Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Розв'язання двовимірних задач статики конічних оболонок змінної товщини на основі апроксимації функц - В.О. Цибульник
Розроблено підхід до розв'язання задач про напружено-деформований стан тонких замкнених конічних оболонок змінної товщини під дією нерівномірно розподіленого навантаження, за різних умов закріплення країв, що описується системою диференціальних рівнянь у частинних похідних, який передбачає використання рядів Фур'є за умов зведення двовимірної задачі до одновимірної та застосування стійкого числового методу дискретної ортогоналізації. З використанням розробленого підходу проведено розрахунки задач і аналіз напруженого стану конічних оболонок за певних умов на краях оболонки залежно від геометричних характеристик, виду прикладеного навантаження та змінної за одним чи двома координатними напрямками товщини.

Вдосконалення технології виробництва маслотних виливків поршневих кілець з високоміцного чавуну для - М.В. Боровик
Розроблено підхід до розв'язання задач про напружено-деформований стан тонких замкнених конічних оболонок змінної товщини під дією нерівномірно розподіленого навантаження, за різних умов закріплення країв, що описується системою диференціальних рівнянь у частинних похідних, який передбачає використання рядів Фур'є за умов зведення двовимірної задачі до одновимірної та застосування стійкого числового методу дискретної ортогоналізації. З використанням розробленого підходу проведено розрахунки задач і аналіз напруженого стану конічних оболонок за певних умов на краях оболонки залежно від геометричних характеристик, виду прикладеного навантаження та змінної за одним чи двома координатними напрямками товщини.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 26, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Сутність та функції авторитарного державного режиму в умовах переходу до демокраії (теоретико-методо В.В. Сухонос 32.5 КБ
Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її забезпеченні О.В. Іваненко 39.1 КБ
Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України С.М. Легуша 26.7 КБ
Сучасна держава в екстремальних ситуаціях: нормативи, органи, функції С.К. Могил 32.0 КБ
Сучасна корислива економічна злочинність та заходи її попередження М.Б. Бучко 34.0 КБ
Сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ О.Г. Фролова 56.5 КБ
Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий анал О.Р. Кібенко 62.2 КБ
Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістичного дослідження вогнепальної зброї Я.В. Новак 32.6 КБ
Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні Т.І. Фулей 32.1 КБ
Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і тактичні аспекти) В.К. Весельський 18.2 КБ
Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-правове дослідження) О.В. Тюріна 26.9 КБ
Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному приватному праві О.Т. Гіренко 47.7 КБ
Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві Б.В. Романюк 37.4 КБ
Сучасні технології в судовій акустиці (проблеми автоматизації експертних досліджень) Д.Д. Бєгов 28.6 КБ
Таємниці особистого життя людини та їх цивільно-правова охорона Н.В. Устименко 25.9 КБ
Тактика викриття організатора злочинного угруповання В.Б. Школьний 53.2 КБ
Тактика допиту потерпілих-жінок від насильницьких злочинів Т.П. Матюшкова 29.8 КБ
Тактика злочинної діяльності В.О. Сакало 25.1 КБ
Тактика проведення судово-почеркознавчої експертизи С.Г. Качурін 31.0 КБ
Тактика узнавання і впізнання під час досудового слідства М.О. Головецький 33.7 КБ
Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами Б.В. Щур 25.9 КБ
Тактико-криміналістичні та процесуальні основи пошуку та затримання злочинця В.О. Малярова 34.6 КБ
Тактичні операції при розслідуванні вбивств, що вчиняються організованими групами і злочинними орган С.Ф. Здоровко 23.3 КБ
Темпоральні характеристики права Ігор Гариславович Оборотов 52.7 КБ
Тенденції розвитку інституту конституційно-правового статусу жінок в Україні Н.В. Аніщук 25.7 КБ
Теоретико- правові засади поділу влади В.В. Ладиченко 19.0 КБ
Теоретико-методологічні засади інформаційного права України: реалізація права на інформацію О.Г. Марценюк 39.1 КБ
Теоретико-методологічні засади правотворчості С.В. Плавич 33.7 КБ
Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи Н.М. Оніщенко 47.0 КБ
Теоретико-методологічні основи юридичного прогнозування В.В. Андріюк 28.0 КБ
Теоретико-методологічні проблеми історико-правової науки в працях українських вчених ХІХ - початку Х О.М. Гетьман 29.4 КБ
Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України М.Б. Левицька 31.3 КБ
Теоретико-правові аспекти колізій у законодавстві України О.В. Майстренко 32.8 КБ
Теоретико-правові аспекти реалізації державного управління в умовах демократизації політичної систем А.М. Волощук 33.1 КБ
Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України Ю.Є. Максименко 33.4 КБ
Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні А.М. Кучук 33.4 КБ
Теоретико-правові основи організації та діяльності політичних партій в Україні О.В. Гейда 28.4 КБ
Теоретико-правові питання законотворчості Н.Ю. Задирака 35.0 КБ
Теоретико-правові питання координації державного фінансового контролю Д.Л. Зима 38.9 КБ
Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні С.М. Тимченко 36.8 КБ
Теоретико-правові проблеми захисту прав людини О.І. Наливайко 29.2 КБ
Теоретико-правові проблеми правового статусу неповнолітніх в Україні та забезпечення його реалізації С.П. Коталейчук 28.0 КБ
Теоретико-правові проблеми юридичного процесу О.В. Фатхутдінова 14.9 КБ
Теоретико-правові характеристики економічної функції сучасної держави О.М. Лощихін 61.7 КБ
Теоретико-прикладні проблеми встановлення моменту закінчення злочину Т.М. Данилюк 40.9 КБ
Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство В.В. Джунь 81.2 КБ
Теоретична модель правової держави і проблеми її реалізації в сучасних умовах Р.Ф. Гринюк 64.9 КБ
Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських О.М. Вінник 86.5 КБ
Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання О.Р. Зельдіна 59.6 КБ
Теоретичні аспекти удосконалення розгляду трудових спорів (конфліктів) в Україні В.О. Кабанець 32.8 КБ
Теоретичні закономірності дії правових приписів Л.О. Макаренко 30.3 КБ
Теоретичні засади державної влади в Україні Ю.О. Фрицький 60.4 КБ
Теоретичні засади і практика дослідження мікроскопічних слідів-відображень Н.О. Прокопенко 28.2 КБ
Теоретичні засади конституційних правовідносин в Україні Ю.В. Данилюк 35.2 КБ
Теоретичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України Лариса Давидівна Удалова 44.3 КБ
Теоретичні засади планування та організації розслідування злочинів Г.А. Хань 28.1 КБ
Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах О.Л. Мусієнко 30.9 КБ
Теоретичні засади та критерії обов'язкового призначення судових експертиз в кримінальному процесі Ук В.В. Курдюков 37.6 КБ
Теоретичні основи використання нормотворчої техніки І.О. Биля 33.8 КБ
Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином О.М. Миколенко 31.3 КБ
Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці О.В. Фунікова 32.9 КБ
Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні С.Я. Фурса 64.8 КБ
Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні І.С. Канзафарова 53.0 КБ
Теоретичні підходи до системи трудового права України в умовах ринкової економіки Ю.Ю. Івчук 28.7 КБ
Теоретичні проблеми банківських правочинів І.А. Безклубий 52.8 КБ
Теоретичні проблеми господарського договірного права О.А. Беляневич 55.5 КБ
Теоретичні проблеми ефективності законодавства в сфері державного управління С.А. Скриль 22.2 КБ
Теоретичні проблеми законодавчого процесу О.І. Ющик 80.1 КБ
Теоретичні проблеми захисту прав споживачів в Україні за договором купівлі-продажу С.А. Косінов 19.7 КБ
Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді Ю.Д. Притика 54.5 КБ
Теоретичні проблеми інституту президентства в Україні В.А. Шатіло 30.3 КБ
Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України О.О. Майданник 66.4 КБ
Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації В.О. Навроцький 50.2 КБ
Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин Н.М. Хуторян 51.9 КБ
Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституці І.В. Гамалій 26.2 КБ
Теоретичні проблеми представництва прокуратурою інтересів держави в арбітражних судах М.В. Руденко 50.5 КБ
Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв'язку в кримінальному праві (філософсько-правовий аналіз Н.М. Ярмиш 69.6 КБ
Теоретичні проблеми регламенту Верховної Ради України Н.В. Ганжа 28.4 КБ
Теоретичні проблеми та питання практики криміналістичного опису особи за зовнішністю І.В. Жолнович 29.0 КБ
Теоретичні та методичні основи судової гірничотехнічної експертизи Л.Г. Бордюгов 33.9 КБ
Теоретичні та методичні питання неідентифікаційних досліджень в судовому почеркознавстві Е.О. Івакін 25.7 КБ
Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму В.С. Журавський 59.3 КБ
Теоретичні та організаційно-технічні основи інформаційного забезпечення судово-балістичної експертиз Т.В. Тютюнник 34.9 КБ
Теоретичні та правові питання і практика криміналістичного забезпечення діяльності нотаріату Н.І. Пінчук 40.8 КБ
Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї А.В. Кофанов 28.2 КБ
Теоретичні та практичні аспекти пом'якшення покарання за кримінальним законодавством України С. В. Сахнюк 24.7 КБ
Теоретичні та практичні аспекти суверенітету народу, нації та держави В.Д. Гапотій 31.2 КБ
Теоретичні та практичні питання кримінальної відповідальності за фіктивні дії в підприємництві Е.П. Соловйов 34.8 КБ
Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізнично І.В. Пиріг 33.4 КБ
Теорія і практика докласичного міжнародного права О.В. Буткевич 76.9 КБ
Теорія криміналізації Д.О. Балобанова 30.9 КБ
Теорія та практика захисту моральних благ цивільним законодавством України Н.В. Павловська 26.4 КБ
Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria) О.О. Мережко 49.7 КБ
Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження П.Ф. Гураль 77.5 КБ
Територіальний устрій та місцеве самоврядування Республіки Польща (1945 - 2000 рр.) М.І. Марчук 36.2 КБ
Техніко-криміналістичне дослідження документів на транспортні засоби М.Ю. Будзієвський 35.4 КБ
Технологія як об'єкт господарсько-правового регулювання О.М. Давидюк 31.8 КБ
Типи правопізнання С.В. Ромашкін 41.0 КБ
Типи праворозуміння як методології основних філософсько-правових дискурсів В.М. Кравець 30.3 КБ
Тлумачення актів законодавства про оподаткування України І.Л. Самсін 32.1 КБ
Тлумачення актів цивільного законодавства України В.Я. Карабань 29.7 КБ
Тлумачення договору З.М. Юдін 32.1 КБ
Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду І.Д. Сліденко 28.6 КБ
Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти Ю.М. Оборотов 64.3 КБ
Традиція правового плюралізму: західна та східна інтерпретація В.В. Дудченко 61.5 КБ
Транснаціональні комп'ютерні злочини як об'єкт криміналістичного дослідження Л.В. Борисова 34.8 КБ
Транспарентність судової влади О.О. Овсяннікова 44.8 КБ
Транспортний коридор як форма правового регулювання ринку транспортних послуг в Україні Анастасія Володимирівна Міщенко 38.4 КБ
Трансформація адміністративної відповідальності: правові та організаційні засади Я.І. Кінаш 28.7 КБ
Треті особи в цивільному процесі України О.В. Бобровник 41.1 КБ
Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ - середина ХХ І.В. Іваньков 38.0 КБ
Тягар утримання майна і наслідки його порушення у цивільному праві України А.В. Маєвська 39.6 КБ
Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження П.В. Пушкар 28.7 КБ
Угоди про працю за трудовим законодавством України О.М. Дуюнова 36.4 КБ
Удосконалення діяльності навчальних закладів щодо запобігання злочинності неповнолітніх в Україні Л.С. Дубчак 36.1 КБ