Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами - І.С. Максимов
Визначено закономірності нелінійної взаємодії електромагнітної хвилі з діелектричними періодичними структурами. Виявлено та проаналізовано фізичні явища, що обумовлюють процес розповсюдження електромагнітних хвиль у даних структурах. Обгрунтовано можливість застосування встановлених закономірностей нелінійної взаємодії електромагнітної хвилі з діелектричними періодичними структурами як засобів керування електромагнітним випромінюванням. Розроблено та реалізовано методику розрахунку лінійних і нелінійних характеристик діелектричних періодичних структур на базі методу скінченних різниць у дво- та тривимірному наближеннях. Вивчено ефект зсуву дисперсійних кривих і забороненної зони діелектричних періодичних структур у випадку нелінійної взаємодії електромагнітного випромінювання з діелектричним періодичним середовищем. Вивчено явище нелінійного тунелювання електромагнітних хвиль у хвилевідних системах на базі діелектричних періодичних структур. Досліджено вплив нелінійного поглинання на характеристики нелінійного тунелювання.

Допплерівсько-поляриметрична оцінка характеристик вітру для безпечної навігації повітряних суден - Ю.А. Авер'янова
Визначено закономірності нелінійної взаємодії електромагнітної хвилі з діелектричними періодичними структурами. Виявлено та проаналізовано фізичні явища, що обумовлюють процес розповсюдження електромагнітних хвиль у даних структурах. Обгрунтовано можливість застосування встановлених закономірностей нелінійної взаємодії електромагнітної хвилі з діелектричними періодичними структурами як засобів керування електромагнітним випромінюванням. Розроблено та реалізовано методику розрахунку лінійних і нелінійних характеристик діелектричних періодичних структур на базі методу скінченних різниць у дво- та тривимірному наближеннях. Вивчено ефект зсуву дисперсійних кривих і забороненної зони діелектричних періодичних структур у випадку нелінійної взаємодії електромагнітного випромінювання з діелектричним періодичним середовищем. Вивчено явище нелінійного тунелювання електромагнітних хвиль у хвилевідних системах на базі діелектричних періодичних структур. Досліджено вплив нелінійного поглинання на характеристики нелінійного тунелювання.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 21, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Правові аспекти земельних сервітутів в Україні Р.І. Марусенко 27.9 КБ
Правові аспекти земельної реформи в Україні О.І. Заєць 27.0 КБ
Правові аспекти лібералізації міжнародних повітряних перевезень Я.О. Добідовська 29.2 КБ
Правові аспекти охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України О.М. Ковтун 31.1 КБ
Правові аспекти прикордонного співробітництва на регіональному рівні В.В. Бєлєвцева 35.0 КБ
Правові аспекти регіональної екологічної політики (на матеріалах Придніпровського регіону) О.С. Заржицький 24.7 КБ
Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств Т.О. Коваленко 29.0 КБ
Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу Л.Г. Фалалєєва 30.2 КБ
Правові гарантії прав і свобод людини та громадянина у сфері діяльності міліції Є.В. Білозьоров 31.4 КБ
Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні Людмила Миколаївна Кравченко 32.1 КБ
Правові засади взаємодії місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування в Україні Ю.З. Торохтій 54.1 КБ
Правові засади гірничої концесії Н.П. Медведєва 37.2 КБ
Правові засади депутатської етики (на досвіді парламенту України) Н.І. Грушанська 20.9 КБ
Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в Україні В.В. Добровольська 30.5 КБ
Правові засади діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині XX ст. А.Є. Шевченко 75.1 КБ
Правові засади доходів і видатків місцевих бюджетів в Україні З.І. Перощук 46.5 КБ
Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр О.А. Грицан 34.1 КБ
Правові засади електронної комерції в Україні В.М. Желіховський 37.0 КБ
Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні В.Д. Сидор 28.6 КБ
Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні Л.О. Бондар 30.9 КБ
Правові засади зовнішньополітичної діяльності Української РСР як члена ООН (40-і - початок 60-х рокі О.В. Шкуратенко 40.5 КБ
Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України М.М. Бахуринська 28.7 КБ
Правові засади оподаткування фізичних осіб - підприємців О.Г. Свєчнікова 27.6 КБ
Правові засади організації та діяльність Міністерства внутрішніх справ Української Народної Республі Я.І. Шинкарук 32.6 КБ
Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки М.М. Микієвич 68.3 КБ
Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні Т.К. Оверковська 34.0 КБ
Правові засади позабюджетної діяльності органів внутрішніх справ Н.А. Буличева 29.5 КБ
Правові засади регулювання діяльності Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промис О.М. Торгашин 46.2 КБ
Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами В.І. Муравйов 49.5 КБ
Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні В.Л. Стрепко 25.9 КБ
Правові засади співробітництва України та європейського співтовариства в сфері морського транспорту Володимир Петрович Воробйов 41.3 КБ
Правові засади становлення та розвитку політичних партій в Україні з кінця XIX ст. до 2001 р. (на ма Анна Олегівна Саміло 35.9 КБ
Правові засади стратегічної екологічної оцінки Д.О. Палехов 37.5 КБ
Правові засади та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення С.Ю. Беньковський 39.8 КБ
Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування О.І. Карпенко 35.3 КБ
Правові засади фінансування Міністерства внутрішніх справ України А.Г. Чубенко 28.0 КБ
Правові засади формування місцевих бюджетів Л.О. Нікітіна 22.1 КБ
Правові засади формування та використання місцевих фінансових ресурсів в Україні А.С. Нестеренко 26.9 КБ
Правові засоби викорінення гендерного насильства в Україні: історико-теоретичний аналіз Н.В. Аніщук 98.4 КБ
Правові засоби вирішення міжнародних спорів у рамках Європейського Союзу Р.Б. Хорольський 29.4 КБ
Правові засоби управління конфліктами в органах внутрішніх справ О.О. Небрат 33.9 КБ
Правові основи валютного контролю С.І. Лучковська 33.0 КБ
Правові основи виконання Державного бюджету України М.В. Харенко 26.7 КБ
Правові основи громадянського суспільства сучасної України (інституційний аспект) В.О. Корнієнко 31.8 КБ
Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку О.М. Федорчук 34.0 КБ
Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України Л.М. Касьяненко 31.0 КБ
Правові основи місцевого оподаткування в Україні В.М. Кофлан 53.4 КБ
Правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики Ю.В. Делія 27.3 КБ
Правові основи організації і діяльності Галицького крайового сейму (1861 - 1918 рр.) О.І. Мікула 29.8 КБ
Правові основи організації та діяльності органів міліції України у повоєнний період (1946 - 1953 рр. М.М. Войцеховський 31.4 КБ
Правові основи партнерства міліції і населення О.В. Джафарова 31.5 КБ
Правові основи податкових систем України та Німеччини: порівняльно-правовий аналіз О.В. Клименко 41.8 КБ
Правові основи програмного регулювання господарської діяльності в Україні І.П. Поповська 35.7 КБ
Правові основи реабілітації інвалідів в Україні Л.П. Шумна 27.0 КБ
Правові основи реалізації грошово-кредитної політики Національного банку України І.В. Вєтрова 33.4 КБ
Правові основи регулювання валютних ризиків О.Ю. Шереметьєва 32.1 КБ
Правові основи служби кримських татар у військових формуваннях Російської імперії (1784 - 1917 рр.) О.В. Старіцин 37.3 КБ
Правові основи становлення соціального страхування в Україні І.О. Гуменюк 26.8 КБ
Правові основи створення фінансових установ в Україні та ліцензування їх операцій І.А. Шамрай 28.2 КБ
Правові основи управління післядипломною освітою в Україні Л.І. Тарусова 29.7 КБ
Правові основи фінансового контролю в сфері місцевих фінансів А.А. Коваленко 41.2 КБ
Правові основи фінансової діяльності державної митної служби України (теоретичні питання) Н.Л. Губерська 27.1 КБ
Правові основи фінансування видатків рекреаційних підприємств, які мають власну базу розміщення (на Ю.В. Скакун 27.3 КБ
Правові основи фінансування комунального господарства М.В. Глух 33.8 КБ
Правові основи формування державного бюджету України А.М. Чвалюк 45.2 КБ
Правові особливості договорів інвестиційного характеру О.Е. Сімсон 32.5 КБ
Правові особливості захисного застереження як умови зовнішньоекономічного договору В.С. Мілаш 35.1 КБ
Правові питання забезпечення пенсіями за вислугу років працівників органів внутрішніх справ Л.М. Князькова 29.6 КБ
Правові питання оренди майна державних підприємств М.В. Мороз 27.4 КБ
Правові питання притягнення працівників органів внутрішніх справ до матеріальної відповідальності за О.В. Кузніченко 27.5 КБ
Правові питання регіонального екологічного контролю в Україні Л.М. Здоровко 24.1 КБ
Правові питання соціального партнерства в Україні В.І. Комарницький 26.9 КБ
Правові питання структури та діяльності органів зовнішніх зносин Республіки Гвінея Діань Мамуду 29.0 КБ
Правові погляди Михайла Лозинського С.С. Осадчук 28.7 КБ
Правові погляди Олександра Кониського О.В. Александров 38.7 КБ
Правові проблеми вдосконалення організації діяльності та управління у сфері освіти В'ячеслав Іванович Пальчиков 28.2 КБ
Правові проблеми екологічного ліцензування І.Л. Радик 23.7 КБ
Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні С.Г. Штогун 32.3 КБ
Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України О.П. Орлюк 65.0 КБ
Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні С.М. Сивак 26.8 КБ
Правові проблеми природокористування й охорони навколишнього середовища оздоровчих та рекреаційних м А.М. Орлов 29.8 КБ
Правові проблеми регулювання відносин у сфері охорони праці в сучасних умовах І.І. Шамшина 31.3 КБ
Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства) Б.М. Поляков 54.7 КБ
Правові проблеми регулювання обов'язкових платежів Н.Ю. Пришва 74.5 КБ
Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі А.А. Нечай 61.5 КБ
Правові проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні О.Б. Пташинський 26.9 КБ
Правові проблеми становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України В.Ю. Уркевич 35.5 КБ
Правові проблеми становлення та функціонування конституційної юстиції України В.О. Гергелійник 17.9 КБ
Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками сере О.В. Тищенко 31.7 КБ
Правові проблеми фінансового контролю в Україні Л.А. Савченко 50.4 КБ
Правові проблеми формування політичної системи в Україні на сучасному етапі І.В. Гладуняк 40.1 КБ
Правові системи України та Республіки Бєларусь: сучасні процеси правового розвитку К.П. Вовраженцева 37.9 КБ
Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально- процесуальної діяльності (на матеріал В.І. Галаган 52.8 КБ
Правові та наукові основи відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ В.Ю. Кузьмінова 34.6 КБ
Правові та організаційні аспекти управління слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України А.Г. Каткова 28.6 КБ
Правові та організаційні засади виконання покарання в кримінально-виконавчих установах відкритого ти Є.М. Бодюл 32.0 КБ
Правові та організаційні засади інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах Мініс Р.М. Шевчук 33.4 КБ
Правові та організаційні засади нагляду підрозділами ДАІ МВС України за технічним станом транспортни В.М. Шудріков 45.4 КБ
Правові та організаційні засади розслідування злочинів у сфері мобільних телекомунікацій України В.І. Пазиніч 43.3 КБ
Правові та організаційні засади формування і функціонування персоналу митних органів України А.А. Пилипенко 43.5 КБ
Правові та організаційні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні В.М. Бутузов 32.0 КБ
Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні Я.М. Буздуган 35.4 КБ
Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правов Н.А. Железняк 30.3 КБ
Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин О.І. Лисяк 31.6 КБ
Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні О.М. Єфімов 37.7 КБ
Правовідносини за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях: теоретико-правовий аспек А.С. Спаський 35.5 КБ
Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві О.Є. Бурлай 37.6 КБ
Правовідносини страхування відповідальності судновласника перед третіми особами О.С. Красільнікова 28.4 КБ
Правовідносини та форми їх реалізації у кримінальному праві України І.І. Чугуников 32.9 КБ
Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, роб О.П. Письменна 32.8 КБ
Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-процесуального права О.В. Капліна 72.8 КБ
Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних правових актів К.І. Бриль 41.0 КБ
Правозастосувальна діяльність органів місцевого самоврядування України: питання теорії та практики А.А. Казанчан 39.0 КБ
Правозастосувальний розсуд (загальнотеоретичні аспекти) М.Б. Рісний 24.7 КБ
Правозастосування в судовому адміністративному процесі України К.О. Клименко 57.3 КБ