Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Інфрачервоні детектори на основі HgMnTe: фізичні і технологічні проблеми - Сун Вейгуо


Моделі і методи управління бюджетом проектів і портфелів проектів в проектно-орієнтованих організаці - А.М. Лашук
Дисертації, автореферати » Географічні науки

Географічні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Автоматизоване агроландшафтне районування Т.М. Безверхнюк 24.6 КБ
Автоматизоване оцінювання та прогнозування гідрохімічного стану водних ресурсів Подільського Придніс Р.С. Ямборак 37.5 КБ
Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка конкурентних по Н.В. Страчкова 33.5 КБ
Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарс А.В. Круківська 59.6 КБ
Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні Б.В. Скорупський 35.1 КБ
Агрокліматичне районування території України стосовно вирощування плодових овочевих культур Омар Фарід Мохамед 35.1 КБ
Агрокліматичні ресурси продуктивності ярого ячменю в Україні О.А. Барсукова 494.8 КБ
Агроландшафтні системи Чернівецької області, проблеми використання і оптимізації Я.П. Скрипник 23.8 КБ
Агрометеорологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур в Україні аерокосмічними засоба В.С. Антоненко 94.5 КБ
Агрометеорологічні умови і продуктивність озимої пшениці при зміні клімату в Україні М.І. Кульбіда 42.9 КБ
Агротехногенна трансформація грунтів Сокальського пасма М.І. Пшевлоцький 28.3 КБ
Аеросиноптичні умови утворювання та розвитку струминних течій нижніх рівнів А.Б. Семергей-Чумаченко 42.5 КБ
Аквальні і водно-болотні антропогенні ландшафти Поділля Г.С. Хаєцький 34.3 КБ
Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра З.В. Розлач 56.9 КБ
Аналіз ландшафтів із застосуванням екологічної концепції ніші (на прикладі ландшафтів рівнинної част Дар'я Валеріївна Свідзінська 31.5 КБ
Аналіз ландшафтних меж Південно-Східного Криму Т.В. Бобра 37.1 КБ
Аналіз рельєфу і сучасного морфогенезу центральної частини Придніпровської височини з еколого-геомор Т.І. Ткаченко 36.6 КБ
Аналіз рельєфу Подільських Товтр для оптимізації природокористування К.Л. Москалюк 39.1 КБ
Антропогенна трансформація рельєфу міста Хмельницького О.В. Колтун 31.7 КБ
Антропогенний вплив на річки України В.І. Вишневський 58.0 КБ
Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області) І.Я. Мисковець 84.8 КБ
Атласне еколого-природоохоронне картографування адміністративних областей (на прикладі Харківської о А.М. Байназаров 40.6 КБ
Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділ Н.М. Погорільчук 30.6 КБ
Болгари Українського Придунав'я: етногеографічна характеристика В.І. Тодоров 79.1 КБ
Буроземи пралісів Українських Карпат П.С. Войтків 40.2 КБ
Великомасштабне аерокосмічне картографування території з метою пошуку нафти і газу (теорія і практик Д.О. Тарангул 31.9 КБ
Використання та охорона мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької області: сучасний стан і перспек В.І. Костащук 53.4 КБ
Винос розчинених хімічних речовин річками Криму О.М. Гриб 40.5 КБ
Виробничо-територіальні типи сільськогосподарських підприємств Закарпатської області: суспільно-геог Т.Ю. Лужанська 29.0 КБ
Висотна диференціація ландшафтів Поділля Л.М. Кирилюк 230.7 КБ
Відновлення водно-болотних угідь на одамбованих територіях (на прикладі польдера, розташованого між О.А. Дьяков 26.1 КБ
Відновлення та розширення інформації про висотні термобаричні поля для території України О.В. Волошина 39.2 КБ
Відтворювальний потенціал трудових ресурсів регіону (математико-географічний аналіз на матеріалах Ль В.С. Грицевич 19.7 КБ
Водний і сольовий режими системи озер Кугурлуй і Ялпуг в умовах їхнього зарегулювання С.Д. Кузніченко 63.5 КБ
Водогосподарське районування і раціоналізація водокористування (на прикладі Північного В'єтнаму) Ха Хуєн Фонг 30.5 КБ
Водогосподарський баланс як засіб оптимізації проблем водоспоживання і водовідведення у річкових бас Михайло Володимирович Цепенда 29.3 КБ
Водогосподарський комплекс м. Луцька - модель сучасного стану водокористування міст України В.О. Фесюк 29.0 КБ
Вплив агрометеорологічних умов на формування продуктивності посівів кукурудзи в Україні Т.І. Адаменко 40.7 КБ
Вплив антропогенних чинників на підземний стік річок зони надмірного і недостатнього зволоження тери Ольга Ігорівна Шаменкова 68.5 КБ
Вплив змін клімату на термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра (в межах України) з другої п В.М. Струтинська 47.5 КБ
Вплив зрошення на міграцію речовин в ландшафтах Кримського Присивашшя В.Ф. Сірик 30.9 КБ
Вплив процесів глобалізації на розвиток регіонів України Є.О. Маруняк 36.3 КБ
Втрачені географічні об'єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз О.В. Троценко 68.9 КБ
Галогеохімія грунто-підгрунтя ландшафтних комплексів Причорноморсько-Приазовського сухостепового кра А.І. Кривульченко 47.4 КБ
Генетико-літологічна обумовленість формування грунтового покриву Розточчя О.М. Підкова 43.5 КБ
Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту А.О. Кирилюк 45.2 КБ
Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах Ю.С. Ющенко 49.9 КБ
Географічне дослідження впливу зовнішньоекономічних зв'язків на трансформацію господарства Автономно О.М. Кузьміна 24.7 КБ
Географічне дослідження топонімічної системи України О.Є. Афанасьєв 53.5 КБ
Географічне краєзнавство України: теоретико-методологічні засади, історія, практика М.Ю. Костриця 1.7 КБ
Географічний аналіз інтенсивності грунтоутворення в агроландшафтах Криму для потреб їх протиерозійно О.І. Єргіна 75.5 КБ
Географічний вимір економічної безпеки України Л.О. Коковський 38.5 КБ
Географічні відмінності та шляхи оптимізації використання рекреаційно-ресурсного потенціалу гірсько- М.М. Блага 25.0 КБ
Географічні закономірності поширення і динаміка фтору у чорноземах південних північно-західного Прич В.І. Тригуб 35.7 КБ
Географічні засади оптимізації геоекологічного стану природно-господарських систем Нововолинського г О.С. Терещук 34.0 КБ
Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської обл Д.С. Мальчикова 61.8 КБ
Географічні основи оцінки екологічних ситуацій (на прикладі Криму) О.І. Личак 30.0 КБ
Географічні особливості розвитку будівельно-індустріальних комплексів України на регіональному рівні В.Й. Бурка 28.6 КБ
Географічні особливості сільськогосподарського виробництва в особистих селянських господарствах Черн С.А. Греков 21.6 КБ
Географічні особливості формування національної структури населення в етноконтактних зонах (на прикл І.І. Костащук 29.4 КБ
Географія релігії в Україні Андрій Степанович Ковальчук 26.0 КБ
Географо-генетичні особливості гумусового стану опідзолених грунтів Пасмового Побужжя Г.С. Підвальна 29.0 КБ
Географо-генетичні особливості трансформації грунтів трас магістральних трубопроводів О.Г. Телегуз 32.2 КБ
Географо-генетичні особливості фізичного стану грунтів Передкарпаття П.В. Романів 33.1 КБ
Географо-екологічні аспекти функціонування сільськогосподарського виробництва обласного регіону М.Д. Заячук 22.6 КБ
Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва Р.Ю. Шевченко 28.1 КБ
Географо-краєзнавча оцінка процесів заселення Північної Буковини Г.Я. Круль 36.3 КБ
Геодемографічні процеси і геодемографічна ситуація в регіоні Українського Причорномор'я В.В. Яворська 71.2 КБ
Геоекологічна адаптивність природно-господарських територіальних систем (на прикладі приморської тер О.І. Цуркан 150.2 КБ
Геоекологічна експертиза адміністративних територій (на прикладі Великого Севастополя) Т.В. Панкеєва 29.8 КБ
Геоекологічна оцінка берегової зони Азово-Чорноморського басейну України К.Б. Уткіна 49.1 КБ
Геоекологічна оцінка території 30-кілометрової зони Хмельницької АЕС С.В. Гайдай 33.9 КБ
Геоекологічне обгрунтування оптимізації екоінфраструктури Запорізької області В.П. Воровка 28.5 КБ
Геоекологічний аналіз вапнякових масивів Південнобережного Криму (для цілей сейсмоекології і охорони І.Б. Вахрушев 35.3 КБ
Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля та здоров'я населення (на прикладі Л.В. Міщенко 31.7 КБ
Геоекологічний моніторинг Карпатського регіону України як основа раціонального природокористування О.В. Побігун 40.2 КБ
Геоекологічний моніторинг Подільських Товтр в межах Гусятинського району Тернопільської області В.М. Триснюк 31.4 КБ
Геоекологічні основи зниження впливу зворотних вод шахт при їх скиданні в річкові басейни (на прикла Л.І. Довгаль 99.0 КБ
Геоінформаційне еколого-географічне картографування: теорія і практика досліджень Е.Л. Бондаренко 50.5 КБ
Геоінформаційне картографування Йорданії: становлення і застосування Алі Махмуд Хасан Фаргал 117.0 КБ
Геоморфологія сульфатного карсту Прут-Дністерського межиріччя Л.В. Ковальська 29.6 КБ
Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу П.О. Макаренко 29.7 КБ
Геопросторова організація антарктичного туризму А.П. Федчук 35.6 КБ
Геопросторова організація туристичного процесу О.О. Любіцева 45.6 КБ
Геосайти Луганської області: їх раціональне використання та охорона Г.О. Сорокіна 28.7 КБ
Геосайти Харківщини, їх раціональне використання та охорона М.В. Космачова 54.5 КБ
Геотопонімічна індикація господарсько-культурних типів освоєння Криму Р.Р. Абкадиров 18.7 КБ
Гідрографічна мережа та зливовий стік річок Українських Карпат Б.В. Кіндюк 69.6 КБ
Гідрографічна мережа та стік річок Подільської височини О.В. Бірюков 47.8 КБ
Гідрологічні чинники формування кисневого режиму Канівського водосховища О.В. Тімченко 31.3 КБ
Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси О.С. Коноваленко 32.3 КБ
Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Тиси в межах України Олексій Євгенович Ярошевич 40.9 КБ
Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України М.Р. Забокрицька 34.8 КБ
Гірські ландшафти та їх мезокліматичні властивості (на прикладі Українських Карпат) О.В. Моргоч 30.9 КБ
Глобальні процеси в системі океан-атмосфера та їх вплив на природні аномалії Атлантико-Європейського О.М. Воскресенська 52.1 КБ
Грунти заплав малих та середніх річок Північно-Західного Причорномор'я В.І. Михайлюк 58.6 КБ
Грунтово-географічні основи екологічної експертизи земель (на прикладі Задністров'я України) В.А. Сич 67.8 КБ
Демогеографічна ситуація українсько-польського пограниччя Н.І. Прицюк 34.7 КБ
Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат Н.М. Паньків 34.9 КБ
Демогеографія регіону в умовах депопуляції населення (на матеріалах Львівської області) О.Р. Перхач 27.2 КБ
Дерново-карбонатні грунти (рендзини) Малого Полісся А.А. Кирильчук 31.6 КБ
Динаміка гідрологічного і гідрохімічного режимів на ділянці середнього та нижнього Дністра Л.Б. Коваленко 46.2 КБ
Динаміка забруднення важкими металами вододільних ландшафтів малих річок лісостепу Сумщини Ю.В. Буц 29.1 КБ
Динаміка нелінійних взаємодій в глобальній кліматичній системі В.М. Хохлов 111.4 КБ
Динаміка окремих хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери над територією України І.В. Дворецька 35.4 КБ
Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспект О.В. Колотуха 31.8 КБ
Діагностика й комплексна корекція синдрому гострого пошкодження легень при закритих травмах грудної Ахмед К.А.Саліміа 58.5 КБ
Діагностика та прогнозування метеорологічних умов забруднення повітря в Україні Н.М. Гончаренко 105.9 КБ
Довгоживучі радіонукліди 137Cs і 90Sr у Чорному морі після аварії на Чорнобиль М.О. Стокозов 180.0 КБ
Дослідження, оцінка та прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища в районі накопичувач О.Л. Аніщенко 35.7 КБ
Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу Ю.Г. Тютюнник 56.1 КБ
Екологічна безпека грунтового покриву та сільськогосподарського виробництва овочевої продукції в меж В.М. Дудурич 34.0 КБ
Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх якості І.В. Гопчак 32.8 КБ
Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області В.Й. Мельник 26.2 КБ
Екологічна оцінка території мікрорайонів розселення депортованих народів (на прикладі Криму) Г.Е. Садикова 59.1 КБ