Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Юридичні науки - Страница 10, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізичні моделі виникнення направленого руху наночастинок у низькорозмірних системах - Т.Є. Корочкова
Проведено теоретичне дослідження різних моделей молекулярних моторів з метою виявлення факторів та механізмів, що впливають на перетворення різних видів енергії у механічу енергію приповерхневого руху наночастинок. Показано, що орієнтаційно-структурований адсорбат створює асиметричне електричне поле, необхідне для побудови молекулярного мотора, що генерує направлені потоки частинок уздовж поверхні. Розглянуто модель молекулярного мотора з мерехтливим пилкоподібним потенціалом і в аналітичному вигляді знайдено її основні характеристики: потік направленого руху частинок та ефективність перетворення енергії. У межах термодинаміки нерівноважних процесів проаналізовано ефективність роботи молекулярного мотора як функції ступеня зв'язку двох процесів, один з яких постачає енергію до системи, а інший - виводить її. Визначено фактори, що впливають на ефективність перетворення енергії, з використанням яких запропоновано модель молекулярного мотора з потенціалами, що зсуваються на півперіод, ефективність якої за певних умов наближається до одиниці. Для даної моделі знайдено точне аналітичне подання потоку частинок, що генерується мотором, встановлено його ефективності у випадку наявності у складі потенціального рельєфу елементів довільної форми, що повторюються та змінюються стрибкоподібно. Розроблено різновид методу тансфер-матриць для розрахунку основних характеристик мотора з періодичними неперервними потенціалами довільної форми, що дозволяє числово моделювати процеси масопереносу в реальних системах.

Зниження опору наповненню ковша скрепера застосуванням грунтонапрямного пристрою та обгрунтування йо - І.В. Власенко
Проведено теоретичне дослідження різних моделей молекулярних моторів з метою виявлення факторів та механізмів, що впливають на перетворення різних видів енергії у механічу енергію приповерхневого руху наночастинок. Показано, що орієнтаційно-структурований адсорбат створює асиметричне електричне поле, необхідне для побудови молекулярного мотора, що генерує направлені потоки частинок уздовж поверхні. Розглянуто модель молекулярного мотора з мерехтливим пилкоподібним потенціалом і в аналітичному вигляді знайдено її основні характеристики: потік направленого руху частинок та ефективність перетворення енергії. У межах термодинаміки нерівноважних процесів проаналізовано ефективність роботи молекулярного мотора як функції ступеня зв'язку двох процесів, один з яких постачає енергію до системи, а інший - виводить її. Визначено фактори, що впливають на ефективність перетворення енергії, з використанням яких запропоновано модель молекулярного мотора з потенціалами, що зсуваються на півперіод, ефективність якої за певних умов наближається до одиниці. Для даної моделі знайдено точне аналітичне подання потоку частинок, що генерується мотором, встановлено його ефективності у випадку наявності у складі потенціального рельєфу елементів довільної форми, що повторюються та змінюються стрибкоподібно. Розроблено різновид методу тансфер-матриць для розрахунку основних характеристик мотора з періодичними неперервними потенціалами довільної форми, що дозволяє числово моделювати процеси масопереносу в реальних системах.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Конфіскація за кримінальним законодавством України Г.М. Собко 46.3 КБ
Концептуальні основи правового реалізму В.О. Копоть 41.8 КБ
Концептуальні основи розвитку судової експертизи в сучасних умовах Ф.М. Джавадов 42.8 КБ
Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів В.В. Тіщенко 52.7 КБ
Концепція заборони неналежного поводження з людиною та її еволюція в діяльності Ради Європи Е.В. Шишкіна 38.6 КБ
Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні Т.А. Павленко 33.7 КБ
Концесійні угоди: правова природа та особливості правового регулювання О.М. Григоров 44.8 КБ
Концесія як правова форма використання державного майна у господарській діяльності недержавними суб' О.А. Медведєва 26.6 КБ
Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адмін В.Т. Білоус 70.6 КБ
Кореляційні залежності між елементами криміналістичної характеристики та їх використання у методиці В.Л. Синчук 30.5 КБ
Кореляційні зв'язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва (проблеми методики розслідув В.Б. Смелік 34.0 КБ
Кореспондуючі права і обов'язки громадянина та працівника міліції: адміністративно-правовий аспект Д.І. Сирота 29.0 КБ
Корпоративні акти в системі джерел права України М.О. Томашевська 30.2 КБ
Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації Д.І. Погрібний 34.5 КБ
Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливості захисту Н.С. Глусь 27.2 КБ
Космічне право: поняття та зміст І.П. Андрушко 33.0 КБ
Крайня необхідність за кримінальним правом України Т.І. Якімець 29.9 КБ
Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність діяння Н.В. Лісова 35.2 КБ
Кредитний договір С.М. Лепех 28.0 КБ
Криміналістична профілактика злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів Л.В. Паламар 33.0 КБ
Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування злочинів О.А. Борідько 35.0 КБ
Криміналістична характеристика вбивств на замовлення М.В. Костенко 46.1 КБ
Криміналістична характеристика злочинних порушень авторського і суміжних прав та основні положення ї О.А. Севідов 34.5 КБ
Криміналістична характеристика та основи розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних А.М. Полях 31.2 КБ
Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та о О.С. Задорожний 27.6 КБ
Криміналістична характеристика фальшивомонетництва О.М. Калужна 38.6 КБ
Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування Т.А. Пазинич 33.7 КБ
Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому С.В. Головкін 37.8 КБ
Криміналістичне дослідження документів із спеціальними засобами захисту О.Л. Кобилянський 25.4 КБ
Криміналістичне дослідження замикаючих технічних засобів М.Л. Коміссаров 30.2 КБ
Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики І.В. Мартиненко 31.7 КБ
Криміналістичне дослідження паперових грошей України О.В. Воробей 40.1 КБ
Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю Н.О. Коміссарова 32.3 КБ
Криміналістичне дослідження підроблених іноземних паперових грошей С.Ю. Петряєв 18.5 КБ
Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства В.Г. Лісогор 31.0 КБ
Криміналістичне забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобіганн І.І. Попович 35.6 КБ
Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві Жанна Володимирівна Удовенко 27.8 КБ
Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власн К.Є. Поджаренко 37.0 КБ
Криміналістичне забезпечення розслідування корисливо-насильницької організованої злочинної діяльност А.В. Хірсін 30.9 КБ
Криміналістичне забезпечення розслідування незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних Л.П. Паламарчук 27.7 КБ
Криміналістичний аналіз об'єктів комп'ютерних злочинів А.С. Білоусов 38.3 КБ
Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі А.П. Гель 29.5 КБ
Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності Н.С. Карпов 55.9 КБ
Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню О.В. Александренко 29.6 КБ
Криміналістичні та процесуальні питання ідентифікації людини за слідами-відображеннями О.А. Сокиринська 26.4 КБ
Кримінальна відповідальність за бандитизм І.І. Радіонов 28.7 КБ
Кримінальна відповідальність за вбивство через необережність О.В. Гороховська 27.0 КБ
Кримінальна відповідальність за викрадення електричної або теплової енергії Ю.В. Кириченко 36.1 КБ
Кримінальна відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, за Ю.П. Дзюба 46.0 КБ
Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової еко О.М. Готін 30.6 КБ
Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльніст В.В. Дзундза 28.0 КБ
Кримінальна відповідальність за вчинення злочину групою осіб А.М. Мельников 27.5 КБ
Кримінальна відповідальність за готування до злочину Н.В. Маслак 28.2 КБ
Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства (аналіз складу злочину) О.О. Круглова 25.3 КБ
Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти М.П. Куцевич 30.8 КБ
Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину) І.М. Доляновська 32.5 КБ
Кримінальна відповідальність за забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів В.М. Присяжний 181.4 КБ
Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз) Т.Д. Лисько 33.7 КБ
Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам адміністративної виправної установи Ю.В. Орел 32.4 КБ
Кримінальна відповідальність за зловживання військовою службовою особою владою або службовим станови М.С. Туркот 23.6 КБ
Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем В.Г. Хашев 35.5 КБ
Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником пра В.П. Коваленко 35.2 КБ
Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп'ютерної інформації Д.С. Азаров 27.9 КБ
Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації П.І. Заруба 29.5 КБ
Кримінальна відповідальність за контрабанду О.В. Процюк 32.7 КБ
Кримінальна відповідальність за крадіжку і відмінність ії від суміжних злочинів за кримінальним прав Айман Хусейн Мухаммед аль Орімі 24.6 КБ
Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності А.О. Данилевський 34.9 КБ
Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство О.В. Сапронов 26.9 КБ
Кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою М.М. Мінаєв 31.9 КБ
Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ю М.В. Карчевський 27.8 КБ
Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом В.В. Ємельяненко 46.5 КБ
Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розміщення відомостей, що станов О.Е. Радутний 26.8 КБ
Кримінальна відповідальність за незаконне полювання С.А. Голуб 26.5 КБ
Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську С.О. Харламова 33.5 КБ
Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншим М.М. Панов 30.2 КБ
Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей: М.Г. Заславська 30.5 КБ
Кримінальна відповідальність за обман покупців та замовників І.М. Салімонов 39.9 КБ
Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) К.П. Задоя 28.2 КБ
Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину О.В. Ус 28.9 КБ
Кримінальна відповідальність за податкові злочини в Україні Р.Ю. Гревцова 32.0 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення виборчих та референдних прав громадян в Україні та держава С.В. Красноголовець 43.0 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни В.О. Миронова 29.3 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину) В.П. Базов 58.5 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України О.В. Тихонова 42.1 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю, не пов'язані з посяганням на житт В.І. Павликівський 31.8 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя Ю.І. Дем'яненко 43.1 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю з Я.О. Лантінов 26.0 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом Д.О. Гармаш 35.7 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (аналіз складу О.І. Саско 26.3 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду Д.О. Назаренко 50.4 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту (порівн Я.В. Матвійчук 39.7 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна обумовле О.О. Пащенко 27.3 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення режиму відбування покарання у виправних установах та трима О.І. Плужнік 29.5 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями з М.І. Карпенко 30.4 КБ
Кримінальна відповідальність за порушення чинних на транспорті правил С.В. Бабанін 46.7 КБ
Кримінальна відповідальність за посягання на життя державного чи громадського діяча О.С. Сотула 32.2 КБ
Кримінальна відповідальність за посягання на життя та здоров'я особи, вчинені в стані сильного душев А.В. Байлов 28.6 КБ
Кримінальна відповідальність за пошкодження об'єктів магістральних нафто- , газо- та нафтопродуктопр О.М. Котовенко 32.2 КБ
Кримінальна відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'яза М.Г. Арманов 41.9 КБ
Кримінальна відповідальність за приховування банкрутства і фіктивне банкрутство Н.М. Ляпунова 26.3 КБ
Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті Д.П. Альошин 31.4 КБ
Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво Р.О. Мовчан 30.3 КБ
Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби М.М. Сенько 29.5 КБ
Кримінальна відповідальність за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу О.І. Петренко 31.4 КБ
Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації В.В. Українець 41.7 КБ
Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формуван В.А. Робак 27.3 КБ
Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації М.В. Семикін 32.2 КБ
Кримінальна відповідальність за суспільно небезпечні діяння стосовно радіоактивних матеріалів К.В. Плєва 26.8 КБ
Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми (аналіз складу злочину) В.А. Козак 26.1 КБ
Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порів Я.Г. Лизогуб 29.8 КБ
Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вч Н.А. Дідківська 25.0 КБ
Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням В.М. Мамчур 30.7 КБ
Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму Л.В. Новікова 28.4 КБ
Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) В.В. Налуцишин 26.0 КБ
Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії, України (порівняльно- Мохаммед А М Байдусі 22.7 КБ