Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Моделювання рухів зображення джерела у гравітаційно-лінзових системах - С.А. Салата
Досліджено рух центру яскравості зображення джерела з урахуванням його розмірів під час проходження однієї точкової маси поблизу променя зору. Вперше показано, що під час проходження мікролінзи на фоні неточкового джерела траєкторія центру яскравості його зображення має вигляд трипелюсткової кривої, з якої можна одержати інформацію про розмір джерела. Одержано траєкторії для різних розмірів симетричного джерела. Визначено, що розмір джерела (квазара) є різним у різних діапазонах спектра. Вперше одержано траєкторії центру яскравості зображення джерела у разі мікролінзування однією масою за наявності зовнішнього фонового поля, яке може виникати за наявності інших мас у площині лінзи. Показано, що фонове поле суттєво впливає на якісний вид траєкторії. У випадку мікролінзування з великою кількістю мікролінз без фонового поля (нульовий зсув у рівнянні лінзи) вперше одержано залежність статистичних характеристик руху мікролінзованого зображення від оптичної густини за різних розмірів джерела. Визначено, що середня швидкість центру яскравості зображення суттєво залежить від крайових ефектів у процесі моделювання, але одержані результати щодо варіацій швидкості слабо залежать від далекодіючих ефектів. За наявності фонового поля (ненульовий зсув) одержано залежності статистичних характеристик руху центру яскравості зображення від зсуву та внеску неперервної компоненти речовини, яка моделює можливий внесок темної речовини.

Сучасний стан рослинного покриву м. Сімферополя - Д.В. Єпіхін
Досліджено рух центру яскравості зображення джерела з урахуванням його розмірів під час проходження однієї точкової маси поблизу променя зору. Вперше показано, що під час проходження мікролінзи на фоні неточкового джерела траєкторія центру яскравості його зображення має вигляд трипелюсткової кривої, з якої можна одержати інформацію про розмір джерела. Одержано траєкторії для різних розмірів симетричного джерела. Визначено, що розмір джерела (квазара) є різним у різних діапазонах спектра. Вперше одержано траєкторії центру яскравості зображення джерела у разі мікролінзування однією масою за наявності зовнішнього фонового поля, яке може виникати за наявності інших мас у площині лінзи. Показано, що фонове поле суттєво впливає на якісний вид траєкторії. У випадку мікролінзування з великою кількістю мікролінз без фонового поля (нульовий зсув у рівнянні лінзи) вперше одержано залежність статистичних характеристик руху мікролінзованого зображення від оптичної густини за різних розмірів джерела. Визначено, що середня швидкість центру яскравості зображення суттєво залежить від крайових ефектів у процесі моделювання, але одержані результати щодо варіацій швидкості слабо залежать від далекодіючих ефектів. За наявності фонового поля (ненульовий зсув) одержано залежності статистичних характеристик руху центру яскравості зображення від зсуву та внеску неперервної компоненти речовини, яка моделює можливий внесок темної речовини.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Адміністративно-правові та організаційні засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масов А.В. Лебедєва 37.8 КБ
Адміністративно-процесуальний статус суб'єктів провадження в справах про порушення митних правил В.В. Нижникова 39.3 КБ
Адміністративно-процесуальні гарантії прав та свобод громадян О.В. Пабат 34.1 КБ
Адміністративно-процесуальні строки А.В. Баб'як 30.7 КБ
Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на мі О.М. Литвинов 32.0 КБ
Адміністративно-територіальний устрій України в 1920 - 1930-х рр. і його впливи на організацію держа І.М. Скуратович 25.0 КБ
Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції І.О. Панов 30.7 КБ
Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України А.Б. Калюта 28.6 КБ
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ С.М. Гусаров 65.5 КБ
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду В.Д. Люблін 26.3 КБ
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної податкової служби України Ю.І. Руснак 29.9 КБ
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України Л.В. Серватюк 37.3 КБ
Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби В.В. Мартиновський 30.0 КБ
Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду В.М. Скавронік 32.9 КБ
Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України В.П. Чабан 28.9 КБ
Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізації О.О. Томкіна 33.6 КБ
Акти органів судової влади як джерело конституційного права України М.В. Мазур 48.2 КБ
Акти правотворчості Президента в республіках зі змішаною формою правління (загальнотеоретичний аспек Д.В. Мазур 34.5 КБ
Акти прямого народовладдя у правовій системі О.Г. Мурашин 47.2 КБ
Актуальні питання правозастосовчої діяльності у галузі екології А.В. Котелевець 26.1 КБ
Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та приципи кримінально-виконавчої діяльності: теорет А.Х. Степанюк 43.8 КБ
Актуальні проблеми загальної теорії прав людини С.П. Добрянський 31.4 КБ
Актуальні проблеми застосування науково-технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій В.В. Коваленко 62.7 КБ
Актуальні проблеми латентної злочинності В.Ф. Оболенцев 29.3 КБ
Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно- правові питання) Ю.Ф. Кравченко 19.2 КБ
Акція як об'єкт права власності О.С. Швиденко 31.1 КБ
Аліментні правовідносини в Україні Л.В. Афанасьєва 30.8 КБ
Амністія та помилування в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) Ольга Володимирівна Чепелюк 31.3 КБ
Антимонопольні правоохоронні засоби І.І. Туйськ 33.2 КБ
Антропологічний принцип у філософії права А.П. Кравченко 33.6 КБ
Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст.- 1775 р.) І.М. Паньонко 38.0 КБ
Апеляційне оскарження в цивільному процесі України Є.А. Чернушенко 38.4 КБ
Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України О.Ю. Костюченко 33.1 КБ
Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій В.І. Сліпченко 27.6 КБ
Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток Володимир Миколайович Коваль 33.9 КБ
Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку О.К. Вишняков 69.2 КБ
Арешт суден на забезпечення морських вимог (цивілістичні аспекти) О.А. Брильов 30.4 КБ
Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбуван Ю.В. Шинкарьов 28.8 КБ
Атестаційні провадження О.С. Бурлака 33.0 КБ
Атестація державних службовців в Україні В.Р. Кравець 28.9 КБ
Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації В.М. Дереконь 33.4 КБ
Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження І.В. Іваненко 32.3 КБ
Банки як суб'єкти податкових правовідносин Я.О. Берназюк 28.2 КБ
Банки як учасники адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності М.В. Старинський 33.0 КБ
Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві за Д.О. Гетманцев 34.8 КБ
Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти В.А. Бублейник 28.1 КБ
Боротьба з пожежами в житловому секторі (кримінально-правовий та кримінологічний аспекти) І.Г. Куц 35.6 КБ
Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорст О.П. Рябчинська 29.6 КБ
Боротьба зі злочинами, що вчиняються з використанням зброї Л.М. Кулик 36.4 КБ
Брокерський договір: цивільно-правовий аспект Ю.Г. Орзіх 35.2 КБ
Бюджетний процес за законодавством України Ніна Володимирівна Теремцова 37.7 КБ
Вексель як борговий цінний папір Сергій Володимирович Мирославський 30.6 КБ
Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект О.М. Балинська 30.0 КБ
Верховенство права: ідея, доктрина, принцип С.П. Головатий 85.2 КБ
Верховний суд США: становлення, особливості компетенції та роль у формуванні конституційного ладу де О.М. Ригіна 31.7 КБ
Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право А.І. Дмитрієв 57.9 КБ
Взаємна відповідальність особи і держави в контексті розбудови сучасної української держави Н.В. Іванчук 35.1 КБ
Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в У В.М. Кравчук 38.1 КБ
Взаємовідносини органів представницької та виконавчої влади в Автономній Республіці Крим: конституці О.О. Неделько 27.0 КБ
Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в Україні А.Р. Крусян 22.2 КБ
Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою у здійсненні правоохоронної діяльн Л.О. Фещенко 35.2 КБ
Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України В.В. Ковальов 35.7 КБ
Взаємодія слідчого з фахівцями під час збору інформації про особу, що скоїла злочин О.О. Волобуєва 32.6 КБ
Взаємодія суб'єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект) Д.Г. Заброда 31.8 КБ
Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами Ю.С. Назар 28.6 КБ
Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів Г.П. Цимбал 35.8 КБ
Вибори в парламенти країн СНД (порівняльно-правовий аспект) О.Ю. Тодика 25.9 КБ
Вибори до органів місцевого самоврядування: проблеми теорії і практики Р.М. Максакова 28.4 КБ
Виборче законодавство України та проблеми його вдосконалення О.В. Лавринович 23.4 КБ
Виборчий процес в Україні: конституційно-правові аспекти О.Б. Ковальчук 32.8 КБ
Виборчі комісії: правовий статус і організація роботи Т.В. Стешенко 24.4 КБ
Видача осіб в аспекті співвідношення міжнародного та національного права С.М. Вихрист 34.8 КБ
Види забезпечення належного виконання зобов'язань у цивільному праві України: єдність та диференціац Ігор Олексійович Проценко 32.4 КБ
Види слідів та використання їх при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (За мате О.І. Онисько 33.2 КБ
Види трудового договору за законодавством України Б.А. Римар 50.8 КБ
Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні О.М. Калачова 35.3 КБ
Виконавча влада: соціально-правова природа, особливості О.В. Хоменко 30.7 КБ
Виконання вексельних зобов'язань І.Ф. Сидоров 24.7 КБ
Виконання договорів з передачі майна у власність І.Б. Утєхін 38.2 КБ
Виконання заповіту О.Є. Кухарєв 33.3 КБ
Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт О.В. Ткачова 30.2 КБ
Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи Ю.В. Мантуляк 24.4 КБ
Використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних засобів, для доказування в О.О. Пунда 22.7 КБ
Використання досвіду поліції зарубіжних країн в діяльності міліції України по забезпеченню прав та с В.О. Січкар 31.6 КБ
Використання інституту мирової угоди у процедурі банкрутства Е.В. Сгара 29.0 КБ
Використання інформації, отриманої телекомунікаційним шляхом, у розслідуванні злочинів Т.В. Михальчук 45.8 КБ
Використання інформаційних систем в експертних підрозділах МВС України Ю.О. Пілюков 40.4 КБ
Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського ріш В.Я. Мацюк 51.8 КБ
Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розс В.В. Бірюков 36.3 КБ
Використання оперативної інформації як підстави для застосування заходів процесуального примусу у кр Е.Д. Коваленко 34.3 КБ
Використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів Н.Я. Дондик 30.3 КБ
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням комп'ютерних те Д.В. Пашнєв 31.8 КБ
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної вл І.Р. Курилін 27.4 КБ
Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст. 188(1)КК Україн Тетяна Анатоліївна Чумаченко 28.3 КБ
Вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз С.В. Дьоменко 32.0 КБ
Вимоги до працівників за трудовим правом України Н.М. Лукашева 28.0 КБ
Виникнення трудових правовідносин з державними службовцями А.В. Андрушко 24.7 КБ
Виникнення, розвиток та функціонування парламенту Канади (1647 - 1982 рр.) К.Б. Марисюк 27.3 КБ
Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання В.А. Бадира 29.2 КБ
Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та прак І.О. Сквірський 35.1 КБ
Виробничі кооперативи як суб'єкти цивільного права Р.В. Мавліханова 32.4 КБ
Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному процесі України Віталій Дмитрович Юрчишин 30.7 КБ
Витребування та подання предметів і документів як способи збирання доказів на досудових стадіях крим О.В. Астапенко 39.5 КБ
Вищі навчальні заклади як суб'єкти майнових правовідносин П.В. Нестеренко 35.5 КБ
Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження) В.М. Єрмолаєв 61.8 КБ
Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України М.М. Гультай 38.3 КБ
Виявлення, попереднє дослідження та вилучення саморобних вибухових пристроїв Т.М. Бульба 31.4 КБ
Відновлення майнових прав незаконно засуджених та реабілітованих громадян Г.Б. Яновицька 30.3 КБ
Відновлення провадження та проведення розслідування у справі за нововиявленими обставинами О.Ю. Татаров 35.5 КБ
Відносини в праві соціального забезпечення Н.М. Стаховська 28.8 КБ
Відносини держави і церкви: "симфонія влад" І.А. Бальжик 33.8 КБ
Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції Любов Ігорівна Заморська 30.1 КБ
Відомчий, судовий контроль та прокурорський нагляд за відмовою в порушенні кримінальної справи Л.М. Кирій 26.9 КБ
Відомчі засоби масової інформації в механізмі формування правосвідомості співробітників органів внут Ю.О. Легеза 32.1 КБ
Відповідальність батьків за неналежне виховання дітей за сімейним та цивільним законодавством Україн В.П. Мироненко 30.1 КБ