Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Антифосфоліпідні антитіла та їхня регуляція системою ідіотип - антиідіотип - Б.В. Донськой
Відзначено, що антифосфоліпідні тіла (АФА) спричиняють невиношування вагітності, а також знижують ефективність in vitro фертилізації (ІВФ). Анти-ідиотипові антитіла проти АФА (АіАФА) є важливою ланкою регуляції АФА. Одним з варіантів терапії АФА є інфузія інтравенозного імуноглобуліну (ІвІг), хоча механізми впливу ІвІг на імунну систему вивчені недостатньо. Досліджено вплив низькодозової терапії ІвІг на систему АФА - АіАФА у ІВФ пацієнток. Досліджено зразки сироваток крові у АФА позитивних пацієнтів ІВФ клініки, взяті безпосередньо до інфузії ІвІг і через п'ять днів після. З сироватками, взятими до інфузії ІвІг, проведено тест щодо інгібіції АФА внаслідок інкубації у препаратом ІвІг. На підставі результатів проведених досліджень виявлено вірогідне зниження АіАФ у АФА позитивних пацієнток ІВФ групи. За результатами дослідження встановлено, що інфузія низьких доз ІвІг не має системного впливу на Th1-систему та незначною мірою пригнічує Th2. Основним імунологічним механізмом за умов низькодозової терапії ІвІг пацієнтів з АФА є антиідіотипова інгібіція. Успішність пригнічення АФА внаслідок інфузії ІвІг можливо прогнозувати за інгібіцією АФА у разі інкубації ІвІг. Це може мати прогностичне значення під час вибору терапії та для коригування дози. Результати дослідження уможливлюють визначення стратетії одержання більш специфічних імуноглобулінових препаратів для супресування автоантитільних патологій за механізмом антиідиотипової інгібіції.

Автоматизована система розв'язання прямих задач гравіметрії для тривимірних неоднорідних шаруватих с - О.В. Легостаєва
Відзначено, що антифосфоліпідні тіла (АФА) спричиняють невиношування вагітності, а також знижують ефективність in vitro фертилізації (ІВФ). Анти-ідиотипові антитіла проти АФА (АіАФА) є важливою ланкою регуляції АФА. Одним з варіантів терапії АФА є інфузія інтравенозного імуноглобуліну (ІвІг), хоча механізми впливу ІвІг на імунну систему вивчені недостатньо. Досліджено вплив низькодозової терапії ІвІг на систему АФА - АіАФА у ІВФ пацієнток. Досліджено зразки сироваток крові у АФА позитивних пацієнтів ІВФ клініки, взяті безпосередньо до інфузії ІвІг і через п'ять днів після. З сироватками, взятими до інфузії ІвІг, проведено тест щодо інгібіції АФА внаслідок інкубації у препаратом ІвІг. На підставі результатів проведених досліджень виявлено вірогідне зниження АіАФ у АФА позитивних пацієнток ІВФ групи. За результатами дослідження встановлено, що інфузія низьких доз ІвІг не має системного впливу на Th1-систему та незначною мірою пригнічує Th2. Основним імунологічним механізмом за умов низькодозової терапії ІвІг пацієнтів з АФА є антиідіотипова інгібіція. Успішність пригнічення АФА внаслідок інфузії ІвІг можливо прогнозувати за інгібіцією АФА у разі інкубації ІвІг. Це може мати прогностичне значення під час вибору терапії та для коригування дози. Результати дослідження уможливлюють визначення стратетії одержання більш специфічних імуноглобулінових препаратів для супресування автоантитільних патологій за механізмом антиідиотипової інгібіції.
Дисертації, автореферати » Географічні науки

Географічні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Структура грунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір'я О.В. Гаськевич 40.8 КБ
Структура і мінливість поля сірководню Чорного моря В.Н. Кравець 100.3 КБ
Структура та природоохоронне значення вітроприсушних берегів на Чорному морі О.В. Давидов 32.7 КБ
Структурний рельєф Південного Розточчя Р.М. Гнатюк 34.7 КБ
Субкиснева зона Чорного моря: генезис і роль в формуванні просторово-часової мінливості біогеохімічн С.К. Коновалов 65.4 КБ
Суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації (на прик С.М. Жовнір 39.6 КБ
Суспільно-географічна оцінка структурних зрушень в АПК Чернівецької області В.С. Грицку 17.5 КБ
Суспільно-географічне дослідження геопросторової неоднорідності умов життєдіяльності сільського насе О.В. Машкова 43.4 КБ
Суспільно-географічне дослідження екологічних проблем м.Запоріжжя І.А. Донець 29.3 КБ
Суспільно-географічне дослідження регіонального водогосподарського комплексу: проблеми методології т Ніна Євгенівна Нефедова 31.3 КБ
Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика К.В. Мезенцев 50.7 КБ
Суспільно-географічний аналіз геополітичного положення України у сучасній Європі Р.Ю. Клочко 35.6 КБ
Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіального устрою обласного регіону (на прикладі З.В. Тітенко 35.8 КБ
Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області Ю.Ю. Заволока 42.7 КБ
Суспільно-географічні аспекти злочинності (на матеріалах Львівської області) Р.М. Скабара 26.2 КБ
Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв'язків України та Німеччини І.Г. Хільчевська 33.5 КБ
Суспільно-географічні аспекти інтеграції України в пан'європейську транспортно-логістичну систему І.В. Шум 35.7 КБ
Суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення регіону (на матеріалах Львівської облас А.П. Голод 33.5 КБ
Суспільно-географічні аспекти розвитку сільського господарства польсько- українського прикордоння (н С.І. Пенюк 26.8 КБ
Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області Л.Л. Семенюк 36.4 КБ
Суспільно-географічні аспекти трансформації етнічної структури населення (на прикладі Закарпатської Л.Ю. Шабашова 32.4 КБ
Суспільно-географічні аспекти якості життя населення регіону (на матеріалах Львівської області) Р.Т. Теслюк 39.9 КБ
Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М.Паламарчука О.В. Яроменко 39.0 КБ
Суспільно-географічні дослідження територіально-рекреаційних систем (на матеріалах Тернопільської об Надія Петрівна Стецько 20.8 КБ
Суспільно-географічні дослідження українських вчених Галичини у міжвоєнний період (1919 - 1939 рр.) О.І. Вісьтак 31.1 КБ
Суспільно-географічні засади дослідження територій з критичною екологічною ситуацією (на прикладі Ки Н.В. Корнілова 31.1 КБ
Суспільно-географічні засади розвитку малих і середніх міст Луганської області І.Г. Мельник 26.0 КБ
Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості населення (на прикладі Івано-Ф Н.І. Запухляк 105.1 КБ
Суспільно-географічні напрями оптимізації виробничого комплексу Сумської області з метою поліпшення С.І. Сюткін 32.9 КБ
Суспільно-географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем К.А. Нємець 72.7 КБ
Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній соціогеосистемі (на прикладі Харківської о М.Ю. Височин 1.44 МБ
Суспільно-географічні чинники формування системи регіональної економічної інтеграції в Північній Аме О.В. Бородієнко 30.9 КБ
Суспільно-екологічне районування Полтавської області І.В. Литовченко 33.3 КБ
Сучасна екзоморфодинаміка Українських флішових Карпат В.М. Шушняк 217.1 КБ
Сучасна екологічна ситуація в м. Івано-Франківську та система забезпечення екологічної безпеки міськ Н.В. Фоменко 35.5 КБ
Сучасний геоморфогенез території Київського плато О.Б. Багмет 27.3 КБ
Сучасний еоловий морфогенез у береговій зоні морів Г.В. Вихованець 63.9 КБ
Сучасний суспільно-географічний аналіз діяльності польської частини єврорегіону "Буг" А.А. Вавринюк 32.9 КБ
Теоретико-методичні основи геоінформаційного картографування лісового господарства України Володимир Анатолійович Сесін 756.5 КБ
Теоретико-методичні основи картографування стану генофонду населення України Т.В. Дудун 38.8 КБ
Теоретико-методологічні основи рекреаційного природокористування (суспільно-географічне дослідження) І.М. Яковенко 43.2 КБ
Теоретичні аспекти української економічної і соціальної географії В.М. Матвієнко 24.7 КБ
Теоретичні і методологічні основи агрокліматичної оцінки продуктивності сільськогосподарських культу Г.В. Ляшенко 77.0 КБ
Теоретичні основи формування просторових соціоприродних систем у контексті концепції стійкого розвит С.П. Сонько 322.5 КБ
Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем С.І. Сніжко 61.5 КБ
Теорія і методика дослідження мусонно-вологих тропічних ландшафтів В'єтнаму та шляхи їх раціональног Фам Хоанг Хай 29.7 КБ
Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України (економіко Ю.М. Палеха 107.7 КБ
Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського ре М.Я. Сивий 70.6 КБ
Територіальна диференціація інтенсивності антропогенного навантаження в екологічно напружених регіон Л.Л. Мединська 29.6 КБ
Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні К.Д. Діденко 136.9 КБ
Територіальна організація агробізнесу регіону (на матеріалах Львівської області) І.І. Ранця 46.1 КБ
Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрями її удоскона С.І. Лавриненко 27.4 КБ
Територіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області Т.В. Коропатник 25.9 КБ
Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області А.О. Бояр 33.5 КБ
Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток київської господарської агломерації О.В. Гладкий 30.2 КБ
Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області І.В. Мартусенко 31.6 КБ
Територіальна організація медичної системи Харківської області та шляхи її вдосконалення Г.А. Баркова 42.9 КБ
Територіальна організація митної діяльності України Н.Н. Коцан 75.6 КБ
Територіальна організація наукового потенціалу України О.М. Трусій 34.7 КБ
Територіальна організація Приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приа Л.М. Донченко 46.3 КБ
Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області С.П. Запотоцький 32.1 КБ
Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на пр В.І. Новикова 41.0 КБ
Територіальна організація ринку туристичних послуг у регіоні (на матеріалах Тернопільської області) Оксана Іванівна Рунців 41.0 КБ
Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки її вдосконалення І.В. Запотоцька 34.2 КБ
Територіальна організація сукупного ресурсного потенціалу адміністративної області (на прикладі Воли Н.І. Романюк 18.0 КБ
Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні Н.О. Рибачик 31.6 КБ
Територіальні особливості соціокультурного розвитку сучасного Криму О.Г. Шевчук 32.3 КБ
Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області Г.В. Чернова 39.6 КБ
Територіально-функціональна структура агровиробничо-рекреаційного комплексу Запорізького рекреаційно Н.В. Яковенко 24.9 КБ
Термохалинна і гідролого-акустична структура вод Чорного моря В.М. Белокопитов 29.1 КБ
Техногенез та еколого-геоморфологічні проблеми Львівської області Р.В. Волчанський 36.7 КБ
Транспортна інфраструктура АПК регіону в умовах ринкової системи господарювання (суспільно-географіч Н.М. Пашинська 46.3 КБ
Трансформаційна структура розрахункової схеми максимального стоку та її реалізація на прикладі річок Джабур Кхалдун 53.7 КБ
Трансформація виноградарсько-виноробного комплексу Криму в умовах переходу до ринкового господарства Г.П. Пергат 1.20 МБ
Трансформація системи розселення регіону в умовах удосконалення адміністративно-територіального устр Л.Б. Заставецька 34.7 КБ
Турбулентно-вітровий режим в граничному шарі атмосфери південного приморського міста Т.А. Білий 59.3 КБ
Туристичний комплекс Карпатського регіону України: структура та територіальна організація Оксана Василівна Стецюк 56.8 КБ
Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько-польських туристи А.В. Мокляк 26.1 КБ
Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі території Чернівецької області) С.В. Дутчак 32.6 КБ
Удосконалення територіальної організації розселення в Чернігівській області (суспільно-географічне д О.О. Афоніна 116.9 КБ
Українська діаспора Мараморощини (етнографічне дослідження) В.І. Куреляк 63.8 КБ
Умови формування градових процесів і особливості їх мезоструктури за даними радіолокаційних вимірюва Т.Є. Данова 73.0 КБ
Умови формування сильних і тривалих опадів, пов'язаних із системами фронтальних хмар Віталій Михайлович Шпиг 48.8 КБ
Фізико-географічна зумовленість топонімії Волинської області Л.Л. Василюк 25.5 КБ
Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся Н.Б. Таранова 71.2 КБ
Фізико-географічне обгрунтування локальної системи моніторингу несприятливих природних процесів (на І.М. Огородник 33.0 КБ
Фізико-географічне районування Світового океану А.М. Тамайчук 32.3 КБ
Флювіальні геоморфосистеми: геоінформаційне моделювання водозбірної організації рельєфу С.В. Костріков 3.15 МБ
Формування аномалій погодних умов весняного сезону над Східною Європою О.М. Нажмудінова 47.7 КБ
Формування та розвиток агропродовольчого комплексу західноєвропейського регіону (суспільно-географіч П.О. Сухий 29.2 КБ
Формування та розподіл опадів у посушливі і зволожені теплі періоди року на території Поділля С.І. Конєва 35.5 КБ
Формування територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі курорту Трускавець) О.Ю. Гринюк 31.2 КБ
Фронтальне вологоперенесення над територією України О.М. Грушевський 51.9 КБ
Функціональний взаєморозвиток сільських та міських місцевостей Мелітопольського суспільно-географічн М.Л. Сажнєв 37.4 КБ
Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний аналіз) Ю.С. Брайчевський 30.9 КБ
Хмельницька область: трансформація структури господарства та пріоритети збалансованого розвитку Т.Г. Гільберг 60.7 КБ
Циркуляція і структура вод південно-західної частини Атлантичного океану і прилеглих акваторій Атлан О.О. Скрипальова 35.0 КБ
Чинники, структура і динаміка виносу розчиненого цезію-137 з водним стоком у басейні Прип'яті Л.О. Горбачова 69.3 КБ
Чисельний аналіз рельєфу морського дна (на прикладі Західно-Кавказького району Чорного моря) О.А. Блінкова 31.5 КБ
Явища термічної стратифікації і транспорту теплової енергії у водоймах (на прикладі водойм Бещад) Я. Хмура 38.1 КБ
Якість вод екосистем шельфових зон морів в умовах антропогенного впливу Ю.С. Тучковенко 132.7 КБ
Якість життя населення України: теоретико-методологічні основи суспільно- географічного дослідження Ірина Володимрівна Гукалова 79.7 КБ