Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 13, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Макроініціатори на основі 5-метил-5-гексен-2,4-діонату кобальту (ІІ) - К.В. Буренкова
Досліджено процеси синтезу макроініціаторів (МІ), які містять beta-дикетонатні фрагменти, обгрунтовано можливості застосування даних сполук у процесах прищепленої полімеризації. Вивчено кінетичні, молекулярно-масові та гравіметричні характеристики полімеризації стиролу та ММА у блоці та розчинах за участю інімеру - 5-метил-5-гесен-2,4-діонату кобальту (II) (МГД-Со). Одержано полімери, що містять фрагменти МГД-Со та є МІ. Запропоновано альтернативний метод одержання beta-дикетонатних МІ реакцією комплексоутворення кополімерного ліганду стирол - МГД з солями різних металів. Показано, що даний метод дозволяє у широких межах змінювати кількість фрагментів beta-дикетону у МІ й одержувати МІ з різними металами у різному валентному стані. Розкрито можливості використання синтезованих МІ для ініціювання прищепленої полімеризації. Виявлено, що у процесі прищеплення м.м. багаторазово збільшуються. Доведено, що МІ, одержані комплексоутворенням, є більш ефективними та забезпечують високі швидкості прищеплення, більшу кількість прищепленого полімеру та більш високі м.м. прищеплених кополімерів. Досліджено стійкість до термоокиснювальної деструкції полістиролів та ПММА, які містять фрагменти МГД-Со. Показано, що такі полімери є більш стійкими, ніж одержані за допомогою пероксиду бензоїлу. Доведено, що полімери, які містять фрагменти beta-дикетонатів металів, виявляють високу бактерицидну здатність щодо окремих видів бактерій. Наведено рекомендації щодо використання даних полімерів для одержання антибактерицидних матеріалів.

Методичні основи проектування логістичної системи доставки вантажів (на прикладі нафти та нафтопроду - Т.М. Шутенко
Досліджено процеси синтезу макроініціаторів (МІ), які містять beta-дикетонатні фрагменти, обгрунтовано можливості застосування даних сполук у процесах прищепленої полімеризації. Вивчено кінетичні, молекулярно-масові та гравіметричні характеристики полімеризації стиролу та ММА у блоці та розчинах за участю інімеру - 5-метил-5-гесен-2,4-діонату кобальту (II) (МГД-Со). Одержано полімери, що містять фрагменти МГД-Со та є МІ. Запропоновано альтернативний метод одержання beta-дикетонатних МІ реакцією комплексоутворення кополімерного ліганду стирол - МГД з солями різних металів. Показано, що даний метод дозволяє у широких межах змінювати кількість фрагментів beta-дикетону у МІ й одержувати МІ з різними металами у різному валентному стані. Розкрито можливості використання синтезованих МІ для ініціювання прищепленої полімеризації. Виявлено, що у процесі прищеплення м.м. багаторазово збільшуються. Доведено, що МІ, одержані комплексоутворенням, є більш ефективними та забезпечують високі швидкості прищеплення, більшу кількість прищепленого полімеру та більш високі м.м. прищеплених кополімерів. Досліджено стійкість до термоокиснювальної деструкції полістиролів та ПММА, які містять фрагменти МГД-Со. Показано, що такі полімери є більш стійкими, ніж одержані за допомогою пероксиду бензоїлу. Доведено, що полімери, які містять фрагменти beta-дикетонатів металів, виявляють високу бактерицидну здатність щодо окремих видів бактерій. Наведено рекомендації щодо використання даних полімерів для одержання антибактерицидних матеріалів.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 13, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Міжнародно-правові основи регулювання відносин в мережі Інтернет Карина Суренівна Шахбазян 50.9 КБ
Міжнародно-правові погляди академіка В.Е.Грабаря К.О. Савчук 31.0 КБ
Міжнародно-правові проблеми створення митного простору в арабському регіоні Абдулла Хасан Яхлеф Мохамед 25.8 КБ
Міжнародно-правові форми розрахунків у транскордонному обігу фінансових коштів Айеле Надемо Атісо 23.2 КБ
Міжнародно-правові форми співробітництва держав з міжнародними економічними організаціями В.Л. Талько 29.7 КБ
Міліція в системі правоохоронних органів держави (адміністративно-правові аспекти) В.В. Ковальська 58.8 КБ
Міліція Харківщини у 1917 - 1930 рр. І.Д. Коцан 34.6 КБ
Міністерства в системі органів виконавчої влади України П.В. Кикоть 27.5 КБ
Міністерство внутрішніх справ України як суб'єкт надання адміністративних послуг І.В. Дроздова 40.4 КБ
Місце адміністративної відповідальності в системі заходів адміністративного примусу В.О. Продаєвич 152.7 КБ
Місце та роль зовнішньої взаємодії у слідчій діяльності О.В. Старченко 31.2 КБ
Місцеве самоврядування в системі інститутів громадського суспільства: конституційно-правовий аспект П.М. Любченко 66.9 КБ
Місцеве самоврядування в системі публічної влади Г.В. Чапала 29.3 КБ
Місцеве самоврядування м. Одеси в середині ХІХ століття: історико- правове дослідження Сергій Миколайович Стременовський 30.8 КБ
Місцевий державний апарат Російської імперії і селянська реформа 1861 р. в Україні (історико-правове В.П. Бартків 29.0 КБ
Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави А.М. Онупрієнко 34.0 КБ
Міськрайоргани внутрішніх справ в умовах правової реформи М.Ю. Фролов 30.8 КБ
Мова науки криміналістики В.Я. Радецька 9.5 КБ
Мова права як предмет філософсько-логічного аналізу (історичний аспект) С.Е. Зархіна 38.7 КБ
Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку С.Б. Мельник 29.7 КБ
Моральні засади провадження у досудових стадіях кримінального процесу України О.В. Мельник 30.3 КБ
Мотиви та мотивація злочинів, учинених жінками О.М. Подільчак 36.1 КБ
Муніципальне управління в США та в Сполученому Королівстві Великобританії і Північній Ірландії: порі Н.В. Мішина 31.3 КБ
Набувальна давність у цивільному праві В.П. Маковій 39.2 КБ
Набуття права власності в цивільному праві України І.А. Спасибо 30.9 КБ
Набуття та передання авторських прав на комп'ютерні програми В.С. Дмитришин 37.8 КБ
Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України Є.М. Попович 30.3 КБ
Нагляд органів прокуратури як гарантія забезпечення прав і свобод громадян в сфері адміністративної В.В. Шемчук 37.4 КБ
Належність та допустимість доказів у кримінальному процесі України О.С. Степанов 27.4 КБ
Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз Н.О. Горб 30.1 КБ
Насильницька злочинність осіб з психічними аномаліями та її запобігання О.О. Ходимчук 34.2 КБ
Насильницька злочинність: детермінанти та протидія органам внутрішніх справ А.О. Йосипів 44.4 КБ
Насильство у складах корисливих посягань на власність за кримінальним правом України Олена Ігорівна Дітріх 27.5 КБ
Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва А.Ф. Волобуєв 52.5 КБ
Науково-методичні засади використання засобів масової інформації при розслідуванні злочинів Ю. В. Стеценко 30.1 КБ
Національна безпека України в контексті сучасних європейських геополітичних трансформацій М.М. Пендюра 37.3 КБ
Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на Н.М. Раданович 31.7 КБ
Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні М.Г. Хаустова 31.7 КБ
Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні Н.В. Пронюк 27.5 КБ
Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст Ю.Ю. Коломієць 25.1 КБ
Недержавне пенсійне забезпечення як один із напрямів реалізації соціальної функції держави С.В. Богославець 43.3 КБ
Недержавний контроль за діяльністю міліції: теоретико-правовий аспект С.В. Шестак 40.5 КБ
Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу Ю.В. Вітка 36.6 КБ
Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: П.С. Берзін 30.4 КБ
Незаконне підприємництво: кримінологічне дослідження М.Л. Давиденко 20.2 КБ
Незаконний збут, розповсюдження комп'ютерної інформації з обмеженим доступом М.В. Рудик 32.9 КБ
Незаконні дії у разі банкрутства: проблеми кримінально-правової кваліфікації та вдосконалення законо Г.Є. Болдарь 30.3 КБ
Необхідна оборона: кримінологічні та кримінально-правові аспекти Леся Віталіївна Гусар 38.4 КБ
Неотомістський напрямок у французькій філософії права: концепція Жака Марітена С.С. Шестопал 47.0 КБ
Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб'єкти цивільного права М.А. Тіхонова 41.7 КБ
Неповнолітній як суб'єкт адміністративної відповідальності Ю.І. Ковальчук 30.7 КБ
Неповнолітній як суб'єкт відповідальності за кримінальним правом України Т.О. Гончар 31.5 КБ
Непрямі (похідні) позови: міжнародний досвід та законодавство України Людмила Анатоліївна Островська 41.2 КБ
Неустойка в цивільному праві О.О. Отраднова 30.1 КБ
Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання О.І. Гелевей 32.5 КБ
Нікчемні правочини В.О. Кучер 28.3 КБ
Норма цивільного процесуального права: поняття, межі дії та реалізація в цивільному судочинстві О.В. Підлубна 30.3 КБ
Нормативна конструкція ретроспективної юридичної відповідальності в публічному праві сучасної Україн А.О. Осауленко 31.6 КБ
Нормативна природа поняття суспільного договору Н.І. Кабанець 33.9 КБ
Нормативна сутність оцінних понять в кримінально-процесуальному праві України І.А. Тітко 36.3 КБ
Нормативність права як предмет філософського аналізу Р.О. Кабальський 33.9 КБ
Нормативно-правове забезпечення ефективності управлінської діяльності ОВС України С.С. Лукаш 28.9 КБ
Нормативно-правове забезпечення запобігання злочинам міліцією України К.А. Гусєва 54.8 КБ
Нормативно-правове регулювання діяльності органу дізнання в Україні І.А. Скуляк 29.2 КБ
Нормативно-правове регулювання трудових відносин, ускладнених іноземним елементом С.М. Сергєєва 28.0 КБ
Нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України (теоретичні питання) Н.В. Лазнюк 26.4 КБ
Нормативно-правові та організаційні засади забезпечення реалізації в Україні міжнародних стандартів В.А. Льовочкін 30.4 КБ
Норми адміністративного права (проблеми теорії та практики нормотворення) С.Л. Горьова 24.7 КБ
Норми конституційного права України О.В. Сінькевич 28.7 КБ
Норми кримінально-процесуального права С.О. Гейц 34.0 КБ
Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії) А.О. Рибалкін 27.2 КБ
Нормотворчість представницьких органів місцевого самоврядування в Україні В.Р. Барський 26.4 КБ
Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин А.М. Мірошниченко 29.9 КБ
Об'єднання громадян у механізмі взаємодії держави і громадського суспільства М.М. Новіков 24.9 КБ
Об'єктивне і суб'єктивне право: теоретико-правові аспекти співвідношення Є.М. Черних 46.3 КБ
Обгрунтування рішень у кримінальному процесі Н.В. Глинська 37.4 КБ
Обмежена осудність у кримінальному праві України О.В. Зайцев 28.7 КБ
Обмеження конституційних прав людини в кримінальному провадженні В.В. Назаров 76.9 КБ
Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект) Є.О. Мічурин 96.8 КБ
Обмеження окремих прав громадян під час досудового провадження Д.Л. Василенко 41.2 КБ
Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової с Т.В. Садова 30.2 КБ
Обмеження прав на земельні ділянки Н.В. Черкаська 28.5 КБ
Обмеження права приватної власності на житло І.В. Міщенко 32.3 КБ
Обов'язки фізичних осіб в галузі охорони довкілля С.Р. Тагієв 33.2 КБ
Обов'язковість судових рішень як конституційна засада судочинства України Оксана Зіновіївна Хотинська 29.7 КБ
Образ юриста в сучасній європейській культурі Ж.М. Алєксєєва 38.2 КБ
Обставини, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України та Йорданії Омар Мухаммед Мусса Ісмаіл 29.3 КБ
Обставини, що виключають можливість застосування певних видів покарань В.В. Антипов 30.2 КБ
Обставини, які пом'якшують покарання, за кримінальним правом України Т.І. Іванюк 25.3 КБ
Огляд місця події: тактика і психологія Вікторія Іванівна Алєксєйчук 34.5 КБ
Односторонні правочини в цивільному праві Р.І. Таш'ян 30.9 КБ
Онтологічні основи теорії правосвідомості М.М. Цимбалюк 73.8 КБ
Онтологічні функції права І.М. Ситар 32.5 КБ
Опіка за римським приватним правом та сучасним цивільним законодавством України Денис Сергійович Прутян 39.2 КБ
Опіка як спосіб охорони майнових прав фізичних осіб Н.А. Д'ячкова 38.1 КБ
Оптимізація криміналістичної підготовки слідчих в системі МВС України О.О. Алєксєєв 28.9 КБ
Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження) Олександр Блюмхардт 26.2 КБ
Органи внутрішніх справ в організаційно-правовому механізмі реалізації виконавчої влади в Україні О.М. Окопник 34.4 КБ
Органи внутрішніх справ в системах правоохоронних органів України, Російської Федерації та інших зар І.В. Бондаренко 41.5 КБ
Органи внутрішніх справ України в умовах її інтеграції в Європейський Союз О.М. Капля 32.8 КБ
Органи внутрішніх справ як суб'єкти виконавчого провадження в справах про адміністративні правопоруш Р.В. Миронюк 31.1 КБ
Органи державного управління та місцеве самоврядування в Російській імперії у другій половині XIX ст М.В. Білоконь 29.9 КБ
Органи державної влади і управління України другої половини XVII ст. А.І. Козаченко 26.0 КБ
Органи державної влади України як суб'єкти земельних правовідносин Віктор Дмитрович Швець 32.6 КБ
Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень В.Г. Дрозд 41.8 КБ
Організаційні та правові засади регулювання суспільних відносин щодо комп'ютерних програм Г.М. Красноступ 32.5 КБ
Організаційні та процесуальні проблеми вдосконалення діяльності органів дізнання В.Б. Мазан 30.5 КБ
Організаційні та фінансово-правові відносини, що виникають при вексельних розрахунках С.М. Баранов-Мохорт 29.3 КБ
Організаційні форми управління органами внутрішніх справ: загальнотеоретичний аспект С.В. Кувакін 32.8 КБ
Організаційно-господарські правовідносини О.П. Віхров 56.3 КБ
Організаційно-правове забезпечення адміністративної реформи в Україні М.М. Ониськів 43.6 КБ
Організаційно-правове забезпечення безпеки діяльності працівників ОВС України С.В. Городянко 35.9 КБ
Організаційно-правове забезпечення вдосконалення наукової організації праці слідчих органів внутрішн О.В. Тамразова 26.8 КБ
Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в закладах освіти МВС України С.М. Яровий 27.2 КБ
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні В.Г. Першин 33.8 КБ