Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 23, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез, будова та властивості біядерних кластерних сполук ренію (III) з фосфатними лігандами - В.Г. Столяренко
За методами інфрачервоної й електронної спектроскопії, кондуктометрії, потенціометрії, елементного, термічного, ретгеноструктурного та рентгенофазового аналізів установлено склад, будову та властивості одержаних сполук. Проведено дослідження термічного розкладання одержаних сполук. Розраховано певні кінетичні параметри реакцій термічних перетворень досліджуваних речовин. Здійснено дослідження стійкості фосфатних комплексів диренію (III) у водних розчинах, а також у розчинах молярної й оптової кислот. Показано перспективність подальшого дослідження різних типів біоактивності сполук цього класу, зокрема як протипухлинних препаратів з низькою токсичністю.

Автоматизований синтез і моделі гнучких комп'ютерних професійних тренажерів широкого призначення - І.І. Верещагін
За методами інфрачервоної й електронної спектроскопії, кондуктометрії, потенціометрії, елементного, термічного, ретгеноструктурного та рентгенофазового аналізів установлено склад, будову та властивості одержаних сполук. Проведено дослідження термічного розкладання одержаних сполук. Розраховано певні кінетичні параметри реакцій термічних перетворень досліджуваних речовин. Здійснено дослідження стійкості фосфатних комплексів диренію (III) у водних розчинах, а також у розчинах молярної й оптової кислот. Показано перспективність подальшого дослідження різних типів біоактивності сполук цього класу, зокрема як протипухлинних препаратів з низькою токсичністю.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 23, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Проблеми організації розслідування вбивств, що вчиняються групою осіб в умовах неочевидності І.В. Кубарєв 26.1 КБ
Проблеми осудності у кримінальному праві А.А. Васильєв 30.1 КБ
Проблеми підвищення ефективності діяльності прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді В.О. Середа 26.0 КБ
Проблеми права і держави у творчій спадщині П.Д.Юркевича та сучасність В.М. Тихонов 42.7 КБ
Проблеми правового забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів В.М. Масін 32.4 КБ
Проблеми правового регулювання банкрутства за законодавством України Р.Г. Афанасьєв 28.8 КБ
Проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні Є.О. Алісов 52.3 КБ
Проблеми правового регулювання державного боргу України І.Б. Заверуха 65.4 КБ
Проблеми правового регулювання і практики застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та за О.С. Фролов 22.2 КБ
Проблеми правового регулювання оплати праці в ринкових умовах України і шляхи їх вдосконалення Г.А. Капліна 31.8 КБ
Проблеми правового регулювання праці державних службовців України М.І. Іншин 69.0 КБ
Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні Л.В. Панова 28.0 КБ
Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в У В.В. Лазор 59.6 КБ
Проблеми правового режиму майна членів сім'ї І.В. Жилінкова 41.8 КБ
Проблеми правового статусу працівника як суб'єкта трудового права в умовах ринкових відносин Л.В. Котова 31.6 КБ
Проблеми правосуб'єктивності осіб у колізійному праві України Р.В. Чорнолуцький 31.3 КБ
Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні вимагань О.В. Мельник 28.3 КБ
Проблеми профілактики адміністративних правопорушень на транспорті А.В. Мілашевич 34.0 КБ
Проблеми реалізації судово-правової реформи в Україні (1991-2004 рр.) В.О. Сердюк 29.5 КБ
Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві Р.А. Майданик 48.2 КБ
Проблеми регулювання трудових процесуальних відносин в українській правовій системі Н.А. Плахотіна 36.5 КБ
Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній А.О. Яровий 29.8 КБ
Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону У Б.М. Телефанко 32.7 КБ
Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами крим Г.К. Авдєєва 47.4 КБ
Проблеми судового захисту прав і інтересів громадян у зв'язку з заподіянням їм шкоди незаконними дія І.Б. Протас 18.6 КБ
Проблеми судової підвідомчості Петро Михайлович Тимченко 15.5 КБ
Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави М.В. Косюта 46.8 КБ
Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань М.П. Черненок 29.8 КБ
Проблеми теорії і практики використання спеціальних криміналістичних знань в розслідуванні крадіжок В.С. Бондар 47.0 КБ
Проблеми теорії трудових правовідносин в умовах переходу України до ринкової економіки П.Д. Пилипенко 54.3 КБ
Проблеми тлумачення норм права Ю.Л. Власов 25.4 КБ
Проблеми формування і реалізації кримінально-процесуальної активності потерпілого на досудових стаді Ю.О. Гурджі 33.3 КБ
Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України М.І. Мичко 39.8 КБ
Проблеми функціонування та напрямки реформ системи врегулювання міждержавних суперечок СОТ Т.О. Пода 45.1 КБ
Проблеми цивільної процесуальної правосуб'єктності К.В. Гусаров 28.0 КБ
Провадження в кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції Л.М. Білецька 35.5 КБ
Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу на Н.І. Золотарьова 27.5 КБ
Провадження в справах про адміністративні проступки у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху М.М. Стоцька 33.6 КБ
Провадження в справах про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців О.Г. Юшкевич 26.9 КБ
Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх справ: теоретичний та практичний аспекти В.П. Яценко 30.7 КБ
Провадження слідчих дій в житлі чи іншому володінні особи Т.О. Борець 40.3 КБ
Провадження у кримінальних справах, пов'язане з міжнародними відносинами, за законодавством України А.Г. Маланюк 35.5 КБ
Провадження у справах за зверненнями платників податків до органів державної податкової служби Украї Ніна Петрівна Каменська 70.7 КБ
Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру Л.М. Палюх 26.5 КБ
Провадження у справах про злочини, що вчинені організованими групами, на досудових стадіях криміналь О.В. Яцюк 31.8 КБ
Провадження у справах про порушення законодавства з фінансових питань І.Б. Пробко 38.3 КБ
Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти) А.О. Янчук 34.9 КБ
Провокація злочину (кримінально-правове дослідження) О.І. Альошина 28.7 КБ
Прокуратура в державному механізмі УСРР (1922 - 1933 рр.) В.В. Мурза 30.7 КБ
Прокуратура і органи позавідомчого контролю: нагляд і взаємодія Т.В. Корнякова 27.0 КБ
Прокурор як суб'єкт адміністративного процесу О.В. Агєєв 31.1 КБ
Прокурорський нагляд за додержанням законів при провадженні слідчих дій Л.С. Жиліна 17.2 КБ
Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти довкілля Я.М. Толочко 30.4 КБ
Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого Р.Р. Трагнюк 29.4 КБ
Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян Є.О. Шевченко 41.6 КБ
Прокурорський нагляд за правоохоронною діяльністю митних органів України Іван Павлович Жилка 45.1 КБ
Просте товариство: законодавче регулювання в праві Німеччини та України Ю.А. Дмитрієва 32.0 КБ
Просторове буття сучасної держави Іван Володимирович Долматов 38.0 КБ
Прострочення виконання договірного зобов'язання О.П. Печений 25.4 КБ
Протидія незаконній міграції населення країн Азії в Європу через територію України (організаційно-пр І.К. Василенко 37.4 КБ
Протоколи слідчих дій як джерела доказів у кримінальному процесі І.М. Бацько 28.6 КБ
Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кримінальному судочинстві В.М. Іщенко 27.2 КБ
Професійна правосвідомість і правова культура дільничого інспектора міліції (шляхи формування і удос П.В. Макушев 31.9 КБ
Професійна правосвідомість: поняття, особливості, функції В.В. Мухін 33.6 КБ
Професійні спілки як суб'єкти трудового права Н.А. Циганчук 32.1 КБ
Професійно-політична культура юриста (філософсько-правовий аналіз) О.А. Ануфрієнко 29.5 КБ
Профілактика адміністративних правопорушень у сфері виготовлення, гуртової та роздрібної торгівлі ау А.А. Трофімчук 34.8 КБ
Профілактика корисливих та корисливо-насильницьких злочинів, скоєних жінками на тлі наркоманії С.В. Нікітенко 240.6 КБ
Проходження державної служби в Україні: організаційно-правовий аспект О.С. Продаєвич 40.9 КБ
Процедура прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання В.П. Тимощук 37.4 КБ
Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика Р.С. Алімов 26.2 КБ
Процедури в конституційному праві України О.П. Євсєєв 42.4 КБ
Проценти у грошових зобов'язаннях (цивілістичні аспекти) О.І. Шаповалова 29.4 КБ
Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов'язаних з ним злочинів в Україн В.М. Важинський 38.5 КБ
Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів Д.О. Савицький 30.8 КБ
Процес систематизації та уніфікації законодавства і розвиток правової системи України А.І. Граціанов 26.4 КБ
Процес цілепокладання в організації діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі р О.Г. Комісаров 29.6 КБ
Процесуальна діяльність слідчого по попередженню злочинів О.Є. Омельченко 26.2 КБ
Процесуальне забезпечення конфіскації майна в кримінальному судочинстві Л.А. Гарбовський 47.8 КБ
Процесуальне становище в кримінальному судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або су А.Є. Голубов 35.7 КБ
Процесуальне становище особи, яка провадить дізнання Вячеслав Віталійович Вапнярчук 29.7 КБ
Процесуальний порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння осіб, які не досягли віку крим С.М. Зеленський 26.9 КБ
Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судо О.О. Бондаренко 28.7 КБ
Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України О.І. Литвинчук 29.1 КБ
Процесуальні акти кримінального судочинства: юридична техніка, шляхи вдосконалення А.В. Красницька 37.8 КБ
Процесуальні акти-документи в адміністративному судочинстві Е.Ю. Швед 32.4 КБ
Процесуальні акти-документи з цивільних справ Олена Миколаївна Перунова 31.0 КБ
Процесуальні і тактичні питання використання звуко-, відеозапису в кримінальному судочинстві України М.Ф. Сокиран 40.2 КБ
Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами України Тетяна Анатоліївна Стоянова 28.8 КБ
Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставин О.А. Губська 28.0 КБ
Процесуальні строки у цивільному процесі України О.В. Андрійчук 50.8 КБ
Процесуальні та етико-психологічні питання забезпечення рівності сторін в кримінальному судочинстві Л.Б. Ісмаілова 41.6 КБ
Процесуально-правовий механізм формування і прийняття рішень в органах внутрішніх справ Д.В. Слинько 26.2 КБ
Процесуально-правові засади участі іноземних громадян у кримінальному судочинстві України О.А. Калганова 35.8 КБ
Психічне насильство у кримінальному праві України О.Л. Гуртовенко 32.6 КБ
Публічна та приватна тенденції в розвитку трудового права України Ю.В. Черткова 33.7 КБ
Публічне управління неполітичними об'єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження) Л.О. Ємець 42.0 КБ
Публічний договір (цивільно-правовий аспект) В.І. Дрішлюк 38.0 КБ
Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві С.Л. Деревянкін 33.2 КБ
Публічноправові та приватноправові методи регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи і Д.Г. Севрюков 37.1 КБ
Рахункові палати як органи фінансового контролю в Україні та Європі: конституційно-порівняльний анал .В.І. Невідомий 33.5 КБ
Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах законотворчості) І.П. Лихолат 33.8 КБ
Реалізація в Палестинській Автономії міжнародних стандартів з прав і свобод людини Муса Аль Сулайбі 31.5 КБ
Реалізація державної політики охорони здоров'я в системі МВС України: адміністративно-правовий аспек Т.О. Тихомирова 41.4 КБ
Реалізація завдань швидкого і повного розкриття злочину в досудових стадіях Г. В. Юркова 27.5 КБ
Реалізація конституційних прав і свобод громадян при проведенні невідкладних слідчих дій Е.Є. Манівлець 26.0 КБ
Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод Л.М. Липачова 31.8 КБ
Реалізація міжнародної правосуб'єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій Д.І. Кулеба 29.9 КБ
Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднанні та поглинанні акціонерних товариств в Україні В.В. Рябота 36.4 КБ
Реалізація прав національних меншин в Україні І.М. Алмаші 28.0 КБ
Реалізація права на захист на стадії досудового слідства Є.І. Виборнова 53.7 КБ
Реалізація принципу "автономії волі" сторонами-учасниками зіткнення суден Анна Василівна Недбай 38.2 КБ
Реалізація функції забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів О.М. Солоненко 31.7 КБ
Регулювання зовнішньої міграції адміністративно-примусовими методами В.М. Столбовий 32.1 КБ
Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження) .Д.Е. Федорчук 38.5 КБ