Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Моделі і методи інженерії тестування програмних систем в умовах обмежених ресурсів - Т.М. Коротун
Розроблено математичну модель визначення оптимального часу тестування модулів програмних систем (ПС) з урахуванням ризиків відмов під час експлуатації ПС та метод оцінювання ризику відмов їх модулів. Відзначено, що стратегія тестування полягає у визначенні модулів, які потребують більш тривалого тестування. Згідно даній стратегії час тестування кожного модуля повинен виділятися таким чином, щоб вартість (трудомісткість) тестування відповідала величині ризику використання модуля під час роботи ПС. Запропонована стратегія тестування є основою побудованого базового процесу тестування ПС обробки даних, який впорядковує задачі тестування, виконувані на різних стадіях розробки ПС. Зауважено, що запропоновані процес, модель і метод реалізовані у програмному комплексі підтримки інженерії тестування. Наведено результати оцінювання стану процесу тестування організації-розробника ПС та впровадження базового процесу тестування.

Топологічна структура світлових полів з поляризаційними сингулярностями - Р.І. Єгоров
Розроблено математичну модель визначення оптимального часу тестування модулів програмних систем (ПС) з урахуванням ризиків відмов під час експлуатації ПС та метод оцінювання ризику відмов їх модулів. Відзначено, що стратегія тестування полягає у визначенні модулів, які потребують більш тривалого тестування. Згідно даній стратегії час тестування кожного модуля повинен виділятися таким чином, щоб вартість (трудомісткість) тестування відповідала величині ризику використання модуля під час роботи ПС. Запропонована стратегія тестування є основою побудованого базового процесу тестування ПС обробки даних, який впорядковує задачі тестування, виконувані на різних стадіях розробки ПС. Зауважено, що запропоновані процес, модель і метод реалізовані у програмному комплексі підтримки інженерії тестування. Наведено результати оцінювання стану процесу тестування організації-розробника ПС та впровадження базового процесу тестування.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 15, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва України С.І. Бугера 30.4 КБ
Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні С.І. Марченко 43.1 КБ
Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади О.Ф. Андрійко 32.9 КБ
Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців Н.І. Чудик-Білоусова 25.4 КБ
Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності осіб рядового та начальницького складу В.А. Плєва 18.5 КБ
Організаційно-правові проблеми розгляду звернень громадян і юридичних осіб в органах прокуратури І.С. Ковальчук 45.1 КБ
Організаційно-правові проблеми статусу суддів Л.М. Москвич 28.8 КБ
Організаційно-правові проблеми судового контролю О.В. Кондратьєв 33.1 КБ
Організаційно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі С.О. Стефанов 30.8 КБ
Організаційно-правові та морально-психологічні засади судово-експертної діяльності В.М. Шерстюк 30.7 КБ
Організаційно-правові форми сільськогосподарської кооперації в Україні Я.З. Гаєцька-Колотило 25.7 КБ
Організаційно-правові форми соціального діалогу у сфері праці О.А. Трюхан 30.5 КБ
Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в Україні І.С. Ярошенко 35.2 КБ
Організаційно-правові форми суб'єктів малого підприємництва І.С. Похиленко 36.8 КБ
Організація діяльності патрульної служби на залізничному транспорті (адміністративно-правові засади) С.С. Єсімов 33.0 КБ
Організація діяльності податкової служби України з протидії податковим правопорушенням у сфері функц О.О. Долгий 33.5 КБ
Організація і діяльність комерційних судів Російської імперії: історико-правове дослідження на прикл В.С. Балух 31.7 КБ
Організація і діяльність органів прокуратури Республіки Польща на території Східної Галичини (1919 - І.І. Шевчук 32.1 КБ
Організація і діяльність судів цивільної юрисдикції в Україні О.О. Гаркуша 39.7 КБ
Організація і розвиток сучасної судової системи України Р.О. Куйбіда 33.3 КБ
Організація і тактика перевірки алібі у досудовому слідстві В.В. Юсупов 28.8 КБ
Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення во В.А. Сас 26.1 КБ
Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України О.М. Коротун 32.7 КБ
Організація охорони громадського порядку в санаторно-курортних та інших зонах відпочинку громадян В.А. Грабельников 32.1 КБ
Організація професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних умова Л.С. Криворучко 38.3 КБ
Організація регіональної влади в Британських колоніях Північної Америки (XVII - XVIII століття) В.М. Калашников 38.4 КБ
Організація та діяльність виконавчих органів місцевих рад в Україні К.Є. Соляннік 29.1 КБ
Організація та діяльність судових органів Таврійської губернії за Судовою реформою 1864 року (60 - 9 І.І. Поляков 27.9 КБ
Організація та функціональні засади діяльності касаційної інстанції (на прикладі судової палати Вищо А.Й. Осетинський 32.7 КБ
Організація управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії (1772 - 1848 рр.) І.Ю. Настасяк 34.3 КБ
Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект) О.А. Задихайло 25.7 КБ
Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах Олександр Сергійович Доценко 32.7 КБ
Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб'єкт міжнародного права І.А. Ліпкан 28.2 КБ
Організована транснаціональна злочинність і роль правоохоронних органів у протидії їй І.В. Пшеничний 16.5 КБ
Організовані злочинні угруповання: класифікація та заходи протидії Б.В. Лизогуб 27.3 КБ
Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження Т.В. Мельничук 41.4 КБ
Органічні закони в системі законодавства України О.М. Кириченко 57.1 КБ
Оренда земель сільськогосподарського призначення: правові аспекти Н.В. Ільницька 28.8 КБ
Оренда території в міжнародному публічному праві В.М. Стешенко 27.3 КБ
Оскарження дій та рішень міліції як органу дізнання Г.В. Федотова 33.0 КБ
Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку І.О. Грибок 31.5 КБ
Оскарження ухвал в цивільному судочинстві Олена Вікторівна Дем'янова 27.3 КБ
Основи концепції правового регулювання інтернет-відносин в Україні (загальнотеоретичні аспекти) О.А. Присяжнюк 30.1 КБ
Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпова Л.І. Аркуша 41.5 КБ
Основи методики розслідування вбивств на замовлення А.О. Шульга 37.9 КБ
Основи методики розслідування викрадень електричної енергії шляхом її самовільного використання С.А. Вельможний 33.1 КБ
Основи методики розслідування злочинів, пов'язаних з порушеннями статутних правил взаємовідносин між В.С. Давиденко 31.0 КБ
Основи методики розслідування контрабанди культурних цінностей Я.В. Фурман 38.0 КБ
Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з В.П. Головіна 61.5 КБ
Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні О.Ю. Лялюк 28.7 КБ
Основи розслідування фактів незаконної приватизації державного та комунального майна Комісарчук 39.2 КБ
Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та розслідування злочин С.В. Томин 35.4 КБ
Основні напрями організації роботи районних (міських) прокуратур В.Є. Загородній 31.9 КБ
Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація А.А. Митрофанов 25.3 КБ
Основні положення методики розслідування викрадення людини Я.А. Соколова 35.6 КБ
Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві А.М. Титов 33.0 КБ
Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері Ю.Є. Атаманова 62.5 КБ
Основні соціальні права та свободи людини і громадянина в Україні Ж.М. Пустовіт 23.7 КБ
Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України Є.В. Краснов 41.9 КБ
Основоположні принципи права С.П. Погребняк 83.8 КБ
Особисті відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна О.М. Калітенко 30.8 КБ
Особисті немайнові права дитини за цивільним законодавством України Л.А. Ольховик 29.8 КБ
Особисті немайнові права та обов'язки членів сім'ї Б.К. Левківський 43.6 КБ
Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового з Л.В. Малюга 29.6 КБ
Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні С.І. Чорнооченко 29.3 КБ
Особисті права і свободи людини у США та їх захист поліцією А.В. Самотуга 31.6 КБ
Особливий суб'єкт інформаційних правовідносин (загальнотеоретичний аспект) О.С. Рождественська 37.2 КБ
Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів О.І. Євтушенко 31.5 КБ
Особливості виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених жінок Г.С. Резніченко 30.2 КБ
Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців Н.М. Неумивайченко 26.7 КБ
Особливості вирішення службово-трудових спорів та правового захисту працівників органів внутрішніх с О.М. Обушенко 25.6 КБ
Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки Н.В. Терещенко 24.8 КБ
Особливості договірної правоздатності міжнародних економічних організацій (на прикладі системи ООН) Я.М. Вільчак 39.2 КБ
Особливості застосування аналогії права при вирішенні юридичних справ С.В. Шмаленя 37.4 КБ
Особливості застосування норм міжнародного права у внутрішньому праві Йорданії і Ізраїлю (порівняльн Мухаммед Абу-Хеджлех 28.4 КБ
Особливості здійснення юридичної діяльності в умовах германської правової сім'ї О.В. Мінченко 34.5 КБ
Особливості кримінального покарання неповнолітніх Олександр Сергійович Яцун 52.1 КБ
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні В.М. Бурдін 27.3 КБ
Особливості методики розслідування порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розпов І.М. Горбаньов 30.3 КБ
Особливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах з використанням методу відеоко М.І. Смирнов 30.7 КБ
Особливості початкового етапу розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги Л.Г. Дунаєвська 31.9 КБ
Особливості правового регулювання господарської діяльності на ринку виробів із дорогоцінних металів К.В. Єфремова 35.9 КБ
Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу) І.І. Килимник 45.9 КБ
Особливості правового регулювання закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб Н.В. Головко 28.4 КБ
Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів В.М. Пашков 32.7 КБ
Особливості правового регулювання пільгового забезпечення працівників в умовах ринкової економіки Г.М. Бойченко 49.8 КБ
Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах Я.В. Свічкарьова 25.5 КБ
Особливості правового регулювання праці державних службовців І.П. Греков 27.3 КБ
Особливості правового регулювання праці жінок, які поєднують роботу з материнством, та його подальше І.А. Вєтухова 32.7 КБ
Особливості правового регулювання праці за сумісництвом та суміщенням професій (посад) Н.В. Веренич 29.4 КБ
Особливості правового регулювання праці молоді О.О. Коваленко 28.6 КБ
Особливості правового регулювання праці науковців і його вдосконалення Г.О. Барабаш 28.6 КБ
Особливості правового регулювання праці працівників ДАІ як суб'єктів трудових правовідносин І.І. Швидкій 28.9 КБ
Особливості правового регулювання праці слідчих ОВС як суб'єктів трудового права України З.С. Галаван 53.4 КБ
Особливості правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша О.М. Коросташов 30.7 КБ
Особливості правового режиму земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства Т.М. Гапотченко 24.5 КБ
Особливості правового режиму оподаткування суб'єктів спеціальних економічних зон в Україні Д.Д. Коссе 27.8 КБ
Особливості правового становища держави як суб'єкта приватного (цивільного) права О.М. Клименко 37.9 КБ
Особливості предмета доказування у справах про комп'ютерні злочини А.І. Журба 31.9 КБ
Особливості предмету доказування у справах про підпали з метою приховування злочинів Г.М. Степанова 33.0 КБ
Особливості припинення трудового договору за п. 2 ст. 41 Кодексу законів про працю України С.В. Селезень 51.2 КБ
Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх М.О. Карпенко 31.1 КБ
Особливості провадження досудового слідства у кримінальних справах за участю іноземців П.Г. Назаренко 36.5 КБ
Особливості проведення слідчих дій за участю осіб з фізичними або психічними вадами А.В. Дудка 43.1 КБ
Особливості прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ про злочини неповнолітніх М.І. Копетюк 32.9 КБ
Особливості процесу доказування у справах про злочини неповнолітніх О.О. Левендаренко 33.1 КБ
Особливості процесуального доказування в ході дослідження дорожньо-транспортних пригод, вчинених в н П.С. Луцюк 44.8 КБ
Особливості реалізації права на пенсію науковими (науково-педагогічними) працівниками Микола Дмитрович Ждан 32.0 КБ
Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп'ютерних технологій О.А. Самойленко 32.7 КБ
Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, у криміналістичній методиці М.В. Проценко 28.9 КБ
Особливості розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних па В.І. Завидняк 41.1 КБ
Особливості розслідування злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних В.Д. Поливанюк 31.0 КБ
Особливості розслідування нападів з метою заволодіння чужим майном, вчинених організованими групами А.Г. Солодовніков 44.0 КБ
Особливості розслідування незаконних діянь з отруйними та сильнодіючими речовинами О.В. Кузнєцова 53.7 КБ
Особливості розслідування фальшивомонетництва В.С. Мацишин 29.0 КБ