Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Реакційна здатність функціональних детергентів на основі альфа-нуклеофілів у процесах переносу ациль - Є.А. Карпічев


Міжфазний тепломасообмін у генераторі водяної шуги при випарному охолодженні розсолу - Т.П. Михайленко
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Відповідальність боржника за передбачуване невиконання зобов'язання Т.С. Ківалова 25.8 КБ
Відповідальність військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС за скоєння адмініс С.О. Шапаренко 36.6 КБ
Відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння Ю.Ю. Блажевич 25.7 КБ
Відповідальність держав за порушення міжнародних зобов'язань у галузі прав людини Л.Г.огли Гусейнов 57.9 КБ
Відповідальність за незаконну лікувальну діяльність за КК України (аналіз складу злочину, питання кв А.О. Байда 32.3 КБ
Відповідальність за порушення законодавства про захист конкуренції І.А. Шуміло 29.4 КБ
Відповідальність за порушення лісового законодавства Л.В. Мендик 36.3 КБ
Відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали а Н.Д. Квасневська 42.2 КБ
Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України В.М. Підгородинський 32.0 КБ
Відповідальність за умисне вбивство з корисливих мотивів за кримінальним законодавством України С.Д. Бережний 33.7 КБ
Відповідальність за хабарництво за кримінальним законодавством Йорданії і України (порівняльно-право Акрам Трад Аль-Фаїз 24.1 КБ
Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно- Д.І. Крупко 35.6 КБ
Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки Г.Л. Пендяга 23.3 КБ
Відповідальність працівників податкової міліції за адміністративні проступки та порядок її реалізаці В.О. Кузнєцов 32.2 КБ
Відповідальність слідчого: кримінально-процесуальні засади Л.В. Гаврилюк 31.9 КБ
Відповідальність спеціального суб'єкта злочину за кримінальним правом України В.І. Терентьєв 31.9 КБ
Відповідальність сторін за міжнародним договором комерційного посередництва О.В. Трояновський 41.8 КБ
Відповідальність учасників господарського товариства як засіб захисту інтересів його кредиторів (пор Б.В. Шуба 34.9 КБ
Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів В.М. Стратонов 30.3 КБ
Відшкодування заподіяної злочином шкоди за ініціативою суду в кримінальному судочинстві України М.В. Гузела 33.8 КБ
Відшкодування моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві І.М. Забара 23.4 КБ
Відшкодування моральної шкоди при порушенні трудових прав В.Д. Чернадчук 26.6 КБ
Відшкодування шкоди фізичній особі, що потерпіла від злочину, за цивільним законодавством Д.Ф. Плачков 34.7 КБ
Відшкодування шкоди, завданої громадянинові службовими особами органів внутрішніх справ України О.О. Лов'як 30.6 КБ
Відшкодування шкоди, завданої здоров'ю та життю особи, яка без відповідних повноважень рятувала майн Д.С. Шапошніков 38.5 КБ
Відшкодування шкоди, завданої малолітніми особами за цивільним законодавством України С.Я. Ременяк 33.8 КБ
Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання і досудового слідства в сист І.С. Ніжинська 31.4 КБ
Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю суду О.О. Боярський 33.6 КБ
Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями, чи бездіяльністю службових осіб органів О.В. Жила 32.0 КБ
Відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України М.М. Фролов 31.3 КБ
Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав громадян Л.П. Решетник 31.4 КБ
Війська НКВС (МВС) в Україні (1939-1953 рр.): історико-правовий аспект О.М. Калюк 35.4 КБ
Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення І.Ф. Корж 32.2 КБ
Військова служба як особливий вид державної служби в Україні В.М. Александров 30.4 КБ
Військове право у системі права України П.П. Богуцький 54.5 КБ
Військові злочини і покарання В.О. Бугаєв 28.3 КБ
Військові частини як суб'єкти цивільного права В.Й. Кісель 29.8 КБ
Віктимологічна профілактика насильницьких злочинів проти особистості А.Ю. Кулієв 40.5 КБ
Віктимологічна профілактика порушень правил безпеки дорожнього руху (ст.215 КК України) О.М. Мойсюк 22.8 КБ
Віктимологічна профілактика статевих злочинів щодо неповнолітніх С.С. Косенко 30.8 КБ
Владні повноваження Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України: проблем М.А. Микитюк 35.1 КБ
Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти) В.А. Устименко 58.3 КБ
Вневидові методики розслідування злочинів як напрямок удосконалення криміналістичної методики Б. Є. Лук'янчиков 28.0 КБ
Внутрівідомчий контроль як засіб забезпечення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ В.В. Новіков 30.8 КБ
Внутрішнє законодавство України як джерело міжнародного приватного права Т.В. Колісник 31.0 КБ
Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень С.М. Смоков 25.1 КБ
Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі В.І. Сало 35.2 КБ
Внутрішньоуправлінська діяльність Верховної Ради України (організаційно-правові засади) М.В. Развадовська 31.5 КБ
Вплив діяльності Європейського суду з прав людини на формування національних правозахисних систем і Віктор Анатолійович Капустинський 32.4 КБ
Вплив ідей лібералізму на формування української політико-правової думки М.Г. Чорний 31.9 КБ
Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави І.Б. Медицький 34.7 КБ
Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця Х по 40-ві роки ХІІІ століт Т.М. Федоренко 27.7 КБ
Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом та договором Л.В. Липець 39.0 КБ
Всебічність, повнота й об'єктивність процесуальної діяльності слідчого І.В. Чурікова 33.6 КБ
Встановлення і розбудова радянського державного режиму в Північній Буковині в 1940 - 1947 рр.: істор Ю.В. Сайфуліна 46.3 КБ
Встановлення і функціонування радянського режиму в Західній Україні у 1939 - 1941 рр. (державно-прав С.К. Кондратюк 32.9 КБ
Вчення про жертву злочину: соціально-правові основи В.О. Туляков 59.5 КБ
Гарантії забезпечення прав і свобод громадян в адміністративному процесі І.І. Сіліч 43.1 КБ
Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект) І.Й. Магновський 34.3 КБ
Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України В.М. Тертишник 88.9 КБ
Гарантії права власності на землю в Україні О.А. Вівчаренко 29.2 КБ
Гарантії правового захисту процесуальної самостійності та незалежності слідчого С.С. Охріменко 27.3 КБ
Гарантії суб'єктів провадження у справах про адміністративні проступки Б.Д. Мартиненко 30.4 КБ
Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення Н.В. Кохан 36.5 КБ
Гарантії фінансових установ як засіб цивільно-правового захисту прав та інтересів учасників цивільни К.Ю. Молодико 33.1 КБ
Гарантійні та компенсаційні виплати за законодавством України в умовах ринкової економіки А.М. Островерх 33.3 КБ
Гарантія у цивільному праві Л.О. Єсіпова 32.5 КБ
Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань В.М. Слома 25.4 КБ
Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу в регулюванні праці молоді Д.В. Назаров 34.2 КБ
Гармонізація податкового законодавства України з законодавством Європейських Співтовариств про непря К.В. Ященко 30.2 КБ
Гендерна рівність у праві України Олександра Миколаївна Руднєва 29.4 КБ
Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності Г.О. Стрілець 43.8 КБ
Генезіс і розвиток правових норм в галузі фізичної культури і здорового способу життя українського н Л.Д. Вострокнутов 35.3 КБ
Геокриміногенна обстановка в особливо великому промисловому місті (на основі статистичних даних по м Д.В. Федоренко 26.7 КБ
Гідність і честь у цивільному праві України А.О. Церковна 37.9 КБ
Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку ХІХ - початку ХХ сто Н.-Т.Ю. Аношина 36.5 КБ
Головні напрямки діяльності органів прокуратури України з попередження організованої злочинності С.С. Мірошниченко 35.3 КБ
Господарська діяльність з управління майном: поняття, суб'єкти, види (господарсько-правовий аспект) М.В. Мащенко 33.8 КБ
Господарська компетенція місцевих державних адміністрацій А.М. Захарченко 32.9 КБ
Господарська компетенція обласних рад та обласних державних адміністрацій Є.В. Кулакова 33.4 КБ
Господарський договір про надання консультаційних послуг О.В. Сукманова 29.7 КБ
Господарсько-правова відповідальність підприємств за порушення на споживчому ринку Л.Р. Левчук 33.2 КБ
Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні В.І. Кухар 33.8 КБ
Господарсько-правове забезпечення державної підтримки малого підприємництва в Україні І.В. Труш 30.0 КБ
Господарсько-правове забезпечення зовнішньоекономічної політики держави В.А. Юсупов 41.2 КБ
Господарсько-правове забезпечення корпоративних інтересів О.А. Воловик 36.0 КБ
Господарсько-правове забезпечення корпоративного контролю в акціонерних товариствах О.М. Переверзєв 38.7 КБ
Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту К.С. Пісьменна 40.5 КБ
Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг в Україні К.В. Масляєва 44.2 КБ
Господарсько-правове регулювання виробництва та торгівлі лікарськими засобами Л.І. Кущ 32.6 КБ
Господарсько-правові засоби забезпечення якості продукції М.М. Кузьміна 46.6 КБ
Господарсько-правові засоби попередження банкрутства О.О. Степанов 35.3 КБ
Господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків Н.М. Дятленко 31.5 КБ
Господарсько-правові способи захисту прав акціонерів на акції Н.О. Виноградова 29.5 КБ
Громадський контроль за діяльністю міліції С.Г. Братель 34.7 КБ
Громадський порядок як об'єкт кримінально-правової охорони І.М. Копотун 38.0 КБ
Громадянин як суб'єкт податкових правовідносин в умовах переходу до ринкової економіки О.В. Бакун 16.6 КБ
Громадянство України як конституційно-правовий інститут М.І. Суржинський 39.5 КБ
Громадянство України: конституційно-правові основи Р.Б. Бедрій 31.4 КБ
Громадянські права і свободи людини за Конституцією України І.О. Шумак 16.9 КБ
Грошові зобов'язання учасників господарських відносин О.П. Подцерковний 62.2 КБ
Групова злочинність та її попередження О.В. Головкін 30.7 КБ
Групова корисливо-насильницька злочинність молоді та її попередження Н.В. Яницька 35.3 КБ
Гуманістичні основи організації державної влади В.В. Ладиченко 75.0 КБ
Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві В.І. Мотиль 30.3 КБ
Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект Г.В. Бублик 34.7 КБ
Деліктний феномен в адміністративному праві України В.К. Колпаков 72.7 КБ
Деліктологія порушень митних правил О.В. Сєрих 26.7 КБ
Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи В.В. Кривенко 30.4 КБ
Держава Україна як суб'єкт міжнародного приватного права І.С. Ніколаєв 32.9 КБ
Державна влада як інститут конституційного права України Т.В. Чехович 30.0 КБ
Державна допомога сім'ям з дітьми як форма соціально-правового захисту Л.В. Кулачок 31.8 КБ
Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: орган І.В. Арістова 58.4 КБ
Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування Ю.П. Битяк 56.3 КБ
Державне політичне управління УСРР (1922 - 1934 рр.): історико-юридичний аналіз В.Т. Окіпнюк 32.3 КБ