Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Екологія вірусів та діагностика вірусних хвороб печериць - О.А. Бойко
Досліджено розповсюдження та шкодочинність вірусів печериць за умов довкілля, а також виробництва. Показано нерівномірність розповсюдження патогенів у регіонах Полісся, Лісостепу, Ботанічних садах України та біотехнологічних центрах. Враховано деструкцію органел клітин та зміни у габітусі рослин, які були експериментально інфіковано паличкоподібним вірусом печериць. Розглянуто основні властивості вірусів, які інфікують печерицю двоспарову (Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach). За умов біоценозів та штучних екосистем вивчено поширення паличкоподібного патогену, який мав певну серологічну спорідненість із вірусом тютюнової мозаїки. Розроблено систему відбору здорового посівного матеріалу грибів, яка включає ступеневий вірусологічний контроль усього біотехнологічного циклу їх вирощування. На підставі використання діагностику вірусів за методом Ухтерлоні, ІФА, електронномікроскопічний та інші методи проаналізовано локалізацію патогенів у грибах, посівному матеріалі, грунті, а також фекаліях тварин. Доведено, що вірусні хвороби печериць знижують урожай плодових тіл грибів у 1,5 - 3 рази, а їх збудники викликають патологічні зміни міцелію та плодових тіл. Запропоновано ключ-схему для оцінки посівного матеріалу та плодових тіл грибів, що ростуть за умов природних регіонів та вирощуються у штучних екосистемах з урахуванням симптомів хвороб, властивостей вірусів у динаміці росту та розвитку грибів. Розглянуто стійкість до вірусних хвороб різних штамів печериць. На основі властивостей збудників та їх циркуляції в екологічних нішах розроблено комплекс профілактичних заходів боротьби з вірусними інфекціями.

Метод і засоби підтримки мобільності в об'єднаних комп'ютерних мережах - Аль-Рабабах Мохаммад А.А.
Досліджено розповсюдження та шкодочинність вірусів печериць за умов довкілля, а також виробництва. Показано нерівномірність розповсюдження патогенів у регіонах Полісся, Лісостепу, Ботанічних садах України та біотехнологічних центрах. Враховано деструкцію органел клітин та зміни у габітусі рослин, які були експериментально інфіковано паличкоподібним вірусом печериць. Розглянуто основні властивості вірусів, які інфікують печерицю двоспарову (Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach). За умов біоценозів та штучних екосистем вивчено поширення паличкоподібного патогену, який мав певну серологічну спорідненість із вірусом тютюнової мозаїки. Розроблено систему відбору здорового посівного матеріалу грибів, яка включає ступеневий вірусологічний контроль усього біотехнологічного циклу їх вирощування. На підставі використання діагностику вірусів за методом Ухтерлоні, ІФА, електронномікроскопічний та інші методи проаналізовано локалізацію патогенів у грибах, посівному матеріалі, грунті, а також фекаліях тварин. Доведено, що вірусні хвороби печериць знижують урожай плодових тіл грибів у 1,5 - 3 рази, а їх збудники викликають патологічні зміни міцелію та плодових тіл. Запропоновано ключ-схему для оцінки посівного матеріалу та плодових тіл грибів, що ростуть за умов природних регіонів та вирощуються у штучних екосистемах з урахуванням симптомів хвороб, властивостей вірусів у динаміці росту та розвитку грибів. Розглянуто стійкість до вірусних хвороб різних штамів печериць. На основі властивостей збудників та їх циркуляції в екологічних нішах розроблено комплекс профілактичних заходів боротьби з вірусними інфекціями.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 24, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Релігійні норми та їх місце в системі соціально-правового регулювання суспільних відносин Ірина Володимирівна Міма 36.3 КБ
Релігійні організації як суб'єкти цивільних правовідносин В.Ф. Піддубна 40.7 КБ
Релігійні організації як суб'єкти цивільного права В.Д. Фучеджі 32.3 КБ
Реституція у сучасному кримінальному процесі України Р.В. Корякін 29.3 КБ
Реформування правової системи України як засіб підвищення її ефективності Я.І. Ленгер 33.3 КБ
Реформування служб органів внутрішніх справ, що здійснюють адміністративну діяльність В.І. Фелик 30.3 КБ
Реформування трудового законодавства в частині укладення трудового договору М.О. Міщук 33.2 КБ
Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи (теоретико-правовий аспект) З.П. Мельник 38.3 КБ
Рецепція принципів візантійської Еклоги сучасним сімейним та спадковим законодавством України Р.М. Достдар 30.8 КБ
Рецидивна злочинність молоді та її попередження Н.М. Пісоцька 29.5 КБ
Речові права на чуже майно В.В. Цюра 33.1 КБ
Речово-правові обмеження права приватної власності за стародавнім римським та сучасним цивільним пра О.О. Михайленко 31.9 КБ
Римське право - доктринальна першооснова права та юридичної науки в країнах романо-германської право Ю.А. Задорожний 34.6 КБ
Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України Ігор Володимирович Андронов 39.7 КБ
Робота з персоналом в органах та підрозділах ДПА України: теоретичні та організаційно-правові засади В.М. Момот 32.8 КБ
Роботодавець як суб'єкт трудового права О.Г. Середа 28.3 КБ
Розвиток і кодифікація земельного законодавства України О.М. Пащенко 27.9 КБ
Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізац Д.М. Лук'янець 54.3 КБ
Розвиток інституту іпотеки в Україні: історичний досвід, проблеми та перспективи А.В. Журавель 34.6 КБ
Розвиток конституційного законодавства в Україні (1917 - 1920) Н.В. Єфремова 29.0 КБ
Розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині XVII - XVIII ст. Д.І. Любченко 37.2 КБ
Розвиток міжнародно-правових принципів і норм у сфері убезпечення цивільної авіації Р.О. Герасимов 34.7 КБ
Розвиток науки аграрного права України Н.О. Багай 34.5 КБ
Розвиток науки кримінального права України після відновлення її державної незалежності (питання особ С.В. Хилюк 28.4 КБ
Розвиток прав жінок УРСР: національний та міжнародний аспекти (1917 - 1991 рр.) Н.О. Бондаренко 35.7 КБ
Розвиток споживчої кооперації на землях Наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку Х Г.А. Волошкевич 33.6 КБ
Розвиток теорії права у Київському університеті в ХІХ - на початку ХХ століття О.М. Ковальчук 32.0 КБ
Розвиток трудових відносин і законодавства про працю в Україні (1917 - 1929 рр.) О.М. Олійник 33.2 КБ
Розвиток філософії права в ХХ ст. (англо-саксонська традиція) Г.А. Вдовина 26.6 КБ
Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народно Л.В. Міхневич 56.6 КБ
Розгляд Антимонопольним комітетом України справ про порушення законодавства про захист економічної к Ю.В. Журик 36.9 КБ
Розгляд і вирішення клопотань на досудовому слідстві А.Ю. Строган 33.5 КБ
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за підставами організаційно-правового характе О.В. Прудивус 28.9 КБ
Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору О.А. Яковлєв 25.3 КБ
Розмежування морських просторів між прибережними державами у міжнародному морському праві: теорія і І.В. Дмитриченко 34.7 КБ
Розслідування вбивств, вчинених неповнолітніми О.О. Андрєєв 34.5 КБ
Розслідування зловживань владою або службовим становищем та перевищень влади або службових повноваже Д.А. Бондаренко 37.1 КБ
Розслідування злочинів організованих злочинних груп (тактико-психологічні основи) В.М. Варцаба 25.7 КБ
Розслідування злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних зас М.П. Климчук 31.3 КБ
Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади В.М. Федченко 33.1 КБ
Розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів О.В. Маслюк 45.7 КБ
Розслідування злочинів, вчинених у місцях позбавлення волі М.М. Сербін 31.6 КБ
Розслідування злочинів, пов'язаних з пожежами В.В. Колесніков 36.0 КБ
Розслідування кримінально-правових проявів вандалізму Л.С. Філіппова 38.6 КБ
Розслідування нерозкритих злочинів минулих років О.В. Лускатов 31.8 КБ
Розслідування підроблення документів та їх використання у сфері підприємництва І.М. Осика 27.5 КБ
Розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації автротранспортних засобів П.П. Луцюк 27.4 КБ
Розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів В.В. Олішевський 36.8 КБ
Розум та воля як антропологічні основи права В.А. Трофименко 32.4 КБ
Роль віктимної поведінки потерпілих при вчиненні тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров О.Ю. Юрченко 29.4 КБ
Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства Тарас Юрійович Дашо 42.4 КБ
Роль конституційно-правового регулювання відносин держави і релігійних організацій у гарантуванні св Г.Л. Сергієнко 25.8 КБ
Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних свобод людини в процесі реалізації К.В. Андріанов 23.6 КБ
Роль міжнародних економічних організацій в правотворчому процесі О.М. Шпакович 20.3 КБ
Роль міліції в подоланні правового нігілізму в Україні Г.В. Тригубенко 31.6 КБ
Роль ООН в забезпеченні міжнародної безпеки після "холодної війни" (міжнародно-правові питання) О.Є. Болгов 17.8 КБ
Роль органів ВУНК, ДПУ, НКВС УСРР (УРСР) у здійсненні політики держави на селі (1919-1939 рр.) Ольга Михайлівна Шармар 36.0 КБ
Роль органів юстиції в організації та забезпеченні функціонування системи правосуддя О.В. Федькович 30.1 КБ
Роль посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) С.В. Єрохін 28.0 КБ
Роль права в формуванні ринкових відносин в Україні: теоретико-правові проблеми В.П. Плавич 29.7 КБ
Роль преси у правовому інформуванні громадян України О.С. Денісова 31.0 КБ
Роль принципів права у процесі правозастосування О.О. Уварова 44.6 КБ
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави В.В. Сокуренко 27.2 КБ
Роль соціальної справедливості у забезпеченні соціально-економічних прав людини і громадянина в Укра Н.І. Мозоль 42.7 КБ
Роль судової влади у захисті виборчих прав В.М. Колесниченко 35.1 КБ
Роль та місце строків в законодавстві України про працю Л.В. Єременко 30.2 КБ
Самоврядування вірменської громади у місті Львові (ХІV - ХVІІІ ст.) М.С. Демкова 27.1 КБ
Самогубство та доведення до самогубства: заходи протидії Л.М. Шестопалова 38.1 КБ
Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних відносин В.Ю. Орєхов 35.7 КБ
Свобода віросповідання людини: юридичне забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження) Л.В. Ярмол 27.7 КБ
Свобода віросповідання як об'єкт кримінально-правової охорони І.Г. Швидченко 38.9 КБ
Свобода договору в цивільному праві України А.В. Луць 30.5 КБ
Свобода договору як загальна засада цивільного законодавства України В.О. Горєв 31.5 КБ
Свобода як категорія права О.П. Донченко 49.5 КБ
Свобода як принцип демократичної правової держави Ю.Ф. Кравченко 53.5 КБ
Селянська правосвідомість в історико-правовій реальності 1917 - 1921 років (на прикладі повстанськог О.М. Атоян 91.4 КБ
Система військового законодавства України М.М. Прохоренко 30.0 КБ
Система договорів про надання послуг в цивільному праві України А.А. Телестакова 39.9 КБ
Система забезпечення зобов'язань у римському праві Л.В. Ємельянова 30.1 КБ
Система особистих немайнових прав у цивільному праві Л.В. Федюк 23.2 КБ
Система принципів міжнародного гуманітарного права Ю.В. Климчук 29.2 КБ
Система принципів трудового права України О.Я. Лаврів 29.3 КБ
Система судових органів та судочинство Республіки Польща (1918 - 1939 рр.) О.В. Липитчук 29.5 КБ
Система сучасних джерел конституційного права України: проблеми теорії та практики В.І. Цоклан 33.1 КБ
Система трудового права України О.І. Жолнович 40.0 КБ
Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки В.М. Вишновецький 27.8 КБ
Систематизація банківського законодавства як шлях удосконалення фінансово-правового регулювання банк О.М. Селезньова 47.6 КБ
Систематизація договорів у цивільному праві Ламара Котеївна Веретельник 34.5 КБ
Систематизація права лівобережної України у другій чверті ХІХ сторіччя О.В. Клименко 27.5 КБ
Систематизація права у Візантійській імперії у першій половині VI ст. н.е. (систематизація Юстиніана Т.Є. Харитонова 34.6 КБ
Системний підхід та його застосування в дослідженні України як демократичної, соціальної, правової д Б.П. Ганьба 32.7 КБ
Системні зв'язки юридичних джерел права Р.Б. Тополевський 30.2 КБ
Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій Л.П. Ковтуненко 32.0 КБ
Ситуаційний підхід до тактики перевірки показань на місці Д.Д. Заяць 28.9 КБ
Сільське самоврядування на землях лівобережної України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Н.В. Петровська 49.4 КБ
Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень Б.М. Головкін 35.3 КБ
Складні адміністративні системи: організаційно-правові засади управління А.Й. Француз 20.8 КБ
Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження) Ю.В. Скрипіна 34.1 КБ
Слідчий як суб'єкт кримінально-процесуального доказування Р.Ю. Савонюк 34.8 КБ
Слідчі дії: поняття, сутність, напрями розвитку та удосконалення Юлія Миколаївна Чорноус 27.8 КБ
Слідчі помилки та шляхи їх подолання А.Б. Марченко 31.8 КБ
Служба в митних органах України (адміністративно-правовий і соціально-правовий аспекти) О.В. Тодощак 27.8 КБ
Службове розслідування в органах внутрішніх справ України В.В. Гурін 27.2 КБ
Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення І.В. Яковюк 20.9 КБ
Соціальна держава: поняття та загальнотеоретична характеристика О.З. Панкевич 33.5 КБ
Соціальна обумовленість криміналізації та кримінально-правова характеристика торгівлі людьми А.М. Орлеан 38.3 КБ
Соціальна та правова держава: питання співвідношення О.С. Головащенко 33.5 КБ
Соціальна функція держави в Україні О.В. Бермічева 26.9 КБ
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування О.М. Потопахіна 42.9 КБ
Соціальний захист членів сімей працівників органів внутрішніх справ України Ю.О. Сердюк 30.7 КБ
Соціальний та правовий порядок як необхідна умова стабільності суспільства Ю.П. Крисюк 39.9 КБ
Соціально-політичні фактори впливу на правозастосовну діяльність Л.М. Кельман 34.6 КБ
Соціально-правова природа юридичної особи В.М. Кравчук 30.3 КБ
Соціально-правовий аспект адміністративної відповідальності Н.В. Гришина 33.8 КБ
Соціально-правовий захист жінок - працівників органів внутрішніх справ Н.А. Чередніченко 35.3 КБ