук 35.7 КБ
Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові п О.Ю. Синявська 29.5 КБ
Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України А.О. Кодинець 26.0 КБ
Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов'язань М.В. Андріанов 27.7 КБ
Застава в системі запобіжних заходів у кримінальному процесі України Т.В. Данченко 29.6 КБ
Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов'язань С.В. Нижний 29.2 КБ
Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту за цивільним законодавством України Д.О. Мальцев 29.8 КБ
Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не пов'язаних з позбавленням О.О. Северин 48.0 КБ
Застосування заходів адміністративного примусу в умовах розбудови правової держави І.В. Мельник 30.1 КБ
Застосування заходів процесуального примусу, пов'язаних з ізоляцією особи В.В. Рожнова 30.0 КБ
Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи А.О. Філіп'єв 36.0 КБ
Застосування колізійних норм щодо спадкування в міжнародному приватному праві А.А. Степанюк 27.5 КБ
Застосування норм міжнародного права органами конституційної юрисдикції (європейський досвід) Н.М. Сергієнко 23.5 КБ
Застосування примусу під час провадження слідчих дій А.А. Благодир 31.9 КБ
Застосування цивільного законодавства до сімейних відносин О.В. Нєкрасова 28.0 КБ
Затримання особи, підозрюваної в скоєнні злочину А.К. Чернова 31.1 КБ
Затримання особи, яка вчинила злочин, як обставина, що виключає злочинність діяння В.Ф. Примаченко 41.2 КБ
Захисна функція профспілок, форми її реалізації Ф.А. Цесарський 30.4 КБ
Захисна функція юридичної допомоги в адміністративно-деліктному процесі Р.С. Титикало 34.5 КБ
Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення Р.В. Сінєльнік 35.4 КБ
Захисник як суб'єкт доказування в кримінальному процесі Н.М. Обрізан 35.1 КБ
Захист авторських прав у правовідносинах, які виникають у зв'язку з рекламою Г.О. Ульянова 31.2 КБ
Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності О.В. Безух 26.9 КБ
Захист від неправомірного використання ділової репутації суб'єктів господарювання у конкуренції В.С. Кулішенко 27.3 КБ
Захист економічної конкуренції: організаційно-правові засади державного управління О.О. Бакалінська 31.3 КБ
Захист жертв злочинів у міжнародному праві Т.Л. Сироїд 17.8 КБ
Захист майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах О.В. Титова 33.8 КБ
Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, Т.В. Лісніча 28.9 КБ
Захист патентного права на основі формули винаходу Т.С. Кириченко 24.4 КБ
Захист прав і свобод громадян у провадженні в справах про адміністративні правопорушення та їх забез С.М. Тараненко 28.0 КБ
Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України О.В. Ришкова 33.7 КБ
Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві Л.Д. Романадзе 35.9 КБ
Захист прав національних меншин в Україні М.М. Алмаші 20.1 КБ
Захист прав потерпілого в провадженні в справах про адміністративні правопорушення Михайло Романович Сиротяк 29.8 КБ
Захист прав суб'єктів господарювання від порушень органами державної влади О.В. Аушева 30.1 КБ
Захист прав суб'єктів інвестиційної діяльності В.М. Стойка 29.5 КБ
Захист прав та законних інтересів потерпілого від злочину в кримінальному судочинстві англо-американ Н.Б. Федорчук 39.0 КБ
Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному суді першої інстанції П.В. Вовк 35.1 КБ
Захист права на комп'ютерну програму (авторсько-правовий аспект) М.В. Селіванов 26.4 КБ
Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-прав В.Ю. Нікіфоров 28.4 КБ
Захист свідків та потерпілих у кримінальному процесі України Т.І. Панасюк 55.1 КБ
Захист честі, гідності, ділової репутації фізичної особи за законодавством України(за матеріалами су І.В. Саприкіна 45.2 КБ
Заходи адміністративного примусу в діяльності Державної прикордонної служби України В.В. Половніков 33.7 КБ
Заходи адміністративного примусу, не пов'язані з відповідальністю, в діяльності органів державної по А.В. Головач 31.7 КБ
Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз) І.М. Горбачова 48.2 КБ
Заходи запобігання та припинення адміністративних правопорушень на транспорті органами Державної авт В.В. Єгупенко 27.2 КБ
Збитки як категорія цивільного права України Т.Є. Крисань 44.4 КБ
Зближення контрактного права країн - членів Європейського Союзу: основні засоби та напрями О.О. Гайдулін 57.5 КБ
Звернення громадян як засіб забезпечення законності в діяльності місцевих органів виконавчої влади В.П. Тарануха 28.4 КБ
Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини В.П. Кононенко 38.7 КБ
Звичаєве право: сутність, генеза, чинність М.М. Жовтобрюх 26.9 КБ
Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України О.О. Книженко 27.9 КБ
Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством Укр А.О. Клевцов 38.2 КБ
Звільнення від кримінальної відповідальності О.С. Козак 39.1 КБ
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям О.О. Житний 31.6 КБ
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки Т.Б. Ніколаєнко 37.4 КБ
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим Ж.В. Мандриченко 26.9 КБ
Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та його відбування за злочини у сфері го А.І. Золотарьов 30.3 КБ
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з її дійовим каяттям М.Є. Григор'єва 27.2 КБ
Звільнення працівників органів внутрішніх справ за порушення дисципліни і законності (теоретико-прав С.В. Попов 26.9 КБ
Зворотна дія кримінального закону в часі Ю.А. Пономаренко 27.4 КБ
Згвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та їх попередження А.С. Лукаш 30.9 КБ
Здійснення адвокатом захисту у стадії апеляційного перегляду рішень суду першої інстанції О.В. Острогляд 35.7 КБ
Здійснення громадянами права приватної власності в Україні Н.В. Безсмертна 31.1 КБ
Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти) В.П. Печуляк 31.4 КБ
Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах змагальності та диспозитивності С.О. Ковальчук 34.3 КБ