Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Геометричне моделювання поверхонь на основі спеціальних систем ортонормованих поліномів - В.М. Малкіна
Дисертація присвячена питанням побудови геометричних моделей за допомогою спеціальної системи ортонормованих поліномів. Пропонується новий спосіб побудови апроксимуючих кривих ліній і поверхонь на основі геометричної моделі у вигляді ряду Фур'є за особливим ортонормованим базисом, який дозволяє апроксимувати криві лінії і поверхні з особливостями при дотриманні різноманітних критеріїв наближення. На базі запропонованого способу розроблений новий підхід до моделювання процесів на основі їх диференціальних характеристик, що дозволяє вирішувати задачу Дирихле. Розроблений спеціальний обчислювальний алгоритм, що дозволяє знизити обчислювальну похибку.

Електромагнітне розсіяння у випадкових дисперсних середовищах: фундаментальна теорія і застосування - М.І. Міщенко
Дисертація присвячена питанням побудови геометричних моделей за допомогою спеціальної системи ортонормованих поліномів. Пропонується новий спосіб побудови апроксимуючих кривих ліній і поверхонь на основі геометричної моделі у вигляді ряду Фур'є за особливим ортонормованим базисом, який дозволяє апроксимувати криві лінії і поверхні з особливостями при дотриманні різноманітних критеріїв наближення. На базі запропонованого способу розроблений новий підхід до моделювання процесів на основі їх диференціальних характеристик, що дозволяє вирішувати задачу Дирихле. Розроблений спеціальний обчислювальний алгоритм, що дозволяє знизити обчислювальну похибку.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 28, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства (на прикладі України, Азерба Х.А. Джавадов 40.5 КБ
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб В.Д. Примак 25.9 КБ
Цивільно-правова охорона авторських прав в умовах розвитку інформаційних технологій І.І. Ващинець 34.0 КБ
Цивільно-правова охорона винаходів в Україні Я.Г. Воронін 32.6 КБ
Цивільно-правова охорона географічних зазначень в Україні М.І. Архипова 27.4 КБ
Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні М.В. Гура 36.4 КБ
Цивільно-правова охорона особистого життя фізичних осіб В.І. Бобрик 33.3 КБ
Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні О.М. Боярчук 29.3 КБ
Цивільно-правова охорона та захист прав виробників фонограм О.В. Ієвіня 28.2 КБ
Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики) В.П. Барбара 32.1 КБ
Цивільно-правове регулювання відносин по наданню медичної допомоги О.В. Крилова 32.9 КБ
Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва Л.І. Радченко 33.4 КБ
Цивільно-правове регулювання діяльності фізичної особи - підприємця О.О. Коломієць 23.5 КБ
Цивільно-правове регулювання договорів гри та парі в Україні Н.І. Майданик 38.2 КБ
Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним ре С.В. Мостовенко 28.6 КБ
Цивільно-правове регулювання договору простого товариства К.В. Шаперенков 32.9 КБ
Цивільно-правове регулювання доменних імен В.В. Бонтлаб 30.2 КБ
Цивільно-правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності О.С. Кравченко 27.2 КБ
Цивільно-правове регулювання іпотечного кредитування в Україні Н.М. Квіт 37.1 КБ
Цивільно-правове регулювання комерційних контрактів в Україні С.Є. Терьохін 28.4 КБ
Цивільно-правове регулювання комерційної таємниці як об'єкта права інтелектуальної власності в Украї Т.В. Івченко 44.8 КБ
Цивільно-правове регулювання лізингу в Україні В.С. Різник 32.7 КБ
Цивільно-правове регулювання особистого страхування Т.В. Блащук 27.5 КБ
Цивільно-правове регулювання перевезень таксі О.М. Нечипуренко 37.6 КБ
Цивільно-правове регулювання позикових відносин в Україні О.В. Кривенда 37.8 КБ
Цивільно-правове регулювання притримання О.А. Іваненко 29.2 КБ
Цивільно-правове регулювання ризикових (алеаторних) договорів І.С. Тімуш 31.2 КБ
Цивільно-правове регулювання страхування в сфері космічної діяльності В.В. Семеняка 29.7 КБ
Цивільно-правове становище громадян України в республіці Польща М.О. Самойлов 31.6 КБ
Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи І.Р. Калаур 31.6 КБ
Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права спільної власності фізичних осіб А.Б. Гриняк 31.3 КБ
Цивільно-правовий договір: поняття, функції та система В.Г. Олюха 34.4 КБ
Цивільно-правовий захист комп'ютерного програмного забезпечення А.С. Колісник 29.7 КБ
Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб Ж.Л. Чорна 46.1 КБ
Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України Г.А. Осетинська 32.1 КБ
Цивільно-правовий захист честі, гідності та репутації Р.О. Стефанчук 33.9 КБ
Цивільно-правовий механізм захисту права на недоторканність ділової репутації О.С. Жидкова 39.3 КБ
Цивільно-правовий статус бірж І.В. Плахіна 27.2 КБ
Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні Ю.В. Кривенко 30.1 КБ
Цивільно-правові аспекти вексельного обігу в Україні Л.В. Григоровська-Якубівська 27.4 КБ
Цивільно-правові аспекти договорів купівлі-продажу в оптовій торгівлі І.В. Апопій 28.5 КБ
Цивільно-правові аспекти договору оренди державного та комунального майна В.В. Мусієнко 30.2 КБ
Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя М.М. Дякович 23.8 КБ
Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні О.В. Гринюк 30.8 КБ
Цивільно-правові аспекти регулювання та взаємного захисту іноземних інвестицій на практиці України, О.С. Семерак 30.9 КБ
Цивільно-правові відносини при здійсненні рекламної діяльності Ю.І. Зоріна 38.7 КБ
Цивільно-правові договори в митній справі України І.В. Міщенко 32.1 КБ
Цивільно-правові договори з цінними паперами за законодавством України В.І. Гостюк 19.6 КБ
Цивільно-правові договори як підстави виникнення права приватної власності громадян Л.М. Николайчук 27.7 КБ
Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні В.М. Черниш 32.3 КБ
Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні І.О. Дзера 36.9 КБ
Цивільно-правові засоби здійснення права на медичну допомогу Т.В. Волинець 31.8 КБ
Цивільно-правові засоби індивідуалізації фізичних осіб Н.В. Волкова 37.7 КБ
Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій О.Г. Братель 43.2 КБ
Цивільно-правові питання здійснення аудиторської діяльності в Україні Р.М. Бурлаков 13.5 КБ
Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин І.В. Спасибо-Фатєєва 46.5 КБ
Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні Олена Велеонінівна Кохановська 62.7 КБ
Цивільно-правові проблеми управління акціонерним товариством С.В. Артеменко 29.5 КБ
Цивільно-правові способи захисту прав на об'єкти промислової власності О.Б. Андрейцева 37.7 КБ
Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин В.Л. Яроцький 60.2 КБ
Цінність держави як ії соціальна сутність (теоретико-методологічні аспекти дослідження) Ю.П. Лобода 29.3 КБ
Шахрайство за Кримінальним кодексом України 2001 року О.В. Смаглюк 31.2 КБ
Шлюбний договір у сімейному праві України О.О. Ульяненко 34.9 КБ
Шляхи оптимізації міжнародно-правового регулювання делімітації морських просторів М.З. Кулик 34.1 КБ
Шляхи удосконалення організації діяльності експертно-криміналістичної служби МВС України В.В. Ковальова 28.2 КБ
Штраф як вид покарання за кримінальним правом України В.О. Попрас 35.1 КБ
Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення Т.О. Коломоєць 26.2 КБ
Ювенальне право України: генезис та сучасний стан Н.М. Крестовська 104.7 КБ
Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно-правових актів Л.І. Чулінда 27.5 КБ
Юридична відповідальність суддів загальних судів України Л.Є. Виноградова 25.9 КБ
Юридична герменевтика як методологія здійснення правосуддя (філософсько-теоретичний аналіз) А.М. Бернюков 36.4 КБ
Юридична діяльність в англо-американській правовій сім'ї (теоретико-правові аспекти) Д.О. Тихомиров 58.7 КБ
Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти С.Д. Гусарєв 56.8 КБ
Юридична компаративістика: філософсько-методологічні засади О.Д. Тихомиров 55.9 КБ
Юридична конструкція податку І.І. Бабін 29.2 КБ
Юридична мова правозастосовних актів П.М. Балтаджи 38.9 КБ
Юридична особа як суб'єкт злочину: іноземний досвід та перспективи його застосування в Україні О.О. Михайлов 39.9 КБ
Юридична практика в правовій системі України М.І. Кагадій 25.4 КБ
Юридична природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина Л.В. Тацій 35.3 КБ
Юридична природа виконання наказу; кримінально-правова оцінка діяння особи, що віддала чи виконала п С.І. Дячук 19.5 КБ
Юридична природа прав учасників господарських товариств С.С. Кравченко 28.9 КБ
Юридична природа та місце офіційних інтерпретаційних актів у правовій системі України Л.Г. Матвєєва 33.5 КБ
Юридична соціологія: предмет та її місце в системі юридичних наук С.В. Савчук 37.0 КБ
Юридична техніка актів правозастосування Л.І. Пригара 31.9 КБ
Юридичний компроміс як фактор оптимізації механізму правового регулювання М.М. Новікова 26.8 КБ
Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності В.М. Крівцова 36.0 КБ
Юридичні гарантії права людини на соціальний захист в Україні В.А. Рудик 32.6 КБ
Юридичні гарантії права на працю при припиненні трудових правовідносин Ю.А. Джепа 50.2 КБ
Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України О.А. Ситницька 35.2 КБ
Юридичні гарантії права природокористування М.К. Черкашина 30.5 КБ
Юридичні гарантії реалізації права на працю особами віком до 18 років Я.А. Малихіна 42.1 КБ
Юридичні і соціальні аспекти сутності трудового договору у сучасних умовах В.В. Лазор 27.5 КБ
Юридичні факти в кримінальному процесі України І.І. Сливич 31.1 КБ
Юридичні факти в податковому праві Вікторія Григорівна Баландіна 41.4 КБ
Юридичні факти в системі правовідносин Г.В. Кикоть 26.1 КБ
Юридичні факти в сфері здійснення правоохоронної діяльності А.М. Завальний 34.1 КБ
Юридичні факти у трудовому праві України Л.В. Солодовник 28.5 КБ
Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин О.В. Данилюк 31.1 КБ
Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому Є.В. Корнійчук 37.7 КБ
Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів Н.В. Дрьоміна 27.8 КБ
Юрисдикція судів України за спеціалізацією В.В. Сердюк 33.2 КБ
Юрисдикція Суду Європейських співтовариств Т.В. Комарова 35.9 КБ