Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 17, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Модальне керування та оптимізація в задачах супроводу антенними системами - А.Я. Бакушевич
Побудовано нелінійну динамічну модель антенної системи. Здійснено аналіз нестаціонарних рівнянь збуреного руху, зокрема з вітровими навантаженнями. Досліджено кінематичні рівняння двовісної антенної системи з довільним розташуванням осей на рухомій основі та показано їх зв'язок з відповідними динамічними рівняннями та рівняннями збуреного руху. Проведено дослідження щодо стійкості за Ляпуновим вільної антенної системи для різних режимів та показано необхідність використання керувань. Одержано керовану нестаціонарну математичну модель антенної системи у канонічній формі Гесенберга та Фробеніуса. Розроблено модальне керування для моделі десятого та восьмого порядків. Розв'язано обернену задачу синтезу оптимального керування, аналітично знайдено функцію Ляпунова та показано, що керування є оптимальним у сенсі мінімуму побудованого квадратичного критерію якості. Оцінено час перехідного процесу антенної системи на скінченному інтервалі часу, визначено умови її вчасного виходу на задану динамічну точність супроводу.

Електрохімічне визначення антибіотиків тетрациклінового ряду в промисловій продукції - Ю.В. Толстенко
Побудовано нелінійну динамічну модель антенної системи. Здійснено аналіз нестаціонарних рівнянь збуреного руху, зокрема з вітровими навантаженнями. Досліджено кінематичні рівняння двовісної антенної системи з довільним розташуванням осей на рухомій основі та показано їх зв'язок з відповідними динамічними рівняннями та рівняннями збуреного руху. Проведено дослідження щодо стійкості за Ляпуновим вільної антенної системи для різних режимів та показано необхідність використання керувань. Одержано керовану нестаціонарну математичну модель антенної системи у канонічній формі Гесенберга та Фробеніуса. Розроблено модальне керування для моделі десятого та восьмого порядків. Розв'язано обернену задачу синтезу оптимального керування, аналітично знайдено функцію Ляпунова та показано, що керування є оптимальним у сенсі мінімуму побудованого квадратичного критерію якості. Оцінено час перехідного процесу антенної системи на скінченному інтервалі часу, визначено умови її вчасного виходу на задану динамічну точність супроводу.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 17, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки І.Г. Івасюк 29.7 КБ
Порядок митного оформлення товарів при їх переміщенні через митний кордон України Д.С. Цаліна 40.9 КБ
Порядок набуття права власності на земельну ділянку в Україні В.П. Яніцький 27.2 КБ
Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції в цивільному процесі України О.М. Трач 39.6 КБ
Порядок фінансування видатків на утримання центральних органів виконавчої влади України А.М. Цвєтков 34.3 КБ
Порядок ціноутворення у комунальному господарстві Г.Й. Солодухін 31.6 КБ
Постійні комісії представницьких органів місцевого самоврядування Г.В. Задорожня 32.8 КБ
Пострадянський розвиток держави та права в Україні Олена Юріївна Поклонська 38.9 КБ
Потерпілий від злочину в кримінальному праві М.В. Сенаторов 28.3 КБ
Потерпілий як суб'єкт кримінально-процесуального доказування С.В. Давиденко 35.0 КБ
Потерпілий як суб'єкт кримінально-процесуальної діяльності в досудових стадіях кримінального процесу Л.І. Шаповалова 30.4 КБ
Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним майном громадян Г.В. Щербакова 30.2 КБ
Права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні(теоретико-правові аспекти) Ліна Віталіївна Леонтьєва 28.5 КБ
Права людини у правовій думці Наддніпрянської України кінця XVIII - початку XX століття (індивідуалі В.М. Горбаль 35.5 КБ
Права людини у природно-правовій думці неотомізму С.П. Рабінович 32.0 КБ
Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен М.Л. Заінчковський 35.4 КБ
Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства Ю.С. Размєтаєва 30.4 КБ
Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження Д.А. Гудима 30.9 КБ
Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект) Ю.В. Носік 27.1 КБ
Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах Ю.Є. Атаманова 32.4 КБ
Права та обов'язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів О.В. Гафурова 32.8 КБ
Правила переміщення через митний кордон України підакцизних товарів та відповідальність за їх поруше В.М. Шевченко 17.1 КБ
Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича Г.С. Боровська 45.9 КБ
Право вільного використання об'єктів авторського права за цивільним законодавством України Олександр Віталійович Заєць 38.7 КБ
Право власності на землю в Україні: інституалізація, правове забезпечення, особливості реалізації (с П.П. Захарченко 68.2 КБ
Право власності політичних партій в Україні Л.М. Мандрика 28.2 КБ
Право власності професійних спілок України О.М. Соловйов 29.3 КБ
Право власності фізичної особи на присадибну земельну ділянку (садибу) С.В. Губарєв 34.5 КБ
Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище В.Л. Бредіхіна 28.3 КБ
Право громадян на житло у фонді соціального призначення Т.Р. Федосєєва 34.4 КБ
Право громадян на зайнятість та форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки Тетяна Георгіївна Маркіна 20.1 КБ
Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні України: стан та шляхи вдосконалення Р.Т. Чернега 31.4 КБ
Право громадян України на достатній життєвий рівень В.В. Мацокін 29.0 КБ
Право депутатської недоторканності (питання теорії та практики) О.О. Реєнт 34.4 КБ
Право держави на самооборону в світлі розвитку юридичних гарантій міжнародної безпеки В.С. Ржевська 36.1 КБ
Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізаці О.В. Лаба 36.0 КБ
Право загального землекористування громадян І.О. Костяшкін 33.6 КБ
Право і держава в концепції правосвідомості І.О.Ільїна О.С. Мельничук 29.2 КБ
Право і релігія Д.О. Вовк 52.2 КБ
Право іноземців на звернення до суду в Україні (цивільно-процесуальні аспекти) Л.С. Фединяк 31.5 КБ
Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування С.І. Іщук 34.5 КБ
Право інтелектуальної власності на твір науки (авторсько- правовий аспект) Р.О. Денисова 22.9 КБ
Право користування чужим майном В.М. Мартин 44.7 КБ
Право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення В.П. Васьковська 35.5 КБ
Право людини на гідний рівень споживання та юридичний механізм його забезпечення в Україні (загально А.В. Рабінович 28.4 КБ
Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод Т.І. Пашук 31.1 КБ
Право людини на життя (теорія та практика міжнародного співробітництва) О.А. Мірошниченко 25.9 КБ
Право людини на життя: цивільно-правові аспекти А.В. Соловйов 28.8 КБ
Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти) О.В. Грищук 33.8 КБ
Право людини на охорону здоров'я та його законодавче забезпечення в Україні (загальнотеоретичне досл І.Я. Сенюта 35.5 КБ
Право людини та громадянина на самозахист життя і здоров'я від протиправних посягань К.О. Гориславський 27.0 КБ
Право монастирської земельної власності на Лівобережній Україні (середина XVII - остання чверть XVII О.М. Волощенко 31.9 КБ
Право на ділову репутацію суб'єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного вико І.Ф. Коваль 35.8 КБ
Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект О.В. Нестеренко 46.1 КБ
Право на життя в системі прав людини О.Г. Рогова 31.5 КБ
Право на захист цивільних прав та інтересів Т.М. Підлубна 29.4 КБ
Право на медичну допомогу та його здійснення О.О. Прасов 89.9 КБ
Право на працю в Україні в умовах ринкової економіки М.М. Пурей 28.6 КБ
Право на службовий винахід Тамара Василівна Ярошевська 45.6 КБ
Право на страйк та механізм його реалізації Н.М. Швець 31.7 КБ
Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України Т.М. Кучер 33.2 КБ
Право на торговельну марку в Україні Я.О. Іолкін 41.9 КБ
Право на цілісність особистості в праві Європейського Союзу Н.Г. Васильєва 36.0 КБ
Право народів на самовизначення і практика його здійснення в сучасний період Саід Б.А. Абуфара 32.3 КБ
Право приватної власності на автомобіль та угоди, пов'язані з його обслуговуванням О.В. Степанов 33.5 КБ
Право спадкування землі в Україні Олексій Леонідович Зайцев 33.5 КБ
Право спільної сумісної власності фізичних осіб Н.Ю. Христенко 25.9 КБ
Право суб'єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист Г.О. Сляднєва 25.8 КБ
Право та мораль: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії І.А. Гетьман-П'ятковська 35.3 КБ
Право учасників цивільних правовідносин на самозахист О.І. Антонюк 36.5 КБ
Право фізичної особи на життя та здоров'я як об'єкт цивільно-правової регламентації: порівняльно-пра С.Б. Булеца 35.8 КБ
Право як нормативна основа формування правопорядку Н.В. Панаріна 34.2 КБ
Право як ціннісна категорія І.В. Патерило 35.6 КБ
Правова активність працівників міліції С.О. Кульбач 41.1 КБ
Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства І.А. Сікорська 31.9 КБ
Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації А.П. Заєць 34.3 КБ
Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження Н.В. Сюр 28.3 КБ
Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння Антоніна Семенівна Токарська 79.0 КБ
Правова культура - важливий фактор розбудови правової держави Р.А. Сербин 26.5 КБ
Правова культура працівників органів внутрішніх справ (загальнотеоретичний аспект) І.П. Зеленко 1.7 КБ
Правова культура у першій Чехословацькій Республіці (1918 - 1939 рр.) Н.П. Кушнір 62.7 КБ
Правова культура у формуванні правової, соціальної держави І.В. Осика 34.6 КБ
Правова культура учасників виборчого процесу як засіб забезпечення реалізації виборчих прав громадян В.І. Співак 32.1 КБ
Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні В.С. Стефанюк 22.7 КБ
Правова охорона винаходів Є.Ш. Гареєв 31.1 КБ
Правова охорона довкілля та природних ресурсів Азово-Чорноморського басейну О.А. Валевська 42.2 КБ
Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні О.Ю. Кашинцева 20.7 КБ
Правова охорона лісів Карпатського регіону України П.В. Мельник 28.5 КБ
Правова охорона промислових зразків в Україні В.Є. Макода 29.4 КБ
Правова охорона промислових зразків в Україні Н.О. Халаїм 44.3 КБ
Правова природа адміністративного огляду, що здійснюється працівниками міліції С.М. Радзівон 29.9 КБ
Правова природа безвідплатних договорів у цивільному праві України В.В. Новікова 32.6 КБ
Правова природа доменних імен Інтернет Д.В. Бойко 27.7 КБ
Правова природа дочірнього підприємства Ж.В. Чевичалова 34.5 КБ
Правова природа лізингу в Україні Д.С. Січко 28.5 КБ
Правова природа нормативних актів Автономної Республіки Крим Г.О. Швачка 30.5 КБ
Правова природа похідних цінних паперів Ю.В. Мица 31.9 КБ
Правова природа процесуального представництва у цивільному процесі Г.З. Лазько 27.3 КБ
Правова природа розрахункового чека Дмитро Олександрович Кулик 30.0 КБ
Правова природа та проблеми кваліфікації захоплення заручників у міжнародному кримінальному праві Є.Б. Тітов 30.7 КБ
Правова природа та система рішень апеляційного суду у кримінальному судочинстві Д.О. Захаров 32.9 КБ
Правова природа, склад і зміст установчих документів акціонерного товариства В.І. Татьков 34.9 КБ
Правова процедура: теоретико-правові засади та практичні виміри О.О. Середа 40.5 КБ
Правова реальність як предмет філософського осмислення С.І. Максимов 58.7 КБ
Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської В.М. Братасюк 33.6 КБ
Правова регламентація господарської діяльності казенних підприємств І.М. Бондаренко 31.0 КБ
Правова регламентація державної підтримки аграрних товаровиробників І.П. Сафонов 26.3 КБ
Правова регламентація лізингу як засобу сприяння технічному прогресу О.О. Уханьова 39.4 КБ
Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: теоретичні і практичн В.В. Лемак 58.5 КБ
Правова робота у механізмі захисту прав суб'єктів підприємництва І.В. Головань 29.6 КБ
Правова система Італії: загальнотеоретична характеристика основних елементів О.М. Садовська 33.8 КБ
Правова ситуація як онтологічна основа правової реальності О.В. Стовба 25.2 КБ
Правова соціалізація особи в сучасних умовах В.Ю. Швачка 34.3 КБ
Правова та економічна системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти взаємовпливу Т.О. Шкляр 28.2 КБ
Правова характеристика кримінально-процесуального інституту недопустимості повороту до гіршого Ю.П. Ковбаса 42.6 КБ