Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 22, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження пластичності гамкергічної синаптичної передачі в культурі нейронів гіпокампа щура - С.Ю. Іванова
Описано явище посттетанічної депресії ГАМКергічної синаптичної передачі. Вперше показано наявність двох різних за кінетикою компонентів посттетанічної депресії, виявлено істотний внесок пресинаптичних механізмів до швидшого з них. Встановлено можливість виявлення гетерогенності ГАМКергічних синаптичних зв'язків за допомогою тривалої тетанічної стимуляції. З'ясовано, що тетанічна стимуляція спричиняє посттетанічну депресію (ПТД) у 55 % досліджуваних пар нейронів та посттетанічну потенціацію (ПТП) у 45 % синаптичних зв'язків. Зазначено, що за умови наявності ПТП у синаптичних зв'язках ймовірність вивільнення медіатора з пресинаптичних нервових закінчень значно менша, ніж в синапсах, в яких спостерігається ПТД. Вперше для нейронних мереж гіпокампа показано гомеостатичні зміни ГАМКергічної синаптичної передачі.

Забезпечення якості з'єднань, що обертаються, складанням з термодією - Н.Ю. Ламнауер
Описано явище посттетанічної депресії ГАМКергічної синаптичної передачі. Вперше показано наявність двох різних за кінетикою компонентів посттетанічної депресії, виявлено істотний внесок пресинаптичних механізмів до швидшого з них. Встановлено можливість виявлення гетерогенності ГАМКергічних синаптичних зв'язків за допомогою тривалої тетанічної стимуляції. З'ясовано, що тетанічна стимуляція спричиняє посттетанічну депресію (ПТД) у 55 % досліджуваних пар нейронів та посттетанічну потенціацію (ПТП) у 45 % синаптичних зв'язків. Зазначено, що за умови наявності ПТП у синаптичних зв'язках ймовірність вивільнення медіатора з пресинаптичних нервових закінчень значно менша, ніж в синапсах, в яких спостерігається ПТД. Вперше для нейронних мереж гіпокампа показано гомеостатичні зміни ГАМКергічної синаптичної передачі.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 22, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Правозастосування та його місце в процесі реалізації права М.Д. Гнатюк 34.9 КБ
Правомірна бездіяльність як форма правової поведінки С.А. Капітанська 29.6 КБ
Правоохоронна діяльність: природа, сутність, гуманізм (теоретико-правові та методологічні аспекти) В.Г. Фатхутдінов 27.0 КБ
Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування А.М. Куліш 61.4 КБ
Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти Й.І. Горінецький 39.9 КБ
Правоохоронні відносини: поняття, їх особливості та види Ігор Анатолійович Сердюк 53.1 КБ
Правоохоронні органи в механізмі держави України (теоретико-правові питання функціонування) Т.О. Пікуля 34.4 КБ
Правоохоронні програми як форма державного управління (адміністративно-правове дослідження) Е.В. Третьяк 51.4 КБ
Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація П.В. Онопенко 29.1 КБ
Правопорушення як вид правової поведінки А.О. Штанько 50.4 КБ
Праворозуміння: герменевтичне дослідження Т.І. Дудаш 30.3 КБ
Правосвідомість учасників дорожнього руху О.Л. Міленін 26.1 КБ
Правосуб'єктність міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації міжнародного економічного І.О. Білорус 30.1 КБ
Правосуб'єктність України: історико-правове дослідження О.Д. Сокуренко 31.8 КБ
Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законодавством України В.І. Жеков 29.0 КБ
Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за цивільним законодавством України (цивілістичн В.Д. Фролов 26.6 КБ
Праця громадян України за кордоном: особливості правового регулювання Олександр Валерійович Журба 69.8 КБ
Пред'явлення особи для впізнання поза її візуальним спостереженням І.В. Басиста 27.3 КБ
Предмет доказування в цивільному позові у кримінальному процесі Б.Л. Ващук 33.6 КБ
Предмет доказування і судовий розгляд справ про викрадення та інше незаконне поводження з вогнепальн М.Г. Пінчук 37.1 КБ
Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язко Т.М. Барабаш 41.2 КБ
Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами Н.З. Рогатинська 28.7 КБ
Предмет злочину в кримінальному праві України Є.В. Лащук 32.7 КБ
Предмет права соціального забезпечення С.М. Прилипко 65.4 КБ
Предметна сфера історико-правового пізнання: традиції й оновлення (епістемологічний аналіз) М.А. Дамірлі 64.4 КБ
Представництво в цивільному праві Л.І. Шаповал 31.4 КБ
Представництво в цивільному процесі України І.А. Павлуник 29.6 КБ
Представництво за законом в цивільному праві України С.Г. Керимов 56.1 КБ
Представництво за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному праві України Є.С. Сєвєрова 31.4 КБ
Представництво у трудовому праві України Г.М. Ніколайченко 28.4 КБ
Представницька функція Верховної Ради - парламенту України Х.В. Приходько 28.5 КБ
Презумпція невинуватості в кримінальному процесі України та практиці Європейському суду з прав людин Ганна Юріївна Юдківська 46.0 КБ
Преюдиціальність судових рішень у кримінальних справах О.І. Бережний 31.8 КБ
Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності Ю.В. Алданов 34.5 КБ
Приватне право в системі права України: поняття, критерії виокремлення, структура Р.Б. Сивий 28.5 КБ
Приватноправові засади реалізації житлових прав громадян в Україні М.К. Галянтич 72.3 КБ
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом О.В. Євдокімова 28.7 КБ
Призначення покарання за кримінальним правом США Є.Ю. Полянський 27.2 КБ
Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-правового регулювання А.М. Ященко 30.4 КБ
Примирення сторін у кримінальному процесі України О.Є. Соловйова 32.9 КБ
Примусове виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав В.Д. Андрійцьо 25.3 КБ
Примусове лікування від наркоманії: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти О.В. Юношев 33.3 КБ
Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування у кримінальному праві України І.В. Жук 41.9 КБ
Примусові заходи медичного характеру як засіб попередження злочинності М.М. Книга 54.9 КБ
Принцип верховенства конституції Д.Е. Аблязов 33.2 КБ
Принцип добросовісності в договірних зобов'язаннях Д.Г. Павленко 50.5 КБ
Принцип законності в правозастосувальній діяльності І.Л. Невзоров 34.0 КБ
Принцип змагальності в кримінальному процесі України М.А. Маркуш 35.6 КБ
Принцип змагальності сторін та його реалізація в судовій практиці О.В. Немировська 17.6 КБ
Принцип народного суверенітету в історії політико-правової думки, теорії права та політичній практиц В.Д. Людвік 36.0 КБ
Принцип народовладдя і його здійснення в Україні Л.М. Шипілов 33.6 КБ
Принцип національної мови у кримінальному судочинстві України М.І. Леоненко 31.1 КБ
Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (порів С.С. Аскеров 37.3 КБ
Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України В.О. Гринюк 34.8 КБ
Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти) М.М. Хміль 35.9 КБ
Принцип оперативності в цивільному процесуальному праві Олег Вікторович Рожнов 17.0 КБ
Принцип поділу державної влади та сучасні проблеми його реалізації в Україні (конституційно-правовий К.А. Бабенко 30.5 КБ
Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) В.В. Крижанівський 31.5 КБ
Принцип публічності у кримінальному процесі України Л.В. Карабут 35.4 КБ
Принцип свободи договору в правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту А.П. Бєляєва 30.1 КБ
Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА та lex mercatoria в контексті міжнародного приват А.В. Смітюх 29.6 КБ
Принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю України А.О. Замченко 31.2 КБ
Принципи оподаткування та їх реалізація у податковому законодавстві України О.С. Башняк 30.6 КБ
Принципи організації та діяльності прокуратури України В.І. Малюга 32.3 КБ
Принципи організації та функціонування державної служби в Україні Ірина Едуардівна Данильєва 30.1 КБ
Принципи побудови та вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України: загаль Ю.Д. Кунєв 28.5 КБ
Принципи права Європейського Союзу: загальнотеоретичне дослідження В.В. Колесніченко 36.8 КБ
Принципи права соціального забезпечення України Т.З. Гарасимів 23.3 КБ
Принципи правого регулювання колективних трудових відносин Д.А. Паньков 32.3 КБ
Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення та забезпечення їх реалізації в ді М.О. Ктіторов 30.5 КБ
Принципи розкриття злочинів Я.В. Кузьмічов 31.0 КБ
Принципи соціальної держави: стан і перспективи їх реалізації в Україні В.М. Якубенко 35.9 КБ
Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному судочинстві М.М. Ясинок 33.0 КБ
Припинення договору за цивільним законодавством України О.І. Міхно 41.2 КБ
Припинення зобов'язання неможливістю його виконання І.С. Продаєвич 46.7 КБ
Припинення міжнародних договорів: теорія і практика С.Р. Кравченко 27.9 КБ
Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України О.В. Єлісєєва 36.8 КБ
Припинення суб'єктів господарювання О.М. Зубатенко 33.1 КБ
Припинення шлюбу за законодавством України А.Б. Болховітінова 44.8 КБ
Припинення юридичних осіб з правонаступництвом Ю.М. Юркевич 28.8 КБ
Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань Т.М. Карнаух 33.6 КБ
Причинний зв'язок у злочинах, що вчиняються через необережність С.Р. Багіров 33.1 КБ
Причинний зв'язок як ознака об'єктивної сторони складу злочину О.Л. Тимчук 27.5 КБ
Проблема доступності правосуддя у цивільних справах Н. Ю. Сакара 33.7 КБ
Проблема істини у кримінальному судочинстві України П.В. Прилуцький 28.6 КБ
Проблема обмеженої осудності в кримінальному праві Т.М. Приходько 35.6 КБ
Проблема праворозуміння в основних школах права С.І. Алаіс 44.2 КБ
Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства Любов Олександрівна Корчевна 56.3 КБ
Проблема розмежування публічного і приватного права у правовій думці України XIX - початку ХХ ст. О.А. Банчук 35.1 КБ
Проблема статусу та професіоналізації діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльн О.Д. Чепель 55.8 КБ
Проблеми боротьби з економічними злочинами у вугільній промисловості (кримінологічний аспект) О.О. Титаренко 30.3 КБ
Проблеми боротьби з організованою злочинністю в Польщі та в Україні Т. Серватко 27.9 КБ
Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинів серед неповнолітніх О.І. Бугера 35.4 КБ
Проблеми відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням О.І. Миколенко 28.9 КБ
Проблеми гармонізації законодавства України про товарні знаки з міжнародно-правовими нормами Т.С. Демченко 29.5 КБ
Проблеми диспозитивності в цивільному судочинстві О.В. Шутенко 30.5 КБ
Проблеми забезпечення безпеки суб'єктів кримінального процесу М.В. Куркін 19.1 КБ
Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслід М.В. Джига 31.4 КБ
Проблеми законодавчого регулювання та практики розгляду адміністративно-правових спорів В.А. Сьоміна 28.5 КБ
Проблеми захисту неповнолітніх у кримінальному судочинстві А.Б. Романюк 34.3 КБ
Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України С.Г. Киренко 46.0 КБ
Проблеми здійснення права власності на землю українського народу В.В. Носік 51.2 КБ
Проблеми і перспективи концепції спільної спадщини людства в сучасному міжнародному праві О.А. Радзівілл 34.2 КБ
Проблеми кодифікації податкового законодавства України Д.О. Білінський 35.5 КБ
Проблеми конституційної законності в Україні Ю.В. Ткаченко 26.6 КБ
Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування податкових злочинів В.В. Лисенко 59.5 КБ
Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності В.І. Осадчий 50.0 КБ
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України Н.О. Гуторова 52.8 КБ
Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України О.О. Дудоров 54.1 КБ
Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами В.Р. Мойсик 32.8 КБ
Проблеми методики розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів Н.Л. Швець 28.5 КБ
Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва В.В. Білоус 30.0 КБ
Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів О.О. Зархін 35.6 КБ
Проблеми незалежності судової влади В.В. Городовенко 31.4 КБ
Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, Валерій Вікторович Кулаков 16.0 КБ