Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Мікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином - Т.І. П'ятковський
Наведено результати мікробіологічного дослідження експериментальної опікової рани, неушкодженої шкіри здорових осіб, опікової (II - IIIА - Б ступенів) рани й аналогічної ділянки неушкодженої шкіри у опечених. Підтверджено, що мікробний пейзаж такої рани змінюється залежно від періоду її розвитку. Установлено, що опікову рану (експериментальну та у потерпілих) спочатку колонізують представники нормальної мікрофлори шкіри, а саме, стафілококи, бацили, мікрококи, коринебактерії. Пізніше у рані з'являються P. aeruginosa та представники родини Enterobacteriaceae, зростає частота виявлення S. aureus. Вивчено антибіотикочутливість одержаних штамів мікроорганізмів. Показано появу полірезистентних мікроорганізмів в опіковій рані у пацієнтів комбустологічного стаціонару, переважно S aueus і P. aeruginosa. Досліджено адгезивні й антагоністичні властивості виділених штамів мікроорганізмів у порівнянні з ними пробіотичного штаму Aerococcus viridans N 167. Доведено, що кокова флора, зокрема стафілококи, має високі адгезивні властивості, а штами Bacillus spp. на непошкодженій шкірі та P. aeruginosa в опіковій рані мають виражені антагоністичні властивості. Установлено, що A. viridans має високі адгезивні й антагоністичні властивості, затримуючи ріст клінічно важливих мікроорганізмів. Доведено клінічну ефективність препарату А-бактерин стосовно корекції мікробіоценозу поверхневих опікових ран, підтверджено його нешкідливість і добру переносимість хворими.

Методика оцінки впливу коливань рідкого палива на динамічні властивості авіаційно-космічної системи - О.Є. Сокульський
Наведено результати мікробіологічного дослідження експериментальної опікової рани, неушкодженої шкіри здорових осіб, опікової (II - IIIА - Б ступенів) рани й аналогічної ділянки неушкодженої шкіри у опечених. Підтверджено, що мікробний пейзаж такої рани змінюється залежно від періоду її розвитку. Установлено, що опікову рану (експериментальну та у потерпілих) спочатку колонізують представники нормальної мікрофлори шкіри, а саме, стафілококи, бацили, мікрококи, коринебактерії. Пізніше у рані з'являються P. aeruginosa та представники родини Enterobacteriaceae, зростає частота виявлення S. aureus. Вивчено антибіотикочутливість одержаних штамів мікроорганізмів. Показано появу полірезистентних мікроорганізмів в опіковій рані у пацієнтів комбустологічного стаціонару, переважно S aueus і P. aeruginosa. Досліджено адгезивні й антагоністичні властивості виділених штамів мікроорганізмів у порівнянні з ними пробіотичного штаму Aerococcus viridans N 167. Доведено, що кокова флора, зокрема стафілококи, має високі адгезивні властивості, а штами Bacillus spp. на непошкодженій шкірі та P. aeruginosa в опіковій рані мають виражені антагоністичні властивості. Установлено, що A. viridans має високі адгезивні й антагоністичні властивості, затримуючи ріст клінічно важливих мікроорганізмів. Доведено клінічну ефективність препарату А-бактерин стосовно корекції мікробіоценозу поверхневих опікових ран, підтверджено його нешкідливість і добру переносимість хворими.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Державне регулювання внутрішньої торгівлі в Україні (організаційно-правовий аспект) В.В. Хасанова 35.5 КБ
Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу (організаційно-правові питання) А.Л. Бейкун 19.0 КБ
Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні (організаційно-правовий аспект) С.І. Юшина 27.5 КБ
Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв В.Й. Развадовський 55.7 КБ
Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект) О.П. Рябченко 50.5 КБ
Державне управління забезпеченням діяльності судів загальної юрисдикції А.А. Стрижак 32.0 КБ
Державне управління на місцевому рівні: адміністративно-правовий аспект А.А. Манжула 27.8 КБ
Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за матеріалами діяльнос В.А. Доманський 73.5 КБ
Державний комітет у системі органів виконавчої влади А.В. Макаренко 28.0 КБ
Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання) В.С. Шестак 31.3 КБ
Державний контроль діяльності учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект) І.Г. Андрущенко 29.7 КБ
Державний контроль за використанням та охороною земель сільськогосподарського призначення Т.С. Кичилюк 32.3 КБ
Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект) О.М. Литвак 60.0 КБ
Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні Н.В. Карнарук 33.6 КБ
Державний контроль на ринку цінних паперів України Г.М. Остапович 30.3 КБ
Державний контроль у галузі чорної металургії в Україні: організаційно-правовий аспект П.С. Лютіков 40.6 КБ
Державний контроль у сфері господарської діяльності: адміністративно-правові засади І.С. Орехова 38.8 КБ
Державний контроль у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій Ю.В. Кочетков 31.2 КБ
Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності С.С. Вітвіцький 25.4 КБ
Державний контроль у сфері національної безпеки України В.Ю. Кобринський 40.8 КБ
Державний лад і право на Буковині в 1774 - 1918 рр. М.В. Никифорак 68.5 КБ
Державні утворення в Криму наприкінці 1918 - в 1920 рр.: історико-правове дослідження Д.В. Велігодський 41.2 КБ
Державні цінні папери як об'єкти цивільних прав В.П. Харицький 30.6 КБ
Державно- правовий механізм митної політики України Борис Анатолійович Кормич 31.2 КБ
Державно- правові погляди академіка С.С.Дністрянського В.І. Возьний 42.9 КБ
Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності Л.В. Андрущенко 42.2 КБ
Державно-правовий механізм захисту прав неповнолітніх в Українській РСР (60 - початок 80-х рр. XX ст С.В. Несинова 31.7 КБ
Державно-правові засади громадянського суспільства Н.В. Філик 30.4 КБ
Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект Ю.Г. Барабаш 60.1 КБ
Державно-правові погляди І.І.Петрункевича Г.П. Мазур 37.9 КБ
Державно-правові погляди М.І.Палієнка В.А. Пашнєва 42.1 КБ
Державно-правові погляди Павла Скоропадського А.Я. Хитра 30.0 КБ
Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 р Володимир Степанович Макарчук 59.3 КБ
Дефектність фактичних складів Г.М. Чувакова 31.2 КБ
Децентралізація публічної влади в унітарній державі Р.А. Колишко 27.3 КБ
Джерела адміністративного права України О.В. Константий 18.3 КБ
Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових Г.Л. Чигрина 36.0 КБ
Джерела канонічного права (теоретико-правовий аналіз) С.В. Місевич 33.2 КБ
Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) О.П. Васильченко 32.2 КБ
Джерела міжнародно-правового регулювання праці Д.М. Величко 30.3 КБ
Джерела податкового права України Л.В. Жук 29.2 КБ
Джерела права Європейського Союзу К.В. Смирнова 29.5 КБ
Джерела права Європейського Союзу (міжнародно-правовий аналіз) О.М. Москаленко 26.1 КБ
Джерела права Європейського Союзу (теоретичні аспекти) О.В. Стрєльцова 40.0 КБ
Джерела права Лівобережної України першої половини XVIII століття В.З. Прус 38.8 КБ
Джерела права: теоретико-методологічні засади Н.М. Пархоменко 49.8 КБ
Джерела трудового права України О.М. Ярошенко 58.4 КБ
Джерела трудового права України В.Л. Костюк 25.6 КБ
Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України О.П. Герасимчук 41.9 КБ
Диспозитивність як елемент принципу змагальності у кримінальному процесі України М.О. Ноздріна 33.9 КБ
Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців Збройних сил України С.С. Тюрін 26.9 КБ
Дисциплінарна відповідальність прокурорів А.В. Пшонка 32.2 КБ
Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цив В.Ю. Москалюк 29.8 КБ
Дихотомія права: право публічне та право приватне О.В. Гончарук 40.5 КБ
Дізнання в митних органах Л.М. Дорофеєва 33.7 КБ
Дізнання в органах прикордонної служби України: процесуальні та організаційні аспекти О.В. Андрушко 31.7 КБ
Дільничний інспектор міліції як суб'єкт профілактики правопорушень: організаційно-правовий аспект В.М. Зінич 35.3 КБ
Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України) Р.О. Гаврилюк 60.4 КБ
Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно-правовий аспек О.О. Кулешов 37.3 КБ
Діяльність Конституційного Суду України щодо тлумачення Конституції України: теоретичний аспект П.В. Волвенко 34.9 КБ
Діяльність міліції щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень Г.В. Джагупов 30.5 КБ
Діяльність ОВС України з питань захисту культурної спадщини: адміністративно-правові аспекти Т.Г. Каткова 31.5 КБ
Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дос С.М. Алфьоров 32.4 КБ
Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністратив С.Г. Поволоцька 32.3 КБ
Діяльність органів внутрішніх справ щодо надання адміністративних послу: організаційно-правові питан Олександр Олександрович Сосновик 30.1 КБ
Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах В.О. Негодченко 41.1 КБ
Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і г І.Л. Литвиненко 23.6 КБ
Діяльність органів місцевого самоврядування щодо здійснення делегованих функцій та повноважень викон О.М. Алтуніна 37.7 КБ
Діяльність правоохоронних органів і неурядових організацій та їх взаємодія щодо запобігання та борот Т.І. Возна 31.5 КБ
Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім'ї О.В. Ковальова 38.9 КБ
Діяльність транспортної міліції в Україні щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері п В.М. Бабакін 28.8 КБ
Діяльність транспортної міліції щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирськом О.О. Юхно 38.9 КБ
Діяльність центрів зв'язків з громадськістю органів внутрішніх справ України щодо зміцнення правопор В.А. Комаров 30.6 КБ
Добровільна відмова при співучасті Ю.В. Гродецький 25.3 КБ
Добровільне представництво у цивільному процесі України С.А. Чванкін 32.2 КБ
Довірче позбавлення волі як вид кримінального покарання Л.О. Мостепанюк 28.6 КБ
Договір банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті Є.В. Карманов 27.0 КБ
Договір банківського вкладу (депозиту) за цивільним законодавством України В.В. Спіжов 59.8 КБ
Договір дарування за цивільним кодексом України Арсен Миколайович Ісаєв 32.1 КБ
Договір довірчого управління майном як форма реалізації правового інституту довірчого управління май І.В. Венедіктова 33.3 КБ
Договір довічного утримання О.М. Великорода 27.7 КБ
Договір доручення Н.В. Федорченко 26.8 КБ
Договір зберігання у цивільному праві Е.М. Грамацький 33.8 КБ
Договір комісії за цивільним кодексом України О.М. Сибіга 41.9 КБ
Договір комісії і агентський договір у цивільному праві Р.В. Колосов 36.1 КБ
Договір кредитування індивідуального житлового будівництва О.В. Соболєв 29.4 КБ
Договір купівлі - продажу земельної ділянки К.І. Кучерук 27.1 КБ
Договір купівлі-продажу об'єктів приватизації (на матеріалах арбітражної практики України) Н.С. Демченко 28.3 КБ
Договір купівлі-продажу у міжнародному приватному праві Амджан Санад Тумалла Сауд 33.2 КБ
Договір морського перевезення вантажу (порівняльний аспект) Є.Д. Стрельцова 26.1 КБ
Договір морського страхування М.О. Спаська 24.2 КБ
Договір на створення та розповсюдження реклами О.Р. Шишка 33.8 КБ
Договір найму (оренди) житла за цивільним законодавством України Я.В. Гуляк 33.1 КБ
Договір найму житла В.Я. Бондар 26.2 КБ
Договір оренди державного та комунального нерухомого майна Ю.О. Серебрякова 32.2 КБ
Договір оренди транспортних засобів Е.В. Вакулович 30.5 КБ
Договір охорони майна С.П. Довбій 27.1 КБ
Договір перевезення вантажів у внутрішньому водному сполученні Георгій Валерійович Самойленко 30.5 КБ
Договір перевезення вантажу повітряним транспортом за цивільним правом України І.О. Безлюдько 30.8 КБ
Договір переробки давальницької сировини І.В. Бабіч 34.4 КБ
Договір перестрахування К.Г. Семенова 27.4 КБ
Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві І.А. Діковська 29.6 КБ
Договір позички за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному законодавстві У В.О. Гончаренко 32.1 КБ
Договір поставки за законодавством України: цивільно-правовий аспект В.В. Алямкін 42.1 КБ
Договір приєднання в цивільному праві України О.В. Лехкар 35.0 КБ
Договір притримання у цивільному праві України Д.В. Соколянський 36.6 КБ
Договір про надання фінансових послуг у цивільному праві України Н.В. Дроздова 30.3 КБ
Договір про професійну підготовку у вищому навчальному закладі С.А. Загородній 29.5 КБ
Договір про розподіл продукції: цивільно-правові аспекти О.І. Коморний 30.7 КБ
Договір про спільну діяльність Оксана Євгенівна Блажівська 30.2 КБ
Договір ренти М.П. Апанасюк 24.3 КБ
Договір страхування відповідальності В.М. Никифорак 34.3 КБ
Договір страхування майна фізичних осіб В.В. Ельбрехт 37.4 КБ
Договір транспортного експедирування О.С. Кужко 31.3 КБ
Договір управління житлом: цивільно-правовий аспект Т.Д. Суярко 29.7 КБ