Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структура та властивості полімерних композиційних матеріалів, сформованих у магнітному полі - Г.В. Кирик
Сформульовано основні закономірності формування структури та властивостей полімерних композиційних матеріалів за дії обертового магнітного поля. Узагальнено результати експериментальних досліджень полімерних композитів на основі полі-4-метилпентену-1, фторопласту-2М, пентапласту, які містять сильно- та слабкомагнітні наповнювачі. З використанням методів електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, а також магнітного, теплофізичного, електрофізичного установлено зміни у матеріалах на різних рівнях організації. Виявлено взаємозв'язок між переходом від анізотропного розподілу сильномагнітного наповнювача та комплексом фізико-механічних характеристик. Описано фізичні засади одержання радіопоглинаючих полімерних матеріалів з шаруватою структурою, сформованою за дії обертового магнітного поля.

Методи, алгоритми та технології контролю знань в системах навчання - А.А. Григорова
Сформульовано основні закономірності формування структури та властивостей полімерних композиційних матеріалів за дії обертового магнітного поля. Узагальнено результати експериментальних досліджень полімерних композитів на основі полі-4-метилпентену-1, фторопласту-2М, пентапласту, які містять сильно- та слабкомагнітні наповнювачі. З використанням методів електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, а також магнітного, теплофізичного, електрофізичного установлено зміни у матеріалах на різних рівнях організації. Виявлено взаємозв'язок між переходом від анізотропного розподілу сильномагнітного наповнювача та комплексом фізико-механічних характеристик. Описано фізичні засади одержання радіопоглинаючих полімерних матеріалів з шаруватою структурою, сформованою за дії обертового магнітного поля.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 18, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Правове виховання і роль міліції у його здійсненні на сучасному етапі розвитку суспільства (теоретич О.О. Орлова 36.2 КБ
Правове забезпечення біобезпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності Л.В. Струтинська-Струк 27.4 КБ
Правове забезпечення видобування корисних копалин Р.С. Кірін 34.7 КБ
Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні А.С. Євстігнєєв 31.8 КБ
Правове забезпечення виробничо-господарської діяльності державних спеціалізованих сільськогосподарсь Т.В. Лямцева 27.0 КБ
Правове забезпечення врахування екологічних вимог при санації та приватизації об'єктів підвищеної не І.М. Розумович 26.0 КБ
Правове забезпечення громадського екологічного контролю в Україні О.Б. Федоровська 28.8 КБ
Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні С.В. Шарапова 24.3 КБ
Правове забезпечення екологічного прогнозування О.О. Бакай 24.4 КБ
Правове забезпечення екологічної безпеки в процесі господарської діяльності Н.В. Барбашова 27.1 КБ
Правове забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення В.І. Сіряк 34.4 КБ
Правове забезпечення екологічної безпеки у діяльності залізничного транспорту У.В. Антонюк 36.3 КБ
Правове забезпечення ефективного використання об'єктів комунальної власності Р.А. Джабраілов 32.7 КБ
Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення О.В. Конишева 27.8 КБ
Правове забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях М.Л. Шелухін 27.9 КБ
Правове забезпечення інноваційної діяльності Д.Є. Висоцький 34.1 КБ
Правове забезпечення контрольної діяльності податкових органів України Ю.В. Гаруст 30.2 КБ
Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель в Україні С.І. Хом'яченко 26.2 КБ
Правове забезпечення концепції сталого розвитку сучасної держави: теоретико-компаративістський аналі Н.Д. Янчук 31.3 КБ
Правове забезпечення обов'язкового особистого страхування працівників органів внутрішніх справ С.А. Пилипенко 30.7 КБ
Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами Н.О. Максіменцева 28.7 КБ
Правове забезпечення реєстрації нерухомого майна та прав на нього в Україні: історико-правовий аналі В.В. Сенчук 32.9 КБ
Правове забезпечення рекреаційної діяльності А.Г. Бобкова 37.3 КБ
Правове забезпечення розвитку електронної комерції М.М. Дутов 33.8 КБ
Правове забезпечення розвитку особистих селянських господарств А.А. Хвасенко 24.6 КБ
Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні О.В. Басай 27.4 КБ
Правове забезпечення фінансового контролю діяльності органів влади А.М. Апаров 75.2 КБ
Правове забезпечення фінансування у сфері охорони навколишнього природного середовища С.В. Кузнєцова 30.8 КБ
Правове забезпечення формування комунальної власності на землю М.В. Воскобійник 25.1 КБ
Правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх в Україні Олександр Леонідович Чернецький 36.8 КБ
Правове регулювання адміністрування податків і митних платежів Т.О. Проценко 60.8 КБ
Правове регулювання альтернативних систем оподаткування в Україні О.О. Костенко 38.8 КБ
Правове регулювання атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників в Україні Л.Ф. Купіна 33.4 КБ
Правове регулювання банківських валютних операцій в Україні С.М. Половко 37.0 КБ
Правове регулювання банківських відносин у країнах Центральної Європи: порівняльний аналіз (Україна, М.В. Сідак 30.7 КБ
Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в У О.І. Анатольєва 31.7 КБ
Правове регулювання бюджетних доходів, пов'язаних з природокористуванням Т.М. Шульга 33.6 КБ
Правове регулювання бюджетного контролю в Україні О.П. Гетманець 79.3 КБ
Правове регулювання валютних відносин в Україні А.М. Іскоростенський 37.7 КБ
Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності О.Є. Северин 28.7 КБ
Правове регулювання ведення державного земельного кадастру в Україні С.Л. Гоштинар 33.8 КБ
Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект) Ю.М. Жорнокуй 30.3 КБ
Правове регулювання взаємної відповідальності держави та людини (конституційно-правовий аспект) А.В. Зимовець 28.7 КБ
Правове регулювання виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Н.В. Корольова-Борсоді 34.5 КБ
Правове регулювання видатків на вищу освіту К.Г. Грищенко 20.3 КБ
Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України Є.О. Іванова 25.7 КБ
Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сіл Г.М. Беженар 32.1 КБ
Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів В.В. Саєнко 29.6 КБ
Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів Т.В. Григор'єва 28.3 КБ
Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України І.В. Вітовська 23.8 КБ
Правове регулювання використання та охорони вод в Україні Вікторія Олегівна Джуган 35.2 КБ
Правове регулювання використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони О.В. Чорноус 32.7 КБ
Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті О.А. Рассомахіна 43.7 КБ
Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті О.А. Рассомахіна 27.9 КБ
Правове регулювання виникнення трудових правовідносин з науково-педагогічними працівниками О.В. Гоц 33.1 КБ
Правове регулювання виникнення, зміни і припинення податкового обов'язку А.О. Храбров 23.1 КБ
Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу за законодавством України Н.О. Мельничук 29.0 КБ
Правове регулювання вирішення земельних спорів Л.В. Лейба 27.5 КБ
Правове регулювання виробництва і обігу спиртних напоїв у Російській імперії в другій половині ХІХ - В.Я. Гончарук 33.6 КБ
Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур В.П. Станіславський 24.2 КБ
Правове регулювання вищої юридичної освіти та науки в Росії в ХІХ ст. (на матеріалах українських губ О.Л. Войно-Данчишина 36.1 КБ
Правове регулювання відносин в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на в В.В. Юровська 30.6 КБ
Правове регулювання відносин власності між подружжям Т.О. Ариванюк 34.9 КБ
Правове регулювання відносин Європейського Союзу з асоційованими країнами І.А. Березовська 26.3 КБ
Правове регулювання відносин за договором консигнації В.А. Васильєва 26.4 КБ
Правове регулювання відносин за договором найму торгового місця на ринку С.В. Томчишен 33.8 КБ
Правове регулювання відносин із добору кадрів у ринкових умовах А.О. Мовчан 29.9 КБ
Правове регулювання відносин конкуренції в Євросоюзі В.С. Лук'янець 34.0 КБ
Правове регулювання відносин по розслідуванню та обліку нещасних випадків на виробництві Д.М. Кравцов 26.9 КБ
Правове регулювання відносин представництва у цивільному праві І.О. Гелецька 36.1 КБ
Правове регулювання відносин України та ЄС у сфері здійснення інвестицій І. Літінас 17.6 КБ
Правове регулювання відносин щодо отримання органами державної влади України інформації І.М. Сопілко 40.3 КБ
Правове регулювання відносин, що виникають в процесі кредитної діяльності комерційних банків С.В. Очкуренко 34.2 КБ
Правове регулювання відпусток за законодавством України Л.П. Гаращенко 33.6 КБ
Правове регулювання відпусток цільового призначення Світлана Федорівна Гуцу 34.1 КБ
Правове регулювання відчуження земельних ділянок К.П. Пейчев 26.6 КБ
Правове регулювання відшкодування моральної (немайнової) шкоди В.П. Паліюк 49.0 КБ
Правове регулювання геологічного вивчення надр В.К. Філатова 25.2 КБ
Правове регулювання господарських відносин за участю відокремлених підрозділів підприємств Ірина Анатоліївна Щербак 35.2 КБ
Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв'язку А.В. Чучковська 32.5 КБ
Правове регулювання господарських зв'язків (відносин) атомних електростанцій України С.І. Єршова 28.6 КБ
Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України О.В. Буткевич 38.2 КБ
Правове регулювання громадського піклування в губерніях Лівобережної України в XIX - на початку XX с Ю.М. Походзіло 43.5 КБ
Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз) Ламара Михайлівна Альбертини 22.7 КБ
Правове регулювання грошової системи України О.А. Лукашев 25.7 КБ
Правове регулювання двостороннього співробітництва України та Республіки Польща А.М. Октисюк 31.2 КБ
Правове регулювання державних закупівель в ЄС І.В. Влялько 46.6 КБ
Правове регулювання державних закупівель товарів, робіт та послуг Європейського Союзу (зближення зак О.Г. Турченко 35.1 КБ
Правове регулювання державно-церковних відносин у радянській Україні в 1917 - 1941 роках (на матеріа О.Д. Форостюк 30.5 КБ
Правове регулювання державного кредиту в Україні Н.А. Зайцева 31.0 КБ
Правове регулювання державного кредитування в Україні С.О. Ніщимна 31.3 КБ
Правове регулювання державного мита В.О. Вишнивецька 29.4 КБ
Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності О.О. Квасніцька 32.2 КБ
Правове регулювання дипломатичної служби в Україні Т.І. Биркович 32.2 КБ
Правове регулювання дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ К.В. Коваленко 31.6 КБ
Правове регулювання діяльності аграрних бірж в Україні Лілія Олександрівна Панькова 31.8 КБ
Правове регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів України І.Л. Нурзад 39.1 КБ
Правове регулювання діяльності міліції по забезпеченню політичного права громадян на свободу зборів, М.І. Логвиненко 29.6 КБ
Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади Ю.В. Мельник 29.3 КБ
Правове регулювання діяльності органів міліції Української РСР у 1956 - 1985 рр. А.П. Чернега 42.0 КБ
Правове регулювання діяльності по реалізації арештованого майна Ю.М. Павлюченко 34.3 КБ
Правове регулювання діяльності спеціальних закладів (шкіл) для неповнолітніх правопорушників в Украї О.І. Красота 42.8 КБ
Правове регулювання діяльності суб'єктів природних монополій І.О. Анохіна 27.0 КБ
Правове регулювання діяльності трастових компаній та довірчих товариств: порівняльно-правовий аналіз Г.Г. Харченко 31.9 КБ
Правове регулювання договірних відносин генеральних підрядників та субпідрядників у капітальному буд С.В. Сеник 25.8 КБ
Правове регулювання договорів на поставку нафти В.В. Сергієнко 30.4 КБ
Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект) І.О. Турчак 37.3 КБ
Правове регулювання додаткового випуску акцій акціонерними товариствами Л.І. Фесечко 37.4 КБ
Правове регулювання єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва М.А. Пожидаєва 36.6 КБ
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі автомобільного транспорту І.В. Бригадир 45.7 КБ
Правове регулювання загальнодержавних зборів в Україні О.О. Мамалуй 29.5 КБ
Правове регулювання застави цінних паперів в Україні О.І. Виговський 28.9 КБ
Правове регулювання застосування конфіскації та оплатного вилучення в адміністративно-юрисдикційній А.П. Купін 41.0 КБ
Правове регулювання захисту соціально-економічних прав людини в сфері праці Р.С. Веприцький 39.4 КБ
Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі М.В. Романов 29.7 КБ