Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження умов існування одного класу інваріантних співвідношень рівнянь динаміки твердого тіла - О.М. Міронова
Проаналізовано умови існування інваріантних співвідношень у трьох задачах динаміки твердого тіла з нерухомою точкою. У першій задачі про рух тіла у полі потенційних і гіроскопічних сил, що описуються диференційними рівняннями Д.Гріолі - М.П.Харламова, розв'язано пряму та зворотну задачі дослідження умов існування у рівняннях руху одного інваріантного співвідношення. У другій - про рух твердого тіла у силовому полі, яке є суперпозицією електричного, магнітного та ньютонівського полів, розглянуто умови існування у диференційних рівнянях Г.Кірхгофа трьох інваріантних співвідношень спеціального виду. Одержано один новий розв'язок диференційних рівнянь руху. У третій задачі про рух тіла у магнітному полі з урахуванням ефекту Бернетта - Лондона визначено умови існування поліноміальних розв'язків класу Стеклова - Горячева - Ковалевського. Знайдено три нових частинних розв'язки задачі. У диференційних рівняннях задачі III. Досліджено умови існування трьох інваріантних співвідношень спеціального виду, наведено новий розв'язок рівнянь руху.

Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах - К.О. Косинський
Проаналізовано умови існування інваріантних співвідношень у трьох задачах динаміки твердого тіла з нерухомою точкою. У першій задачі про рух тіла у полі потенційних і гіроскопічних сил, що описуються диференційними рівняннями Д.Гріолі - М.П.Харламова, розв'язано пряму та зворотну задачі дослідження умов існування у рівняннях руху одного інваріантного співвідношення. У другій - про рух твердого тіла у силовому полі, яке є суперпозицією електричного, магнітного та ньютонівського полів, розглянуто умови існування у диференційних рівнянях Г.Кірхгофа трьох інваріантних співвідношень спеціального виду. Одержано один новий розв'язок диференційних рівнянь руху. У третій задачі про рух тіла у магнітному полі з урахуванням ефекту Бернетта - Лондона визначено умови існування поліноміальних розв'язків класу Стеклова - Горячева - Ковалевського. Знайдено три нових частинних розв'язки задачі. У диференційних рівняннях задачі III. Досліджено умови існування трьох інваріантних співвідношень спеціального виду, наведено новий розв'язок рівнянь руху.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 16, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла Н.В. Павлова 36.1 КБ
Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні М.І. Цуркан 28.9 КБ
Особливості судового розгляду та вирішення справ за позовами про звільнення майна з-під арешту С.Г. Кузьменко 33.0 КБ
Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які про О.О. Грабовська 30.7 КБ
Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з С.Є. Федик 33.4 КБ
Особливості укладення договорів на аукціоні М.С. Алябишев 30.4 КБ
Особливості цивільно-правового захисту прав на гідність, честь та ділову репутацію працівників міліц О.В. Синєгубов 32.2 КБ
Оспорювання та примусове виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу: порівняльно-правове д Т.С. Кисельова 29.0 КБ
Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства України та інших держав) Н. А. Орловська 33.1 КБ
Офіційне тлумачення закону Д.М. Михайлович 24.4 КБ
Охорона авторського і суміжних прав у музичному шоу-бізнесі України П.А. Калениченко 33.2 КБ
Охорона громадського порядку органами внутрішніх справ України (адміністративно-правове регулювання) В.М. Цикалевич 53.7 КБ
Охорона прав акціонерів у цивільному праві О.В. Регурецька 30.3 КБ
Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України Р.Б. Шишка 55.3 КБ
Охорона права на торговельну марку (цивільно-правовий аспект) О.В. Піхурець 36.6 КБ
Охоронний апарат Української Держави (квітень - грудень 1918 р.): історико-правове дослідження О.В. Тимощук 68.3 КБ
Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі С.М. Сівочек 37.0 КБ
Оціночні поняття у трудовому праві України С.М. Черноус 40.2 КБ
Очна ставка: тактика і психологічні основи Д.М. Піскун 34.5 КБ
Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід В.П. Гробова 32.5 КБ
Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз К.О. Колесник 29.6 КБ
Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики Ю.Г. Барабаш 26.8 КБ
Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сф І.К. Залюбовська 28.5 КБ
Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди В.Є. Протасова 37.2 КБ
Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август 34.7 КБ
Пенітенціарна система Російської імперії в ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерн В.В. Россіхін 37.4 КБ
Пенітенціарна теорія та практика в Російській імперії в кінці XVIII - на початку XX століття: істори О.М. Григор'єв 44.5 КБ
Пенітенціарна функція демократичної правової держави та роль громадянського суспільства в механізмі О.В. Романенко 29.3 КБ
Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній системі України Т.В. Кравчук 32.1 КБ
Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань І.С. Яковець 33.5 КБ
Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доход Л.М. Чуніхіна 28.5 КБ
Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і прак В.Т. Маляренко 54.5 КБ
Переважні права: цивільно-правовий аспект В.І. Крат 27.5 КБ
Переведення на іншу роботу А.М. Юшко 30.5 КБ
Перевірка показань підозрюваного на місці: тактика і психологія В.В. Негребецький 25.9 КБ
Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження Н.Р. Бобечко 32.9 КБ
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами І.В. Бондар 30.1 КБ
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному судочинстві В.М. Беднарська 34.6 КБ
Передача технології як вклад в просте товариство С.Ю. Погуляєв 31.9 КБ
Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України О.О. Кот 8.8 КБ
Перешкоджання здійсненню виборчого права: проблеми кримінальної відповідальності М.О. Мягков 26.0 КБ
Періодизація історико-правового процесу: концептуальні аспекти Олена Ігорівна Резнік 41.1 КБ
Питання загальної частини кримінального права в працях О.Ф.Кістяківського О.В. Нагорнюк 29.7 КБ
Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп'ютерних технологій О.І. Мотлях 31.2 КБ
Питання права у науковій спадщині Івана Франка О.Б. Бунчук 31.9 КБ
Питання реформування адміністративного процесу в Україні М.Ф. Стахурський 25.1 КБ
Питання реформування інституту адміністративної відповідальності Є.С. Герасименко 16.1 КБ
Підвідомчість справ господарським судам України М.І. Черленяк 35.1 КБ
Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності Л.М. Горбунова 33.7 КБ
Підприємництво як предмет правового регулювання в Україні О.В. Бігняк 30.7 КБ
Підприємство як об'єкт цивільних прав І.А. Галіахметов 30.7 КБ
Підроблення як спосіб вчинення злочину С.С. Тучков 26.5 КБ
Підстави виникнення зобов'язань за римським приватним правом і сучасним цивільним законодавством Укр О.Д. Кутателадзе 27.9 КБ
Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди О.В. Церковна 33.6 КБ
Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шлях О.О. Чаричанський 30.4 КБ
Підстави набуття права власності на житло О.В. Воронова 31.1 КБ
Підстави припинення права власності Олеся Степанівна Харченко 40.0 КБ
Підстави та наслідки недійсності підприємницьких договорів (на матеріалах практики господарських суд С.С. Потопальський 33.4 КБ
Підстави та процесуальний порядок зупинення попереднього розслідування І.А. Малютін 36.5 КБ
Планування та організація початкових слідчих дій при розслідуванні квартирних крадіжок О.Г. Швидкий 19.5 КБ
Платні освітні послуги вищих закладів освіти МВС України: цивільно-правовий аспект К.А. Карчевський 31.3 КБ
Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду В.В. Луцик 39.8 КБ
Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони В.Л. Зьолка 36.2 КБ
Повноваження представника та його реалізація за цивільним законодавством України В.Л. Гранін 27.5 КБ
Погляди Станіслава Дністрянського на право та державу (загальнотеоретичні аспекти) А.Ф. Коваль 28.0 КБ
Податки в Україні та в державах-членах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз А.В. Нонко 31.5 КБ
Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження В.В. Пивоваров 29.0 КБ
Податкова перевірка як організаційно-правова форма реалізації податкового контролю Наталія Анатоліївна Маринів 30.9 КБ
Податкове законодавство в УСРР у період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) М.М. Шевердін 30.8 КБ
Податковий апарат УСРР в період непу (1921-1928 рр.) А.О. Сокіл 32.9 КБ
Податкові органи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.: організацій В.Р. Жвалюк 38.8 КБ
Податкові провадження в Україні: теоретико-правові засади Ю.В. Боднарук 31.7 КБ
Подолання правового нігілізму - важлива умова розбудови правової держави В.В. Чернєй 18.0 КБ
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид кримінального покаран Д.С. Шиян 31.5 КБ
Позбавлення права приватної власності А.З. Баранюк 21.9 КБ
Позбавлення суб'єктивного права на житло О.Є. Аврамова 39.1 КБ
Позовна давність як різновид цивільно-правових строків О.В. Шовкова 32.8 КБ
Позовне провадження у справах з авторських і суміжних правовідносин у цивільному судочинстві України Олена Олександрівна Штефан 27.7 КБ
Покарання в системі засобів протидії злочинності О.І. Шинальський 27.4 КБ
Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів О.П. Горох 39.9 КБ
Політико-правова ідея суверенітету державної влади та її реалізація в державотворенні України Г.М. Федущак-Паславська 27.0 КБ
Політико-правова система Туреччини в період 1918 - 1945 років О.П. Міщенко 36.4 КБ
Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини ХVІІІ століття О.В. Кресін 31.1 КБ
Політико-правове вчення ідеолога англійського лібералізму Дж.Ст.Мілля Г.Б. Сорока 36.5 КБ
Політико-правове регулювання національної депортації з Кримської АРСР та репатріації до Автономної Р Д.Р. Хаваджи 36.6 КБ
Політико-правові погляди Ісмаїла Гаспринського В.О. Гладун 38.7 КБ
Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект) В.С. Журавський 21.7 КБ
Політичні інститути та конституційне право штату Теннессі (США) Б.А. Барабаш 29.5 КБ
Помилки у кваліфікації злочинів Т.М. Марітчак 25.6 КБ
Поняття "ноу-хау" та договір про його передачу Т.І. Бєгова 39.0 КБ
Поняття вини як елемент змісту кримінального права України Р.В. Вереша 28.9 КБ
Поняття і принципи адміністративного процесу: питання теорії Володимир Григорович Перепелюк 30.4 КБ
Поняття предмету наркотизму і його кримінально-правове значення О.В. Козаченко 15.8 КБ
Поняття службової особи у кримінальному праві України Р.Л. Максимович 26.4 КБ
Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України С.В. Оверчук 34.9 КБ
Поняття та система злочинів проти моральності у кримінальному праві України Л.С. Кучанська 31.7 КБ
Поняття, підстави та форми кримінальної відповідальності за кримінальним правом Франції та України: І.В. Красницький 28.2 КБ
Попередження адміністративних деліктів органами внутрішніх справ Олександр Костянтинович Волох 41.3 КБ
Попередження адміністративних правопорушень серед неповнолітніх Я.М. Квітка 28.6 КБ
Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини С.О. Баранов 25.6 КБ
Попередження злочинів, що вчинюються у сфері сімейно-побутових відносин Л.В. Крижна 41.3 КБ
Попередження злочинності засобами кримінального права М.Г. Сорочинський 25.7 КБ
Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України О.М. Ігнатов 32.0 КБ
Попередження органами внутрішніх справ злочинів, що вчиняються на ринку цінних паперів О.Б. Сахарова 28.1 КБ
Попередження органами внутрішніх справ незаконного виробництва наркотичних засобів та психотропних р Р.М. Павленко 35.0 КБ
Попередження хуліганства (кримінально- правовий і кримінологічний аспекти) Г.І. Піщенко 27.9 КБ
Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук О.М. Лисенко 32.7 КБ
Порівняльне правознавство: природа та методологічне значення О.Л. Бигич 27.3 КБ
Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великоб Володимир Олексійович Заросило 26.6 КБ
Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства А.В. Савченко 69.3 КБ
Порівняльно-правова характеристика джерел сучасного мусульманського права С.Є. Галюк 40.7 КБ
Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропей С.О. Погрібний 33.2 КБ
Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції Д.М. Бєлов 29.2 КБ
Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини: підстави криміналь С.В. Гринчак 25.3 КБ
Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг: кримі Є.Ф. Бобонич 33.8 КБ