Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 12, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Властивості сингулярних оптичних пучків, утворених модами Лагерра-Гаусса - В.В. Слюсар
Вивчено властивості оптичних пучків з фазовими дислокаціями хвильового фронту. Експериментально досліджено пучки з фазовими сингулярностями, утворені частими модами Лагерра-Гаусса та їх когерентними суперпозиціями. За допомогою методу багатопроменевої інтерференції у планарному хвильоводі вивчено форму хвильового фронту пучка з оптичним вихором. На базі одержаних результатів запропоновано новий метод детектування фазових сингулярностей в оптичних зображеннях, які утворені модами Лагерра-Гауса. Запропоновано удосконалений метод генерації "комбінованого" оптичного пучка з позаосьовим оптичним вихором. Реалізовано, зареєстровано та виміряно ротаційний ефект Допплера для лінійно-поляризованих вихорових хвиль оптичного діапазону. Експериментально доведено, що частотний зсув прямо пропорційно залежить від кутової швидкості обертання світлового пучка з оптичним вихором та величини топологічного заряду оптичного вихору. Експериментально реалізовано частотний зсув, обумовлений ротаційним ефектом Допплера, за зворотної трансформації оптичного вихору у хвилю з гладким розподілом хвильового фронту.

Структури зміни в пористому кремнії після іонної імплантації фосфором - І.В. Литвинчук
Вивчено властивості оптичних пучків з фазовими дислокаціями хвильового фронту. Експериментально досліджено пучки з фазовими сингулярностями, утворені частими модами Лагерра-Гаусса та їх когерентними суперпозиціями. За допомогою методу багатопроменевої інтерференції у планарному хвильоводі вивчено форму хвильового фронту пучка з оптичним вихором. На базі одержаних результатів запропоновано новий метод детектування фазових сингулярностей в оптичних зображеннях, які утворені модами Лагерра-Гауса. Запропоновано удосконалений метод генерації "комбінованого" оптичного пучка з позаосьовим оптичним вихором. Реалізовано, зареєстровано та виміряно ротаційний ефект Допплера для лінійно-поляризованих вихорових хвиль оптичного діапазону. Експериментально доведено, що частотний зсув прямо пропорційно залежить від кутової швидкості обертання світлового пучка з оптичним вихором та величини топологічного заряду оптичного вихору. Експериментально реалізовано частотний зсув, обумовлений ротаційним ефектом Допплера, за зворотної трансформації оптичного вихору у хвилю з гладким розподілом хвильового фронту.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 12, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Кримський крайовий уряд генерал-лейтенанта С.Сулькевича (червень - листопад 1918 р.): історико-право О.М. Редькіна 41.7 КБ
Культурологічні проблеми правотворчості В.В. Шишко 38.5 КБ
Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримін А.С. Беніцький 27.3 КБ
Лізинг: організаційно-правові аспекти (на прикладі корпоративного управління) Ю.В. Ілларіонов 32.2 КБ
Лісоохоронна справа в Україні: історико-правовий аспект (IX ст. - 1990 р.) О.І. Логвиненко 35.5 КБ
Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) А.І. Шпомер 23.4 КБ
Ліцензування торговельної діяльності в Україні П.М. Пальчук 33.6 КБ
Ліцензування як адміністративно-правовий інститут Л.В. Шестак 30.1 КБ
Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки В.М. Швайковська 31.0 КБ
Локальні корпоративні норми у цивільно-правовому регулюванні О.Ю. Тичкова 33.0 КБ
Людина в праві: аксіологічний підхід В.С. Бігун 55.0 КБ
Людська гідність у праві: філософський аспект О.В. Грищук 71.0 КБ
Майнові правовідносини жінки та чоловіка, які перебувають у фактичному шлюбі, за законодавством Укра Алла Олександрівна Овчатова-Редько 40.7 КБ
Малозначність діяння за кримінальним законодавством України Т.Є. Севастьянова 28.9 КБ
Маргінальні групи в структурі організованої злочинності: кримінологічне дослідження Ю.О. Стрелковська 38.5 КБ
Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішні С.В. Венедіктов 28.9 КБ
Матеріально-правові і процесуальні гарантії законності притягнення до адміністративної відповідально В.В. Іванов 27.3 КБ
Медичне обслуговування як форма соціального захисту населення України І.В. Солопова 35.1 КБ
Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав М.О. Стефанчук 31.6 КБ
Межі кримінальної відповідальності Я.І. Соловій 29.2 КБ
Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи) С.В. Пєтков 66.5 КБ
Методи дослідження кількісних даних предмета посягання злочинів у сфері економіки Ян Васильович Мочкош 26.9 КБ
Методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: господарсько-правові аспекти В.В. Чайковська 38.2 КБ
Методи правового регулювання аграрних відносин М.М. Чабаненко 30.5 КБ
Методи правового регулювання у кримінальному процесі України Л.М. Лобойко 53.0 КБ
Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми) Я.В. Сімутіна 30.7 КБ
Методика розслідування вбивств, прихованих інсценуванням В.В. Семеногов 28.3 КБ
Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування С.С. Чернявський 34.5 КБ
Методика розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість Р.С. Довбаш 35.9 КБ
Методика розслідування злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства Р.Л. Степанюк 29.6 КБ
Методика розслідування злочинців у сфері виготовлення та обігу платіжних карток А.В. Реуцький 45.0 КБ
Методика розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті, вчинених злочинними групами Марієтта Владиславівна Капустіна 39.5 КБ
Методика розслідування крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій І.М. Твердохліб 29.6 КБ
Методика розслідування підроблення проїзних квитків І.В. Смаль 31.4 КБ
Методика розслідування торгівлі людьми В.В. Пясковський 38.3 КБ
Методика розслідування хабарництва Я.Є. Мишков 23.3 КБ
Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами О.В. Курман 25.7 КБ
Методологічна роль синергетики у порівняльно-правовому пізнанні І.С. Кривцова 38.5 КБ
Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності О.Х. Юлдашев 59.0 КБ
Методологія правознавства в науковій спадщині Б.О.Кістяківського О.В. Меленко 40.5 КБ
Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина І.О. Ієрусалімова 30.7 КБ
Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики К.Г. Волинка 24.1 КБ
Механізм захисту інтересів учасників акціонерних правовідносин через конструкцію статутного капіталу Ю.В. Хорт 43.6 КБ
Механізм реалізації права громадян на участь у здійсненні державної влади І.Й. Снігур 27.4 КБ
Механізм стягнення податкового боргу (адміністративно-правовий аспект) В.А. Бортняк 42.9 КБ
Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України С.О. Погрібний 73.9 КБ
Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві В.І. Кисіль 57.8 КБ
Механізми міжнародного контролю у сфері прав людини В.Ф. Кавун 32.0 КБ
Мирний договір між Йорданією та Ізраїлем 1994 року: актуальні теоретичні та практичні аспекти Ель-Хайєк Гассан 29.5 КБ
Мирова угода у цивільному судочинстві О.Г. Бортнік 32.3 КБ
Мирова юстиція на Лівобережній Україні за судовою реформою 1864 року Д.А. Шигаль 30.4 КБ
Митний контроль в Україні: організаційно-правові питання Т.В. Корнєва 28.7 КБ
Митні пільги і тарифні преференції О.В. Прядко 34.4 КБ
Митно-правовий режим транзиту в Україні К.В. Бережна 31.0 КБ
Міграційний режим в Україні В.М. Снігур 31.9 КБ
Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів за злочин геноциду Аль-Захарна Салім Мухаммед Сааді 31.8 КБ
Міжнародне гуманітарне право, що застосовується в період збройних конфліктів та імплементація його У В.Х. Ярмакі 28.3 КБ
Міжнародне правонаступництво держав у практиці співдружності незалежних держав В.О. Галан 29.1 КБ
Міжнародне приватно-правове регулювання іноземного інвестування в позиковій формі в Україні Г.В. Виноградова 25.6 КБ
Міжнародне співробітництво держав у боротьбі з фальшивомонетництвом А.В. Войціховський 27.2 КБ
Міжнародне співробітництво України у галузі боротьби зі злочинністю (кримінально-процесуальний аспек О.І. Виноградова 30.8 КБ
Міжнародне спортивне право як основа для формування національної галузі права "Спортивне право Украї Г.Ю. Бордюгова 29.4 КБ
Міжнародне-правове регулювання співробітництва регіональних організацій колективної безпеки з ООН (н С.Д. Білоцький 35.5 КБ
Міжнародний змішаний арбітраж: досвід та національна практика О.О. Зозуля 35.5 КБ
Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішення спорів у сфері торговельного мореплавства О.С. Переверзєва 26.2 КБ
Міжнародний кримінальний суд за Римським Договором 1998 року В.П. Пилипенко 24.6 КБ
Міжнародні договори України в системі джерел конституційного права України О.А. Назаренко 36.1 КБ
Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах і внутрішнє законодавство Г.В. Галущенко 31.3 КБ
Міжнародні стандарти рівноправ'я та захисту прав жінок та практика України К.І. Чижмарь 34.2 КБ
Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України М.М. Грекова 34.3 КБ
Міжнародно-правова відповідальність за забруднення поверхневих вод А.Л. Чернявський 33.4 КБ
Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину Н.А. Зелінська 62.1 КБ
Міжнародно-правова практика тлумачення норм міжнародних договорів Алтангерел Булгаа 34.9 КБ
Міжнародно-правова регламентація відносин, пов'язаних із діяльністю на випадок стихійних лих Л.Р. Кузьменко 53.5 КБ
Міжнародно-правова характеристика інституту громадянства О.В. Журавка 27.0 КБ
Міжнародно-правове регулювання антидемпінгу на багатосторонній основі в системі ГАТТ/СОТ О.М. Кочергіна 28.2 КБ
Міжнародно-правове регулювання безпосереднього телевізійного мовлення Ю.А. Волошко 44.6 КБ
Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей О.В. Київець 29.6 КБ
Міжнародно-правове регулювання боротьби з тероризмом у сучасних умовах Ю.А. Іванов 20.9 КБ
Міжнародно-правове регулювання застосування звичайних озброєнь Є.М. Цибуленко 21.5 КБ
Міжнародно-правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності та національне законодавство України В.О. Голубєва 27.2 КБ
Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності: теорія та практика О.В. Рибій 33.9 КБ
Міжнародно-правове регулювання інституту релігійної безпеки Юлія Юріївна Фисун 32.6 КБ
Міжнародно-правове регулювання несудоплавного використання транскордонних водних ресурсів О.З. Мельник 44.2 КБ
Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів А.В. Льовін 45.3 КБ
Міжнародно-правове регулювання права на свободу пересування і вибір місця проживання С.В. Максименко 33.4 КБ
Міжнародно-правове регулювання соціальних відносин в Європі К.С. Лобода 32.8 КБ
Міжнародно-правове регулювання трудової міграції населення О.В. Поліщук 36.0 КБ
Міжнародно-правове регулювання фізичного захисту ядерних матеріалів П.С. Борцевич 33.9 КБ
Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з рабством і работоргівлею Г.Л. Кохан 26.8 КБ
Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією І.С.О. Нуруллаєв 37.8 КБ
Міжнародно-правове співробітництво держав у рамках Європейської Комісії "За демократію через право" Т.О. Свида 37.1 КБ
Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері оподаткування П.О. Селезень 40.8 КБ
Міжнародно-правове співробітництво Причорноморських держав Т.О. Анцупова 24.7 КБ
Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу О.В. Столярський 27.3 КБ
Міжнародно-правове співробітництво у захисті права власності в системі Ради Європи А.А. Яковлєв 37.8 КБ
Міжнародно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері Спільної зовнішньої політик О.М. Гладенко 43.5 КБ
Міжнародно-правовий захист національних меншин (тенденції сучасного розвитку) М.М. Товт 29.1 КБ
Міжнародно-правовий захист прав жінок і дітей у період кризових ситуацій Мохаммад Абдель Карім Мусса Аль-Нсур 29.7 КБ
Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації А.В. Пазюк 27.5 КБ
Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання В.М. Сорокун 29.2 КБ
Міжнародно-правовий режим міжнародних водотоків ненавігаційного використання Нуман Ража Ахмад Аль-Дауд 30.7 КБ
Міжнародно-правовий статус корінних народів Д.М. Киценко 27.9 КБ
Міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми Н.В. Плахотнюк 35.3 КБ
Міжнародно-правові аспекти державної морської політики України та юридичні проблеми її реалізації в О.І. Бєлова 31.9 КБ
Міжнародно-правові аспекти забезпечення безпеки мореплавства в СР Югославії В. Бойович 26.7 КБ
Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва Європейських держав С.М. Перепьолкін 39.4 КБ
Міжнародно-правові аспекти розвитку діалогу між цивілізаціями Р.В. Губань 37.8 КБ
Міжнародно-правові аспекти співробітництва України з питань подвійного оподаткування І.Ю. Петраш 26.1 КБ
Міжнародно-правові аспекти участі України у боротьбі із незаконним обігом наркотичних засобів К.Ю. Писаренко 32.0 КБ
Міжнародно-правові договори України як джерела кримінально-процесуального права О.В. Узунова 29.6 КБ
Міжнародно-правові засади інституційної системи Інтерполу В.Б. Смелік 35.9 КБ
Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин В.В. Мицик 60.5 КБ
Міжнародно-правові зобов'язання держав щодо становлення альтернативних форм соціального страхування О.С. Савич 33.0 КБ
Міжнародно-правові механізми протидії нелегальній міграції І.І. Сєрова 30.4 КБ