Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 27, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Планування сім'ї у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території - І.В. Кондратенко
На підставі клініко-лаборатних і функціональних методів ддослідження вивчено порівняльні аспекти різних методів контрацепції у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території, а також особливості формування та функціонального фетоплацентарного комплексу залежно від ступеня радіаційного забруднення. Науково обгрунтовано, розроблено та впроваджено практичні рекомендації щодо попередження непланованої вагітності з переходом на профілактику акушерських і перинатальних ускладнень за допомогою поетапного використання гормональних і фітопрепаратів.

Біохімічні закономірності розвитку помутнінь кришталика і підвищення стійкості організму до дії ката - І.П. Метеліцина
На підставі клініко-лаборатних і функціональних методів ддослідження вивчено порівняльні аспекти різних методів контрацепції у жінок, які мешкають на забрудненій радіонуклідами території, а також особливості формування та функціонального фетоплацентарного комплексу залежно від ступеня радіаційного забруднення. Науково обгрунтовано, розроблено та впроваджено практичні рекомендації щодо попередження непланованої вагітності з переходом на профілактику акушерських і перинатальних ускладнень за допомогою поетапного використання гормональних і фітопрепаратів.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 27, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Удосконалення інституту юридичної відповідальності як фактор формування демократичної, соціальної, п Л.В. Бєлая 38.7 КБ
Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки О.М. Коротка 31.5 КБ
Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Укр С.І. Запара 34.0 КБ
Удосконалення юридичних гарантій при притягненні працівників до матеріальної відповідальності Л.І. Суровська 20.7 КБ
Укладення та розірвання шлюбу за законодавством України О.Ю. Бикова 31.2 КБ
Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України С.О. Бородовський 32.8 КБ
Український світоглядно-філософський гуманізм як засада розвитку національної правової культури Галина Олександрівна Попадинець 35.6 КБ
Українські адвокати Східної Галичини як захисники у кримінальних справах по обвинуваченню у вчиненні І.Ю. Гловацький 42.9 КБ
Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (кримінально-правове та кримінологічне досліджен О.Л. Старко 35.4 КБ
Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони О.М. Лупіносова 29.6 КБ
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх О.В. Дащенко 31.5 КБ
Уніфікація міжнародного приватного права в Європейському Союзі О.В. Руденко 32.1 КБ
Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької конференції В.В. Попко 27.8 КБ
Уніфікація правового регулювання умов зовнішньоекономічних контрактів у міжнародному приватному прав О.К. Порфір'єва 29.5 КБ
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як суб'єкт забезпечення національної безпеки Укра В.Б. Барчук 31.0 КБ
Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти Олександр Олександрович Бандурка 53.9 КБ
Управління державною службою в Україні Д.В. Балух 42.4 КБ
Управління загальнодержавною системою забезпечення безпеки дорожнього руху М.М. Долгополова 28.3 КБ
Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного С.О. Кузніченко 27.0 КБ
Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади Н.П. Матюхіна 56.0 КБ
Управління природно-заповідним фондом в Україні: організаційно-правові питання В.М. Бевзенко 29.2 КБ
Управління процесами формування гендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти) К.Б. Левченко 46.3 КБ
Управління силами і засобами органів внутрішніх справ при ускладненні оперативної обстановки в сфері М.В. Корнієнко 41.8 КБ
Управління співробітництвом ОВС України з правоохоронними органами країн СНД: організаційно-правові В.С. Гуславський 60.3 КБ
Управління та правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ М.І. Іншин 19.3 КБ
Управління у сфері рекламної діяльності: організаційно-правовий аспект З.В. Кузнєцова 29.2 КБ
Управлінські відносини в системі органів виконавчої влади та їх правове регулювання В.А. Дерець 29.5 КБ
Управлінські процедури в діяльності органів прокуратури України С.А. Кулинич 29.9 КБ
Управлінські рішення щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ (організаційно- Віктор Павлович Ворушило 29.4 КБ
Установа виконання покарань як суб'єкт запобігання злочинам О.Г. Колб 68.5 КБ
Установи як юридичні особи І.П. Жигалкін 33.5 КБ
Установчі документи суб'єктів господарювання В.С. Петренко 30.2 КБ
Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах (на матеріалах судової практики) В.І. Пушай 30.3 КБ
Утвердження і забезпечення конституційних прав та свобод людини й громадянина в діяльності міліції В.О. Демиденко 21.8 КБ
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: проблеми відмежування від суміжни Юрій Миколайович Сухов 27.1 КБ
Участь захисника на досудовому слідстві Р.А. Чайка 32.2 КБ
Участь понятих у кримінальному процесі О.Л. Булейко 39.6 КБ
Участь прокурора у цивільному судочинстві України Т.О. Дунас 47.9 КБ
Участь спеціаліста в цивільному судочинстві Дарина Георгіївна Глушкова 38.3 КБ
Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах О.О. Первомайський 28.4 КБ
Участь третіх осіб у цивільно-правових зобов`язаннях І.О. Бровченко 37.0 КБ
Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах (на прикладі Міністерства оборони Укра С.О. Іванов 44.3 КБ
Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді В.А. Дем'янчук 41.2 КБ
Фікції в правовій системі України О.В. Ул'яновська 40.8 КБ
Філософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу О.М. Литвинов 36.2 КБ
Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України) М.Й. Штангрет 38.9 КБ
Філософсько-правова спадщина С.Оріховського: феномен професіоналізму правоохоронця О.М. Дуфенюк 30.6 КБ
Філософсько-правовий аналіз гендерної політики в Україні Юлія Володимирівна Івченко 38.9 КБ
Філософсько-правовий аналіз девіантної поведінки особистості А.В. Нікітін 28.5 КБ
Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави В.О. Нечипоренко 26.3 КБ
Філософсько-правовий аналіз розробки і використання електронних експертних систем у правозастосовчій О.В. Павлишин 31.6 КБ
Філософсько-правовий аналіз тероризму та боротьби з ним І.С. Смазнова 31.7 КБ
Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста С.С. Сливка 45.3 КБ
Фінансова-правова відповідальність в сучасній Україні: теоретичне дослідження А.Й. Іванський 54.9 КБ
Фінансове право України в ринкових умовах: проблеми формування, розвитку, застосування Андрій Трохимович Ковальчук 64.6 КБ
Фінансове право: галузь права, навчальна дисципліна і наука Т.М. Ямненко 33.1 КБ
Фінансові санкції за адміністративним законодавством України Р.А. Усенко 32.2 КБ
Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень З.М. Будько 31.5 КБ
Фінансово-правове (податкове) регулювання використання офшорів у господарській діяльності юридичних О.І. Зоріна 30.5 КБ
Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність С.І. Федчук 51.4 КБ
Фінансово-правове регулювання грошово-кредитних відносин А.Т. Ковальчук 37.3 КБ
Фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні Д.В. Кравцов 28.1 КБ
Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіж Т.А. Латковська 64.9 КБ
Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин (на прикладі паливно-енерге Н.М. Ковалко 39.5 КБ
Фінансово-правове регулювання фондового ринку України А.О. Приступко 37.7 КБ
Фінансово-правові аспекти регулювання банківського кредитування Г.Ю. Шемшученко 31.4 КБ
Фінансово-правові засади соціальних гарантій військовослужбовців в Україні Ю.О. Прудов 36.0 КБ
Фінансово-правові засади страхування в Україні В.М. Юрах 33.1 КБ
Фінансово-правові основи соціального захисту населення (порівняльний аналіз законодавства України, Ф Василь Миколайович Руденко 24.9 КБ
Фірмове найменування: регулювання та правова охорона за законодавством України І.В. Кривошеїна 29.9 КБ
Фомування правосвідомості громадян у процесі розбудови громадянського суспільства М.М. Цимбалюк 27.0 КБ
Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади С.К. Бостан 99.5 КБ
Форма трудового договору Д.Р. Лещух 24.4 КБ
Форми використання спеціальних пізнань в досудовому провадженні В.М. Ревака 33.5 КБ
Форми захисту трудових прав працівників І.В. Лагутіна 29.8 КБ
Форми і методи діяльності міліції громадської безпеки в сучасних умовах В.Ю. Кривенда 33.4 КБ
Форми та методи державного управління культурою в Україні І.Г. Ігнатченко 35.0 КБ
Форми та методи діяльності державної виконавчої служби Ф.В. Бортняк 40.1 КБ
Форми та способи протидії розслідуванню злочинів і засоби їх подолання (за матеріалами кримінальних Р.М. Шехавцов 30.5 КБ
Форми трудового права України: сутність, класифікація, тенденції розвитку Н.Ф. Чубоха 24.1 КБ
Формування Візантійської системи шлюбно-сімейного права (IV - VI ст.) В.І. Форманюк 2.5 КБ
Формування експериментальних умінь і навичок учнів у процесі вивчення електродинаміки в умовах сучас Н.О. Ментова 40.8 КБ
Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) М.М. Хамник 36.1 КБ
Формування корпусу професійних суддів України С.В. Прилуцький 27.9 КБ
Формування неправдивих показань, система тактичних прийомів їх виявлення і подолання Олена Яковлівна Переверза 27.9 КБ
Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна О.О. Ганзенко 27.4 КБ
Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства О.С. Дьоміна 35.2 КБ
Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні Н.Ю. Коваленко 34.2 КБ
Формування правосвідомості особистості військовослужбовців-прикордонників України В.І. Царенко 24.4 КБ
Формування системи національного законодавства (деякі питання теорії і практики) Є.П. Євграфова 27.7 КБ
Формування системи національної та міжнародної протидії сучасному наркобізнесу В.А. Тимошенко 61.4 КБ
Формування складу народних засідателів у судочинстві України С.О. Іваницький 37.3 КБ
Формування та розвиток правової культури в українському суспільстві (філософсько-правовий аналіз) Андрій Віталійович Скуратівський 24.5 КБ
Формування української правової традиції у сфері оподаткування та її втілення в розбудові національн Ю.М. Тлущак 34.2 КБ
Формування функції обвинувачення та її реалізації у кримінальному процесі І.В. Рогатюк 46.3 КБ
Функції держави у сфері місцевого самоврядування в Україні Г.В. Падалко 34.2 КБ
Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні І.В. Дробуш 29.7 КБ
Функції судів загальної юрисдикції в Україні: проблеми теорії та практики П.Ф. Карпечкін 28.1 КБ
Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики О.І. Головко 28.5 КБ
Функції територіальних громад як суб'єктів місцевого самоврядування в Україні О.В. Батанов 30.4 КБ
Функції трудового права В.І. Щербина 56.8 КБ
Функціонування адміністративних судів в Україні: організаційно-правові засади та їх реалізація І.В. Шруб 46.9 КБ
Функція захисту в кримінальному процесі України П.М. Маланчук 39.3 КБ
Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми В.О. Попелюшко 71.1 КБ
Характеристика кримінально-процесуальних відносин на початковому етапі досудового провадження Р.І. Назаренко 32.6 КБ
Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми М.В. Логвінова 34.2 КБ
Цивільна юрисдикція Д.М. Шадура 35.1 КБ
Цивільне право на українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження Х.В. Майкут 40.2 КБ
Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло Євген Олександрович Мічурін 30.6 КБ
Цивільний позов про компенсацію моральної шкоди в кримінальному процесі України О.В. Крикунов 28.6 КБ
Цивільний позов у кримінальному процесі України та країн континентальної правової системи: порівняль Ю.В. Циганюк 31.9 КБ
Цивільний позов як одна із форм забезпечення слідчим відшкодування шкоди, завданої злочином Я.О. Клименко 31.4 КБ
Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз А.Л. Паскар 34.3 КБ
Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг С.В. Антонов 31.4 КБ
Цивільно-правова відповідальність за порушення грошових зобов'язань Л.В. Тарасенко 29.8 КБ