Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Концепція часу запізнення в задачах макропереносу радіоактивних речовин в гетерогенних середовищах - І.П. Частоколенко
На базі методу функцій розподілу за часом перебування у системі частинок диспергованої фази (РЧП) розроблено концепцію часу запізнення у процесах макропереносу радіоактивного компонента з урахуванням можливого впливу радіоактивного розпаду на механізм переносу. Встановлено взаємозв'язок відносного витоку, середнього часу перебування у системі атомів стабільного ізотопу та часу запізнення. Наведено аналітичний розв'язок нестаціонарної задачі двовимірної дифузії радіактивної домішки у каналі із сорбувальними стінками (ізотерма Генрі). Досліджено вплив радіоактивного розпаду на стаціонарний перенос радіоактивної домішки. Одержано вирази для інтегралів, що містять добуток вироджених гіпергеометричних функцій. Знайдено розв'язок нестаціонарної задачі конвективної дифузії радіоактивної сорбованої домішки у круглому каналі з урахуванням параболічності профілю швидкостей носія. Розроблено теоретичну модель дифузійного переносу домішкового компонента у біпористому сорбенті, до основи якої покладено уявлення шару сорбенту набором циліндричних капілярів.

Сучасні аспекти терапії експериментальної ентерококової інфекції - Ю.А. Мозгова
На базі методу функцій розподілу за часом перебування у системі частинок диспергованої фази (РЧП) розроблено концепцію часу запізнення у процесах макропереносу радіоактивного компонента з урахуванням можливого впливу радіоактивного розпаду на механізм переносу. Встановлено взаємозв'язок відносного витоку, середнього часу перебування у системі атомів стабільного ізотопу та часу запізнення. Наведено аналітичний розв'язок нестаціонарної задачі двовимірної дифузії радіактивної домішки у каналі із сорбувальними стінками (ізотерма Генрі). Досліджено вплив радіоактивного розпаду на стаціонарний перенос радіоактивної домішки. Одержано вирази для інтегралів, що містять добуток вироджених гіпергеометричних функцій. Знайдено розв'язок нестаціонарної задачі конвективної дифузії радіоактивної сорбованої домішки у круглому каналі з урахуванням параболічності профілю швидкостей носія. Розроблено теоретичну модель дифузійного переносу домішкового компонента у біпористому сорбенті, до основи якої покладено уявлення шару сорбенту набором циліндричних капілярів.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 19, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Правове регулювання заходів щодо відновлення платоспроможності боржника А.А. Бутирський 33.8 КБ
Правове регулювання земельних заставних відносин в Україні Ю.В. Шевцова 35.4 КБ
Правове регулювання земельного податку в Україні В.В. Хохуляк 29.4 КБ
Правове регулювання землеустрою Т.В. Лісова 28.9 КБ
Правове регулювання змін умов праці працівників міліції В.В. Гончарук 36.6 КБ
Правове регулювання імпорту лікарських засобів О.М. Дорошева 34.7 КБ
Правове регулювання інвестиційної діяльності В.Ю. Полатай 26.3 КБ
Правове регулювання індивідуальних трудових відносин Д.В. Сичов 26.9 КБ
Правове регулювання індивідуальних трудових спорів Сергій Вікторович Лозовой 32.6 КБ
Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах України (на матер Ю.Б. Бек 26.7 КБ
Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні: загальнотеоретичне дослідження М.Ю. Потоцький 29.5 КБ
Правове регулювання іпотеки землі в Україні В.Ю. Малий 35.7 КБ
Правове регулювання комерційної реклами в Україні А.І. Черемнова 28.8 КБ
Правове регулювання комплексного використання водних ресурсів Дніпровського басейну Н.В. Локтєва 29.7 КБ
Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України Л.Г. Рябко 48.6 КБ
Правове регулювання лізингових відносин в Україні А.Г. Барабаш 31.7 КБ
Правове регулювання лізингової діяльності О.В. Трофімова 34.2 КБ
Правове регулювання ліквідації підприємств в Україне П.О. Повар 28.0 КБ
Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності Е.Е. Бекірова 30.4 КБ
Правове регулювання лобізму в сучасній Україні (загальнотеоретичне дослідження) Олена Олексіївна Одінцова 47.2 КБ
Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий аспект) Я.В. Новохатська 31.2 КБ
Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умо Г.С. Корнієнко 28.8 КБ
Правове регулювання межування земель в Україні Д.М. Старостенко 28.9 КБ
Правове регулювання мисливства та полювання в Україні (на матеріалах Карпатського регіону) О.О. Томин 43.3 КБ
Правове регулювання митних режимів О.О. Крестьянінов 24.1 КБ
Правове регулювання митної діяльності в Україні П.М. Шеремета 16.4 КБ
Правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні (адміністративно-правовий аспект) С.С. Саїв 30.7 КБ
Правове регулювання міграційних процесів на універсальному та єврорегіональному рівнях Ю.Ф. Гаврушко 30.2 КБ
Правове регулювання міжбюджетних відносин в Україні В.Д. Тарангул 32.6 КБ
Правове регулювання міжнародних приватних трудових відносин на сучасному етапі (матеріально-правовий О.В. Довжук 26.5 КБ
Правове регулювання міжнародних туристичних відносин О.Ю. Серьогін 26.7 КБ
Правове регулювання міжнародного економічного правопорядку Є.О. Львова 37.1 КБ
Правове регулювання міжнародної торгівлі в системі ГАТТ/СОТ (інституційні засади) О.М. Азаров 32.3 КБ
Правове регулювання міжнаціональних відносин в Радянській Україні у 1917 - 1939 р.р. В.Б. Кузьменко 77.9 КБ
Правове регулювання мовної політики в Україні наприкінці XVIII - на початку XXI ст. (на матеріалах К Л.П. Рапацька 9.9 КБ
Правове регулювання надання гарантій та компенсацій працівникам ОВС України С.М. Протченко 33.4 КБ
Правове регулювання надання державної допомоги суб'єктам господарювання Т.В. Некрасова 30.3 КБ
Правове регулювання національно-культурної автономії: світовий та вітчизняний досвід Я.В. Лазур 29.0 КБ
Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України О.А. Музика 35.0 КБ
Правове регулювання непрямих податків в Україні Г.В. Бех 30.1 КБ
Правове регулювання нотаріального провадження щодо опротестування векселя І.С. Мельник 32.6 КБ
Правове регулювання об'єкта оподаткування А.С. Дубоносова 30.1 КБ
Правове регулювання обігу векселів у сфері господарювання А.С. Ємельянов 39.3 КБ
Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави Д.В. Піддубна 34.2 КБ
Правове регулювання обмежень прав на землю в Україні Діана Вікторівна Бусуйок 28.6 КБ
Правове регулювання оплати праці О.В. Валецька 35.6 КБ
Правове регулювання оподаткування в Україні (1917 - 1929 рр.) В.М. Юрченко 32.6 КБ
Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні С.В. Пархоменко-Цироциянц 29.7 КБ
Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні О.О. Головашевич 30.6 КБ
Правове регулювання оподаткування майна І.Є. Криницький 29.5 КБ
Правове регулювання оподаткування туристичних послуг в Україні Г.О. Борисенко 38.8 КБ
Правове регулювання оподаткування фізичних осіб в Україні Ю.О. Костенко 30.5 КБ
Правове регулювання організації і діяльності повних товариств О.С. Шеремет 38.8 КБ
Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки П.О. Ізуїта 29.5 КБ
Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців М.М. Шумило 35.1 КБ
Правове регулювання пенсійного забезпечення за вислугу років педагогічних працівників Т.В. Колєснік-Омельченко 38.9 КБ
Правове регулювання пенсійного забезпечення наукових працівників А.В. Скоробогатько 27.7 КБ
Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами п Т.О. Дідковська 26.7 КБ
Правове регулювання пенсійного забезпечення та надання соціальних послуг в системі загальнообов'язко І.В. Оклей 31.6 КБ
Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом Е.М. Деркач 34.2 КБ
Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні І.В. Булгакова 28.8 КБ
Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні Т.О. Колянковська 32.2 КБ
Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом О.В. Клепікова 29.2 КБ
Правове регулювання переміщення та просування по службі працівників органів внутрішніх справ В.Я. Киян 38.9 КБ
Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках О.В. Гарагонич 42.2 КБ
Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні В.О. Юрескул 29.9 КБ
Правове регулювання податкових платежів, що справляються при перетинанні митного кордону України А.В. Салєнков 33.3 КБ
Правове регулювання податкового обліку в Україні О.М. Мінаєва 28.2 КБ
Правове регулювання податкової системи України Т.Я. Цимбал 29.3 КБ
Правове регулювання податку на доход підприємств: за законодавством Соціалістичної Республіки В'єтна Чионг Тхі Кім Зунг 35.8 КБ
Правове регулювання посередництва у підприємницькій діяльності Г.І. Сальнікова 36.3 КБ
Правове регулювання права громадян на інформацію в сфері державного управління Л.В. Кузенко 30.5 КБ
Правове регулювання правочинів щодо земельних ділянок в Україні О.В. Глотова 34.4 КБ
Правове регулювання працевлаштування в Україні Р.І. Шабанов 30.1 КБ
Правове регулювання працевлаштування в Україні В.В. Безусий 31.9 КБ
Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні Ю.М. Щотова 30.1 КБ
Правове регулювання праці жінок-працівників органів внутрішніх справ України І.В. Шульженко 50.3 КБ
Правове регулювання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні О.П. Горбань 58.3 КБ
Правове регулювання праці лікарів в умовах ринкової економіки О.Є. Костюченко 50.0 КБ
Правове регулювання праці осіб, які вимагають особливого захісту В.Ф. Пузирний 28.6 КБ
Правове регулювання праці професорсько-викладацького складу вищих закладів освіти Міністерства внутр А.О. Савченко 20.4 КБ
Правове регулювання представництва у сфері оподаткування М.В. Жернаков 30.4 КБ
Правове регулювання припинення права надрокористування в Україні Ірина Вікторівна Хохлова 30.9 КБ
Правове регулювання припинення трудового договору: теоретичний аспект С.М. Глазько 28.7 КБ
Правове регулювання припинення шлюбу в Україні О.І. Сафончик 31.5 КБ
Правове регулювання процесу фінансового контролю (за законодавством України) О.П. Пащенко 30.8 КБ
Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції О.А. Поліводський 15.7 КБ
Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект) Л.В. Мамчур 36.0 КБ
Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку науково-педагогічних працівників вищих навчальн Т.В. Красюк 29.4 КБ
Правове регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця І.А. Іоннікова 26.1 КБ
Правове регулювання розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України Н.М. Процьків 27.7 КБ
Правове регулювання розлучення за сімейним законодавством України К.М. Глиняна 33.9 КБ
Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті у зовнішньоекономічних відносинах В.П. Богун 36.6 КБ
Правове регулювання світового ринку космічних послуг і технологій О.В. Бєглий 26.4 КБ
Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Г.В. Лаврик 83.8 КБ
Правове регулювання соціального забезпечення допомогами у зв'язку з народженням та вихованням дитини О.М. Пономаренко 31.2 КБ
Правове регулювання соціального захисту громадян України О.Г. Чутчева 27.7 КБ
Правове регулювання соціального захисту інвалідів в Україні М.В. Чічкань 42.9 КБ
Правове регулювання соціального партнерства в Україні Г.А. Трунова 32.0 КБ
Правове регулювання спільного підприємництва (порівняльні аспекти) Н.Є. Косач 16.6 КБ
Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні В.В. Рєзнікова 30.6 КБ
Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні М.О. Перепелиця 24.9 КБ
Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій О.С. Янкова 34.2 КБ
Правове регулювання створення та функціонування вільних економічних зон в Україні В.В. Ільков 30.7 КБ
Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно-правовий аспект) Н.Б. Пацурія 26.4 КБ
Правове регулювання страхування ризиків на ринках фінансових послуг І.Б. Чайкін 29.4 КБ
Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян І.В. Дашутін 34.3 КБ
Правове регулювання суспільних відносин щодо лісів у контексті сталого розвитку В.П. Непийвода 39.8 КБ
Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності О.М. Мельник 47.6 КБ
Правове регулювання торгівлі товарами в рамках спільної торговельної політики Європейського співтова М.Б. Артемишин 52.1 КБ
Правове регулювання третейського розгляду господарських спорів С.О. Юлдашев 33.6 КБ
Правове регулювання трудових відносин за участю роботодавця - фізичної особи Т.А. Занфірова 31.7 КБ
Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства О.А. Мірошниченко 28.8 КБ
Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства Оксана Андріївна Мірошниченко 54.4 КБ
Правове регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи (історично- правовий аспект) Олександр Сергійович Кальян 29.7 КБ