Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 14, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив битого льоду на прогресивні поверхневі хвилі кінцевої амплітуди - А.О. Букатов
На базі методу багатомасштабних асимптотичних розкладань побудовано теоретичну модель поширення гравітаційних хвиль скінченної амплітуди. Отримано рівномірно придатне асимптотичне розкладання до величин третього порядку малості для потенціалу швидкості руху рідини і підвищення поверхні басейну. Шляхом визначення траєкторій руху часток рідини за допомогою Лагранжевих координат виведено рівняння, що визначає швидкість Стоксового дрейфу та величину повного середнього переносу маси. Досліджено залежність амплітудно-фазової структури збурень від глибини басейну, товщини льоду і нелінійності його вертикальних прискорень та частоти і крутості хвильових гармонік. Проаналізовано вплив льоду на нелінійне перенесення маси.

Методичні основи проектування логістичної системи доставки вантажів (на прикладі нафти та нафтопроду - Т.М. Шутенко
На базі методу багатомасштабних асимптотичних розкладань побудовано теоретичну модель поширення гравітаційних хвиль скінченної амплітуди. Отримано рівномірно придатне асимптотичне розкладання до величин третього порядку малості для потенціалу швидкості руху рідини і підвищення поверхні басейну. Шляхом визначення траєкторій руху часток рідини за допомогою Лагранжевих координат виведено рівняння, що визначає швидкість Стоксового дрейфу та величину повного середнього переносу маси. Досліджено залежність амплітудно-фазової структури збурень від глибини басейну, товщини льоду і нелінійності його вертикальних прискорень та частоти і крутості хвильових гармонік. Проаналізовано вплив льоду на нелінійне перенесення маси.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 14, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Організаційно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів України Андрій Леонідович Борко 38.2 КБ
Організаційно-правове забезпечення діяльності Рахункової палати О.І. Гриценко 35.0 КБ
Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління І.П. Сторожук 43.4 КБ
Організаційно-правове забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу державного службовця У.І. Ляхович 32.6 КБ
Організаційно-правове забезпечення реалізації тюремної реформи в Російській імперії в другій половин О.П. Неалов 36.7 КБ
Організаційно-правове забезпечення службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів МВС Укра Є.Я. Оспіщев 26.0 КБ
Організаційно-правове забезпечення статусу працівників податкової міліції України А.М. Куліш 25.7 КБ
Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні В.Л. Пількевич 35.5 КБ
Організаційно-правове забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону П.П. Білик 31.9 КБ
Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії на території Південної Укр В.Б. Саксонов 36.8 КБ
Організаційно-правове регулювання в галузі спорту України Н.Г. Ярова 50.6 КБ
Організаційно-правове регулювання довузівської підготовки кандидатів на службу в органи внутрішніх с І.М. Совгір 25.3 КБ
Організаційно-правове та наукове забезпечення інформатизації в Україні: проблеми теорії та практики К.І. Бєляков 75.9 КБ
Організаційно-правовий механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діял В.В. Конопльов 51.2 КБ
Організаційно-правові аспекти державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні Г.Ю. Гулєвська 36.4 КБ
Організаційно-правові аспекти діяльності природоохоронної прокуратури С.В. Таранушич 28.6 КБ
Організаційно-правові аспекти діяльності прокурора у виконавчому провадженні М.М. Говоруха 37.9 КБ
Організаційно-правові аспекти інформаційної культури в управлінській діяльності Н.Б. Новицька 30.3 КБ
Організаційно-правові аспекти контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки А.Л. Деркач 31.6 КБ
Організаційно-правові аспекти початкової професійної підготовки персоналу ОВС України В.В. Посметний 29.0 КБ
Організаційно-правові аспекти представництва прокураторою інтересів громадянина або держави в адміні М.М. Руденко 34.5 КБ
Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища В.А. Зуєв 32.4 КБ
Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстраці Г.П. Середа 19.9 КБ
Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля В.І. Бабенко 31.1 КБ
Організаційно-правові аспекти протидії правопорушенням у сфері зовнішньоекономічної діяльності Д.І. Минюк 36.9 КБ
Організаційно-правові аспекти управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю Т.Є. Мироненко 33.4 КБ
Організаційно-правові аспекти управління вищим навчальним закладом МВС України О.В. Червякова 26.6 КБ
Організаційно-правові аспекти управління персоналом в акціонерних товариствах Т.О. Голоядова 29.9 КБ
Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні І.С. Щебетун 21.3 КБ
Організаційно-правові засади адміністративного регулювання соціальної сфери в регіоні І.Г. Оксьом 31.4 КБ
Організаційно-правові засади взаємодії Державної податкової служби з населенням В.М. Фесюнін 34.1 КБ
Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недер С.К. Гречанюк 33.9 КБ
Організаційно-правові засади взаємодії міліції (поліції) країн-учасниць СНД у боротьбі з правопоруше І.Л. Олійник 43.4 КБ
Організаційно-правові засади взаємодії міліції і органів фінансового контролю Ю.І. Пивовар 58.4 КБ
Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інфомації С.Л. Недов 34.7 КБ
Організаційно-правові засади державного контролю діяльності учасників фінансового ринку України О.П. Лебедєв 39.9 КБ
Організаційно-правові засади державного управління в галузі електроенергетики в Україні О.М. Губрієнко 33.3 КБ
Організаційно-правові засади державного управління у паливно-енергетичному комплексі України А.М. Новицький 36.1 КБ
Організаційно-правові засади державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень С.С. Овчарук 34.4 КБ
Організаційно-правові засади діяльності військового формування Січових Стрільців у визвольних змаган В.А. Довбня 28.5 КБ
Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні А.І. Перепелиця 32.2 КБ
Організаційно-правові засади діяльності комерційних банків в Україні О.В. Прилуцький 28.9 КБ
Організаційно-правові засади діяльності міліції УНР у період Центральної Ради та Директорії (1917 - Є.С. Дурнов 43.5 КБ
Організаційно-правові засади діяльності Національної поліції Держави Ізраїль (порівняльно-правовий а В.Л. Фільштейн 83.9 КБ
Організаційно-правові засади діяльності підприємств кримінально-виконавчих установ відкритого типу О.В. Гулак 36.5 КБ
Організаційно-правові засади діяльності підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ве Ю.В. Ярмоленко 31.1 КБ
Організаційно-правові засади діяльності підрозділів місцевої міліції щодо охорони громадського поряд А.В. Сергєєв 29.1 КБ
Організаційно-правові засади діяльності підрозділів по роботі з персоналом ОВС П.Б. Коптєв 33.1 КБ
Організаційно-правові засади діяльності підрозділів юридичної служби органів внутрішніх справ Україн Д.В. Єремеєв 27.4 КБ
Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні Т.В. Сараскіна 29.9 КБ
Організаційно-правові засади діяльності суб'єктів виконавчого провадження Р.В. Ігонін 33.0 КБ
Організаційно-правові засади діяльності судової міліції по забезпеченню безпеки осіб, які беруть уча С.М. Пашков 34.9 КБ
Організаційно-правові засади діяльності урядів "першої" та "другої" УНР С.Г. Благовісний 37.5 КБ
Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України Н.Л. Ільїна 33.4 КБ
Організаційно-правові засади забезпечення ефективності функціонування системи органів виконавчої вла Д.М. Павлов 31.0 КБ
Організаційно-правові засади забезпечення життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України О.Ю. Синявська 76.9 КБ
Організаційно-правові засади забезпечення фінансування вищої освіти Н.В. Бондарчук 38.9 КБ
Організаційно-правові засади застосування непрямих методів у визначенні податкових зобов'язань платн А.М. Путренко 42.1 КБ
Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України О.В. Олійник 32.1 КБ
Організаційно-правові засади здійснення державного контролю за правозастосовчою діяльністю податкови В.В. Пахомов 30.8 КБ
Організаційно-правові засади здійснення контролю за рекламною діяльністю в Україні Марина Сергіївна Потапенко 29.6 КБ
Організаційно-правові засади здійснення митних процедур на морському транспорті С.А. Трофімов 30.2 КБ
Організаційно-правові засади здійснення митного контролю за дотриманням прав інтелектуальної власнос Олена Миколаївна Тропіна 39.2 КБ
Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні Л.П. Сушко 39.3 КБ
Організаційно-правові засади інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби У І.С. Стаценко-Сургучова 49.1 КБ
Організаційно-правові засади контролю в митній службі України І.М. Коросташова 33.7 КБ
Організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності в Україні І.Д. Пастух 28.1 КБ
Організаційно-правові засади надання охоронних послуг В.І. Курило 43.8 КБ
Організаційно-правові засади охорони прав на сорти рослин в Україні М.В. Пушкар 29.1 КБ
Організаційно-правові засади охорони прав на торговельну марку О.П. Світличний 31.1 КБ
Організаційно-правові засади охоронної діяльності державної служби охорони при МВС України О.П. Угровецький 32.8 КБ
Організаційно-правові засади провадження посередницької діяльності митного брокера та митного переві І.І. Світлак 41.5 КБ
Організаційно-правові засади проведення науково-дослідної роботи в аграрному секторі України А.О. Сільнова 40.9 КБ
Організаційно-правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин Д.О. Штанько 29.0 КБ
Організаційно-правові засади проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України В.О. Паламарчук 25.1 КБ
Організаційно-правові засади реалізації поліцейської функції в Україні В.М. Білик 132.3 КБ
Організаційно-правові засади регулювання підприємницької діяльності в Україні А.С. Ластовецький 31.5 КБ
Організаційно-правові засади реєстрації і ідентифікації сільськогосподарських тварин А.Л. Правдюк 35.1 КБ
Організаційно-правові засади роботи з персоналом органів досудового слідства МВС України К.С. Ізбаш 37.6 КБ
Організаційно-правові засади становлення і діяльності господарських судів України Д.М. Притика 56.1 КБ
Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського Суду з прав людини Д.М. Супрун 25.3 КБ
Організаційно-правові засади управління видавничою справою в Україні Г.В. Овсієнко-Миронова 28.8 КБ
Організаційно-правові засади управління державним соціальним страхуванням С.В. Жадан 30.1 КБ
Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів внутрішніх справ України О.В. Сировой 31.4 КБ
Організаційно-правові засади участі органів внутрішніх справ України у міжнародній правоохоронній ді О.І. Леженіна 31.2 КБ
Організаційно-правові засади формування та діяльності відділів та управлінь місцевої державної адмін О.М. Соловйова 26.9 КБ
Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання А.О. Галай 59.2 КБ
Організаційно-правові засади функціонування зовнішньополітичного відомства в УСРР (1917 - 1929 рр.) І.Ю. Стрєльникова 38.4 КБ
Організаційно-правові основи відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді Я.О. Ковальова 41.1 КБ
Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності Ю.Я. Грошовик 47.5 КБ
Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері обороту об'єктів інтелектуальної власності Н.П. Дригваль 33.2 КБ
Організаційно-правові основи діяльності державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ У В.І. Шаповал 40.3 КБ
Організаційно-правові основи діяльності криміналістичних підрозділів ОВС України Н.В. Кислиця 30.9 КБ
Організаційно-правові основи діяльності податкової міліції України у сфері боротьби з незаконним обі В.В. Тропін 42.5 КБ
Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції (порівняльно- правовий аналіз) Микола Порфирійович Пихтін 37.9 КБ
Організаційно-правові основи діяльності слідчих підрозділів ОВС України М.О. Горелов 27.6 КБ
Організаційно-правові основи діяльності університетів Російської імперії другої половини ХІХ ст. (на Е.А. Писарєва 30.8 КБ
Організаційно-правові основи застосування антидемпінгових мит в Україні І.С. Капуш 29.7 КБ
Організаційно-правові основи митного контролю в Україні А.В. Мазур 31.4 КБ
Організаційно-правові основи надання послуг в галузі митної справи І.О. Бондаренко 31.3 КБ
Організаційно-правові основи підприємницької діяльності в Китайській Народній Республіці та в Україн Чжан Шуйбао 32.0 КБ
Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України Б.А. Кормич 64.9 КБ
Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні О.І. Бедний 26.4 КБ
Організаційно-правові основи створення та діяльності військової міліції (поліції) України В.Ю. Щербатих 36.7 КБ
Організаційно-правові основи управління в органах прокуратури України М.К. Якимчук 65.5 КБ
Організаційно-правові основи утворення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні А.О. Собакарь 36.2 КБ
Організаційно-правові основи участі громадян в охороні громадського порядку і боротьбі з правопоруше О.М. Музичук 31.7 КБ
Організаційно-правові питання державного управління в інформаційній сфері Ю.П. Бурило 31.7 КБ
Організаційно-правові питання діяльності асоціацій місцевих рад України І.І. Бодрова 27.4 КБ
Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим А.Б. Адельсеітова 37.1 КБ
Організаційно-правові питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і держ А.М. Долгополов 28.9 КБ
Організаційно-правові питання діяльності місцевої державної адміністраціі В.О. Величко 23.3 КБ
Організаційно-правові питання захисту персональних даних В.М. Брижко 41.1 КБ
Організаційно-правові питання місцевого самоврядування в Україні С.В. Болдирєв 36.9 КБ
Організаційно-правові питання оптового ринку сільськогосподарської продукції в Україні О.М. Батигіна 27.1 КБ